Vacatures

Gemeentelijke, GOL en geassocieerde leden van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland kunnen gratis vacatures plaatsen in deze vacaturerubriek. De vacature dient wel gerelateerd te zijn aan het Bouw- en Woningtoezicht in ruime zin. Voor niet leden geldt een aangepast tarief.

Download het aanmeldingsformulier voor meer informatie en voorwaarden of mail uw vacature naar onderstaand emailadres. Voor vragen kunt u terecht bij de ledenadministratie/secretariaat van de vereniging te Ede: ledenadministratie@vereniging-bwt.nl tel 0318-438340

Medewerker handhaving bouwen & wonen - Gemeente Baarn

Gemeente Baarn

Wat ga je bij ons doen? Als medewerker handhaving (inspecteur) bouwen en wonen voer je controles uit met betrekking tot bouw-, verbouw- en sloopactiviteiten (nu de Wabo, straks de omgevingswet) en het juiste gebruik van gronden en gebouwen in overeenstemming met het bestemmingsplan. Verder houd je toezicht op de naleving van andere regelingen zoals de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de Precarioverordening en evenementenvergunningen. Je signaleert overtredingen en spreekt de overtreder aan, en verzorgt samen met je juridische collega’s de administratieve afhandeling. Ook onderzoek je signalen en/of klachten over het naleven van wet- en regelgeving rondom de fysieke leefomgeving, zoals overlast door caravans of aanhangwagens, verwijdering van asbest of woonfraude. Je rapporteert je bevindingen, registreert overtredingen en begeleidt de verdere afhandeling. Door de veelzijdigheid van de functie is dit slechts een beknopte samenvatting. Je werkt direct samen met 3 collega’s in het subteam toezicht en handhaving, team Ontwikkeling Ruimte en Omgeving. En natuurlijk ook met de casemanagers van de omgevingsvergunningen, de boa’s en specialisten van de omgevingsdienst en veiligheidsregio. Wat vragen we van je?

· Een afgeronde mbo- of hbo-opleiding in een relevante richting zoals bouw of techniek.

· Beschikking over een vakgerichte opleiding als ABW-I diploma.

· Een rijbewijs B.

· Kennis van de relevante wetgeving en bent bereid om in de avond en in de weekenden te werken als daar aanleiding voor is.

11-06-2024
Lees meer

Planeconoom - Gemeente Amersfoort

Gemeente Amersfoort

Amersfoort is een stad die zich in hoog tempo ontwikkelt, vol projecten en initiatieven. De stad groeit hard en dat proberen we zo duurzaam mogelijk te doen. Met een compacte organisatie zetten we ons daarvoor in. De cultuur is direct en open; je krijgt veel ruimte bij het uitoefenen van jouw taken. In jouw functie lever je een bijdrage aan grote woningbouwopgaves en/of aan de (her-)ontwikkeling van bedrijventerreinen. Wij werken dichtbij de opgave en bij de stad. Jouw rol

· Jij gaat jouw bijdrage leveren aan de groei van de stad. Zo streven we ernaar tot 2030 jaarlijks minimaal 1000 woningen toe te voegen, of lossen we urgente huisvestingsvraagstukken op met tijdelijke woningen.

· Enerzijds werk je mee aan grotere en kleinere herontwikkelingen en verdichtingen in de bestaande stad, anderzijds aan de ontwikkeling van uitleggebieden.

· Bij complexe opgaves werk je mee in gemeentebrede programmateams. Zo hebben we een programma binnenstedelijke woningbouw / de Hoef-west, het programma Langs Eem en Spoor en het programma Vathorst.

· Dit alles doe je in nauwe samenwerking met je projectmanager. Je monitort een project of portfolio van enkele projecten financieel. Je bewaakt de budgetten en draagt bij aan de financiële verslaglegging.

· Je maakt bijvoorbeeld voor het Hoefkwartier inzichtelijk welke ontwikkelaar wat moet betalen als bijdrage aan de totale ontwikkeling, je houdt overzicht op de hele investering van 10-tallen miljoenen euro's, of je fungeert als het financiële geweten bij een bedrijventerrein als bedrijvenpark Vathorst, waar de gemeente grond verkoopt.

· Je adviseert over financiële aspecten van gebieds- en vastgoedontwikkelingen en coördineert de nodige acties rondom het verkrijgen van subsidies.

· Je stemt af met naaste collega's en vertegenwoordigers van bedrijven of marktpartijen.

06-06-2024
Lees meer

senior casemanager - Koen

Koen

wat jij doet

Als een toegewijd team van professionals zetten we ons in voor complexe omgevingszaken en begeleiden we junior vergunningverleners in hun groei. Ben jij een ervaren casemanager met passie voor het vak en ben je bekend met de volgende werkzaamheden? Reageer dan snel!

Het voeren van vooroverleggen met belanghebbenden;
Het beoordelen van een aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk aan het Bouwbesluit en/of bestemmingsplan;
Het opstellen van adviezen over o.a. ruimtelijke ordening, bouw, brandveiligheid en constructie;
Het bewaken van de voortgang van de wettelijke termijnen;
Het controleren van de volledigheid, juistheid van in de inhoud (inclusief berekeningen en rapportages) van aanvragen in relatie tot de indieningsvereisten;
Het verstrekken van in- en externe informatie over procedures, regelgeving en beleid aan burgers, ondernemingen, andere afdelingen en incidenteel het college;
Het fungeren als contactpersoon en aanspreekpunt voor de dossiers in eigen voorraad en het verzamelen van adviezen van in- en externe partners.

dit is werken bij koen

een vast contract en alle voordelen van in loondienst werken
uitdagende opdrachten bij afwisselende opdrachtgevers
veel ontwikkelkansen zoals opleidingen, trainingen en kennissessie
Bij koen zijn we lid van Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland.

16-05-2024
Lees meer

Bouwinspecteur - Gemeente Groningen

Gemeente Groningen

Staat veiligheid en kwaliteit voor jou voorop? Heb je een scherp oog voor details en ben je communicatief overtuigend? Hier begint het!

Hier werk je aan mee
Groningen groeit hard. In inwoners, bezoekers, studenten, activiteiten en in oppervlakte. We zijn hard op weg naar een stad van misschien wel 250.000 inwoners. En dat merken we in ons werk. De komende jaren worden honderden miljoenen geïnvesteerd in het leefklimaat, de aantrekkingskracht,

de bereikbaarheid en onze kenniseconomie. Overal wordt gebouwd aan de groei van Groningen. Om deze groei in goede banen te leiden, zijn we op zoek naar jou!

Hier ga jij je mee bezig houden
Je bent verantwoordelijk voor de inspectie en gaat na of aan alle voorwaarden van de te verlenen vergunningen wordt voldaan. Je bijt je vast in de opsporing van en maakt rapportages over o.a. illegale (ver)bouw, strijdig gebruik met omgevingsplan, besluit bouwwerken leefomgeving, achterstallig onderhoud, en reclames. Als men zich niet houdt aan de geldende wet- en regelgeving, ben je bevoegd om de bouw stil te leggen.

Verder geef je adviezen en voorlichting aan belanghebbenden en coördineer je de technische uitvoering bij toepassing van bestuursdwang. Je behandelt en beoordeelt veiligheidsplannen en treedt op als aanspreekpunt/tussenpersoon bij conflictsituaties. Uiteraard doe je ook voorstellen om de kwaliteit van het interne proces verder te verbeteren.

Hier kom je te werken
Binnen de directie Ruimtelijk Beleid & Ontwerp zorgt de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) binnen het kader van het omgevingsrecht voor de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving. De afdeling werkt met 5 teams: Beleid & Ondersteuning, Milieu, Toezicht en Handhaving en het Loket Bouwen en Wonen. De bouwinspecteur valt onder het team Toezicht en Handhaving

19-12-2023
Lees meer

Docenten gezocht voor ABW1 en ABW2 - BOB opleidingen

BOB opleidingen

...met kwaliteiten op het gebied van Omgevingswet en/of Besluit Bouwwerken Leefomgeving. BOB Opleiding, Training en Advies is onderdeel van BOB-KOB, hét opleidingsinstituut voor kaderfunctionarissen en management in de bouw.

Als aanbieder van de specialistische opleidingen uit de kwaliteitscriteria zijn wij op zoek naar docenten voor onze opleidingen ABW 1 en ABW 2.

18-07-2023
Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.