Boa Masterclass: Binnentreden bij ondermijnende criminaliteit

Datum: 17-9-2019
Starttijd: 9:00:00
Eindtijd: 12:45:00
Locatie: Van der Valk Hotel Breukelen
Kosten: zie website

Gemeenten hebben in toenemende mate te maken met ondermijnende criminaliteit. BOA’s spelen een belangrijke rol in de aanpak van witwassen, hennepteelt, productie van synthetische drugs, illegaal gokken, sterke drank zonder accijns, vrouwenhandel etc. Niet alleen hebben ze een signalerende rol, maar kunnen ook worden ingezet bij aanpak ervan. Een toezichthouder heeft geen gerede verdenking nodig om binnen te treden en kasten open te maken om de gemeentelijke vergunningen te controleren!

BOA’s met toezichthoudende bevoegdheden zijn instrumenteel bij zogenaamde ‘binnentreden’, waarbij de politie in hun vaarwater mee kan gaan. Slechts enkele gemeenten zetten dit middel succesvol in tegen ondermijnende criminaliteit.

Uw eigen draaiboek ‘Binnentreden’
Wilt u meer weten hoe u dit in de praktijk organiseert? Kom naar de masterclass ‘Binnentreden bij ondermijnende criminaliteit’. Na afloop van de masterclass gaat u naar huis met een ‘draaiboek binnentreden’. Krijg handvatten voor voorbereiding, uitvoering en evaluatie:

  • Gevoel en verdenking staven; welke type ondermijning denkt u aan te treffen?
  • Organisatie binnentreden (met wie /wat /waar /wanneer)
  • Communicatie & Informatiedeling
  • Evaluatie & debriefing

Uw docenten

  • Robbert van Rooij, Regisseur Handhaving publiek domein, Zuiver Regie
  • Robert Reinders, Coördinator handhaving openbare ruimte bij de afdeling vergunning & handhaving, Gemeente Arnhem

Programma

Direct aanmelden

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.