Vacatures

Gemeentelijke, GOL en geassocieerde leden van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland kunnen gratis vacatures plaatsen in deze vacaturerubriek. De vacature dient wel gerelateerd te zijn aan het Bouw- en Woningtoezicht in ruime zin. Voor niet leden geld een aangepast tarief.

Download het aanmeldingsformulier voor meer informatie en voorwaarden of mail uw vacature naar onderstaand emailadres. Voor vragen kunt u terecht bij de ledenadministratie/secretariaat van de vereniging te Ede: ledenadministratie@vereniging-bwt.nl tel 0318-438340

Casemanager Omgevingsrecht - Gemeente Zwolle

Gemeente Zwolle

Dit zijn wij

In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 130.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s. We zorgen voor elkaar en zijn er voor elkaar. Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe.

De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie. Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze manier van samenwerken. Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad.

Zwolle is een stad in een regio die hard op weg is om de vierde economische topregio van Nederland te worden met innovatieve bedrijven die bijdragen aan onze maatschappelijke opgaven. De komende jaren staat er veel te gebeuren, waarbij we jouw inbreng en ideeën goed kunnen gebruiken. Als je voor Zwolle werkt, word je uitgedaagd om je talenten optimaal in te zetten en je blijvend te ontwikkelen. Je krijgt kansen om te verrassen en te vernieuwen. Jezelf kunnen en mogen zijn; daar staan we in Zwolle voor. We waarderen, accepteren en respecteren elkaar om wie we zijn. Want het is de diversiteit die kleur geeft aan onze organisatie én stad.

De afdeling

De afdeling Fysieke Leefomgeving bestaat uit verschillende teams die intensief met elkaar samenwerken voor een veilige en leefbare omgeving. Het Bouwteam Vergunningen (zes collega’s) beoordeelt (concept)aanvragen voor Wabo vergunningen (bouw, kap, reclame, uitrit en afwijkingen van het bestemmingsplan) en geeft voorlichting over bouwmogelijkheden.

Dit ga je doen

Zwolle maakt de komende jaren een schaalsprong van 128.000 naar 140.000 inwoners. We bouwen 1.000 nieuwe huizen per jaar en wijken worden uitgebreid. Ook bedrijven vestigen zich graag in onze stad. In Zwolle gebeurt veel en voor jou betekent dat een grote diversiteit aan opdrachten. Elke aanvraag is een nieuwe uitdaging, waar je vol voor gaat.

10-01-2022
Lees meer

Wabo Plantoetser - Gemeente Leiden

Gemeente Leiden

WIJ bouwen in en aan de monumentale stad Leiden. Dat is niet eenvoudig. We hebben een forse bouwopgave én willen ons historische stadsgezicht beschermen. We willen goede oplossingen voor mobiliteit met behoud van kwaliteit van het milieu. Bij het Team Omgevingsvergunningen maken we de afwegingen die daar bijhoren. Als plantoetser bij dit team heb je hier een belangrijke rol in. Je toetst aan de geldende regelgeving, verzamelt (intern en extern) advies, weegt de belangen en neemt een beslissing: wel of geen vergunning. Efficiënt, adequaat en op tijd. Er zit een fors kwaliteitselement in jouw werk: zowel aanvragers als collega’s kunnen bij jou terecht met (inhoudelijke) vragen, je houdt de termijnen scherp in de gaten en denkt actief mee hoe het nóg beter en integraler kan. Ook de kwaliteit van het behandelproces en van de verleende vergunningen ligt in jouw handen. Verantwoordelijk werk voor jou en een duurzame toekomst voor de compacte stad Leiden!

JIJ begrijpt het spanningsveld tussen behoud, vooruitgang en de behoeften van de moderne samenleving. Daar ga jij in je werk bewust mee om: door creatief te zijn, altijd het grote geheel te zien en met oog voor de belangen van alle partijen kom je tot geaccepteerde oplossingen en conclusies. Dat daarvoor goede, integrale samenwerking nodig is vind je volkomen vanzelfsprekend.
Daarnaast vragen wij van jou:
• Een hbo-werk- en -denkniveau en een afgeronde opleiding ABW 1.
• Minimaal 3 jaar ervaring met Wabo plantoetsing of vergunningverlening.

22-12-2021
Lees meer

Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling - Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Als ervaren projectleider heb jij ruime ervaring met het leiden van interdisciplinaire teams, het leiden van complexe grote projecten, projectmatig werken en het vormgeven en sturen van processen.

Vanaf het moment dat de plannen op tafel komen tot aan de realisatie ben jij betrokken. Beleidsdoelen, financiën, tijdsbestek en kwaliteit verlies jij nooit uit het oog en bij multidisciplinaire projectgroepen, zowel in- als extern, ben jij een inspirator. Jij houdt van afwisseling en bent flexibel als het gaat om het inzetten van jouw expertise, zo kun je als projectleider ook ingezet worden voor organisatie brede projecten. Vraaggericht werken zit in je bloed en projectmatig werken heeft geen geheimen voor jou. Je bent creatief en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. Je bent stressbestendig, daadkrachtig en hebt oog voor bestuurlijke belangen. Je bent omgevingsbewust en je kunt goed samenwerken. Je hebt door opgedane werkervaring een flinke bagage waarmee je snel zelfstandig je rol kunt vervullen.

03-01-2022
Lees meer

Proceseigenaar omgevingsvergunningen - Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag

Als (gedelegeerd) proceseigenaar van de omgevingsvergunningen hou jij je bezig met nieuwe ontwikkelingen, continue verbetering van de processen en gebruikersondersteuning. Je zorgt ervoor dat de kwaliteit van één van de bedrijfkritische producten van Den Haag op orde is en blijft. Je hebt kennis van het vergunningenproces inclusief de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Omgevingswet, ervaring in het gebruik van ICT en bent communicatief en omgevingsbewust.

Wat ga je doen?
Je werkt in opdracht van vier eigenaren (directeuren BSD, DPZ, DSB en DSO) die eindverantwoordelijk zijn voor de omgevingsvergunning aan vernieuwing en verbetering van processen voor de omgevingsvergunning. Je hebt daarbij een goed overzicht van het werkveld van de diensten en van landelijke en gemeentelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de processen. Je bent initiatiefrijk, kan goed organiseren en coördineren, bent goed geïnformeerd over ontwikkelingen en kan wetswijzigingen en beleid vertalen in werkprocessen. Je stuurt operationeel de procescoördinator aan. Je werkveld heeft betrekking op de vier diensten die samenwerken in de Gemeenschappelijke Beheer Organisatie (GBO). De functie is ondergebracht bij DSO, afdeling Vergunningen en Toezicht. Je bent onderdeel van het team kennis en Kwaliteit en valt rechtstreeks onder de afdelingsmanager.

Je adviseert de eigenaren over (IT) ontwikkelingen, (wets)wijzigingen, wensen vanuit het gemeentebestuur en wensen vanuit de organisatie. Deze wijzigingen en wensen zijn heel divers, variërend van invoering van de Omgevingswet en koppeling met Mijn Haagse Zaken tot informatieveiligheid.

Proceswijzigingen vallen onder jouw coördinatie en je stuurt de procescoördinator aan om wijzigingen te realiseren. Uitgangspunten daarbij zijn uniformiteit en LEAN. Je werkt daarbij nauw samen met kerngebruikers. Je bent opdrachtgever naar functioneel beheer en draagt zorg voor toetsen en testen van de wijzigingen evenals communicatie over de wijziging naar de eindgebruikers. Je doet dat in nauw overleg met de proces coördinator.Je organiseert procesondersteuning aan gebruikers (voorzitten gebruikersoverleg, maken van procesbeschrijvingen, handleidingen, beantwoording gebruikersvragen) en communiceert over veranderingen in procedures. Je levert een bijdrage voor het creëren van draagvlak voor het gebruik van de verschillende ICT-voorzieningen.Tot slot ben je het eerste aanspreekpunt vanuit de afdelingen voor de omgevingsvergunningen en vertegenwoordigt de gemeente in overleggen.

13-12-2021
Lees meer

Senior inspecteur handhaving - Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag

Bij gemeente Den Haag richten drie diensten zich met toezicht en handhaving op de leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad. De handhaving varieert van grote evenementen (Bestuursdienst), tot terrassen (Dienst Stadsbeheer), tot illegale bewoning (Dienst Stedelijke Ontwikkeling). Als proceseigenaar vertegenwoordig jij deze diensten en voer jij de regie en kwaliteitsbewaking op de ICT-processen en digitale systemen. Jij bent dé spil in de contacten rondom de handhavingsketen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan een leefbare stad.

Wat ga je doen?
Je houdt je bezig met nieuwe ontwikkelingen, gebruikersondersteuning en het continue verbeteren van de handhavingsprocessen. Op basis van nieuwe regelgeving, ontwikkelingen in de organisatie en wensen vanuit de organisatie en het gemeentebestuur denk je mee over hoe dit te implementeren in de processen en systemen. Deze wijzigingen en wensen zijn heel divers en variëren van invoering van de Omgevingswet, het realiseren van benodigde koppelingen tot informatieveiligheid. Je hebt daarbij een goed overzicht van het werkveld van de diensten en van landelijke en gemeentelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de processen. Door dit overzicht ben je in staat om keuzes te maken tussen de verschillende wensen en belangen.

Je werkt samen met de drie uitvoerende/handhavende afdelingen: handhavingsorganisatie DSB, Haagse Pandbrigade (DSO) en Veiligheid Stedelijk (BSD). Je hebt een coördinerende rol in het realiseren van de wijzigingen. Uitgangspunten daarbij zijn uniformiteit en Lean. Je werkt daarbij nauw samen met de kerngebruikers. Je bent een opdrachtgever richting het functioneel beheer en draagt zorg voor het toetsen en testen van de wijzigingen, evenals de communicatie over de wijziging naar de eindgebruikers.

08-12-2021
Lees meer

Inspecteur Illegale bouw of achterstallig onderhoud HPB - Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag

Wil jij ervoor zorgen dat inwoners van Den Haag veilig kunnen wonen en een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van onze mooie stad? Als inspecteur Illegale bouw of achterstallig onderhoud heb je een belangrijke rol in de onderzoeken naar mogelijke illegale verbouwingen of slecht onderhoud. Je hebt hierin een onderzoekende en beslissende rol. Samen met een team van collega-inspecteurs en juridisch medewerkers zorg je dat de stad leefbaar is en woningen veilig zijn voor de bewoners. Wat ga je doen? Als inspecteur word je onderdeel van een van de teams van de Haagse Pandbrigade. In de teams werk je proactief aan de verschillende opgaven, zoals, illegale aanbouw aan panden of slecht onderhoud van woningen waardoor panden onveilig of zelfs onbewoonbaar zijn.

De inspecteur illegale bouw kent de wetgeving en doet vooraf aan de inspecties grondig onderzoek. De Inspecteur achterstallig onderhoud heeft een gedegen bouwachtergrond en weet wanneer een gebouw onveilig is. Je hebt kennis van bouwvergunningen, bestemmingsplannen of bouwbesluiten. Samen met de eigenaren en VVE's ga je aan de slag om oplossingen te vinden, maar ook om ondermijning te voorkomen.

Jouw taak als inspecteur is om op pad te gaan en panden te bezoeken en te onderzoeken waar de problemen vandaan komen. Je legt niet alleen boetes op maar pakt problemen aan. Je zorgt dat de stad structureel verbetert en leefbaarder wordt. Je wordt bijgestaan door juridische collega's, die zorgen dat op basis van jouw onderzoeks- en inspectierapport juridische sancties worden opgelegd. Je betrekt externe partijen zoals brandweer en aannemers als problemen urgent zijn

05-11-2021
Lees meer

Senior inspecteur handhaving - Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag

Wat ga je doen?
De Haagse Pandbrigade werkt aan de veiligheid en leefbaarheid van Den Haag door op te treden tegen ongewenste zaken als achterstallig onderhoud, illegale verbouwing en onrechtmatige of onveilige woonsituaties.

Als senior inspecteur in het cluster Illegale Bouw, geef jij operationele sturing aan het team van medewerkers en ben jij, samen met je collega senior, verantwoordelijk voor de kwaliteit en de voortgang van de werkzaamheden binnen je team. Voor de teammanager vorm je het eerste aanspreekpunt.

Je begeleidt een team van inspecteurs op coachende wijze zowel op inhoudelijke aspecten als op processen. Jij bent inhoudelijk sterk en ondersteunt en stimuleert jouw collega inspecteurs om het beste uit zichzelf te halen en hun functioneren naar een hoger niveau te tillen.

Je geeft sturing en richting aan complexe, multidisciplinaire inspectievraagstukken in de stad als het gaat om de fysieke staat en/of correct gebruik van woningen en dit alles binnen het concept van opgavegericht werken van de afdeling.

Hierbij stuur je actief op een effectieve samenwerking tussen de verschillende inspectiedisciplines op de afdeling. En je onderhoudt contacten met tal van samenwerkingspartners buiten de organisatie en je zoekt continue naar kansen en mogelijkheden om de samenwerking met deze partijen te versterken en te verbeteren.

Zelf kom je met inventieve strategieën om terugkerende problemen en nieuwe problematiek structureel aan te kunnen pakken en op te lossen.Ontwikkelingen op het vakgebied volg jij nauwgezet en je weet deze en het afdelingsbeleid te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Je signaleert hiaten in beleid en regelgeving waardoor huisvestingsproblemen in stand blijven en adviseert gevraagd én ongevraagd bij beleidsontwikkelingen en de ontwikkeling van de afdeling.De Haagse Pandbrigade gaat de komende jaren op een andere wijze de problemen in de stad aanpakken. Op dit moment gaat dat vooral op basis van meldingen, maar we gaan het steeds vaker probleemgericht (opgavegericht) doen. Als senior inspecteur ondersteun je het MT bij het implementeren van deze nieuwe manier van werken in de dagelijkse praktijk.

05-11-2021
Lees meer

Inspecteur Bouwen - Gemeente Wassenaar

Gemeente Wassenaar

Wat ga je doen?
Als Inspecteur bouwen zet jij jouw kennis en kunde in om te controleren of er gebouwd wordt zoals beschreven staat in de vergunning. Jij ziet namelijk toe op de kwaliteit en de veiligheid van de werkzaamheden en het gebruik van gebouwen en terreinen. Hierbij zoek jij graag de samenwerking op met bewoners, bedrijven en collega’s. Je denkt mee in kansen en mogelijkheden. Daarbij kan het ook voorkomen dat je handhavend op moet treden.

Wat breng je mee?
Jouw werkervaring, professionaliteit en goede kennis van de verschillende aspecten van het bouw- en woningtoezicht maken jou een gewaardeerd gesprekspartner bij je collega’s en op de bouwplaats. Naast kwaliteitsgericht, oplossingsgericht, besluitvaardig en leergierig, blijkt uit jouw profiel dat jij beschikt over een afgeronde HBO opleiding Bouwkunde of Civiele techniek. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in de bouw, bij voorkeur als Inspecteur bouwen binnen de overheid. Je beschikt over een diploma ambtenaar bouw- en woningtoezicht I.

Als wij straks met jou in gesprek gaan wordt duidelijk dat jij ideeën en meningen op heldere, begrijpelijke en correcte wijze overbrengt. Veranderingen en vernieuwing ondersteun je, en je past je soepel aan bij een veranderende omgeving, verantwoordelijkheden en werkwijzen. Je beschikt over de humor en het relativeringsvermogen die je soms nodig hebt om in de hectiek van het moment te blijven staan.

05-11-2021
Lees meer

Juridisch adviseur Handhaven bouw-, milieu- en ruimtelijke regelgeving - Gemeente Enschede

Gemeente Enschede

Heerlijk! Je tanden zetten in een complex handhavingsvraagstuk. Daar weet jij als enthousiaste juridisch adviseur wel raad mee.
Vraag jij wel eens af of dat wat de buurman doet wel mag? Krijg je energie om handhavingsvraagstukken tot een goed einde te brengen? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wie zijn wij?
De gemeente Enschede is de grootste stad van Twente. Een bruisende studentenstad met een oergezellig centrum. Verder zijn we rijk bedeeld met een diversiteit aan bedrijvigheid en wordt het stedelijk gebied omgeven door het typische Twentse landschap.

We stimuleren bedrijven en onze inwoners hun verantwoordelijkheid te nemen en wij bieden hen ruimte voor eigen initiatief. Wanneer hierin spanning ontstaat, wegen wij zorgvuldig alle belangen af. Als de grenzen van onze kaders op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en geloofwaardigheid worden overschreden, treden wij doortastend op. Dit doen wij met circa 22 medewerkers die de afdeling Handhaven Bouwen & Milieu vormen.

Jouw werkveld ligt in het team juristen, dat nu bestaat uit zes juridisch adviseurs. Het team zet zich op een betrokken en bevlogen wijze in op handhaven voor de veiligheid en leefbaarheid van Enschede. Het vinden van de juiste balans tussen de letter en de geest van de wet en de toepassing van ons beleid is een gezamenlijke uitdaging die altijd in ontwikkeling is.

Wie zoeken we?
Als juridisch adviseur handhaven bereid je de juridische besluitvorming voor door brieven en (concept)beschikkingen op te stellen. Daarnaast vertegenwoordig je de gemeente Enschede in handhavingszaken in bezwaar en (hoger) beroep.

Per situatie kijk je kritisch naar de relevante wet- en regelgeving en welke ruimte je daarbij kunt opzoeken. Binnen het vakgebied zijn wij toonaangevend en innovatief.

We zijn in onze aanpak oplossingsgericht, kijken daarbij over onze eigen grenzen heen en benaderen zaken vanuit de gehele keten van ontwerp (visie/beleid), vergunningverlening tot en met handhaving. Je zet je in op de bestuursrechtelijke handhaving van bouw-, milieu-, en ruimtelijke regelgeving, drank- en horecawet en van de Algemene Plaatselijke Verordening.

04-10-2021
Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.