Vide Jaarcongres 2019

Datum: 6-6-2019
Starttijd: 9:30:00
Eindtijd: 17:00:00
Locatie: Bar Beton Rijnsweerd, Pythagoraslaan 101, 3584 BB Utrecht
Kosten: € 100,- voor individuele leden van Vide of medewerkers van een institutionele organisatie van Vide € 150,- voor niet-leden

"Onafhankelijkheid in toezicht en evaluaties"

Op donderdag 6 juni aanstaande vindt het Vide Jaarcongres 2019 plaats. Thema van het jaarcongres is "Onafhankelijkheid in toezicht en evaluaties". 
 
Voor toezichthouders en evaluatoren is het belangrijk dat zij hun werk onafhankelijk kunnen doen. Maar wat is er voor nodig om die onafhankelijkheid te borgen ? Hoe zorg je dat je onafhankelijk je werk doet, terwijl er allerlei verwachtingen zijn en soms ook druk wordt uitgeoefend, vanuit de politiek, professionals, media en burgers? Betekent onafhankelijkheid vooral afstand bewaren of kun je vanuit een onafhankelijke positie toch goed voeling houden met stakeholders zoals beleidsmakers, onder toezichtgestelden en belangengroepen zodat je het ivoren toren effect voorkomt? En in hoeverre is onafhankelijkheid van belang voor de zeggingskracht van het toezicht, voor de kwaliteit van het onderzoek, of voor het vertrouwen in de 'overheid ? 
 
Het thema onafhankelijkheid wordt vanuit verschillende perspectieven belicht tijdens het congres op 6 juni. Er zijn plenaire presentaties en praktische workshops. En er uiteraard is er, zoals altijd, royaal gelegenheid om te netwerken met collega's uit het netwerk van toezichthouders en evaluatoren.
 Locatie van het congres is Bar Beton Rijnsweerd. 
 
Datum: 6 juni 2019
Tijdstip: 10.00 uur (09.30 uur ontvangst) - 17.00 uur 
Locatie: Bar Beton Rijnsweerd, Pythagoraslaan 101, 3584 BB Utrecht


Kosten voor het congres
€ 100,- voor individuele leden van Vide of medewerkers van een institutionele organisatie van Vide

€ 150,- voor niet-leden

 

Direct aanmelden

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.