Lid worden van Vereniging BWT Nederland

Ook u kunt lid worden van de Vereniging BWT Nederland.

Klik hier voor een overzicht van de gemeenten en omgevingsdiensten die als lid zijn van de Vereniging BWT Nederland.
 

Soorten lidmaatschap

 • Gemeentelijk lidmaatschap
  U kunt uw gemeente opgeven als lid: Omdat de kwaliteit van het bouw- en woningtoezicht vooral een belang is van de gemeenten die deze taak wettelijk moeten uitvoeren, geeft het gemeentelijk lidmaatschap stemrecht in de vereniging. Medewerkers van gemeentelijke leden krijgen recht op gratis gebruik van de  online kennisbank en toegang van alle medewerkers tot de besloten BWT-app. Voor een aantal deelnemers gratis toegang tot het jaarcongres, het managmentsymposium en het toezichthouders en handhaverscongres en hoge korting op toegang tot andere bijeenkomsten van de vereniging BWT of haar partners. De gemeente dient een functionaris aanwijzen die de gemeente in de Vereniging vertegenwoordigd als contactpersoon. Deze functionaris krijgt automatisch een abonnement op ons maandblad 'Bouwkwaliteit in de Praktijk' toegestuurd. Download het inschrijfformulier voor het gemeentelijk lidmaatschap onder aan deze pagina.

 • Geassocieerd lidmaatschap
  U kunt uw organisatie als lid opgeven: Organisaties, die diensten verlenen aan gemeenten op het vlak van het bouw- en woningtoezicht, worden van harte uitgenodigd ook lid te worden van de Vereniging. Bij dit lidmaatschap ontvangt u voor twee deelnemers gratis toegang tot het jaarcongres, het managmentsymposium en het toezichthouders en handhaverscongres en hoge korting op toegang tot andere bijeenkomsten van de vereniging BWT of haar partners. U krijgt tevens een abonnement op ons maandblad 'Bouwkwaliteit in de Praktijk'. Download het inschrijfformulier voor het geassocieerd lidmaatschap onder aan deze pagina

 • Persoonlijk lidmaatschap
  U kunt als persoon lid worden. Het persoonlijk lidmaatschap geeft recht op toegang tot de besloten BWT-App en krijgt u een abonnement op ons maandblad 'Bouwkwaliteit in de Praktijk'. Daarnaast heeft u gratis toegang tot het jaarcongres, het toezichthouders en handhaverscongres en het managementsymposium. Daarnaast ontvangt u korting op andere verschillende activiteiten en bijeenkomsten van de Vereniging of haar partners. Download het inschrijfformulier voor het persoonlijk lidmaatschap onder aan deze pagina.

 • Gemeenschappelijk Openbaar Lichaam Lidmaatschapkunt het Gemeenschappelijk Openbaar Lichaam (GOL)opgeven als lid: Omdat de kwaliteit van het bouw- en woningtoezicht vooral een belang is van de gemeenten en de GOL die deze taak wettelijk moeten uitvoeren, geeft GOL lidmaatschap stemrecht in de vereniging. Medewerkers van GOL hebben toegang tot de besloten BWT-app. Bij dit lidmaatschap ontvangt u voor een aantal deelnemers gratis toegang tot het jaarcongres, het managmentsymposium en het toezichthouders en handhaverscongres en hoge korting op toegang tot andere bijeenkomsten van de vereniging BWT of haar partners. De GOL moet een functionaris aanwijzen die de GOL in de Vereniging vertegenwoordigd. Deze functionaris krijgt automatisch een abonnement op ons maandblad 'Bouwkwaliteit in de Praktijk'. Download het inschrijfformulier voor het Gemeenschappelijk Openbaar Lichaam lidmaatschap onder aan deze pagina.

Contributie

De hoogte van de contributies zijn door de algemene ledenvergadering op 1 juni 2023 voor het verenigingsjaar 2024 en de daaropvolgende jaren, totdat de ledenvergadering opnieuw de contributie wijzigd, als volgt vastgesteld.

 • gemeentelijke leden: een bedrag per gemeente, dat afhangt van het aantal inwoners per 1 januari van het voorafgaande jaar volgens het CBS ;
 • GOL leden (Gemeenschappelijk Openbaar lichaam zoals een RUD, Omgevingsdienst): een bedrag vastgesteld op het opgetelde inwoneraantal van de gemeenten waarvoor deze GOL BWT-gerelateerde taken uitvoert. Per jaar vastgesteld en op basis van het aantal inwoners per 1 januari van het voorafgaande jaar volgens het CBS ;

zie onderstaande tabel geldend voor 2024 en de daaropvolgende jaren, totdat de ledenvergadering opnieuw de contributie vaststeld. Deze bedragen zijn vastgesteld op de Algemene ledenvergadering van 1 juni 2023 waarbij het lidmaatschapsgeld zoals deze ongewijzigd is gebleven vanaf 2016  met 10% is verhoogd ten opzichte van een inflatieindex tot en met 2023 van ruim 23%.

 

Gemeenten

(aantal inwoners)

Multiplier

factor

 

Contributie

van

t/m

0

12.000

1,00

€ 680,00

12.001

18.000

1,25

€ 850,00

18.001

30.000

1,50

€ 1.020,00

30.001

60.000

2,00

€ 1.360,00

60.001

125.000

3,00

€ 2.040,00

125.001

250.000

4,00

€ 2.720,00

250.001

400.000

5,00

€ 3.400,00

400.001 en meer 6,00

€ 4.080,00

 

 • geassocieerde leden: per 1-1-2024 is de contributie € 1.375,- 
 • persoonlijke leden: per 1-1-2024 € 60,- per persoon, maar als u ZZPer bent (Zelfstandige Zonder Personeel) betaalt u € 302,50,- per persoon; alle bedragen zijn excl. BTW.

 

Algemene voorwaarden bijeenkomsten

Door ondertekening van het deelnameformulier voor een door de Vereniging BWT Nederland georganiseerde bijeenkomst gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en wordt u verantwoordelijk gehouden voor een tijdige betaling van de eventuele deelnamekosten. 
 
Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.
Wij hanteren een betalingstermijn van 30 dagen.

Deelnemers kunnen zich uiterlijk tot 48 uur voor de bijeenkomstdatum schriftelijk/per mail afmelden. 
Telefonische afmeldingen worden niet aangenomen. 
Bij annulering binnen 48 uur voor de bijeenkomstdatum of in geval van niet verschijnen ontvangt u een factuur van €100,- administratiekosten. Wel is het mogelijk een vervanger te sturen.

Voorwaarden voor gratis deelname aan bijeenkomsten
Deelnemers die niet verschijnen en/of zich niet binnen 48 uur voor de betreffende bijeenkomstdatum per mail hebben afgemeld, ontvangen een factuur van €100,- administratiekosten. Dit ten behoeve van de dan al gemaakte kosten voor catering, locatie en onkostenvergoeding van sprekers.

De algemene voorwaarden en statuten van de Vereniging BWT Nederland kunt u hieronder vinden.

Wilt u uw organisatie of u zelf opgeven als lid van de Vereniging BWT Nederland of een mutatie doorgeven, dan kan dat op onderstaand adres:

Vereniging BWT Nederland
t.a.v. de Ledenadministratie
Postbus 416
6710 BK Ede
tel.: 0318-438340
E-mail: ledenadministratie@vereniging-bwt.nl

Formulieren

Inschrijfformulier: persoonlijk lidmaatschap

Download

Inschrijfformulier: gemeentelijk lidmaatschap

Download

Inschrijfformulier: geassocieerd lidmaatschap

Download

Inschrijfformulier: Gemeenschappelijk Openbaar Lichaam lidmaatschap

Download

Download: Algemene voorwaarden

Download

Download: Statuten

Download

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.