Bijeenkomsten Handhavingsinstrumentarium Woningwet 13 juni Zwolle, 19 juni Weert

Datum: 13-6-2018

Het ministerie van BZK organiseert in samenwerking met de Vereniging BWT Nederland op 13 juni Zwolle en op juni twee bijeenkomsten waarbij de handhavingsmogelijkheden van woninggebonden wet- en regelgeving (Woningwet, Huisvestingswet, Opiumwet etc) zal worden toegelicht en waar ervaringen met het handhavingsinstrumentarium zullen worden gepresenteerd en gedeeld.


De bijeenkomsten zijn van 13:30 uur tot 16:30 uur (inloop vanaf 13:00 uur) en zijn gratis toegankelijk.

In de afgelopen drie jaar heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in de vorm van een leerkring met 22 gemeenten nagegaan hoe het handhavingsinstrumentarium van de Woningwet wordt toegepast, tegen welke knelpunten daarbij wordt aangelopen en hoe deze worden opgelost. Gelijktijdig met de leerkring heeft de Universiteit van Groningen hier onderzoek naar gedaan. Ook over dit onderzoek zal tijdens de bijeenkomsten worden gesproken.

Het ministerie van BZK en de VBWTN nodigt u van harte hiervoor uit.

De eerste bijeenkomst vindt plaats op 13 juni in Zwolle

De tweede bijeenkomst vindt plaats op 19 juni in Weert

De bijeenkomst is vanaf 13:30 uur tot 16:30 uur (inloop vanaf 13:00 uur)

Aan het programma wordt momenteel nog gewerkt, maar bij de inschrijving verzoeken wij u aan te geven welke onderwerpen bij u in de gemeente spelen, en over welke onderwerpen u nader wilt worden geïnformeerd op deze bijeenkomsten.

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn:
- Ondermijning
- Huisvestingsproblematiek arbeidsmigranten
- Illegale bewoning/ overbevolking
- Woonoverlast (geluid, vervuiling, criminaliteit)
- Drugsoverlast/Hennepteelt

Tijdens de bijeenkomst zullen diverse sprekers over de onderwerpen waar u behoefte aan heeft. Daarnaast ontvangt u na de bijeenkomst het boek 'De aanpak van malafide pandeigenaren & de handhaving van de Woningwet' als cadeau mee naar huis.

Noot van de redactie; In verband met privacy gevoelige beelden in sommige presentaties zijn niet alle presentaties geplaatst

 

Presentaties

Presentatie BZK Hanhavingsinstrumentarium

Download

Bouwen van een levende lerende community

Download

Praktijkvoorbeeld Breda

Download

Verdere ontwikkelingen

Download

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.