Bijscholing “Aandachtgebieden omgevingsveiligheid”

In 2019 wordt de bijscholing “Aandachtgebieden omgevingsveiligheid” gecontinueerd vanuit het landelijke programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). Doel van de bijscholing is het leren toepassen van de systematiek van de aandachtsgebieden. Aandachtsgebieden vormen de kern van de modernisering van het externe veiligheidsbeleid, wat van kracht wordt met de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Doelgroep
De bijscholing aandachtsgebieden is bedoeld voor professionals op het gebied ruimtelijke ordening en externe veiligheid vanuit bevoegde gezagen, veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en adviesbureaus, die al kennis hebben van externe veiligheid.

Kosten
Er zijn geen kosten aan de bijscholing verbonden. De bijscholing wordt vergoed uit het programma impuls omgevingsveiligheid (IOV). Alleen als een deelnemer niet komt of zich te laat afmeldt zullen onkosten in rekening gebracht worden. Het is wel mogelijk om een vervanger naar de bijscholing te sturen.

Meer informatie, zoals data, locaties en een link naar het inschrijformulier vind je op de website van Relevant.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.