Nieuws

Ingangsdatum 1 januari 2020 voor BENG niet haalbaar

23-04-2019

Software NTA 8800 in vierde kwartaal 2019 gereed Een ambtenaar van het ministerie van BZK heeft desgevraagd laten weten dat de ingangsdatum van 1 januari 2020 voor BENG-regelgeving niet meer haalbaar is. Een nieuwe ingangsdatum is nog niet bekend

Lees meer

Bijna 40% nieuwbouwwoningen veel zuiniger dan norm

13-03-2019

Bouwbedrijven bouwen steeds energiezuinigere woningen. Bijna 40% van de nieuwbouwwoningen is 25% zuiniger dan de wettelijke norm. In 2016 was het aandeel tweemaal zo klein.

Lees meer

BENG en overheidsgebouwen: 2019 een overgangsjaar

11-02-2019

De Europese richtlijn EPBD stelt dat overheidsgebouwen een voorbeeldfunctie hebben. Daarom moeten nieuwe overheidsgebouwen bij aanvraag van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2019 al aan de BENG-eisen voldoen.

Lees meer

Nieuwe norm voor ventilatie van gebouwen (NEN 1087) voor commentaar gepubliceerd

08-02-2019

De nieuwe norm voor ventilatie van gebouwen is herzien en nu voor commentaar gepubliceerd. NEN 1087 wordt aangewezen door het Bouwbesluit 2012. De commentaartermijn is tot 15 mei 2019.

Lees meer

Houtrook en houtkachels: geen verbod, wel aan banden

31-01-2019

Knus en huiselijk de kachel of haard aan als het kouder wordt. Ongeveer 10 procent van de Nederlandse huishoudens bezit een openhaard of houtkachel. Waar het stoken van hout voor veel mensen gelijk staat aan gezelligheid is hinder door houtrook − bijvoorbeeld in de vorm van geur en gezondheidsschade − een steeds groter wordend probleem. Fijnstof afkomstig van houtverbranding is immers niet meer of minder schadelijk dan fijnstof afkomstig van bijvoorbeeld het verkeer.

Lees meer

Informatieplicht energiebesparing

30-01-2019

In het Activiteitenbesluit Milieubeheer is voor bedrijven en instellingen de verplichting opgenomen om energie te besparen. In 2019 zal deze regelgeving aangepast worden. Naast de bestaande energiebesparingsplicht geldt er per 1 juli 2019 ook een informatieplicht of meldplicht. Bedrijven moeten dan aan het bevoegd gezag melden welke energiebesparende maatregelen zij binnen hun bedrijf hebben getroffen. Meer dan 100.000 bedrijven in Nederland zullen zo’n melding moeten doen. Met de informatieplicht wil de overheid samen met het bedrijfsleven de energiebesparing versnellen. Daardoor wordt de transitie naar een CO2-vrij Nederland gestimuleerd.

Lees meer

BENG vanaf 01-01-2020

30-01-2019

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG).

Lees meer

Luchtdicht bouwen als norm bij BENG-realisaties

21-01-2019

Het klimaatakkoord schetst een tijd van forse verduurzaming. Er moeten minstens 50.000 woningen per jaar worden aangepakt, maar er ligt een bedreiging op de loer: het gebrek aan vakmensen.

Lees meer

Eerste versie van PvE Gezonde Kantoren uitgebracht

15-01-2019

De eerste versie (1.0) van het Programma van Eisen voor Gezonde Kantoren is uitgebracht. In deze verse publicatie komen vier thema’s op het vlak van binnenklimaat voorbij met drie verschillende ambitieniveaus.

Lees meer

Kamerbrief over voortgang energiebesparing gebouwde omgeving

09-01-2019

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van diverse onderwerpen op het terrein van energiebesparing in de gebouwde omgeving. Het gaat daarbij onder andere om energiezuinige nieuwbouw en de eisen hiervoor.

Lees meer

Initiatiefnemers Lente-akkoord onderzoeken mogelijke impact definitieve BENG-eisen

29-11-2018

Tijdens het NEN-congres op dinsdag 20 november maakte het ministerie van BZK de definitieve BENG-eisen bekend. Ook is de NTA 8800, de nieuwe berekeningsmethode gepresenteerd. Deze eisen en de NTA 8800 treden per 1 januari 2020 in werking.

Lees meer

Bang voor BENG?

27-11-2018

De angst voor BENG, die ik soms wel eens bespeurde in de ogen van vastgoedprofessionals, is verdwenen. Hij lijkt omgeslagen in verontwaardiging. De vorige week gepresenteerde concept-grenswaarden worden door koplopers in de sector nu omschreven als ‘slappe hap’. Tijd voor nuance, duiding en advies.

Lees meer

Symposium: ‘Succesvol werken met de MPG’

31-10-2018

Op donderdag 13 december 2018 organiseert Kiwa in het monumentale voormalige Soesterbergse kleinseminarie Conferentiecentrum Kontakt der Kontinenten het symposium ‘Succesvol werken met de MPG’. Wij willen u hierbij graag uitnodigen voor dit event, waarin de praktijk van de MPG centraal staat.

Lees meer

Green Deal Scholen: wat hebben we tot nu toe geleerd?

04-09-2018

Hoe maken we onze scholen sneller duurzaam? Deze vraag was het uitgangspunt van de Green Deal Scholen. Op de eindmeting na is het programma helemaal afgerond. Welke stappen zijn er gezet en welke lessen zijn er geleerd? En wat kunnen gemeenten en schoolbesturen nu doen om hun scholen te verduurzamen?

Lees meer

Wilt u meedenken over houtrook? Meld u aan!

03-09-2018

Voor het ontwikkelen van voorlichting, een stookalert en een meetmethode omtrent particuliere houtstook zoeken wij ambtenaren die mee willen denken over de invulling hiervan.

Lees meer

Event Energieprestatie 2.0: De nieuwe bepaling energieprestatie gebouwen

29-08-2018

Op 20 november organiseert NEN met medewerking van het ministerie van BZK een event dat u niet wilt missen. Alles over de nieuwe bepalingsmethode voor energieprestatie en wat er gaat veranderen. Kom ook!

Lees meer

Aardgas is passé: graag meer aandacht voor wko

17-07-2018

Tijdens de ZEN platformbijeenkomst van 12 juni jl. werd geconcludeerd dat we nog te weinig weten van bodemenergie. Nu aardgas passé is moeten we veel meer gebruik gaan maken van bodemenergie, zoals bijvoorbeeld wko. Daarom wil het ZEN-platform meer leren van de praktijkervaringen bij reeds uitgevoerde wko-projecten.

Lees meer

Onderzoek Eigen Huis: ventilatie en geluid niet op orde

16-07-2018

Vereniging Eigen Huis heeft bij 10 woningen gebouwd onder kwaliteitsborging onderzoek laten uitvoeren naar de ventilatie, installatiegeluid en luchtdichtheid. Het door BBA Binnenmilieu uitgevoerde onderzoek is op 9 juli aan minister Ollongren toegezonden

Lees meer

Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord

10-07-2018

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Eerste Kamer een brief over Voorstel voor hoofdlijnen van een klimaatakkoord.

Lees meer

Aanpak gezondheidseffecten door houtrook

19-03-2018

Geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag. Deze vormen van overlast door het stoken van hout kan voor omwonenden overlast opleveren. Het Platform Houtrook en Gezondheid vraagt de VNG en staatssecretaris van Ie W om in actie te komen om dit probleem te voorkomen dan wel te verminderen.

Lees meer

Bijeenkomst Werkgroep Gezondheid & Energiezuinigheid bij DGMR

20-11-2017

Donderdagmorgen 7 december heeft de Werkgroep Gezondheid & Energiezuinigheid een bijeenkomst bij DGMR in Den Haag. Hier zal een preview worden gegeven van het programma Bouwtrend. Bouwtrend is een online tool waarmee de belangrijkste kenmerken van de Nederlandse woningbouw geanalyseerd kunnen worden. De gegevens van Bouwtrend zijn afkomstig van vrijwel alle energieprestatieberekeningen, gemaakt in Uniec2 en ENORM, die in Nederland zijn opgesteld vanaf 2015 tot nu. Zo krijgt u inzicht in de gemiddelde grootte van de woningen, verdeling in woningtypes, toegepaste installaties, isolatiewaarden en energieprestaties.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.