BENG vanaf 01-01-2020

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG).

De Europese richtlijn EPBD stelt dat overheidsgebouwen een voorbeeldfunctie hebben. Daarom moeten nieuwe overheidsgebouwen bij aanvraag van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2019 al aan de BENG-eisen voldoen. Voor alle overige nieuwbouw (woningbouw en utiliteitsbouw) geldt dat vanaf 1 januari 2020.

BENG-eisen overgangsjaar 2019

Speciaal voor overheidsgebouwen is een BENG-berekeningswijze ontwikkeld voor het overgangsjaar 2019. De berekeningswijze voor alle nieuwbouw (de NTA 8800) wordt pas op 1 januari 2020 ingevoerd.

Deze ‘BENG-berekeningswijze 2019’ voor overheidsgebouwen geldt vanaf 1 januari tot en met 31 december 2019. Het gaat daarbij om het aanvragen van een omgevingsvergunning voor nieuwbouw van drie typen overheidsgebouwen, te weten:

  • Kantoorgebouwen >100 m2
  • Cellengebouwen
  • Bijeenkomstgebouwen

 

Overheidsgebouwen; Gebouwfunctie

BENG 1 (kWh/m2.jaar)  

BENG 2 (kWh/m2.jaar)   

BENG 3 (%)

Kantoorgebouw (>100 m2 BVO)

50

25

50

Bijeenkomstgebouw

60

25

50

Celgebouw

60

60

50

Nieuw te bouwen overheidsgebouwen die buiten een van deze categorieën vallen, zijn in 2019 EPC-plichtig.

Vanaf 1 januari 2020 vervalt  de (tijdelijke) BENG berekeningswijze die in 2019 wordt gebruikt. Vanaf dat moment is er nog maar één berekeningswijze, de NTA 8800, die geldt voor alle nieuwbouw, inclusief overheidsgebouwen.

Wat is BENG?

De BENG-eisen vervangen de energieprestatiecoëfficient (EPC). In de praktijk betekent dit dat de energieprestatie van nieuwbouw wordt vastgesteld aan de hand van drie eisen en is het niet langer mogelijk om de eisen onderling te compenseren.  

De BENG 3 eisen zijn:

  1. De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  2. Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

1. Energiebehoefte

Voor het bepalen van de energiebehoefte wordt de energiebehoefte voor verwarming en koeling (+ verlichting bij U-bouw) opgeteld. De energiebehoefte kan worden ingevuld met hernieuwbare of fossiele energie.

2. Primair fossiel energiegebruik

Het primair fossiel energiegebruik is een optelsom van het primair energiegebruik voor verwarming, koeling, warmtapwaterbereiding en ventilatoren (+ verlichting en  bevochtiging bij U-bouw). Voor zowel woningen en utiliteitsgebouwen geldt dat, als er PV-panelen of andere hernieuwbare energie bronnen aanwezig zijn, de opgewekte energie van het primair energiegebruik wordt afgetrokken.

Verschil tussen energiebehoefte en het primair fossiel energiegebruik

Bij primair fossiel energiegebruik worden de systeemverliezen (zoals leidingverliezen bij verwarming), hulpenergie (zoals pompen) en het rendement van de opwekkers (zoals de CV-ketel) meegenomen. Bij Energiebehoefte is dat niet het geval.

3 Aandeel hernieuwbare energie

Het aandeel hernieuwbare energie wordt bepaald door de hoeveelheid hernieuwbare energie te delen door het totaal van hernieuwbare energie en primair fossiel energiegebruik.

 

BENG-eisen voor woningbouw

Gebouw

BENG 1 (kWh/m2.jaar)

BENG 2 (kWh/m2.jaar)

BENG 3 (%)

Woongebouw

Als/Ag ≤ 2,2 -> 70
Als/Ag > 2,2 -> 70 + 50 * (Als/Ag -2,2)

50

40

Grondgebonden
woning

Als/Ag ≤ 2,2 -> 70
Als/Ag > 2,2 -> 70 + 50 * (Als/Ag -2,2)

30

50

BENG-eisen voor utiliteitsbouw

Gebouw

BENG 1 (kWh/m2.jaar)

BENG 2 (kWh/m2.jaar)

BENG 3 (%)

Kantoor

Als/Ag ≤ 2,2 ->90
Als/Ag > 2,2 ->90 + 50 * (Als/Ag -2,2)

50

30

Bijeenkomst

110

60

30

Onderwijs

Als/Ag ≤ 2,2 ->180

80

40

Zorg zonder bed

Als/Ag ≤ 2,2 ->100
Als/Ag > 2,2 ->100 + 50 * (Als/Ag -2,2)

60

40

Zorg met bed

350

150

30

Winkel

90

60

30

Sport

100

100

50

Logies

110

130

40

Cel

Als/Ag ≤ 2,2 -> 150
Als/Ag > 2,2 -> 150 + 50 * (Als/Ag -2,2)

120

30

De geometrieverhouding Als/Ag (verliesoppervlakte/gebruiksoppervlakte) is bepalend voor de hoogte van BENG 1-eis.

Hoe minder verliesoppervlak een gebouw heeft, des te compacter het is. E.e.a. conform eerder uitgevoerde onderzoeken.

Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat gebouwen met een afwijkende vorm (bijvoorbeeld een patio-bungalow) moeilijk aan de BENG 1-eis kunnen voldoen. Om dit op te lossen is er voorzien in een ‘geknikte’ vorm van de eis, waardoor de eis afhankelijk is van de compactheid van het gebouw.

Het is nog moeilijk te overzien hoe deze eisen gaan uitpakken.

De nu bekend geworden eisen staan nog niet vast. De komende maanden is er nog alle mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de besluitvorming. Vooral de aangekondigde internetconsultatie is daarbij interessant, omdat die open staat voor alle betrokkenen.  

Meer weten?

Als u meer wens te weten over BENG kunt u gerust contact met PlanGarant Nederland.

Auteur: Gelly Sehat 

 

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.