Reactie vereniging BWT op wetsvoorstel en alternatief voorstel

Het wetsvoorstel Kwaliteitsborging in de bouw is door minister Blok gestuurd aan de Tweede Kamer. Dat betekent dat het nu aan de politiek is om het wetsvoorstel aan te nemen of om nog te vragen om aanpassingen. De vereniging BWT Nederland heeft in 2014 op de consultatieversie van het Wetsvoorstel een uitgebreide reactie gestuurd inclusief een checklist van zaken die volgens de vereniging allemaal zouden moeten zijn geborgd voordat het nieuwe stelsel in werking zou kunnen treden. Deze checklist is afgelopen week met alle beschikbare stukken zoals wetsvoorstel, memorie van toelichting en de concept AMvB nagelopen en hieruit komt naar voren dat nog heel veel zaken niet of onvoldoende zijn geborgd.

Daarnaast heeft de werkgroep PKB van de vereniging een alternatief voorstel opgesteld voor het huidige wetsvoorstel dat voor zowel burger als bedrijfsleven een beter is. Het stuk kan dan ook worden gezien als aanbeveling voor een goed werkend stelsel. Het is nu aan deze partijen om te beoordelen of zij deze mening delen.

De Checklist laat duidelijk zien dat er nog een heel aantal zaken moeten worden geregeld voordat de wet in werking zou kunnen treden. Zaken zoals financiering van achterblijvende taken bij de gemeente. Een overgangsrecht in het stelsel en het uitvoeren van een goede impactanalyse ontbreken nog. 

Van de 60 punten uit de checklist konden er pas 22 worden afgevinkt, hetgeen betekend dat nog 38 punten op de checklist moeten worden beantwoord.

Het alternatieve voorstel laat zien dat met een andere rol voor het bevoegd gezag en een verschuiving van de papieren voorkant naar de as built situatie het nieuwe stelsel een stuk eenvoudiger zou kunnen worden georganiseerd. Geen Toelatingsorganisatie maar een Landelijke inspectiedienst die op regionaal niveau controleert. Geen leges meer maar een kostendekkende fee op basis van het werk dat kost om te moeten controleren of de bouwer aantoonbaar de kwaliteit heeft geleverd die van hem wordt verwacht. Kern van dit alternatieve voorstel is dan ook dat de markt zelf de kwaliteitsborging moet gaan organiseren en dit niet door een via de wet geregelde Toelatingsorganisatie en Instrumentbeheerders. 

Als vereniging BWT Nederland horen wij ook graag wat u van dit alternatieve voorstel vindt.

 PDF |  295 kB Checklist Private kwaliteitsborging volgens VBWTN

 PDF | 223 kB Alternatief voorstel kwaliteitsborging VBWTN

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.