Roadshows verplaatst naar voorjaar 2021 maar na de zomer een aantal Webinars

Door de Corona-maatregelen is het ontzettend lastig geworden om ook in het najaar van 2020 bijeenkomsten te organiseren. Door de 1,5m afstand en de beperkingen bij locaties hebben de Vereniging BWT Nederland, VNG en BZK ook doen besluiten om de voorgestelde Roadshows die we van het voorjaar naar september en oktober hadden doorgeschoven nogmaals door te schuiven naar het voorjaar van 2021.

Helaas zijn de locaties die eerst geschikt waren voor 60 tot 70 personen nu teruggebracht tot 10 a 15 personen, en dat is te weinig om naast de organisatie met diverse ketenpartners bij elkaar te komen. Op zich is dit erg jammer, maar doordat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ook een jaar is doorgeschoven is er ruimte om dit te doen.

Maar dit betekent niet dat er in het najaar geen activiteiten plaatsvinden. Momenteel zijn wij wel een aantal webinars aan het voorbereiden waarin wij met u ook gedetailleerd in zullen gaan op het werken onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Tijdens deze webinars zullen wij een aantal casussen doorlopen waarin zowel het ideale spoor als ook een aantal verstoringen in het proces voorbij zullen komen. De deelnemers aan het webinar krijgen live de gelegenheid om vragen te stellen, en om verstoringen in het proces in te brengen, zodat de partijen die het Webinar zullen verzorgen hier direct op kunnen gaan reageren en hierover kunnen gaan bediscussiëren.

Zodra er meer informatie is over de Webinars, dan zullen wij u dit uiteraard laten weten via onze website.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.