Officieel startsein Landelijke Fenomeentafels Ondermijning

Betere integrale aanpak van ondermijnende problematiek door gebundelde denkkracht op slimme interventies: dat is het doel van de Landelijke Fenomeentafels Ondermijning. Vandaag gingen de fenomeentafels officieel van start tijdens een bijeenkomst met de betrokken partners.

De Landelijke Fenomeentafels (LFT's) zijn samenwerkingen van experts bij publieke en private partners op specifieke ondermijnende fenomenen die worden gecoördineerd door het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC). Door deze fenomenen systeemgericht en integraal beter aan te pakken maken we de maatschappij weerbaarder tegen ondermijning. 

Duurzame regionale aanpak

Een nauwere publieke en private samenwerking op deze fenomenen draagt bij aan het tegengaan van misbruik van legale economische en logistieke structuren (de bovenwereld). Door te delen wat al werkt, het ontwikkelen van nieuwe handelingsperspectieven en het adresseren en wegnemen van knelpunten. Zo helpen we de partners bij hun lokale/regionale aanpak om deze nog effectiever en duurzamer te maken. Hierbij zijn de positieve inzichten en ervaringen van de samenwerking bij de aanpak van outlaw motorcycle gangs (OMG’s) als voorbeeld gebruikt.

Schijnwerper op meest succesvolle interventiestrategieën

De tafels zijn onderdeel van het brede offensief tegen ondermijnende criminaliteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Hiermee wordt voorzien in de behoefte om samenwerking tussen lokale partners op landelijk- en fenomeenniveau te organiseren.

(Demissionair) Minister van JenV Ferd Grapperhaus sprak in een videoboodschap over de winst van het verbinden van lokale partners, zodat kennis en expertise beter kan worden afgestemd. ‘De basis van onze strijd tegen ondermijnende criminaliteit is een regionale aanpak. Want ook al zijn criminele netwerken voor een belangrijk deel mondiaal verspreid, het vuile werk gebeurt lokaal en regionaal’. Met de LFT’s wil de minister de schijnwerper zetten op de samenwerking en op de meest succesvolle interventiestrategieën die de strijd aangaan met criminelen. 

Fenomenen

Experts vanuit departementen, handhavings-, toezichts-, opsporings- en vervolgingsdiensten als ook lokaal bestuur, wetenschap, bedrijfsleven en brancheorganisaties starten met het fenomeen ‘Ondermijning in de vastgoedketen’. Dit is een van de fenomenen die door de betrokken partners is aangedragen om gezamenlijk aan te pakken.

Een tweede fenomeentafel wordt voorbereid en krijgt later dit jaar meer vorm.

Meer informatie

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.