Jaarstukken Vereniging BWT Nederland 2019 goedgekeurd en ter inzage

In verband met de coronacrisis is de ALV van de vereniging BWT Nederland die gepland stond op 5 juni 2020 uitgesteld tot 8 oktober 2020. In verband met dit uitstel is wel besloten om de jaarstukken 2019 al op de gebruikelijke datum te publiceren. Deze stukken treft u hieronder aan. 

De accountant heeft de jaarstukken 2019 goedgekeurd, en worden hierbij aan de leden ter inzage gelegd.

 

Indien u vragen of opmerkingen heeft op deze stukken, dan kunt u dit mailen naar info@bwtinfo.nl Wij zullen dan zo snel als mogelijk op uw vraag reageren, en zullen de vraag dan ook meenemen in de Algemene ledenvergadering die nu gepland staat op 8 oktober a.s.

Het jaarplan 2020 is in verband met de veranderingen door de coronacrisis nog niet aangepast. Dit zal gebeuren zodra wij weten welke bijeenkomsten en in welke vorm deze kunnen plaatsvinden in de tweede helft van 2020.

Projecten die we in ieder geval in 2020 uitvoeren zijn:
- Ontwikkeling en uitrol BWT-app voor I-phone en Android.
- Implementatie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
- Ondersteuning impactanalyse Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
- Schrijven handreiking toepassing artikel 13 WW
- Doorontwikkelen handreiking bouw- en sloopveiligheid op Omgevingswet
 

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.