COBc congres 2021

Datum: 10-11-2021
Starttijd: 9:30:00
Eindtijd: 17:00:00
Locatie: Groningen
Kosten: COBc Leden / VBWTN Leden / VNconstructeurs € 100,00, Niet leden € 150,00, Gepensioneerde € 50.00, Studenten/stagiaires € 25.00

Op woensdag 10 november is er weer het jaarlijkse COBc congres deze keer in Groningen.  Wij hopen u welkom te heten op ons congres in het Forum van Groningen, het bestuur van het COBc  hoopt er samen met u een heel mooie dag van te maken.

Voorlopig programma:

09:30 - 10:10 uur

Registratie deelnemers, ontvangst, informatiemarkt

10:10 – 10:25 uur

Welkom en opening door Bert Popken Concerndirecteur gemeente Groningen.

10:25 – 10:55 uur

Het Groninger Forum door Erwin ten Brincke ABT Velp

10:55 – 11:15 uur

Koffiepauze, netwerken en bezoek Informatiebeurs

11:15 - 11:45 uur

NPR 9998 door Raphael Steenbergen  (TNO)

Hoe kan NPR 9998 worden ingezet voor snel, efficiënt en éénduidig toetsen van grote hoeveelheden bouwwerken? In de presentatie wordt ingegaan op de NPR en de door TNO en TU Delft ontwikkelde typologie-aanpak.

11:45 - 12:15 uur

De NPR in de Praktijk door Jelle Pama  Hanzehogeschool

Ondanks dat er sprake is van afname van de gaswinning in Groningen, moeten nog steeds veel woningen worden versterkt. Een complex 'dossier', wat veel verder gaat dan alleen techniek. 

Wie zijn de stakeholders en hoe zit het met de belangen van de bewoners? Hoe ziet het versterkingsproces eruit, en wat zijn veel toegepaste technieken?

Sinds kort wordt gewerkt volgens een zogenaamde typologieaanpak en kiest men steeds vaker voor standaardoplossingen. Dit om efficiënter te kunnen werken en het proces van versterken te kunnen versnellen. In deze presentatie word je bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van het aardbevingsbestendig versterken van de woningen in Groningen.

12:15 - 13:00 uur

Lunch, netwerken en bezoek Informatiebeurs

13:00 – 13:30 uur

Certificering voor Dummy's door Arjen Slootweg (Kiwa)

De bouwwereld past meer producten toe voorzien van een nationaal dan wel internationaal certificaat of keurmerk, geldt dat alleen voor een element of het gehele constructiedeel, hoe ga je hiermee om indien regelgeving ontbreekt en wat is de relatie met het Bouwbesluit?  

13:30 – 14:00 uur

CLT hout Mandy van Lunteren (bureau Goudstikker de Vries)

De laatste tijd worden meer constructies in CLT (Cross laminated timber) toegepast, een mooi product, helaas ontbreekt passende regelgeving hiervoor, hoe ga je hiermee om, wat zijn de aandachtspunten of valkuilen?

14:00 - 14:30 uur

Bodemdaling Ipo Ritsema (Deltares)

De bodem in Nederland beweegt, daalt en stijgt, ten gevolge van diverse oorzaken elk met een eigen dynamiek. De mate van bodemdaling of zetting varieert over Nederland en in de tijd. Steeds nauwkeuriger metingen van bodemdaling komen beschikbaar, lokaal en regionaal. Toch zijn er voor bepaalde toepassingen nog hiaten op verschillende ruimte- en tijdschalen en is het afleiden van relatieve bijdragen van verschillende oorzaken aan bodemdaling lastig. In de presentatie worden diverse voorbeelden uit Groningen getoond.   

14:30 - 15:00 uur

Koffiepauze, netwerken en bezoek Informatiemarkt

15:00 - 15.20 uur

De Wkb per 1 juli 2022. De spanning loopt op!

In deze presentatie neemt Wico Ankersmit de deelnemers mee in de laatste stand van zaken rond de Wkb richting de voorgestelde inwerkingtreding per 1 juli 2022. Hierin wordt de rol van het COBc in de werkgroepen en strategiesessies toegelicht, en wordt aangegeven welke aspecten naar tevredenheid lopen, en waar het nog spannend gaat worden.

15.20 - 15:45 uur

Jaarrede door Dick Bezemer

Hierin kijken wij terug op afgelopen jaar en kijken vooruit naar de komende jaren

15:45 uur

Slot borrel netwerken en bezoek Informatiemarkt

schrijf je snel in de inschrijving wordt gesloten bij 80 deelnemers

Presentaties

Welkom en opening door Bert Popken Concerndirecteur gemeente Groningen

Download

Het Groninger Forum door Erwin ten Brincke (ABT Velp)

Download

NPR 9998 door Raphael Steenbergen (TNO)

Hoe kan NPR 9998 worden ingezet voor snel, efficiënt en éénduidig toetsen van grote hoeveelheden bouwwerken? In de presentatie wordt ingegaan op de NPR en de door TNO en TU Delft ontwikkelde typologie-aanpak.

Download

De NPR in de Praktijk door Jelle Pama (Hanzehogeschool)

Ondanks dat er sprake is van afname van de gaswinning in Groningen, moeten nog steeds veel woningen worden versterkt. Een complex 'dossier', wat veel verder gaat dan alleen techniek. 

Wie zijn de stakeholders en hoe zit het met de belangen van de bewoners? Hoe ziet het versterkingsproces eruit, en wat zijn veel toegepaste technieken?

Sinds kort wordt gewerkt volgens een zogenaamde typologieaanpak en kiest men steeds vaker voor standaardoplossingen. Dit om efficiënter te kunnen werken en het proces van versterken te kunnen versnellen. In deze presentatie word je bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van het aardbevingsbestendig versterken van de woningen in Groningen.

Download

Certificering voor Dummy's door Arjen Slootweg (Kiwa)

De bouwwereld past meer producten toe voorzien van een nationaal dan wel internationaal certificaat of keurmerk, geldt dat alleen voor een element of het gehele constructiedeel, hoe ga je hiermee om indien regelgeving ontbreekt en wat is de relatie met het Bouwbesluit?  

Download

CLT hout Mandy van Lunteren (bureau Goudstikker de Vries)

De laatste tijd worden meer constructies in CLT (Cross laminated timber) toegepast, een mooi product, helaas ontbreekt passende regelgeving hiervoor, hoe ga je hiermee om, wat zijn de aandachtspunten of valkuilen?

Download

Bodemdaling Ipo Ritsema (Deltares)

De bodem in Nederland beweegt, daalt en stijgt, ten gevolge van diverse oorzaken elk met een eigen dynamiek. De mate van bodemdaling of zetting varieert over Nederland en in de tijd. Steeds nauwkeuriger metingen van bodemdaling komen beschikbaar, lokaal en regionaal. Toch zijn er voor bepaalde toepassingen nog hiaten op verschillende ruimte- en tijdschalen en is het afleiden van relatieve bijdragen van verschillende oorzaken aan bodemdaling lastig. In de presentatie worden diverse voorbeelden uit Groningen getoond.

Download

De Wkb per 1 juli 2022. De spanning loopt op!

In deze presentatie neemt Wico Ankersmit de deelnemers mee in de laatste stand van zaken rond de Wkb richting de voorgestelde inwerkingtreding per 1 juli 2022. Hierin wordt de rol van het COBc in de werkgroepen en strategiesessies toegelicht, en wordt aangegeven welke aspecten naar tevredenheid lopen, en waar het nog spannend gaat worden.

Download

Jaarrede door Dick Bezemer

Hierin kijken wij terug op afgelopen jaar en kijken vooruit naar de komende jaren.

 

Download

Inschrijven

Contactgegevens
Lidmaatschap werkgever
Factuuradres (indien afwijkend)

Is voor de afhandeling van facturen een order- of referentienummer verplicht? Vul deze dan in. Zo niet, vul dan n.v.t. in. Indien de Vereniging BWT Nederland door ontbreken van deze gegevens de factuur opnieuw moet opmaken, wordt een bedrag van €35 administratiekosten in rekening gebracht.

Workshopronde 1
Workshopronde 2

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.