Nieuws april 2022

Verplichting beoordeling grote publieksgebouwen na rapport AZ-stadion

29-04-2022

In november 2021 heeft de toenmalige minister van BZK aan de Tweede Kamer toegezegd dat er een verplichting komt voor een periodieke beoordeling van de constructieve veiligheid van grote publieksgebouwen. Dit als opvolging van de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in zijn rapport over het gedeeltelijk in storten van het dak van AZ-stadion.

Lees meer

Probabilistische kwantificering van de veiligheid van bestaande breedplaatvloeren

21-04-2022

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft TNO onderzoek uitgevoerd naar de betrouwbaarheid van de bestaande voorraad breedplaatvloeren in Nederland. Over de achtergronden van dit rapport vindt u meer informatie in de brief aan de Tweede Kamer van 12 april 2022

Lees meer

Kamerbrief over brand- en constructieve veiligheid

14-04-2022

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van diverse toezeggingen en acties op het terrein van brand- en constructieve veiligheid van gebouwen.

Lees meer

Sprekers en programma Dag van de Constructeur 19 mei bekend

08-04-2022

VNconstructeurs houdt op 19 mei de Dag van de Constructeur met als titel: “Step into the Future.”Het thema van deze editie is dan ook ‘De constructeur van de 21e eeuw. Een dag in het teken van verduurzaming, circulariteit, digitalisering en constructieve veiligheid. Mis dit interessante programma niet

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.