Nieuws

Initiatiefnemers Lente-akkoord onderzoeken mogelijke impact definitieve BENG-eisen

29-11-2018

Tijdens het NEN-congres op dinsdag 20 november maakte het ministerie van BZK de definitieve BENG-eisen bekend. Ook is de NTA 8800, de nieuwe berekeningsmethode gepresenteerd. Deze eisen en de NTA 8800 treden per 1 januari 2020 in werking.

Lees meer

Bang voor BENG?

27-11-2018

De angst voor BENG, die ik soms wel eens bespeurde in de ogen van vastgoedprofessionals, is verdwenen. Hij lijkt omgeslagen in verontwaardiging. De vorige week gepresenteerde concept-grenswaarden worden door koplopers in de sector nu omschreven als ‘slappe hap’. Tijd voor nuance, duiding en advies.

Lees meer

Symposium: ‘Succesvol werken met de MPG’

31-10-2018

Op donderdag 13 december 2018 organiseert Kiwa in het monumentale voormalige Soesterbergse kleinseminarie Conferentiecentrum Kontakt der Kontinenten het symposium ‘Succesvol werken met de MPG’. Wij willen u hierbij graag uitnodigen voor dit event, waarin de praktijk van de MPG centraal staat.

Lees meer

Green Deal Scholen: wat hebben we tot nu toe geleerd?

04-09-2018

Hoe maken we onze scholen sneller duurzaam? Deze vraag was het uitgangspunt van de Green Deal Scholen. Op de eindmeting na is het programma helemaal afgerond. Welke stappen zijn er gezet en welke lessen zijn er geleerd? En wat kunnen gemeenten en schoolbesturen nu doen om hun scholen te verduurzamen?

Lees meer

Wilt u meedenken over houtrook? Meld u aan!

03-09-2018

Voor het ontwikkelen van voorlichting, een stookalert en een meetmethode omtrent particuliere houtstook zoeken wij ambtenaren die mee willen denken over de invulling hiervan.

Lees meer

Event Energieprestatie 2.0: De nieuwe bepaling energieprestatie gebouwen

29-08-2018

Op 20 november organiseert NEN met medewerking van het ministerie van BZK een event dat u niet wilt missen. Alles over de nieuwe bepalingsmethode voor energieprestatie en wat er gaat veranderen. Kom ook!

Lees meer

Aardgas is passé: graag meer aandacht voor wko

17-07-2018

Tijdens de ZEN platformbijeenkomst van 12 juni jl. werd geconcludeerd dat we nog te weinig weten van bodemenergie. Nu aardgas passé is moeten we veel meer gebruik gaan maken van bodemenergie, zoals bijvoorbeeld wko. Daarom wil het ZEN-platform meer leren van de praktijkervaringen bij reeds uitgevoerde wko-projecten.

Lees meer

Onderzoek Eigen Huis: ventilatie en geluid niet op orde

16-07-2018

Vereniging Eigen Huis heeft bij 10 woningen gebouwd onder kwaliteitsborging onderzoek laten uitvoeren naar de ventilatie, installatiegeluid en luchtdichtheid. Het door BBA Binnenmilieu uitgevoerde onderzoek is op 9 juli aan minister Ollongren toegezonden

Lees meer

Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord

10-07-2018

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Eerste Kamer een brief over Voorstel voor hoofdlijnen van een klimaatakkoord.

Lees meer

Aanpak gezondheidseffecten door houtrook

19-03-2018

Geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag. Deze vormen van overlast door het stoken van hout kan voor omwonenden overlast opleveren. Het Platform Houtrook en Gezondheid vraagt de VNG en staatssecretaris van Ie W om in actie te komen om dit probleem te voorkomen dan wel te verminderen.

Lees meer

Bijeenkomst Werkgroep Gezondheid & Energiezuinigheid bij DGMR

20-11-2017

Donderdagmorgen 7 december heeft de Werkgroep Gezondheid & Energiezuinigheid een bijeenkomst bij DGMR in Den Haag. Hier zal een preview worden gegeven van het programma Bouwtrend. Bouwtrend is een online tool waarmee de belangrijkste kenmerken van de Nederlandse woningbouw geanalyseerd kunnen worden. De gegevens van Bouwtrend zijn afkomstig van vrijwel alle energieprestatieberekeningen, gemaakt in Uniec2 en ENORM, die in Nederland zijn opgesteld vanaf 2015 tot nu. Zo krijgt u inzicht in de gemiddelde grootte van de woningen, verdeling in woningtypes, toegepaste installaties, isolatiewaarden en energieprestaties.

Lees meer

Ontwerp-aanvullingsblad bij NEN 7120 ter commentaar gepubliceerd

02-03-2016

Als het gaat om de bepaling van de energieprestatie van gebouwen (EPG) is NEN 7120 sinds 2011 een begrip in de Nederlandse markt. Na de publicatie van een aantal correctiebladen is er nu voor het eerst een ontwerp-aanvullingsblad (A1) gepubliceerd. Marktpartijen worden uitgenodigd om hun commentaar op dit aanvullingsblad vóór 1 mei kenbaar te maken.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.