Vacatures

Gemeentelijke, GOL en geassocieerde leden van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland kunnen gratis vacatures plaatsen in deze vacaturerubriek. De vacature dient wel gerelateerd te zijn aan het Bouw- en Woningtoezicht in ruime zin. Voor niet leden geld een aangepast tarief.

Download het aanmeldingsformulier voor meer informatie en voorwaarden of mail uw vacature naar onderstaand emailadres. Voor vragen kunt u terecht bij de ledenadministratie/secretariaat van de vereniging te Ede: ledenadministratie@vereniging-bwt.nl tel 0318-438340

Technisch Adviseur Bouwbesluit/Constructeur - Gemeente Tilburg

Gemeente Tilburg

Ben jij iemand die dingen mogelijk wil maken met een passie voor het publieke belang en wil je daar constructief aan bijdragen?

Dan zou de rol van constructeur Vergunningen zomaar perfect bij jou kunnen passen. Werken als constructeur bij het cluster Vergunningen betekent nauw samenwerken met ruim vijftig gedreven en deskundige collega’s. Het cluster Vergunningen bestaat uit professionals op het gebied van vergunningverlening.

Het cluster behandelt nagenoeg alle aanvragen binnen het fysieke domein. Denk hierbij niet alleen aan aanvragen Omgevingsvergunningen, maar ook aanvragen voor evenementen, horeca, huisvesting en APV.De gemeente Tilburg heeft grote ambities op het gebied van bouwen. Daarbij staat ook veiligheid hoog in het vaandel. Daarom vinden we een professionele beoordeling van alle aanvragen belangrijk. De veiligheidsaspecten, zoals constructieve-, brand- en gebruiksveiligheid maken daar een belangrijk onderdeel van uit. Op dit moment werken er 9 constructeurs (technisch adviseur Bouwbesluit) binnen ons cluster. Het adviseren over en beoordelen van bouw- en sloopveiligheidsplannen maakt ook onderdeel uit van de functie.

Wat ga je doen?

Het takenpakket van de constructeur Vergunningen bestaat op hoofdlijnen uit twee componenten, te weten die van vergunningverlener en die van adviseur.
Je bent verantwoordelijk voor het constructief beoordelen van bouwplannen en je toetst aanvragen op alle aspecten van het Bouwbesluit / Bbl;
Je werkt in teamverband met o.a. een planbeoordelaar-vergunningverlener en toezichthouder;
Je toetst constructies bij evenementen, zoals podia, tenten, truss-systemen incl. de evt. onderliggende constructie als parkeerdekken etc.;
Je beoordeelt bouw- en sloopveiligheidsplannen met betrekking tot constructies (o.a. op funderingstechnische en grondmechanische aspecten) en de invloed van die plannen op de omgeving;
Je onderhoudt contacten met en organiseert overleggen met architecten, projectontwikkelaars, externe constructeurs en collega's van de eigen en andere afdelingen;
Indien nodig bezoek je samen met de toezichthouder de bouwplaats of een evenemententerrein;
Je wordt betrokken bij het opstellen van uitvoeringsbeleid ten aanzien van constructiezaken (evenementen, bijzondere wetten, calamiteiten, etc.);
Je adviseert tijdens de uitvoeringsfase op verzoek o.a. aan collega’s van het team V&W/Toezicht en bent indien van toepassing betrokken bij het opstellen van rapportages m.b.t. bouwwerken met complexe constructies;
Je adviseert bij calamiteiten, zoals brand of schade / instorting je collega’s van het team V&W/Toezicht en handhaving op constructief gebied.

20-05-2022
Lees meer

Vaktraineeship Bouwtoezicht en Vergunningen (mbo4/hbo) - Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Bouw mee aan Amsterdam
In het kort

• Het Vaktraineeship Bouwtoezicht en Vergunningen is een uniek en intensief leer-en
ontwikkelprogramma die jou de kans geeft om je te ontwikkelen tot vakspecialist op het gebied
van Bouwtoezicht of Vergunningen.
• Je gaat aan de slag met je persoonlijke- en professionele ontwikkeling binnen de afdeling
Vergunningen, Toezicht en Handhaving van gemeente Amsterdam
• Wij zoeken 12 deelnemers die affiniteit hebben met bouw en wet- en regelgeving en de stad
Amsterdam.

De functie
Zo ziet het traineeship eruit
Tijdens het vaktraineeship doe je werkervaring op binnen meerdere stadsdelen op de afdeling
Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH). Daarnaast volg je een intensief traineeprogramma dat
bestaat uit vakinhoudelijke opleidingen/trainingen en trainingen op het gebied van persoonlijke
ontwikkeling. Met als doel: jong talent opleiden tot junior toezichthouder bouw of junior
vergunningverlener.
• Het vaktraineeship start op 1 september 2022 met een basisprogramma van 6 maanden. Daarin
leer je de organisatie, je mede-trainees en de werkcultuur van de gemeente Amsterdam kennen.
Je volgt de opleiding Elementaire Bouwkunde en leert middels trainingen de basisprincipes van
het vak Bouwtoezicht en het vak Vergunningen kennen. Je loopt 10 weken mee met de collega’s
van Bouwtoezicht en 10 weken met de collega’s van Vergunningen. Aan het eind van dit
basisprogramma maak jij zelf de keuze: specialiseren in de richting van Bouwtoezicht of in de
richting van Vergunningen;
• Na het basisprogramma ga je twee keer een periode van acht maanden aan de slag in twee
verschillende stadsdelen in door jouw gekozen specialisatie. Je volgt ook de opleiding Ambtenaar
Bouw- en Woningtoezicht (ABW1);
• Je werkt 36 uur per week (5 dagen). Iedere vrijdag kom je samen met de andere trainees. Op deze
dag volg je opleidingen en trainingen met jouw ‘traineepool’, werk je aan projecten of een
groepsopdracht en bezoek je bijzondere bouwlocaties. Je krijgt een uniek inzicht in wat de
gemeente allemaal doet voor haar inwoners;
• Je wordt begeleid door een traineebegeleider, een werkplekbegeleider en een vakinhoudelijk
traineebegeleider. De traineebegeleider begeleidt jou en de andere trainees in jullie professioneleen persoonlijke ontwikkeling. De werkplekbegeleider helpt jou met de individuele opdracht die je
op de afdeling doet. De vakinhoudelijk traineebegeleider verzorgt de vaklessen en organiseert de
werkbezoeken en excursies.

Aan het einde van het traineeship weet jij hoe je jouw kennis en vaardigheden kunt inzetten voor de
afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving van gemeente Amsterdam. Het doel is dat alle trainees
na hun traineeship in dienst komen van de gemeente

19-05-2022
Lees meer

Toezichthouder Handhaver WABO/Omgevingswet - Gemeente Molenlanden

Gemeente Molenlanden

Gemeente Molenlanden is een innovatieve
gemeente in de Zuidelijke Randstad met 20
kernen en een grenzeloze ambitie. We willen
het beste doen voor onze inwoners en het
bedrijfsleven, waar we nauw mee zijn verbonden.
Gemeente Molenlanden is dé ideale werkgever
voor mensen die houden van vrijheid, vertrouwen
en verantwoordelijkheid.

We zijn een platte organisatie en kennen bijvoorbeeld geen
leidinggevenden, maar zelforganiserende teams. Elk team neemt
verantwoordelijkheid voor de eigen taken, monitort prestaties en
past waar nodig de werkstrategie aan. Al voor het coronatijdperk
werkten wij plaats- en tijdonafhankelijk. De werkcultuur is
constructief en mensen mogen van veel dingen wat vinden.

Je nieuwe baan
Integraal handhaven vinden wij zeer belangrijk. Je bent daarom in
staat verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied en hebt vaak
contacten met collega’s en instanties. Jij bent ook de expert die
informatie geeft aan inwoners en instanties. Daarnaast behandel
je verzoeken en klachten. Het is een uitdaging om met je vak bezig
te zijn én veel contact te hebben met verschillende mensen binnen
en buiten de gemeente. Jij maakt snel verbinding en geeft net zo
makkelijk uitleg of advies aan een ‘leek’, een professional of een
bestuurder.

17-05-2022
Lees meer

Strategisch Beheerder - Gemeente Oss

Gemeente Oss

Weet jij wat een goede openbare ruimte is? Dan krijg je bij ons alle ruimte om daarmee aan de slag te gaan.

De gemeente Oss is hard op weg om een 100.000+ gemeente te worden. Dat betekent onder meer dat we een aantal toekomstbepalende opgaven hebben in de openbare ruimte. Hier spelen onderwerpen op het gebied van wonen, klimaatadaptie en duurzaamheid een belangrijke rol. Om dit in goede banen te leiden, zijn we voor de afdeling Inrichting en Beheer Openbare Ruimte (IBOR) op zoek naar een strategisch beheerder.

We zijn voorloper op het gebied van integrale inrichting en beheer van de openbare ruimte en hebben hiermee een jarenlange traditie opgebouwd. Daarom dagen we jou uit: Weet jij wat een goede openbare ruimte is? Dan krijg je bij ons alle ruimte om daarmee aan de slag te gaan.

Wat ga je doen?
Er liggen complexe en multidisciplinaire opgaven op het gebied van mobiliteit en openbare ruimte en daarmee ga jij aan slag. Omdat we werken aan integrale oplossingen, is het belangrijk dat je dit doet in nauwe samenwerking met onze inwoners, bedrijven en natuurlijk je collega’s. Samen ga je op zoek naar oplossingen op het gebied van mobiliteit, zoals wegen en verkeer of de openbare ruimte.

In principe komen alle vraagstukken die niet technisch van aard zijn bij jou. Maar je helpt wel technische vraagstukken om te zetten naar bestuurlijke stukken en ontwikkelt beleid en beheer op het gebied van mobiliteit en openbare ruimte. Onderwerpen waar je mee te maken krijgt zijn de vervangingsopgave openbare ruimte in relatie met economie en de energietransitie. Maar ook functionele vraagstukken over het gebruik van de openbare ruimte zoals verkeer, terrassen en evenementen vragen jouw aandacht.

Je adviseert collega's en het bestuur over brede en multidisciplinaire vraagstukken op het gebied van openbare ruimte en mobiliteit en je zorgt ervoor dat deze oplossingen op draagvlak kunnen rekenen.
Je vertaalt het beleid naar uitvoering maar ook de uitvoering naar beleid. Beheerders weten immers wat wel en niet werkt in de praktijk.

05-05-2022
Lees meer

Inspecteur Omgevingsrecht (junior/medior) - Gemeente Enschede

Gemeente Enschede

Werken in én voor een stad die bruist van vernieuwing en bol staat van economische groei en ontwikkeling? En hier via innovatieve oplossingen en het stellen van heldere grenzen de veiligheid, duurzaamheid en gezondheid bewaken? Het kan als inspecteur omgevingsrecht bij de gemeente Enschede. Voor de afdeling Handhaven Bouwen en Milieu zoeken wij een:

Inspecteur Omgevingsrecht (junior/medior)

Wat zoeken wij in onze nieuwe Inspecteur:
We zoeken een inspecteur op junior- en op medior niveau. Voor beide rollen geldt dat je toezicht houdt op de naleving van wetten, verordeningen, regels en plannen. Zo onderzoek je klachten, bijvoorbeeld over onzelfstandige bewoning of over overlast vanuit een bedrijfspand. Je controleert of de klacht gegrond is en checkt dit ook ter plaatste. Daarnaast behandel je klachten van bijvoorbeeld buren over een aanbouw. Zijn de regels gevolgd? En is de aanbouw in overeenstemming met het bestemmingsplan? Je gaat op een rustige manier én met overtuigende argumenten het gesprek met vergunninghouders en inwoners aan. Het spreekt voor zich dat je als medior complexere zaken oppakt dan als junior. Dat geldt ook voor de gezamenlijke acties met andere partijen, zogenaamde MIA-acties, en voor de evenementen die je controleert. Zo ben je als junior betrokken bij het samen met de brandweer controleren van rookmelders in een bedrijfspand, en bij het op een buurtfeest controleren van een geplaatste tent. Als medior neem je deel aan een omvangrijke integrale controle met de Belastingdienst en de Douane naar vermeende illegale activiteiten in het havengebied, en richt je je op de controle van de hygiëne bij kamerbewoning. Ga je voor de medior functie, dan zie je ook toe op de kwaliteit van bestaande bouw, verbouwingen en nieuwbouw van onder meer woningen, bedrijfspanden en scholen. Je houdt toezicht op de verleende vergunningen en gaat hierover in gesprek met de vergunninghouder, de aannemer en de architect. Van begin tot eind blijf je betrokken en je controleert dus ook of er tijdens de bouw voldoende rekening wordt gehouden met de buren en of de bouwplaats veilig is. Zie je zaken die strijd in zijn met de wet- en regelgeving? Dan leg je de bouw stil en zie je erop toe dat de onvolkomenheden worden opgelost. Tot slot adviseer je als medior over de ontwikkeling van nieuw toezichtsbeleid.

25-04-2022
Lees meer

Docenten gezocht voor ABW1 en ABW2 - BOB opleidingen

BOB opleidingen

...met kwaliteiten op het gebied van Omgevingswet en/of Besluit Bouwwerken Leefomgeving. BOB Opleiding, Training en Advies is onderdeel van BOB-KOB, hét opleidingsinstituut voor kaderfunctionarissen en management in de bouw.

Als aanbieder van de specialistische opleidingen uit de kwaliteitscriteria zijn wij op zoek naar docenten voor onze opleidingen ABW 1 en ABW 2.

14-04-2022
Lees meer

Inspecteur achterstallig woningonderhoud Haagse Pandbrigade - Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag

Als inspecteur achterstallig woningonderhoud heb je een belangrijke rol in de onderzoeken naar slecht onderhoud en onveilige situaties. Je hebt hierin een onderzoekende en beslissende rol. Samen met een team van collega-inspecteurs en juridisch medewerkers zorg je dat de stad leefbaar is en woningen veilig zijn voor de bewoners.

Wat ga je doen?
Als inspecteur word je onderdeel van een van de teams van de Haagse Pandbrigade. In de teams werk je proactief aan de verschillende opgaven. Binnen het team van achterstallig woningonderhoud richt jij je op het verbeteren van het onderhoud aan panden zodat deze veilig en goed bewoonbaar zijn.

Met actuele kennis van de wetgeving doe jij vooraf aan de inspecties grondig onderzoek. En met jouw gedegen bouwachtergrond weet jij feilloos wanneer een gebouw onveilig is. Samen met de eigenaren en VVE's ga je aan de slag om oplossingen te vinden, maar ook om ondermijning te voorkomen.

Jouw taak als inspecteur is om op pad te gaan en panden te bezoeken en te onderzoeken waar de problemen vandaan komen. Je legt niet alleen boetes op maar pakt problemen aan. Je zorgt dat de stad structureel verbetert en leefbaarder wordt. Je wordt bijgestaan door juridische collega's, die zorgen dat op basis van jouw onderzoeks- en inspectierapport juridische sancties worden opgelegd. Je betrekt externe partijen zoals brandweer en aannemers als problemen urgent zijn.

Wat vragen wij?
Je hebt een mbo of een hbo-opleiding in een relevante richting, zoals mbo-bouwkunde of je hebt relevante vakopleidingen in bouwkunde gedaan. Daarbij heb je aantoonbaar relevante werkervaring en een gedegen bouwachtergrond. Je hebt kennis van de wetgeving zoals het Bouwbesluit en de Woningwet. Daarnaast heb jij je bij voorkeur kennis van bouwvergunningen, bestemmingsplannen of bouwbesluiten. Je werkt zelfstandig, bent proactief en positief kritisch naar je collega’s.

Je bent maatschappelijk betrokken en je hebt aantoonbare affiniteit op het gebied van handhaving of fraudebestrijding. Met jouw analytisch vermogen en bouwkennis weet jij een goede probleemanalyse te maken en kan jij met jouw vlotte pen heldere rapportages opstellen. Vanuit een klantgerichte houding handel jij op proactieve en zelfstandige wijze en durf jij zelfstandig beslissingen te nemen.

Daarnaast beschik je over:

een rijbewijs B
een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
de bereidheid om indien nodig ook 's avonds te werken.

14-04-2022
Lees meer

Toezichthouder Bouw & RO - Gemeente Hoekse Waard

Gemeente Hoekse Waard

Altijd al willen werken in een unieke streek waarbij jij het verschil kan maken voor 88.000 inwoners? Dan is gemeente Hoeksche Waard op zoek naar jou! Bij ons krijg jij alle ruimte om mee te werken aan een vernieuwende gemeentelijke organisatie. Daarnaast bieden wij volop kansen voor een persoonlijke en professionele ontwikkeling. Durf jij vanuit verschillende richtingen te kijken en wil je met jouw vakmanschap zelf invloed hebben op de ontwikkeling van de Hoeksche Waard? Kom dan werken bij gemeente Hoeksche Waard, een werkgever waar je trots op mag zijn!

Toezichthouder Bouw & RO, Toezicht & Handhaving

Oud-Beijerland | 36 uur |max. € 3.645,- (schaal 8) | MBO/HBO

Krijg jij energie van het toezien, controleren en handhaven van de juiste naleving van beleid, wet- en regelgeving? Ben jij daadkrachtig en sta jij stevig genoeg in je schoenen om door te pakken wanneer de regels niet worden nageleefd? Kom dan ons team versterken als toezichthouder.

Functieomschrijving
Als toezichthouder werk je binnen het team Toezicht & Handhaving. Het team Toezicht & Handhaving zet zich in voor het bevorderen van de veiligheid en leefbaarheid door professioneel toezicht te houden en handhavend op te treden bij het niet naleven van wet- en regelgeving. Hierbij wordt nauw samengewerkt met o.a. de teams Integrale Veiligheid, Vergunningen APV, - Wabo en VTH Ondersteuning. Je bent in deze rol veelal te vinden op de bouwplaats, in de buurt van bestaande bouw of nieuwbouw. Ook ben je in gesprek met aannemers, bedrijven en inwoners. Je bent druk met je netwerk onderhouden en hebt oog voor ieders belangen. Je houdt toezicht op de ruimte en de kwaliteit van het gebied. Staan de gevels op instorten of zijn deze beklad met graffiti? Worden de werkzaamheden volgens de vergunning uitgevoerd of zijn deze in strijd met het bestemmingsplan? Vragen waar jij je mee bezig houdt en natuurlijk actie op onderneemt.

18-02-2022
Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.