Relaties

Contact Organisaties

 

BetonverenigingBetonvereniging

http://www.betonvereniging.nl

Sinds 1927 is de Betonvereniging de bindende factor tussen overheden, bouwers, adviseurs en kennisinstituten. Een springlevend netwerk van professionals op alle mogelijke niveaus, met als doel kennis over te dragen. Daarvoor organiseren wij niet alleen bijeenkomsten, maar verzorgen wij vooral technische praktijkopleidingen.

 

Bouwen met StaalBouwen met Staal

http://www.bouwenmetstaal.nl

Bouwen met Staal is actief in promotie, advies en voorlichting, kennisoverdracht en onderzoek voor het gebruik van staal in de bouw.

De activiteiten zijn voornamelijk toegesneden op de toepassingsgebieden industriebouw, utiliteitsbouw, woningbouw en infrastructuur. Tot de

activiteiten behoren:

• opleidingen tot constructeur, constructief tekenaar en staaltekenaar
• cursussen en seminars over toepassingsaspecten als detaillering, bouwfysica, brandveiligheid en regelgeving
• tools voor het ontwerpen, dimensioneren en detailleren van staalconstructies 
• publicaties (boeken, rapporten, brochures, digitale producties) voor praktijk en onderwijs 
• tweemaandelijks vakblad Bouwen met Staal 
• tweejaarlijkse Nationale Staalprijs 
• jaarlijkse Nationale Staalbouwda

Betonhuis

https://www.betonhuis.nl

Het Betonhuis is de aanjager van een beter verbonden duurzame Nederlandse cement- en betonindustrie. Hun missie is het bouwkundige, financiële en maatschappelijke potentieel van beton als bouwmateriaal optimaal te benutten
 

 
Cement

https://www.cementonline.nl/

Cement is hét kennisplatform over betonconstructies, van en voor constructeurs. Cement speelt al meer dan 70 jaar een onmisbare rol in kennisdeling, met onder meer artikelen, opinies, discussies, columns en interviews, over theorie, praktijk, regelgeving, onderzoek en innovatie.

 

CEBCConsortium of European Building Control

http://www.cebc.eu

Consortium of European Building Control

The Consortium of European Building Control

CROW

https://www.crow.nl

CROW is één van de partijen die ervoor zorgt dat in Nederland de infrastructuur, de openbare ruimte en het verkeer en vervoer goed geregeld is.
Sinds januari 2018 heeft CROW een aantal projecten en producten van SBRCUR-net overgenomen op het gebied van beton, civieltechnische constructies, geotechniek en waterbouw. CROW brengt de publicaties voortaan uit onder de vlag van CROW-CUR. 

 

Kiwa

Kiwa

http://www.kiwa.nl

Wij zijn Kiwa. Met onze services op het gebied van certificering, inspectie, testen, training en, strikt gescheiden, consultancy creëren we vertrouwen in de producten, diensten, processen, (management)systemen en medewerkers van onze klanten.

Dat doen we in uiteenlopende marktsegmenten, variërend van bouw en energievoorziening tot drinkwater, gezondheidszorg en food, feed & farming.

Onze expertisegebieden zijn onder meer managementsystemen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en laboratoriumtests.

 

KPCV Kennisportaal Constructieve Veiligheid

https://kpcv.nl/

Het KPCV stelt zich ten doel constructieve veiligheid te bevorderen door kennis over Constructieve Veiligheid te ordenen en te bundelen. De website is vrij toegankelijk voor iedere geïnstresseerde.

VNConstructeurs

https://www.vnconstructeurs.nl/

VNConstructeurs: voor het vertegenwoordigen en behartigen van de belangen van alle constructeurs in Nederland.

De missie van VNConstructeurs is het waarborgen en verder verbeteren van de constructieve kwaliteit en veiligheid van bouwwerken.
Doelstellingen: 
• Verbeteren maatschappelijke positie en imago
• Bevorderen rol en waarde in de bouwkolom
• Ondernemerschap versterken
• Vakmanschap stimuleren

De doelstellingen worden gerealiseerd door de inzet van netwerken, support, kennis en lobby.

Vereniging Stadswerk Nederland

Stadswerk

http://www.stadswerk.nl

Vereniging STADSWERK Nederland is een beroepsvereniging voor professionals werkzaam op het gebied van de fysieke leefomgeving.

 

 

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.