Nieuws 2016

Oprichting normcommissie Geothermie

15-12-2016

Onlangs is de CEN/TC 451 “Geothermal and water boreholes” opgericht. Deze Europese TC richt zich op normalisatie omtrent ontwerp, constructie, bediening, monitoring, onderhoud en demontage van de boorlocatie voor het onttrekken van grondwater en warmtewisseling.

Lees meer

NEN 5104 is ingetrokken: wat nu?

08-12-2016

In maart 2016 is NEN 5104 'Geotechniek - Classificatie van onverharde grondmonsters' ingetrokken. Dit heeft tot vragen in de markt geleid over welke norm nu moet worden toegepast wanneer dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd. Er worden met name vragen gesteld wanneer in de wetgeving nog naar NEN 5104 wordt verwezen

Lees meer

Bouwen met Staal - Staalcafé en Nationale Staalbouwdag

01-12-2016

Bouwen met Staal is (mede)organisator van diverse gratis toegankelijke evenementen. Wij lichten er drie voor u uit. Meer informatie over het evenement en het formulier om u aan te melden vindt u door op de naam van het evenement te klikken

Lees meer

Webtool Brandveilige hallen – nieuwbouw

25-11-2016

Bouwen met Staal presenteert de webtool Brandveilige hallen – nieuwbouw. Met deze gratis tool op www.brandveiligmetstaal.nl kunnen architecten, con-structeurs en brandveiligheidsadviseurs stapsgewijs de eisen bepalen voor de brandwerendheid van de (hoofd)draagconstructie, gevels, eventuele brand-wanden en het instandhouden van vluchtroutes bij nieuwbouw van hallen.

Lees meer

De presentaties van het COBc-congres 2016 staan live

11-11-2016

Na een geslaagd congres staan de presentaties van alle sprekers live.

Lees meer

De presentaties van het BWT congres 2016 staan live

28-10-2016

Na een geslaagd en compleet bezet congres waar iedereen weer is bijgepraat op de diverse onderwerpen zijn de presentaties beschikbaar.

Lees meer

Najaarsbijeenkomst 2016 in zonnig Ede

29-09-2016

In de voormalige Frisokazerne in Ede is tegenwoordig het Akoesticum gevestigd. In deze fraai verbouwde accommodatie was op 22 september jl. de Omgevingsdienst De Vallei (als eerste OD) gastheer van de halfjaarlijkse bijeenkomst van het Platform BWT Grote Gemeenten. Circa 40 afdelingshoofden, teamleiders e.d. van de 100.000+ gemeenten en OD’en waren naar Ede afgereisd en lieten zich verwelkomen door Edese wethouder Marije Eleveld waarna twee vaste gebruiksters van het Akoesticum, het duo Lipstick Percussion van zich lieten horen en zien.

Lees meer

Waarom de Wet kwaliteitsborging in de Bouw?

08-09-2016

Een reactie van de Vereniging BWT Nederland op de brief van 26 augustus van mininster Blok met beantwoording op vragen van Tweede Kamerlid Roald van der Linde. Het wetsvoorstel Kwaliteitsborging in de bouw is in de afrondende fase. Na het zomerreces komt er nog een rondetafelgesprek, en dan zal de Tweede Kamer het wetsvoorstel aannemen. Dat is in ieder geval het plan. Maar de media aandacht die het Wetsvoorstel kwaliteitsborging in de bouw en in het bijzonder de pilots in Den Haag de afgelopen weken hebben gekregen, heeft er voor gezorgd dat het onderwerp ineens volop in beeld is. Niet alleen binnen een klein groepje die er vanuit hun professie al een aantal jaren mee bezig is, maar nu ook bij de bewoner van een woning, de opdrachtgever van een bouwproject, de hypotheekverstrekker en niet onbelangrijk de politiek.

Lees meer

Opleidingen Staalconstructeur BSEng, MSEng en de B-module starten volgende week

30-08-2016

Vier van de vijf opleidingen gaan zeker door! Er zijn voldoende aanmeldingen voor Staalconstructeur BSEng en MSEng, B-Module en Staalbouwkundig tekenaar/constructeur. Alleen voor Staalbouwkundig detailleren zijn er nog net onvoldoende aanmeldingen, maar die opleiding start pas over een maand. Volgende week zijn de eerste lessen van BSEng, MSEng en B-module. Maar er zijn nog plaatsen vrij

Lees meer

Uitnodiging Jaarcongres Vereniging BWT Nederland. Inschrijving geopend.

22-08-2016

Wij nodigen u van harte uit voor het grote jaarcongres van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. Zoals ieder jaar een congres dat de BWT-er niet mag missen. Zowel in het plenaire ochtendprogramma, als ook bij de 20 workshops willen wij u op de hoogte brengen van de vele ontwikkelingen op ons vakgebied. Om die reden hopen wij dan ook, weer samen met u en ruim 475 deelnemers, sprekers en sponsoren een boeiend congres te mogen organiseren.

Lees meer

Impressie voorjaarsbijeenkomst 2016 Assen

27-06-2016

Op 14 april 2016 waren ruim 20 gemeenten en omgevingsdiensten met 100.000 of meer inwoners in hun BWT-verzorgingsgebied vertegenwoordigd in Assen. De gastgemeente zelf mag dan beneden dit inwonertal zitten (net als de andere provinciehoofdsteden Lelystad en Middelburg), maar dat vormde geen beletsel om een gevarieerd en interactief programma te bieden aan de bijna 30 aanwezigen in cultureel centrum “De Nieuwe Kolk”.

Lees meer

Verslag en presentaties voorjaarsbijeenkomst 2016 beschikbaar

27-06-2016

De voorjaarsbijeenkomst van het Platform BWT Grote Gemeenten vond op 14 april 2016 plaats in Assen. Hoewel naar aantal inwoners gerekend een gemeente onder de 100.000 grens blaast de Drentse hoofdstad een stevig partijtje mee in het gezelschap. Het programma van de dag stond als een huis! In

Lees meer

De presentaties van het managementsymposium / ALV staan live

17-06-2016

De presentaties van het gisteren gehouden managementsymposium / ALV staan live. Het was voor alle aanwezigen weer een dag waarbij men werd bijgepraat.

Lees meer

Veel vragen van de Tweede Kamer aan minister over Wet Kwaliteitsborging

17-06-2016

Op 16 juni is verslag over het wetsvoorstel Wkb van de commissie Wonen en Rijksdienst gepubliceerd. Het verslag bevat 14 pagina’s aan vragen aan minister Blok over het wetsvoorstel. Ook worden er vragen gesteld naar aanleiding van inbreng door de Vereniging BWT Nederland.

Lees meer

Workshop Aardbevingsbestendig ontwerpen met staal en metselwerk

07-06-2016

Met de praktijkrichtlijn NPR 9998 is de constructieve veiligheid te beoordelen van gebouwen die onderhevig zijn aan aardbevingsbelastingen. Op woensdag 29 juni 2016 organiseert Bouwen met Staal een interactieve workshop die praktisch ingaat op deze nieuwe richtlijn. De presentaties worden verzorgd door direct betrokkenen bij de totstandkoming van de NPR. Daarnaast wordt de inhoud van de richtlijn direct toepasbaar gemaakt door middel van praktijkvoorbeelden, rekenvoorbeelden en ontwerpopgaven.

Lees meer

Vooraankondiging COBc-studiedag

31-05-2016

Op donderdag 10 november 2016 is de COBc-dag in de grote Kerk van Alkmaar.

Lees meer

Reactie vereniging BWT op wetsvoorstel WKB en alternatief voorstel

24-05-2016

Het wetsvoorstel Kwaliteitsborging in de bouw is door minister Blok gestuurd aan de Tweede Kamer. Dat betekent dat het nu aan de politiek is om het wetsvoorstel aan te nemen of om nog te vragen om aanpassingen. De vereniging BWT Nederland heeft in 2014 op de consultatieversie van het Wetsvoorstel een uitgebreide reactie gestuurd inclusief een checklist van zaken die volgens de vereniging allemaal zouden moeten zijn geborgd voordat het nieuwe stelsel in werking zou kunnen treden. Deze checklist is afgelopen week met alle beschikbare stukken zoals wetsvoorstel, memorie van toelichting en de concept AMvB nagelopen en hieruit komt naar voren dat nog heel veel zaken niet of onvoldoende zijn geborgd. Daarnaast heeft de werkgroep PKB van de vereniging een alternatief voorstel opgesteld voor het huidige wetsvoorstel dat voor zowel burger als bedrijfsleven een beter is. Het stuk kan dan ook worden gezien als aanbeveling voor een goed werkend stelsel. Het is nu aan deze partijen om te beoordelen of zij deze mening delen.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.