Relaties

Contact Organisaties

 

BetonverenigingBetonvereniging

http://www.betonvereniging.nl

De Betonvereniging is ruim 75 jaar een coördinatiecentrum in de betonwereld. De Betonvereniging stelt zich het bevorderen van een verantwoord gebruik van het materiaal beton ten doel, door het genereren en overdragen van kennis.

De Betonvereniging geeft technische publicaties uit, organiseert cursussen, examens, lezingen, studiedagen, symposia en congressen en geeft voorlichting op een zeer breed terrein.

 

Bouwen met StaalBouwen met Staal

http://www.bouwenmetstaal.nl

Bouwen met Staal is een stichting die voor (staal-)bouwend Nederland een groot aantal activiteiten en diensten ontplooit.
 
Op deze site kunt u de Kwaliteitsrichtlijn Applicatie Brandwerende Coating downloaden. De richtlijn wil de kwaliteit waarborgen van de toepassing van brandwerende coating. De richtlijn is goedgekeurd door het COBc en kan door gemeenten worden gebruikt bij haar inspecties. Bij het onderdeel "download" op deze site kunt u deze richtlijn terugvinden, of klik hier. (link bestaat niet meer)

 
Cement

https://www.cementonline.nl/

Cement is hét kennisplatform over betonconstructies, van en voor constructeurs. Cement speelt al meer dan 70 jaar een onmisbare rol in kennisdeling, met onder meer artikelen, opinies, discussies, columns en interviews, over theorie, praktijk, regelgeving, onderzoek en innovatie.


Cement & Beton CentrumCement en Beton Centrum

http://www.cementenbeton.nl

Het Cement&BetonCentrum behartigt de belangen van de toonaangevende cementbedrijven op de Nederlandse markt.
Het doel van het Cement&BetonCentrum is het bevorderen van het gebruik van cement en beton, zowel in kwaliteit als in kwantiteit. Uitwisseling van kennis en het met elkaar in contact brengen van specialisten zijn daartoe belangrijke activiteiten.
Het Cement&BetonCentrum is eigenaar van de vakbladen Cement en Betoniek, alsmede van de Cement en Beton boekenreeks

 

CEBCConsortium of European Building Control

http://www.cebc.eu

Consortium of European Building Control

The Consortium of European Building Control

KiwaKiwa

http://www.kiwa.nl

Kiwa geeft door certificering, inspectie, onderzoek en advies een impuls aan de ontwikkeling van mensen, organisaties en het milieu. Kiwa, opgericht in 1948 is een bedrijf met ca. 400 specialisten, die werkzaam zijn voor de bouwsector, de watersector, de industrie, overheden en vele andere marktsegmenten.

KPCV Kennisportaal Constructieve Veiligheid

https://kpcv.nl/

Het KPCV stelt zich ten doel constructieve veiligheid te bevorderen door kennis over Constructieve Veiligheid te ordenen en te bundelen. De website is vrij toegankelijk voor iedere geïnstresseerde.

Vereniging Stadswerk Nederland

Stadswerk

http://www.stadswerk.nl

Vereniging STADSWERK Nederland is een beroepsvereniging voor professionals werkzaam op het gebied van de fysieke leefomgeving.

CUR

www.sbrcurnet.nl

SBRCURnet: kennisnetwerk voor een sterke bouwsector
SBRCURnet is een onafhankelijk kennisnetwerk voor de gehele bouwsector. Wij zorgen er voor dat professionals in de Burgerlijke en Utiliteitsbouw en in de Grond-Weg- en Waterbouw hun werk beter kunnen doen.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.