Nieuws november 2020

Trimbos-instituut zoekt 10 gemeenten voor pilot handreiking handhaving DHW

26-11-2020

Het Trimbos-instituut zoekt 10 gemeenten die aan de slag willen met het verbeteren van de naleving van de Drank- en Horecawet (DHW). In het kader van het Nationaal Preventieakkoord start het Trimbos-instituut in samenwerking met bureau Objectief met deze pilot en gaan 10 gemeenten aan de slag met de handreiking toezicht DHW.

Lees meer

Beantwoording vragen over Uitvoeringsagenda-VTH

24-11-2020

Staatssecreraris Van Veldhoven beantwoordt vragen van de Eerste Kamer over de Uitvoeringsagenda VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving).

Lees meer

Herziening Nederlandse norm algemene regels voor geotechnisch ontwerp van constructie

24-11-2020

Binnen de normcommissie ‘Geotechniek’ werd de noodzaak gevoeld om de Nederlandse norm aan te passen aan de huidige stand van zaken. Ten aanzien van constructieve veiligheid zijn er verschillende internationale normen bekend: de Eurocode normen. Voor geotechniek is dit de EN 1997 serie.

Lees meer

Kijk nu terug. Het COBc congres 5 november 2020

06-11-2020

Op donderdag 5 november 2020 vond het jaarlijkse COBc congres plaats. Dit jaar niet fysiek maar geheel digitaal vanuit 2 studio's

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.