Bijeenkomsten Handhavingsinstrumentarium Woningwet. 14 november Nieuwegein en 28 november Breda

Datum: 14-11-2018
Starttijd: 13:00:00
Kosten: gratis

Het ministerie van BZK organiseert in samenwerking met de Vereniging BWT Nederland op 14 november in Nieuwegein en op 28 november in Breda twee bijeenkomsten waarbij de handhavingsmogelijkheden van woninggebonden wet- en regelgeving (Woningwet, Huisvestingswet, Opiumwet etc) zullen worden toegelicht en waar ervaringen met het handhavingsinstrumentarium zullen worden gepresenteerd en gedeeld. De bijeenkomsten zijn van 13:00 uur tot 16:30 uur (inloop vanaf 12:30 uur) en zijn gratis toegankelijk.

In de afgelopen drie jaar heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in de vorm van een leerkring met 22 gemeenten nagegaan hoe het handhavingsinstrumentarium van de Woningwet wordt toegepast, tegen welke knelpunten daarbij wordt aangelopen en hoe deze worden opgelost. Gelijktijdig met de leerkring heeft de Universiteit van Groningen hier onderzoek naar gedaan. Ook over dit onderzoek zal tijdens de bijeenkomsten worden gesproken.

Het ministerie van BZK, RVO.nl en de VBWTN nodigen u van harte hiervoor uit.

De eerste bijeenkomst vindt plaats op 14 november in Nieuwegein. In de Raadszaal van het Stadshuis aan het Stadsplein 1 te Nieuwegein. 

Tijdens deze middag zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

- Terugkoppeling gebruik van het handhavingsinstrumentarium door Frederike Brouwer van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningkrijksrelaties.
- Het ontwikkelen van een lerende levende community handhaving leefomgeving als voortzetting van de leerkring door Wouter Kesseler en Wico Ankersmit.
- Het behandelen van een boeiende casus met diverse handhavingsthema's uit de gemeente Nieuwegein door onder andere Ypo van Blommestein met tevens een beschouwing door advocaat en Tycho Lam docent aan de Radboud Universiteit.

De tweede bijeenkomst vindt plaats op 28 november in Breda. In Podium Bloos, Speelhuislaan 153 dicht bij het NS station te Breda

Tijdens deze middag zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

- Terugkoppeling gebruik van het handhavingsinstrumentarium door Frederike Brouwer van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningkrijksrelaties.
- Het ontwikkelen van een lerende levende community handhaving leefomgeving als voortzetting van de leerkring handhaving door Wouter Kesseler en Wico Ankersmit.
- Met elkaar aan de slag met twee boeiende casussen. Aan de handh van een probleemstelling gaan we vanuit twee gezichtspunten na hoe deze door de gemeente kan worden aangepakt.

Onderwerpen die in beide bijeenkomsten aan de orde kunnen komen zijn:
- Ondermijning
- Huisvestingsproblematiek arbeidsmigranten
- Illegale bewoning/ overbevolking
- Woonoverlast (geluid, vervuiling, criminaliteit)
- Drugsoverlast/Hennepteelt

Kort voor de bijeenkomst ontvangen de aangemelde deelnemers nog verdere informatie over het programma, de locatie en de bereikbaarheid.

Presentaties

Bouwen aan een levende lerende community 1

Download

Bouwen aan een levende lerende community 2

Download

Inschrijven

Persoonlijke gegevens
Contactgegevens
Functie

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.