Vacatures

Gemeentelijke, GOL en geassocieerde leden van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland kunnen gratis vacatures plaatsen in deze vacaturerubriek. De vacature dient wel gerelateerd te zijn aan het Bouw- en Woningtoezicht in ruime zin. Voor niet leden geld een aangepast tarief.

Download het aanmeldingsformulier voor meer informatie en voorwaarden of mail uw vacature naar onderstaand emailadres. Voor vragen kunt u terecht bij de ledenadministratie/secretariaat van de vereniging te Ede: ledenadministratie@vereniging-bwt.nl tel 0318-438340

Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling - Gemeente Molenlanden

Gemeente Molenlanden

Op weg naar Molenlanden
Gemeente Molenlanden is dé ideale werkgever voor mensen die houden van vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Wij werken bijvoorbeeld écht plaats- en tijdonafhankelijk. Je bepaalt zelf waar je werkt en wanneer je werkt. Ook krijg je alle ruimte om inhoud te geven aan je nieuwe baan. Jouw ideeën zijn meer dan welkom.
We gaan uit van zelforganisatie: teams nemen verantwoordelijkheid voor de eigen werkzaamheden, monitoren hun prestaties en passen waar nodig hun werkstrategie aan. Zij luisteren naar wat de ander nodig heeft en zien win-win-oplossingen. Het gaat om partnerschap en samenspel.
Spreekt onze manier van werken je aan? Dan komen we graag snel met je in gesprek.

Gemeente Molenlanden
De gemeenten Giessenlanden en Molenwaard gaan op 1 januari 2019 samen verder als gemeente Molenlanden. Een innovatieve plattelandsgemeente in de Zuidelijke Randstad met een grenzeloze ambitie. We gaan voor een vijf sterren-dienstverlening, waarbij we actief aanwezig zijn in de twintig karakteristieke kernen. We verbinden ons met 43.500 inwoners en ondernemers door hen te ontmoeten, kennis te delen, samen oplossingen te vinden en elkaar te inspireren. En natuurlijk kijken we over de grenzen van onze groene oase en werken we samen met partners in de regio en daarbuiten.

Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling (36 uur per week)
Die de leiding pakt

Je nieuwe baan
Je werkt in een dynamische omgeving met enthousiaste collega’s die één doel voor ogen hebben. Een duurzame ontwikkeling van onze kernen en het vormgeven van een prettige leefruimte voor onze inwoners en bedrijven.
Het is voor jou een uitdaging dat het team Projecten beleid maakt op een breed gebied: ruimte, milieu en maatschappelijke aangelegenheden. Je geeft graag je visie op vraagstukken en stuurt verschillende ruimtelijke (deel)projecten aan. Planning, prestaties, financiën en overzicht houden, zijn daarbij de sleutelwoorden. Je bent gericht op het gewenste resultaat te behalen binnen de gestelde termijn conform het vastgestelde budget.
Aangezien we integraal werken, kijk je over grenzen van je afdeling en heb je contact met een diversiteit aan mensen binnen en buiten de gemeente. Professionele partners, maar ook inwoners en bedrijven. Als eerste aanspreekpunt verbind je en ga je op een constructieve manier de dialoog aan.
Jij overlegt, legt uit, stemt af en checkt de voortgang en resultaten. Kortom: jij durft de leiding te pakken.

19-11-2018
Lees meer

Twee toezichthouders WABO Bouw - Gemeente Molenlanden

Gemeente Molenlanden

Op weg naar Molenlanden
Gemeente Molenlanden is dé ideale werkgever voor mensen die houden van vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Wij werken bijvoorbeeld écht plaats- en tijdonafhankelijk. Je bepaalt zelf waar je werkt en wanneer je werkt. Ook krijg je alle ruimte om inhoud te geven aan je nieuwe baan. Jouw ideeën zijn meer dan welkom. We gaan uit van zelforganisatie: teams nemen verantwoordelijkheid voor de eigen werkzaamheden, monitoren hun prestaties en passen waar nodig hun werkstrategie aan. Zij luisteren naar wat de ander nodig heeft en zien win-win-oplossingen. Het gaat om partnerschap en samenspel.
Spreekt onze manier van werken je aan? Dan komen we graag snel met je in gesprek.

Gemeente Molenlanden
De gemeenten Giessenlanden en Molenwaard gaan op 1 januari 2019 samen verder als gemeente Molenlanden. Een innovatieve plattelandsgemeente in de Zuidelijke Randstad met een grenzeloze ambitie. We gaan voor een vijf sterren-dienstverlening, waarbij we actief aanwezig zijn in de twintig karakteristieke kernen. We verbinden ons met 43.500 inwoners en ondernemers door hen te ontmoeten, kennis te delen, samen oplossingen te vinden en elkaar te inspireren. En natuurlijk kijken we over de grenzen van onze groene oase en werken we samen met partners in de regio en daarbuiten.

Twee toezichthouders WABO Bouw (36 uur)
Die stevig met z’n poten in de blubber staat

Je nieuwe baan
Als toezichthouder Bouw ben je bezig met de uitvoering van beleid op het gebied van toezicht en handhaving. Je houdt toezicht op de naleving van de Wabo, Woningwet, Monumentenwet, Bouwbesluit, bestemmingsplannen en de daarop gebaseerde regelgeving. Hiervoor voer je controles uit bij nieuwbouw, verbouw, sloopprojecten en bestaande bouwwerken, zoals Rijks- en gemeentemonumenten. Ook controleer je op illegaal bouwen en strijdig gebruik van het bestemmingsplan. Je houdt dus over een breed terrein toezicht en je adviseert collega’s, leiding en bestuur over handhavingstaken. Strijdigheden met de regelgeving worden door jou aangepakt, zo nodig gevolgd door overleg gericht op beëindigen van de overtredingen (in overleg met juristen van de afdeling) of verdere handhavingsacties. Daarnaast word je verantwoordelijk voor het verzorgen van de administratieve afhandeling van de controle resultaten. Integraal handhaven vinden wij zeer belangrijk. Je bent daarom in staat verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied en hebt vaak contacten met interne en externe collega’s en instanties over taken op het werkterrein. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie aan klanten, burgers en instanties en behandel je verzoeken en klachten. Kortom een verantwoordelijke functie waarin geen dag hetzelfde is!

19-11-2018
Lees meer

Toezichthouder Wabo Bouw - Gemeente Molenlanden

Gemeente Molenlanden

Op weg naar Molenlanden
Gemeente Molenlanden is dé ideale werkgever voor mensen die houden van vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Wij werken bijvoorbeeld écht plaats- en tijdonafhankelijk. Je bepaalt zelf waar je werkt en wanneer je werkt. Ook krijg je alle ruimte om inhoud te geven aan je nieuwe baan. Jouw ideeën zijn meer dan welkom.
We gaan uit van zelforganisatie: teams nemen verantwoordelijkheid voor de eigen werkzaamheden, monitoren hun prestaties en passen waar nodig hun werkstrategie aan. Zij luisteren naar wat de ander nodig heeft en zien win-win-oplossingen. Het gaat om partnerschap en samenspel.
Spreekt onze manier van werken je aan? Dan komen we graag snel met je in gesprek.

Gemeente Molenlanden
De gemeenten Giessenlanden en Molenwaard gaan op 1 januari 2019 samen verder als gemeente Molenlanden. Een innovatieve plattelandsgemeente in de Zuidelijke Randstad met een grenzeloze ambitie. We gaan voor een vijf sterren-dienstverlening, waarbij we actief aanwezig zijn in de twintig karakteristieke kernen. We verbinden ons met 43.500 inwoners en ondernemers door hen te ontmoeten, kennis te delen, samen oplossingen te vinden en elkaar te inspireren. En natuurlijk kijken we over de grenzen van onze groene oase en werken we samen met partners in de regio en daarbuiten.

Toezichthouder Wabo Bouw (36 uur per week)
Die stevig met z’n poten in de blubber staat

Je nieuwe baan
Bouwen we volgens de Wabo, Woningwet, Monumentenwet, Bouwbesluit, bestemmingsplannen en de daarop gebaseerde regelgeving? Jij houdt op een breed terrein toezicht, controleert onder meer nieuwbouw, verbouw, sloopprojecten, bestaande bouwwerken, zoals Rijks- en gemeentemonumenten en signaleert illegaal bouwen.
Als de regelgeving niet wordt nageleefd, zal er gehandhaafd moeten worden. Dit overleg je onder meer met de juridische collega’s van de afdeling. Integraal handhaven vinden wij echt belangrijk. Je bent daarom in staat verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied en hebt vaak contacten met interne en externe collega’s en instanties.
Het bijhouden en implementeren van nieuwe ontwikkelingen, het behandelen van complexe casussen en het onderhouden van contacten met bestuurders en politiek behoren tot je takenpakket. Ook voor de invoering van de Omgevingswet heb je voor jouw vakgebied een belangrijke rol.

19-11-2018
Lees meer

Medewerker toezicht en handhaving - Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Wil jij je inzetten voor de leefomgeving van 1,2 miljoen inwoners en zo’n 65.000 bedrijven? In een boeiende regio met 27 Werk jij met kennis van de regels, oog voor het doel ervan en gevoel voor de maatschappelijke en bestuurlijke context? Dan ben jij de collega die we graag zien komen.

Wat doen wij?
Bij de OMWB werken zo’n driehonderd deskundige collega’s veilige en aangename woon specialistische milieukennis leveren we een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de ambities van onze opdrachtgevers en een evenwichtige ontwikkeling van de regio.
ons om die lokale en regionale ambities te realiseren?

12-11-2018
Lees meer

Inspecteur Bouw- en Woningtoezicht / Toezichthouder BWT - Gemeente Velsen

Gemeente Velsen

De gemeente Velsen biedt interessante uitdagingen op het vlak van werken, wonen en recreëren. Haven en industrie zorgen op een stoere manier voor bedrijvigheid. Het woord veelzijdigheid moet hier bijna wel zijn uitgevonden. Naast de gezelligheid van de dorpskernen met circa 70.000 Velsenaren, zijn Haarlem en Amsterdam nooit ver weg.

Kom langs en ga met ons in gesprek!


Functie informatie
Met ongeveer 500 collega's werken we aan het behoud en de verdere ontwikkeling van een vitale en leefbare gemeente. Vanuit de ambitieuze 'Visie op Velsen 2025 - Kennisrijk Werken', onderscheidt onze haven- en kustgemeente zich in de metropoolregio Amsterdam en de Randstad door een rijke schakering aan woongebieden, een sterke industrie- en visserijsector, inspirerende evenementen en een groeiende toeristische sector, in een elkaar versterkende balans.

Als Inspecteur Bouw- en Woningtoezicht (formeel Medewerker Handhaving I) richt je je op het toezicht op bouwactiviteiten, het gebruik van gemeentegrond, bouwtechnische veiligheid bij feesten en evenementen en het opsporen van illegale bewoning, gebruik, bouw en sloop. Daarbij ga je grotendeels zelfstandig op pad, waarbij je het interessant vindt een netwerk op te bouwen en te onderhouden in JOUW wijk.

Naar aanleiding van je bevindingen stel je handhavingsverslagen en -rapporten op. Je verricht de controles in het kader van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). In deze afwisselende buitendienstfunctie trek je regelmatig op met directe collega's, Horeca Inspecteurs en medewerkers van politie, Belastingdienst, Bibob en andere handhavingsdisciplines.

Als Inspecteur Bouw- en Woningtoezicht speel jij een belangrijke rol in de handhaving van bouwactiviteiten in de gemeente Velsen. Je voert zelfstandig inspecties uit, maar bent ook onderdeel van het hechte team Toezicht & Handhaving met zes Inspecteurs BWT. Waar met kunde, inzet, collegialiteit én veel humor wordt gewerkt.

Waarom jij voor deze rol in Velsen zou kiezen? Omdat je je richt op onder meer haven, evenementen, strand, monumenten, grootscheepse nieuwbouw, archeologie en industrie. Dus afwisseling, afwisseling, afwisseling! Bovendien word je omgeven door experts, op zowel bouwtechnisch als juridisch gebied, waarvan je nog het nodige kunt leren

08-11-2018
Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.