Jaarstukken Vereniging BWT Nederland 2020 goedgekeurd en ter inzage

In verband met de coronacrisis is ook de ALV van de vereniging BWT Nederland, die normaal zou worden gehouden in het voorjaar, uitgesteld tot 7 oktober 2021. In het voorjaar was het nog niet mogelijk om een fysieke bijeenkomst te plannen waardoor er in het bestuur is besloten ook voor 2021 de ALV door te zetten naar het jaarcongres. Tijdens het jaarcongres zal de ALV worden gehouden in de middag tegelijk met de eerste ronde Workshops. Hierdoor is het voor alle aanwezige leden mogelijk de ALV fysiek bij te wonen.

Over 2020 heeft de Vereniging BWT Nederland al wel een goedgekeurde accountantsverklaring ontvangen, waardoor wij in verband met dit uitstel is wel besloten om de jaarstukken 2020 al voor de zomervakantie te publiceren. Deze stukken treft u hieronder aan. 

De accountant heeft de jaarstukken 2020 goedgekeurd, en worden hierbij aan de leden ter inzage gelegd.

Indien u vragen of opmerkingen heeft op deze stukken, dan kunt u dit mailen naar info@bwtinfo.nl Wij zullen dan zo snel als mogelijk op uw vraag reageren, en zullen de vraag dan ook meenemen in de Algemene ledenvergadering die nu gepland staat op 7 oktober a.s.

Projecten die we al in uitvoering hebben of  die in ieder geval in 2021 worden uitgevoerd zijn:
- Doorontwikkeling en promotie BWT-app voor I-phone en Android.
- Implementatie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
- Actieve ondersteuning impactanalyse Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
- Doorontwikkelen handreiking bouw- en sloopveiligheid op Omgevingswet
- Project BWT in de arbeidsmarkt (promotie en werving voor ons vakgebied)

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.