Trimbos-instituut zoekt 10 gemeenten voor pilot handreiking handhaving DHW

Het Trimbos-instituut zoekt 10 gemeenten die aan de slag willen met het verbeteren van de naleving van de Drank- en Horecawet (DHW). In het kader van het Nationaal Preventieakkoord start het Trimbos-instituut in samenwerking met bureau Objectief met deze pilot en gaan 10 gemeenten aan de slag met de handreiking toezicht DHW.

Implementatie en uitvoering

De pilotgemeenten worden begeleid bij het ontwikkelen van een implementatieplan en vervolgens de in- en uitvoering van het plan. De eerste fase van de pilot staat de planontwikkeling centraal. De in- en uitvoering vinden in de tweede fase plaats.

Over de pilot

De proef loopt tot en met december 2021. In het traject gaan 5 gemeenten aan de slag met het thema dronkenschap. Het gaat om het verbeteren van de naleving op het verbod om dronken personen toe te laten in een horecagelegenheid (art. 20 lid 5 DHW) en het verbod op doorschenken aan personen in kennelijke staat van dronkenschap (artikel 252 WvSr).  

De 5 andere gemeenten gaan aan de slag met de naleving van de leeftijdsgrens (art. 20 lid 1 DHW). Dit gebeurt aan de hand van de handreiking toezicht DHW. De pilotgemeenten worden begeleid bij het ontwikkelen van een invoeringsplan én het uitvoeren hiervan voor 1 van deze 2 onderwerpen.

Deelnemen of meer informatie?

Ben je enthousiast geworden om deel te nemen aan de pilot of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Laura Nijkamp of kijk op de website van het Trimbos-instituut voor meer informatie.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.