Opzetten Werkgroep Toegankelijkheid

Werkgroepleden gezocht voor de op te richten werkgroep toegankelijkheid.


Omdat er in het Bouwbesluit nadrukkelijker eisen m.b.t. bereikbaarheid en bruikbaarheid worden gesteld, ontstaan er ook steeds meer vragen op dit gebied. Om deze vragen éénduidig, op landelijk niveau, te beantwoorden, en eventueel beleid te vormen, is er de behoefte om een werkgroep te formeren met specialisten op dit gebied. Zijn er collega's die zich hierbij aan willen sluiten en hun expertise willen delen.

De groep moet worden samengesteld uit mensen:

 1. die deskundig zijn op het gebied van toegankelijkheid;
 2. die te maken hebben met advisering toegankelijkheid;
 3. die aanvragen toetsen op toegankelijkheidsaspecten m.b.t. omgevingsvergunningen.

 

Doel stelling werkgroep Toegankelijkheid

Het doel van de werkgroep is afstemming, kennisuitwisseling en samenwerking m.b.t. Toegankelijkheid. Tegelijkertijd worden knelpunten gesignaleerd.  Het streven is om te komen tot meer eenduidigheid in de advisering over toegankelijkheid.
 

Wat doet de werkgroep Toegankelijkheid

De werkgroep Toegankelijkheid houdt zich bezig met de volgende aandachtsvelden:

 • Toegankelijkheid van alle gebruiksfuncties zoals in Bouwbesluit genoemd;
 • Interpretatie van Bouwbesluit 2012;
 • Gelijkwaardigheid;
 • Handboek voor Toegankelijkheid;
 • NEN 1814.

 

Werkwijze:

 •  +5 x per jaar vergaderen over diverse thema’s (gelijkwaardigheid, zaken die niet in het bouwbesluit geregeld zijn, nieuwe ontwikkelingen enz.);
 • Kennis uitwisselen, themabijeenkomsten, lezingen van experts;
 • Documenten plaatsen (drop-box) voor de eventuele onderbouwing van adviezen;
 • Afstemming en samenwerking; adressen uitwisselen, communicatie over wederzijdse advisering.

 

Aanmelden:

 

 

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.