Nieuws januari 2019

Actie-agenda werkconferentie ‘Constructieve Veiligheid verdient meer’ gepubliceerd.

16-01-2019

“We moeten onze verantwoordelijkheid nemen”. Dit was een van de hoofdconclusies van de werkconferentie ‘Constructieve veiligheid in de bouw verdient meer’ van 16 november jl. georganiseerd door VNconstructeurs, Koninklijke NLIngenieurs en Bouwend Nederland.

Lees meer

Eerste versie van PvE Gezonde Kantoren uitgebracht

15-01-2019

De eerste versie (1.0) van het Programma van Eisen voor Gezonde Kantoren is uitgebracht. In deze verse publicatie komen vier thema’s op het vlak van binnenklimaat voorbij met drie verschillende ambitieniveaus.

Lees meer

Wijzigingsbladen voor bouwconstructies gepubliceerd voor commentaar

09-01-2019

Recent zijn wijzigingsbladen voor NEN 8700:2011 en NEN 8701:2011 gepubliceerd voor commentaar. Het gaat om wijzigingsbladen bij normen die in het Bouwbesluit 2012 zijn aangewezen. Belanghebbende partijen kunnen tot 1 maart 2019 online commentaar indienen.

Lees meer

Kamerbrief over voortgang energiebesparing gebouwde omgeving

09-01-2019

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van diverse onderwerpen op het terrein van energiebesparing in de gebouwde omgeving. Het gaat daarbij onder andere om energiezuinige nieuwbouw en de eisen hiervoor.

Lees meer

Bijscholing “Aandachtgebieden omgevingsveiligheid”

02-01-2019

In 2019 wordt de bijscholing “Aandachtgebieden omgevingsveiligheid” gecontinueerd vanuit het landelijke programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). Doel van de bijscholing is het leren toepassen van de systematiek van de aandachtsgebieden. Aandachtsgebieden vormen de kern van de modernisering van het externe veiligheidsbeleid, wat van kracht wordt met de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.