Privacywetgeving voor BOA's de nieuwe Wpg

Datum: 11-4-2019
Starttijd: 9:30:00
Eindtijd: 17:45:00
Locatie: Hotel Breukelen, Stationsweg 91, Breukelen 3621 LK
Kosten: € 595,00 Per persoon, excl. BTW

Een belangrijke wijziging daarin is dat de Wpg óók van toepassing is op gegevens die door buitengewoon opsporingsambtenaren worden verwerkt.

 • Door het volgen van deze cursus leert u in één dag:
 • Wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van de privacywetgeving
 • Wanneer BOA’s zich aan de Wpg (opsporing) moeten houden en niet aan de AVG (toezicht)
 • Wat de belangrijkste verschillen zijn tussen de nieuwe AVG en de Wet politiegegevens (Wpg)
 • Wat er verandert in de gegevensuitwisseling met politie en andere opsporingsdiensten
 • Welke stappen u moet zetten om aan de wet te voldoen
 • Wat de rol van bevoegd functionaris inhoudt en welke taak deze heeft
 • Wat de rol van de functionaris gegevensbescherming inhoudt en welke taak deze heeft
 • Aan welke eisen een register van verwerkingen moet voldoen
 • Wanneer gegevens uit toezichtswerk gebruikt mogen worden voor opsporing

Wet politiegegevens (Wpg) nu óók voor BOA’s
De AVG geldt niet voor gegevens als die worden verwerkt voor opsporing of vervolging van strafbare feiten – een belangrijke taak voor BOA’s. Voor alle persoonsgegevens die voor dat doel worden verwerkt, geldt de nieuwe Europese Richtlijn gegevensverwerking opsporing en vervolging. In Nederland zijn hiervoor de Wet politiegegevens (Wpg) en het Besluit politiegegevens (Bpg) aangepast. Politie, Kmar, Rijksrecherche en bijzondere opsporingsdiensten, zoals de FIOD, werken al conform de Wpg. Door middel van een tijdelijke regeling is de Wpg ook van toepassing verklaard op het opsporingswerk van BOA’s.

Voor veel gegevens waar BOA’s mee werken, geldt voortaan dus de Wpg. Iedereen die BOA is (en zijn werkgever) en gewend is dat de AVG de grondslag biedt voor gegevensverwerking, kan zijn kennis maar beter snel laten bijspijkeren.

Twee regimes voor het verwerken van overtredingen
BOA’s hebben vaak verschillende petten op en ze verwerken verschillende soorten persoonsgegevens. Gegevens die ze verwerken, in het kader van toezicht, vallen sinds mei 2018 onder de AVG. Gegevens die ze als opsporingsambtenaar verwerken, vallen onder de EU-richtlijn opsporing en vervolging c.q. de Wpg/Bpg. Hiervoor moet een aparte Wpg-gegevensverwerking komen. Binnen hetzelfde BOA-domein zullen gegevens soms ook moeten worden overgeheveld van de AVG naar de Wpg en soms zullen ze zelfs in twee systemen naast elkaar staan.

Nieuwe eisen Wpg
De Wpg betekent dat een deel van uw gegevenshuishoudingen anders moet worden ingericht: andere verwerkingstermijnen met andere regels voor het verstrekken van de gegevens. Er moet een bevoegd functionaris worden aangewezen die als hoeder fungeert voor een deel van de gegevens. Er moet een register worden opgesteld van alle gegevensverwerkingen. Voor BOA’s geldt dat alle registratiesystemen onderscheid moeten kunnen maken tussen strafrechtelijke gegevens en andere gegevens. De strafrechtelijke gegevens moeten worden geoormerkt en er gelden andere autorisaties voor de toegang tot deze gegevens. Ook is er een loggingsverplichting voor dit soort gegevens die niet geldt voor verwerkingen conform de AVG.

De wijzigingen voor BOA’s worden tijdens deze cursus besproken. De nadruk ligt hierbij op de Wpg, maar ook de AVG – de grote broer van de Wpg – komt aan bod.

Een belangrijke wijziging daarin is dat de Wpg óók van toepassing is op gegevens die door buitengewoon opsporingsambtenaren worden verwerkt.

Door het volgen van deze cursus leert u in één dag:

 • Wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van de privacywetgeving
 • Wanneer BOA’s zich aan de Wpg (opsporing) moeten houden en niet aan de AVG (toezicht)
 • Wat de belangrijkste verschillen zijn tussen de nieuwe AVG en de Wet politiegegevens (Wpg)
 • Wat er verandert in de gegevensuitwisseling met politie en andere opsporingsdiensten
 • Welke stappen u moet zetten om aan de wet te voldoen
 • Wat de rol van bevoegd functionaris inhoudt en welke taak deze heeft
 • Wat de rol van de functionaris gegevensbescherming inhoudt en welke taak deze heeft
 • Aan welke eisen een register van verwerkingen moet voldoen
 • Wanneer gegevens uit toezichtswerk gebruikt mogen worden voor opsporing

Wet politiegegevens (Wpg) nu óók voor BOA’s
De AVG geldt niet voor gegevens als die worden verwerkt voor opsporing of vervolging van strafbare feiten – een belangrijke taak voor BOA’s. Voor alle persoonsgegevens die voor dat doel worden verwerkt, geldt de nieuwe Europese Richtlijn gegevensverwerking opsporing en vervolging. In Nederland zijn hiervoor de Wet politiegegevens (Wpg) en het Besluit politiegegevens (Bpg) aangepast. Politie, Kmar, Rijksrecherche en bijzondere opsporingsdiensten, zoals de FIOD, werken al conform de Wpg. Door middel van een tijdelijke regeling is de Wpg ook van toepassing verklaard op het opsporingswerk van BOA’s.

Voor veel gegevens waar BOA’s mee werken, geldt voortaan dus de Wpg. Iedereen die BOA is (en zijn werkgever) en gewend is dat de AVG de grondslag biedt voor gegevensverwerking, kan zijn kennis maar beter snel laten bijspijkeren.

Twee regimes voor het verwerken van overtredingen
BOA’s hebben vaak verschillende petten op en ze verwerken verschillende soorten persoonsgegevens. Gegevens die ze verwerken, in het kader van toezicht, vallen sinds mei 2018 onder de AVG. Gegevens die ze als opsporingsambtenaar verwerken, vallen onder de EU-richtlijn opsporing en vervolging c.q. de Wpg/Bpg. Hiervoor moet een aparte Wpg-gegevensverwerking komen. Binnen hetzelfde BOA-domein zullen gegevens soms ook moeten worden overgeheveld van de AVG naar de Wpg en soms zullen ze zelfs in twee systemen naast elkaar staan.

Nieuwe eisen Wpg
De Wpg betekent dat een deel van uw gegevenshuishoudingen anders moet worden ingericht: andere verwerkingstermijnen met andere regels voor het verstrekken van de gegevens. Er moet een bevoegd functionaris worden aangewezen die als hoeder fungeert voor een deel van de gegevens. Er moet een register worden opgesteld van alle gegevensverwerkingen. Voor BOA’s geldt dat alle registratiesystemen onderscheid moeten kunnen maken tussen strafrechtelijke gegevens en andere gegevens. De strafrechtelijke gegevens moeten worden geoormerkt en er gelden andere autorisaties voor de toegang tot deze gegevens. Ook is er een loggingsverplichting voor dit soort gegevens die niet geldt voor verwerkingen conform de AVG.

De wijzigingen voor BOA’s worden tijdens deze cursus besproken. De nadruk ligt hierbij op de Wpg, maar ook de AVG – de grote broer van de Wpg – komt aan bod.

Programma
Het programma is interactief. Informatie, casuïstiek en discussies wisselen elkaar af. Er is genoeg ruimte om ervaringen te delen en vragen te stellen. Onderstaande tijdstippen zijn bij benadering en de volgorde van de genoemde onderwerpen in het onderstaande programma is mede afhankelijk van de discussies met en de inbreng van de deelnemers.

Stuur uw vragen in
Wij nodigen u uit om uiterlijk één week voor de cursusdatum uw vragen in te sturen. Deze worden dan tijdens deze cursus, voor zover mogelijk, behandeld door de docenten. U kunt uw vragen sturen naar: klantenservice(@)kerckebosch.nl.

Incompany
Zijn er binnen uw organisatie meerdere collega's met dezelfde opleidingsbehoefte? Deze cursus kunnen wij ook incompany voor u organiseren. Een incompany cursus is interessant vanaf 10 deelnemers.

Het programma is interactief. Informatie, casuïstiek en discussies wisselen elkaar af. Er is genoeg ruimte om ervaringen te delen en vragen te stellen. Onderstaande tijdstippen zijn bij benadering en de volgorde van de genoemde onderwerpen in het onderstaande programma is mede afhankelijk van de discussies met en de inbreng van de deelnemers.

Inschrijven

Direct aanmelden

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.