Nieuws januari 2019

Houtrook en houtkachels: geen verbod, wel aan banden

31-01-2019

Knus en huiselijk de kachel of haard aan als het kouder wordt. Ongeveer 10 procent van de Nederlandse huishoudens bezit een openhaard of houtkachel. Waar het stoken van hout voor veel mensen gelijk staat aan gezelligheid is hinder door houtrook − bijvoorbeeld in de vorm van geur en gezondheidsschade − een steeds groter wordend probleem. Fijnstof afkomstig van houtverbranding is immers niet meer of minder schadelijk dan fijnstof afkomstig van bijvoorbeeld het verkeer.

Lees meer

Meer grip op vakantieparken

31-01-2019

Gemeenten, provincies en samenwerkende partners die zich met vakantieparken bezig houden, zijn zich er in toenemende mate van bewust dat een proactieve benadering noodzakelijk is om problemen tegen te gaan én te voorkomen. De afgelopen jaren zijn hier door het land ervaringen mee opgedaan. Andere gemeenten willen hier graag van leren, er is veel behoefte aan het delen van informatie, tips en ervaringen. De kennis is gebundeld in deze handreiking. De handreiking biedt gemeenten diverse handelingsperspectieven om het beleid ten aanzien van vakantieparken vorm te geven.

Lees meer

Informatieplicht energiebesparing

30-01-2019

In het Activiteitenbesluit Milieubeheer is voor bedrijven en instellingen de verplichting opgenomen om energie te besparen. In 2019 zal deze regelgeving aangepast worden. Naast de bestaande energiebesparingsplicht geldt er per 1 juli 2019 ook een informatieplicht of meldplicht. Bedrijven moeten dan aan het bevoegd gezag melden welke energiebesparende maatregelen zij binnen hun bedrijf hebben getroffen. Meer dan 100.000 bedrijven in Nederland zullen zo’n melding moeten doen. Met de informatieplicht wil de overheid samen met het bedrijfsleven de energiebesparing versnellen. Daardoor wordt de transitie naar een CO2-vrij Nederland gestimuleerd.

Lees meer

BENG vanaf 01-01-2020

30-01-2019

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG).

Lees meer

Detailengineering plaatnaden breedplaatvloeren

28-01-2019

Handvatten voor een constructief veilig ontwerp breedplaatvloeren bij nieuwbouw.

Lees meer

Luchtdicht bouwen als norm bij BENG-realisaties

21-01-2019

Het klimaatakkoord schetst een tijd van forse verduurzaming. Er moeten minstens 50.000 woningen per jaar worden aangepakt, maar er ligt een bedreiging op de loer: het gebrek aan vakmensen.

Lees meer

Actie-agenda werkconferentie ‘Constructieve Veiligheid verdient meer’ gepubliceerd.

16-01-2019

“We moeten onze verantwoordelijkheid nemen”. Dit was een van de hoofdconclusies van de werkconferentie ‘Constructieve veiligheid in de bouw verdient meer’ van 16 november jl. georganiseerd door VNconstructeurs, Koninklijke NLIngenieurs en Bouwend Nederland.

Lees meer

Eerste versie van PvE Gezonde Kantoren uitgebracht

15-01-2019

De eerste versie (1.0) van het Programma van Eisen voor Gezonde Kantoren is uitgebracht. In deze verse publicatie komen vier thema’s op het vlak van binnenklimaat voorbij met drie verschillende ambitieniveaus.

Lees meer

Wijzigingsbladen voor bouwconstructies gepubliceerd voor commentaar

09-01-2019

Recent zijn wijzigingsbladen voor NEN 8700:2011 en NEN 8701:2011 gepubliceerd voor commentaar. Het gaat om wijzigingsbladen bij normen die in het Bouwbesluit 2012 zijn aangewezen. Belanghebbende partijen kunnen tot 1 maart 2019 online commentaar indienen.

Lees meer

Kamerbrief over voortgang energiebesparing gebouwde omgeving

09-01-2019

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van diverse onderwerpen op het terrein van energiebesparing in de gebouwde omgeving. Het gaat daarbij onder andere om energiezuinige nieuwbouw en de eisen hiervoor.

Lees meer

Bijscholing “Aandachtgebieden omgevingsveiligheid”

02-01-2019

In 2019 wordt de bijscholing “Aandachtgebieden omgevingsveiligheid” gecontinueerd vanuit het landelijke programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). Doel van de bijscholing is het leren toepassen van de systematiek van de aandachtsgebieden. Aandachtsgebieden vormen de kern van de modernisering van het externe veiligheidsbeleid, wat van kracht wordt met de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.