Nieuws 2016

Oprichting normcommissie Geothermie

15-12-2016

Onlangs is de CEN/TC 451 “Geothermal and water boreholes” opgericht. Deze Europese TC richt zich op normalisatie omtrent ontwerp, constructie, bediening, monitoring, onderhoud en demontage van de boorlocatie voor het onttrekken van grondwater en warmtewisseling.

Lees meer

NEN 5104 is ingetrokken: wat nu?

08-12-2016

In maart 2016 is NEN 5104 'Geotechniek - Classificatie van onverharde grondmonsters' ingetrokken. Dit heeft tot vragen in de markt geleid over welke norm nu moet worden toegepast wanneer dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd. Er worden met name vragen gesteld wanneer in de wetgeving nog naar NEN 5104 wordt verwezen

Lees meer

Bouwen met Staal - Staalcafé en Nationale Staalbouwdag

01-12-2016

Bouwen met Staal is (mede)organisator van diverse gratis toegankelijke evenementen. Wij lichten er drie voor u uit. Meer informatie over het evenement en het formulier om u aan te melden vindt u door op de naam van het evenement te klikken

Lees meer

Webtool Brandveilige hallen – nieuwbouw

25-11-2016

Bouwen met Staal presenteert de webtool Brandveilige hallen – nieuwbouw. Met deze gratis tool op www.brandveiligmetstaal.nl kunnen architecten, con-structeurs en brandveiligheidsadviseurs stapsgewijs de eisen bepalen voor de brandwerendheid van de (hoofd)draagconstructie, gevels, eventuele brand-wanden en het instandhouden van vluchtroutes bij nieuwbouw van hallen.

Lees meer

De presentaties van het COBc-congres 2016 staan live

11-11-2016

Na een geslaagd congres staan de presentaties van alle sprekers live.

Lees meer

De presentaties van het BWT congres 2016 staan live

28-10-2016

Na een geslaagd en compleet bezet congres waar iedereen weer is bijgepraat op de diverse onderwerpen zijn de presentaties beschikbaar.

Lees meer

Najaarsbijeenkomst 2016 in zonnig Ede

29-09-2016

In de voormalige Frisokazerne in Ede is tegenwoordig het Akoesticum gevestigd. In deze fraai verbouwde accommodatie was op 22 september jl. de Omgevingsdienst De Vallei (als eerste OD) gastheer van de halfjaarlijkse bijeenkomst van het Platform BWT Grote Gemeenten. Circa 40 afdelingshoofden, teamleiders e.d. van de 100.000+ gemeenten en OD’en waren naar Ede afgereisd en lieten zich verwelkomen door Edese wethouder Marije Eleveld waarna twee vaste gebruiksters van het Akoesticum, het duo Lipstick Percussion van zich lieten horen en zien.

Lees meer

Waarom de Wet kwaliteitsborging in de Bouw?

08-09-2016

Een reactie van de Vereniging BWT Nederland op de brief van 26 augustus van mininster Blok met beantwoording op vragen van Tweede Kamerlid Roald van der Linde. Het wetsvoorstel Kwaliteitsborging in de bouw is in de afrondende fase. Na het zomerreces komt er nog een rondetafelgesprek, en dan zal de Tweede Kamer het wetsvoorstel aannemen. Dat is in ieder geval het plan. Maar de media aandacht die het Wetsvoorstel kwaliteitsborging in de bouw en in het bijzonder de pilots in Den Haag de afgelopen weken hebben gekregen, heeft er voor gezorgd dat het onderwerp ineens volop in beeld is. Niet alleen binnen een klein groepje die er vanuit hun professie al een aantal jaren mee bezig is, maar nu ook bij de bewoner van een woning, de opdrachtgever van een bouwproject, de hypotheekverstrekker en niet onbelangrijk de politiek.

Lees meer

Veel vragen van de Tweede Kamer aan minister over Wet Kwaliteitsborging

17-06-2016

Op 16 juni is verslag over het wetsvoorstel Wkb van de commissie Wonen en Rijksdienst gepubliceerd. Het verslag bevat 14 pagina’s aan vragen aan minister Blok over het wetsvoorstel. Ook worden er vragen gesteld naar aanleiding van inbreng door de Vereniging BWT Nederland.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.