Vacatures

Gemeentelijke, GOL en geassocieerde leden van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland kunnen gratis vacatures plaatsen in deze vacaturerubriek. De vacature dient wel gerelateerd te zijn aan het Bouw- en Woningtoezicht in ruime zin. Voor niet leden geld een aangepast tarief.

Download het aanmeldingsformulier voor meer informatie en voorwaarden of mail uw vacature naar onderstaand emailadres. Voor vragen kunt u terecht bij de ledenadministratie/secretariaat van de vereniging te Ede: ledenadministratie@vereniging-bwt.nl tel 0318-438340

Twee Bouwinspecteurs - Gemeente Groningen

Gemeente Groningen

Bouw JIJ mee aan de groei van onze stad?

Groningen groeit hard. In inwoners, bezoekers, studenten, activiteiten en in oppervlakte. We zijn hard op weg naar een stad van misschien wel 250.000 inwoners.

En dat merken we in ons werk. De komende jaren worden honderden miljoenen geïnvesteerd in het leefklimaat, de aantrekkingskracht, de bereikbaarheid en onze kenniseconomie. Overal wordt gebouwd aan de groei van Groningen. Om deze groei in goede banen te leiden, zoeken we ervaren en betrokken bouwinspecteurs.

Hoe ziet jouw dag er uit ‘Denk jij ’s morgens onderweg al te weten hoe jouw dag, naar een dynamische stad als Groningen, eruit gaat zien? De praktijk bewijst vaak het tegendeel. Vertrouwend op het digitale tijdperk, waarin het nodige naslagwerk aan vergunningen te vinden is, ga je direct aan de slag. De druk op de woningmarkt is groot, bedrijven floreren, maar in die snelheid is haastige spoed zelden goed.

09-08-2022
Lees meer

Vergunningverlener Bouw - Gemeente Oosterhout

Gemeente Oosterhout

Wat je misschien niet verwacht
We krijgen het heus wel eens te horen: werken bij een gemeente zal wel voorspelbaar zijn. Maar niets is minder waar. Dat roepen we niet, maar laten we zien. Door de lat wat hoger te leggen dan mensen van ons verwachten. Ook onderling, als collega’s, doen we meer voor elkaar. We werken niet alleen samen, we voelen ons ook met elkaar verbonden. Met 55.200 inwoners en 450 collega’s biedt de gemeente Oosterhout de uitdagingen en kansen van een grote gemeente en de slagvaardigheid en geborgenheid van een kleinere gemeente.

De uitdaging en je rol
Oosterhout heeft ambities voor 2030. Fijn wonen voor jonge gezinnen. Een arbeidsmarkt die inwoners en ondernemers kansen biedt. En een omgeving die bezoekers aantrekkelijk vinden.
Als vergunningverlener houd je je bezig met vergunningverlenende taken binnen het vakgebied voortkomend uit de WABO. Tevens informeer je belanghebbenden over toepassing van wet- en regelgeving, verheldert de vraagstelling en verwijst gericht naar mogelijkheden. Je verzamelt en toetst gegevens en omstandigheden, neemt besluiten binnen de geldende regelgeving en communiceert dit helder naar zowel intern als extern belanghebbenden. Je handelt brieven, klachten en andere administratieve werkzaamheden af en draagt bij aan de afhandeling van bezwaarschriften. Je volgt ontwikkelingen in de wet- en regelgeving van het vakgebied WABO en de Omgevingswet die relevant zijn voor de actualiteit van het gemeentelijke beleid en adviseert het management hierover. Je denkt graag actief mee en zoekt naar oplossingen. Je denkt mee over hoe we onze dienstverlening beter en effectiever in kunnen richten. Zo krijgen we meer elkaar!

07-07-2022
Lees meer

Programmamanager Stedelijke Ontwikkeling - Gemeente Oss

Gemeente Oss

De gemeente Oss is hard op weg om een 100.000+ gemeente te worden. Dat betekent onder meer dat we een groot aantal toekomstbepalende opgaven hebben binnen het domein Ruimte & Economie. Om dit in goede banen te leiden, stuur jij als programmamanager één van deze opgaven middels een programma aan. Dit doe je over afdelingen heen en zoals dat in Oss eigenlijk altijd gaat: daarbij gaan strategie en uitvoering hand in hand.

Wat ga je doen?
Als programmamanager ga je leidinggeven aan het nieuwe programma Verstedelijking Spoorzone Oss. Omdat het programma voortkomt uit het recent gesloten collegeakkoord, heb je te maken met hoge politieke, financiële en/of maatschappelijke impact. Je start met het uitwerken van deze opgave in een meerjarig programma Spoorzone Oss.

Vanuit je functie breng je het bestuur in positie, adviseer je deze en organiseer je een effectieve lobby om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen vanuit Rijk en in onze regio. Je treedt op als ambtelijk opdrachtgever voor een aantal grote projecten die vallen onder het programma en door middel van groepsgericht leiderschap (niet verantwoordelijk voor personele aangelegenheden) vorm je jouw programmateam. Hierbij is voor jou niet de hiërarchie, maar de opgave van stedelijke ontwikkeling leidend.

De ambitie die we hebben op het gebied van verdere verstedelijking vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Ondanks de grote verstedelijkingsopgave willen we de stad vanzelfsprekend wel bereikbaar, leefbaar en veilig houden. Thema’s rondom wonen, werken en mobiliteit, klimaat, energie, water en duurzaamheid weet jij daarom naadloos met elkaar te verbinden.

11-07-2022
Lees meer

Junior Projectleider Bouwkunde - BAR-organisatie

BAR-organisatie

Wil jij jouw talent inzetten om bij te dragen aan de belangrijke taak van gemeenten?

Dan hebben wij vanuit de BAR-organisatie een mooie kans voor jou. Door vertrek van een collega zijn wij op zoek naar een nieuwe aanwinst voor ons team!

Voor het team Bouwkunde zoeken wij per direct een:

Junior Projectleider Bouwkunde, 36 uur per week

Wat ga je doen?

Als ‘hands-on’ junior projectleider bij de BAR-organisatie draag je zorg voor renovatie, verbouwing, transformatie projecten en grotere instandhouding trajecten in samenwerking met de Vastgoedbeheerders van verschillende gebouwen binnen de gemeenten. Je doet dit met name op basis van een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) conform de NEN 2767 methodiek, van een gevarieerde maatschappelijk vastgoedportefeuille zoals scholen, sporthallen, culturele centra en onze eigen huisvesting. Binnen het MJOP kan het bijvoorbeeld de ene keer gaan om kleinschalige nieuwbouw, verbouwing, renovatie en/of uitbreiding. De andere keer gaat het om politiek-gevoelig project met een hoog afbreukrisico en tegengestelde belangen. Je werkt het programma van eisen uit in een technisch plan van aanpak, je maakt de werkomschrijving en je stelt een communicatieplan op. Je adviseert de opdrachtgever bij voorstellen, plannen e.d. en je draagt zorg voor de aanbesteding van werkzaamheden. De implementatie van de plannen stem je af met betrokken stakeholders. Verder bewaak je de projectopdracht en het projectplan en je stuurt eventuele projectmedewerkers aan. Je rapporteert over voortgang, middelen en beslismomenten en stelt hierover verantwoordingsrapportages op en adviseert bij afwijkingen van het projectplan en/of onvoorziene omstandigheden. Je draagt zorg voor het aanvragen van de benodigde vergunningen en stelt capaciteitsplanningen en uitvoeringsplanningen op maar je stemt ook af met uitvoerende partijen en bewaakt de planning. Je verzorgt werkinstructies en technische werkomschrijvingen. Je draagt zorg voor budgetten het en maken van kostenramingen en calculaties. De aanbestedingen begeleid je mede vanuit inhoudelijk technisch oogpunt en je stelt een Nota van Inlichtingen op.

06-07-2022
Lees meer

Vastgoedbeheerder - BAR-organisatie

BAR-organisatie

Wil jij jouw talent inzetten om bij te dragen aan de belangrijke taak van gemeenten?
Dan hebben wij vanuit de BAR-organisatie een mooie kans voor jou. Door vertrek van een collega zijn wij op zoek naar een nieuwe aanwinst voor ons team!

Voor het team Bouwkunde zoeken wij per direct een:

Vastgoedbeheerder
36 uur | HBO | Schaal 9 | Tot € 4.208 | Barendrecht, Ridderkerk en Albrandswaard

Wat ga je doen?
Dat inwoners van de BAR-gemeenten plezierig en veilig kunnen sporten, studeren of naar een voorstelling gaan is mede de verdienste van jou, als Vastgoedbeheerder. En nog even afgezien van de voldoening dat je ‘iets’ doet voor de maatschappij: reken op een functie met een ongekende diversiteit. Alleen al in objecten, door het grote aantal en de diversiteit. Je krijgt met heel veel aspecten van het planmatig onderhoud en beheer te maken. Als je ergens je horizon kunt verbreden is het wel in deze rol.

Jij bent het die onze maatschappelijke vastgoedportefeuille in topconditie houdt, inclusief onze eigen huisvesting. Een belangrijke basis daarvoor is de MJOP, de meerjarenonderhoudsplanning conform de NEN 2767-methodiek. Met jouw technische en bouwkundige expertise kun je een goede inschatting maken van wat nodig is. Ook neem je zelf het initiatief om onderzoek te laten doen of haal je je input bij andere bronnen vandaan. Regelmatig ga je zelf op pad voor een visuele inspectie van een object in een van de drie gemeenten.

21-06-2022
Lees meer

(Senior) inspecteur bouwen - Gemeente Voorschoten

Gemeente Voorschoten

Ben jij graag met veel verschillende dossiers tegelijk bezig? Zie jij geen problemen maar juist uitdagingen? Weet jij jouw communicatiestijl op diverse gesprekspartners af te stemmen? Dan ben jij misschien onze nieuwe inspecteur bouwen.

Als inspecteur bouwen ben jij de ogen en oren van de gemeente als het gaat om bouw- en woningtoezicht in de gemeente Voorschoten. Je controleert de bouwwerkzaamheden van bouw-,sloop-, of renovatieprojecten. Hierbij toets je of er voldaan wordt aan de verleende vergunningen en wet- en regelgeving.

In jouw functie werk je nauw samen met je collega bouwinspecteur en de handhavingsjurist. Ook zijn binnen de gemeente Voorschoten de lijnen met bestuurders en management kort. Dat maakt dat je bijvoorbeeld om advies gevraagd wordt bij complexe vraagstukken. Daarnaast kunnen er hele verschillende vraagstukken aan jou voorgelegd worden, juist omdat je bij veel verschillende dossiers betrokken bent. Het komt daarnaast regelmatig voor dat jij een handhavende rol hebt als bouwinspecteur.

Een ander onderdeel van jouw werkzaamheden richt zich op het behandelen en afhandelen van klachten en meldingen van bewoners in relatie tot de bebouwde leefomgeving. Hierbij zoek jij graag de samenwerking op met bewoners, bedrijven en collega’s. Je denkt graag mee in kansen en mogelijkheden. Daarbij kan het ook voorkomen dat je handhavend op moet treden.

De invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging kan gevolgen hebben voor jouw werkwijze. Daarom is het van belang dat jij die ontwikkelingen goed in het vizier houdt en veranderingen van buiten naar binnen weet door te voeren in de werkwijzen.

13-06-2022
Lees meer

- - Gezocht een opdracht binnen het publieke domein als Jurist Omgevingsrecht.

In april begin ik aan het Talent Development Programme Omgevingsrecht bij YER. Graag wil ik wat ik heb geleerd tijdens mijn studie en wat ik ga leren tijdens het Talent Development Programme toepassen in de praktijk, bij uw gemeente. Om die reden solliciteer ik naar een opdracht binnen het publieke domein als Jurist Omgevingsrecht. U vindt in mij een geduldige, integere, gedreven jonge professional die een hart heeft voor mens, natuur en het Omgevingsrecht. Ons Nederland is een prachtig verzorgd land, de leefbaarheid in Nederland zie ik graag bevorderd. Daarnaast wil ik mijzelf ontwikkelen tot overheidsjurist binnen het Omgevingsrecht. Met mijn juridische achtergrond en hetgeen ik leer via dit traineeship lever ik graag een bijdrage aan onze maatschappij. Mijn ambitie is om mijzelf via het traineeship te ontwikkelen en om uitstekend te presteren binnen het publieke domein, bij een gemeente.

10-06-2022
Lees meer

(Senior) Inspecteur bouwen - Gemeente Voorschoten

Gemeente Voorschoten

Wij zoeken een allround bouwinspecteur

Ben jij graag met veel verschillende dossiers tegelijk bezig? Zie jij geen problemen maar juist uitdagingen? Weet jij jouw communicatiestijl op diverse gesprekspartners af te stemmen? Dan ben jij misschien onze nieuwe inspecteur bouwen.

Als inspecteur bouwen ben jij de ogen en oren van de gemeente als het gaat om bouw- en woningtoezicht in de gemeente Voorschoten. Je controleert de bouwwerkzaamheden van bouw-,sloop-, of renovatieprojecten. Hierbij toets je of er voldaan wordt aan de verleende vergunningen en wet- en regelgeving.

In jouw functie werk je nauw samen met je collega bouwinspecteur en de handhavingsjurist. Ook zijn binnen de gemeente Voorschoten de lijnen met bestuurders en management kort. Dat maakt dat je bijvoorbeeld om advies gevraagd wordt bij complexe vraagstukken. Daarnaast kunnen er hele verschillende vraagstukken aan jou voorgelegd worden, juist omdat je bij veel verschillende dossiers betrokken bent. Het komt daarnaast regelmatig voor dat jij een handhavende rol hebt als bouwinspecteur.

Een ander onderdeel van jouw werkzaamheden richt zich op het behandelen en afhandelen van klachten en meldingen van bewoners in relatie tot de bebouwde leefomgeving. Hierbij zoek jij graag de samenwerking op met bewoners, bedrijven en collega’s. Je denkt graag mee in kansen en mogelijkheden. Daarbij kan het ook voorkomen dat je handhavend op moet treden.

De invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging kan gevolgen hebben voor jouw werkwijze. Daarom is het van belang dat jij die ontwikkelingen goed in het vizier houdt en veranderingen van buiten naar binnen weet door te voeren in de werkwijzen.

07-06-2022
Lees meer

Constructeur - Gemeente Roosendaal

Gemeente Roosendaal

Roosendaal gelooft in samen doen en samen resultaten behalen. Met veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Binnen Roosendaal wordt een autonomere werkwijze gehanteerd. Er wordt in kleine groepen van acht tot twaalf medewerkers gewerkt zonder teamleiders. Samen zijn ze verantwoordelijk voor het groepsresultaat. Hierdoor is de organisatie wendbaar, ontstaat er ruimte voor mooie initiatieven en is het werkplezier hoog dankzij de vrijheid in je werkzaamheden. Resultaatgericht, samen en de ander centraal zijn hierbij de drie kernwaarden.

Je komt te werken binnen de groep vergunningen die bestaat uit ca. 11 medewerkers. Als Constructeur werk je nauw samen met de groep fysieke omgeving. Je houdt je bezig met de constructieve veiligheid van bouwwerken in de gemeente. Jij bent dé expert op het gebied van constructieve veiligheid en adviseert je collega's en verschillende externe partijen.

FUNCTIE

· Als Constructeur controleer je bij de groep vergunningen de constructietekeningen en -berekeningen bij vergunningaanvragen.

· Je adviseert de groep fysieke omgeving na vergunningverlening over de aan te leveren constructietekeningen en -berekeningen.

· Je beoordeelt de constructieve veiligheid en de constructieve brandveiligheid om te zorgen voor duurzame veiligheid.

· Je ziet erop toe dat de constructieve veiligheid van vergunningaanvragen en de uitvoering ervan aan de normen uit het Bouwbesluit en de uitgangspunten in de vergunning voldoen.

· Je bent in staat om de eventuele aandachtspunten en constateringen helder en begrijpelijk te formuleren richting de aanvrager of uitvoerende partij zonder de juridische onderbouwing uit het oog te verliezen.

03-06-2022
Lees meer

Medewerker Omgevingsvergunning - Gemeente Tilburg

Gemeente Tilburg

In het kort

Wil jij gaan werken met de nieuwe Omgevingswet?

Heb jij ervaring met het verlenen van vergunningen in het WABO-domein en de aanverwante werkterreinen, zoals bijvoorbeeld de Huisvestingswet? En wil je gaan werken met de nieuwe Omgevingswet? Dan zou de rol van Medewerker Omgevingsvergunningen zomaar perfect bij jou kunnen passen! Werken als vergunningverlener bij gemeente Tilburg betekent werken met ruim 50 behulpzame en betrokken directe collega's én samenwerken met onze in- en externe partners waarbij klantgerichtheid en klantvriendelijk voorop staan.

Wat ga je doen?

Je bent van A tot Z verantwoordelijk voor de vergunningsaanvraag. Die verantwoordelijkheid geldt ook voor de aanvraag van Adviesverzoeken bestemmingsplan;
Je voert regie op het aanvraagproces, toetst waar nodig de aanvraag aan de relevante wet- en regelgeving en stuurt op een vlotte afwikkeling van de aanvraag;
Je bent het eerste aanspreekpunt en eindverantwoordelijk voor aanvragers en betrokken partijen tijdens het aanvraagproces. Hierin werk je nauw samen met de in- en externe adviseurs;
Je neemt deel aan de telefoondienst waarbij informatieverstrekking/advisering aan burgers en bedrijven een belangrijke rol speelt;
Je werkt samen met en ondersteunt de Senior medewerker Omgevingsvergunning bij complexe, bestuurlijk gevoelige casussen en specifieke projecten;
Je levert actief een bijdrage aan het kennisniveau binnen het WABO domein en helpt mee met de totstandkoming van het uitvoeringsbeleid.

01-06-2022
Lees meer

Medewerker Omgevingsvergunningen (senior functie) - Gemeente Tilburg

Gemeente Tilburg

In het kort

Heb jij ervaring met het verlenen van complexe en (bestuurlijk) gevoelige vergunningen in het WABO-domein en de aanverwante werkterreinen?

En wil je gaan werken met de nieuwe Omgevingswet? Dan zou de senior functie Medewerker Omgevingsvergunningen zomaar perfect bij jou kunnen passen! Werken als vergunningverlener bij gemeente Tilburg betekent werken met 50 behulpzame en betrokken directe collega's én samenwerken met onze in- en externe partners waarbij klantgerichtheid en klantvriendelijk voorop staan.

Wat ga je doen?

Je bent van A tot Z verantwoordelijk voor de vergunningsaanvraag. Die verantwoordelijkheid geldt ook voor de aanvraag van adviesverzoeken bestemmingsplan. Het betreft vaak complexe en (bestuurlijk) gevoelige procedures;
Je voert regie op het aanvraagproces, toetst waar nodig de aanvraag aan de relevante wet- en regelgeving en stuurt op een vlotte afwikkeling van de aanvraag;
Je informeert het management, college en raad over de voortgang van (bestuurlijk) gevoelige procedures;
Je bent het eerste aanspreekpunt en eindverantwoordelijk voor aanvragers en betrokken partijen tijdens het aanvraagproces. Hierin werk je nauw samen met de in- en externe adviseurs;
Je vertegenwoordigt het cluster in procedures bezwaar en beroep;
Je bent sparringpartner en begeleidt de medewerker Omgevingsvergunningen;
Je levert actief een bijdrage aan het kennisniveau binnen het WABO domein en helpt mee met de totstandkoming van het uitvoeringsbeleid;
Je neemt zelfstandig deel aan projecten en overleggen, al dan niet als plaatsvervanger van collega’s.

01-06-2022
Lees meer

Toezichthouder Handhaver WABO/Omgevingswet - Gemeente Molenlanden

Gemeente Molenlanden

Gemeente Molenlanden is een innovatieve
gemeente in de Zuidelijke Randstad met 20
kernen en een grenzeloze ambitie. We willen
het beste doen voor onze inwoners en het
bedrijfsleven, waar we nauw mee zijn verbonden.
Gemeente Molenlanden is dé ideale werkgever
voor mensen die houden van vrijheid, vertrouwen
en verantwoordelijkheid.

We zijn een platte organisatie en kennen bijvoorbeeld geen
leidinggevenden, maar zelforganiserende teams. Elk team neemt
verantwoordelijkheid voor de eigen taken, monitort prestaties en
past waar nodig de werkstrategie aan. Al voor het coronatijdperk
werkten wij plaats- en tijdonafhankelijk. De werkcultuur is
constructief en mensen mogen van veel dingen wat vinden.

Je nieuwe baan
Integraal handhaven vinden wij zeer belangrijk. Je bent daarom in
staat verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied en hebt vaak
contacten met collega’s en instanties. Jij bent ook de expert die
informatie geeft aan inwoners en instanties. Daarnaast behandel
je verzoeken en klachten. Het is een uitdaging om met je vak bezig
te zijn én veel contact te hebben met verschillende mensen binnen
en buiten de gemeente. Jij maakt snel verbinding en geeft net zo
makkelijk uitleg of advies aan een ‘leek’, een professional of een
bestuurder.

17-05-2022
Lees meer

Docenten gezocht voor ABW1 en ABW2 - BOB opleidingen

BOB opleidingen

...met kwaliteiten op het gebied van Omgevingswet en/of Besluit Bouwwerken Leefomgeving. BOB Opleiding, Training en Advies is onderdeel van BOB-KOB, hét opleidingsinstituut voor kaderfunctionarissen en management in de bouw.

Als aanbieder van de specialistische opleidingen uit de kwaliteitscriteria zijn wij op zoek naar docenten voor onze opleidingen ABW 1 en ABW 2.

14-04-2022
Lees meer

Toezichthouder Bouw & RO - Gemeente Hoekse Waard

Gemeente Hoekse Waard

Altijd al willen werken in een unieke streek waarbij jij het verschil kan maken voor 88.000 inwoners? Dan is gemeente Hoeksche Waard op zoek naar jou! Bij ons krijg jij alle ruimte om mee te werken aan een vernieuwende gemeentelijke organisatie. Daarnaast bieden wij volop kansen voor een persoonlijke en professionele ontwikkeling. Durf jij vanuit verschillende richtingen te kijken en wil je met jouw vakmanschap zelf invloed hebben op de ontwikkeling van de Hoeksche Waard? Kom dan werken bij gemeente Hoeksche Waard, een werkgever waar je trots op mag zijn!

Toezichthouder Bouw & RO, Toezicht & Handhaving

Oud-Beijerland | 36 uur |max. € 3.645,- (schaal 8) | MBO/HBO

Krijg jij energie van het toezien, controleren en handhaven van de juiste naleving van beleid, wet- en regelgeving? Ben jij daadkrachtig en sta jij stevig genoeg in je schoenen om door te pakken wanneer de regels niet worden nageleefd? Kom dan ons team versterken als toezichthouder.

Functieomschrijving
Als toezichthouder werk je binnen het team Toezicht & Handhaving. Het team Toezicht & Handhaving zet zich in voor het bevorderen van de veiligheid en leefbaarheid door professioneel toezicht te houden en handhavend op te treden bij het niet naleven van wet- en regelgeving. Hierbij wordt nauw samengewerkt met o.a. de teams Integrale Veiligheid, Vergunningen APV, - Wabo en VTH Ondersteuning. Je bent in deze rol veelal te vinden op de bouwplaats, in de buurt van bestaande bouw of nieuwbouw. Ook ben je in gesprek met aannemers, bedrijven en inwoners. Je bent druk met je netwerk onderhouden en hebt oog voor ieders belangen. Je houdt toezicht op de ruimte en de kwaliteit van het gebied. Staan de gevels op instorten of zijn deze beklad met graffiti? Worden de werkzaamheden volgens de vergunning uitgevoerd of zijn deze in strijd met het bestemmingsplan? Vragen waar jij je mee bezig houdt en natuurlijk actie op onderneemt.

18-02-2022
Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.