Vacatures

Gemeentelijke, GOL en geassocieerde leden van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland kunnen gratis vacatures plaatsen in deze vacaturerubriek. De vacature dient wel gerelateerd te zijn aan het Bouw- en Woningtoezicht in ruime zin. Voor niet leden geld een aangepast tarief.

Download het aanmeldingsformulier voor meer informatie en voorwaarden of mail uw vacature naar onderstaand emailadres. Voor vragen kunt u terecht bij de ledenadministratie/secretariaat van de vereniging te Ede: ledenadministratie@vereniging-bwt.nl tel 0318-438340

Planoloog, 36 uur - Gemeente Oss

Gemeente Oss

Hoe ziet de afdeling eruit?

Binnen de afdeling werken ontwerpers, juristen en planologen samen aan de ruimtelijke ontwikkeling van Oss. Niet op een eiland, maar samen met de inwoners en bedrijven van Oss, andere afdelingen en buurgemeenten. We werken voor de stad, de kernen en het buitengebied. We maken onze ruimtelijke plannen zelf.

Wie is onze ideale kandidaat?

We zoeken iemand die affiniteit heeft met duurzaamheid, bedrijvigheid of milieu. Binnen het team van planologen wordt dit jouw aandachtsveld. Je neemt graag het initiatief om te komen tot resultaat. Daarbij zoek je de samenwerking op. Je weet wat er buiten het gemeentehuis leeft en zoekt de verbinding. Ook ben je communicatief sterk.

Wat ga je doen?

Je wordt breed ingezet binnen de afdeling, maar met name op planologische vraagstukken. Tot je takenpakket behoort:
Het beoordelen van verzoeken.
Het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen.
Het begeleiden van ruimtelijke plannen.
Meewerken aan het opstellen van bestemmingsplannen.
Het ontwikkelen van beleid.
Deelnemen in projecten met betrekking tot woningbouw of bijvoorbeeld een windmolenpark.

Wat vragen we?

Je beschikt over hbo-/wo-werk- en denkniveau (minimaal hbo-diploma in de richting van Planologie of vergelijkbaar).
Ervaring met vraagstukken op het vlak van duurzaamheid, bedrijvigheid of milieu is een pre.

23-05-2019
Lees meer

(aankomend) Regisseur Vergunningen, 36 uur - Gemeente Oss

Gemeente Oss

Hoe ziet ons team eruit?
Ons team “Omgevingsvergunningen” is een van de zes teams van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Wij zijn een team van hoofdzakelijk technische specialisten. Je komt te werken bij een organisatie waar je alle ruimte krijgt. Bij ons is de sfeer open en informeel.
We zijn een team van 10 vergunningverleners met veel expertise op het gebied van de Wabo die zorgdragen voor veel vergunningen binnen de gemeente Oss. Wij adviseren de aanvragers over de mogelijkheden en begeleiden het proces van A tot en met Z.

De meeste omgevingsvergunningen die ons team verleent hebben te maken met de activiteiten: bouwen, strijdig gebruik, milieu, inritten en bijvoorbeeld kappen.
Om tot een goed advies te komen is er veelvuldig contact onder elkaar en met in- en externe specialisten.

Wie is onze ideale kandidaat?
Jij, onze ideale kandidaat, hebt een bouw- of milieutechnische achtergrond maar laat je door ons de kneepjes van het vak verder eigen maken. Binnen ons team is voldoende ruimte en ervaring om een aankomend talent te begeleiden tot een volwaardige plantoetser. Wij bieden jou graag een kans om deel uit te maken van onze organisatie. Je hebt al wat feeling voor het werk en een beeld van het werken bij een gemeentelijke organisatie. Goede communicatie in het contact dat je met klanten hebt is heel belangrijk, deze eigenschap bezit jij zeker!

Wat ga je doen?
Je toetst een plan aan het bestemmingsplan en andere ruimtelijke plannen.
Je beoordeelt of een plan vergunningplichtig is.
Je vraagt in- en externe specialisten om advies.
Je adviseert de aanvrager over de mogelijkheden.
Je houdt de aanvrager op de hoogte van de voortgang van de aanvraag.
Je beheert je eigen werkvoorraad en bent een aanspreekpunt voor aanvragers binnen je eigen wijk.

Wat vragen we?
Je hebt een afgeronde hbo bouw- of milieuopleiding.
Je bent bereid om de opleiding ABW (of gelijkwaardig) te gaan volgen.
Een stevige kritische persoonlijkheid en lef.
Je kunt duidelijk adviseren en hebt een toegankelijke persoonlijkheid.

21-05-2019
Lees meer

Integraal toezichthouder handhaving (WABO), 1 fte (36 uur per week) - Gemeente Bernheze

Gemeente Bernheze

De gemeente Bernheze is bij uitstek een woongemeente, met veel natuur en landbouw-gebied. De gemeente heeft ongeveer 30.000 inwoners en bestaat uit vijf dorpen: Heesch, Nistelrode, Vorstenbosch, Heeswijk-Dinther en Loosbroek. Dat maakt Bern-heze een eenheid in verscheidenheid, waarbij iedere kern zijn eigen identiteit heeft, z’n eigen kenmerken en z’n eigen historie.

Werken bij Bernheze is werken aan duidelijke doelen, ondernemend zijn, doen waar je goed in bent en jezelf continu verbeteren. Plezier in het werk staat voorop. Samen wer-ken we in openheid, betrouwbaar en met respect aan een gemeente waar het goed wonen, leven en werken is. Werken bij Bernheze is kijken naar mogelijkheden. “Hoe kan het wel?”, is de vraag die je in Bernheze vaak hoort.
Onze werkplekken zijn open en de lijnen zijn kort. Je loopt zelf binnen bij de mensen die je nodig hebt. Je werkt in een zelfsturend team aan je resultaten, op de plek en het mo-ment waarop je die resultaten het best kunt behalen. We bieden ruimte om onderne-mend te zijn; je bepaalt zelf wie of wat je voor jouw werk nodig hebt. Dat geldt ook voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Want de functie van ‘integrale toezichthouder handha-ving’ hoeft wat ons betreft niet de laatste stap in jouw loopbaan te zijn.

Onze gemeentelijke organisatie bestaat uit drie domeinen, te weten Klantcontactcen-trum, Leefomgeving en Interne Dienstverlening. Onder het domein Leefomgeving vallen de teams Ontwikkelen Beleid, Uitvoeren Beleid, Handhaving en Beheer.

Domein Leefomgeving
Team Handhaving

Integraal toezichthouder handhaving (WABO)
1 fte (36 uur per week)

Functie
Het team handhaving houdt toezicht en handhaaft wet- en regelgeving op het gebied van bouwen, brandveilig gebruik, slopen, bestemmingsplannen, APV, Drank- en Hore-cawet en Opiumwet. Het gaat om preventieve en repressieve handhaving.
Het team houdt rekening met de afgesproken handhavingsprioriteiten en werkt samen met interne en externe partners.

Als integraal toezichthouder handhaving houd je je voornamelijk bezig met:
het toezicht houden op bestaande bouw en de uitvoering van de bouw en sloop-activiteiten;
het toezicht houden op de naleving van (brand) veiligheidsvoorschriften;
het toezicht houden op planologisch strijdig gebruik en werken/werkzaam-heden.
het verzorgen van gereedmeldingen;
het behandelen van klachten en verzoeken tot handhaving;
het samenwerken met andere handhavingsinstanties, zoals de omgevingsdienst, brandweer en politie.

20-05-2019
Lees meer

Twee allround vergunningverleners fysieke leefomgeving - Gemeente Staphorst

Gemeente Staphorst

De gemeente Staphorst is koploper als het gaat om implementatie van de nieuwe Omgevingswet. Deze wet vraagt van ambtenaren om sectorale thema’s te verbinden en veel meer van buiten naar binnen te werken. Van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’, niet toetsen en controleren, maar meer regisseren en faciliteren. We zijn hier actief mee aan de slag gegaan en in 2017 gestart met EPOS. EPOS staat voor: Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst (zie ook: www.staphorst.nl/presentatie-epos). Een andere belangrijke pijler is de Omgevingsvisie, een toekomstvisie voor het hele grondgebied van de gemeente. Deze visie krijgt veel lof wat betreft de opzet, inhoud en het doorlopen proces.

Gemeente Staphort is een merk. Er is geen dorp/gemeente in Nederland waar zoveel clichés over bestaan. Veelal gebaseerd op haar oorsprong, cultuurhistorie en erfgoed waar wij zeker waarde aan hechten. Echter wij zijn ook één van de duurzaamste gemeenten van Nederland. Een gemeente waarin gewerkt wordt in het nu, maar we zeker ook gericht zijn op de toekomst. Met ruim 17.000 inwoners, waarvan een derde jonger dan 20 jaar, is het een jonge en dynamische gemeente.

Ben jij op zoek naar een uitdagende functie bij een vooruitstrevende, jonge en dynamische gemeente? Dan ben jij voor ons de juiste kandidaat.

Wij zoeken twee

Allround vergunningverleners fysieke leefomgeving
Totaal 2,0 fte

Wat ga je doen
In deze functie behandel en coördineer je de aanvragen omgevingsvergunning bouw o.a. door het toetsen van aanvragen aan wettelijke bepalingen en bestemmingsplannen en je stelt concept-omgevings¬vergunningen en afwijzingen op. Daarnaast behandel je eenvoudige binnenplanse en buitenplanse afwijkingen en tijdelijke ontheffingen van het bestemmingsplan en vertegenwoordig je de gemeente in (externe) commissies zoals: Omgevingskamer, Stadsbouwmeester en monumentencommissie.
Ook behandel je aanvragen voor de APV en bijzondere wetten zoals: evenementenvergunningen en Drank-, horecavergunningen waarbij jij de intake verzorgt, de aanvraag toetst aan wettelijke bepalingen en lokale regelingen, overleg voert met de aanvrager en stelt beschikkingen c.q. weigeringen op
Tenslotte word je ook ingezet als ruimtecoach. Dit betekent dat je ruimtelijke plannen begeleidt volgens EPOS. Je bent hierin voor nieuwe initiatieven het eerste aanspreekpunt voor burgers en professionals. Je kijkt verder dan je eigen vakgebied, luistert goed naar de wensen van initiatiefnemer en coacht partijen aan de keukentafel.

20-05-2019
Lees meer

Teammanager Vergunningen - Gemeente Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmermeer

(Teammanager - 36 uur - Schaal 12 - max. salaris € 5.520,- vaste aanstelling)

Haal jij energie uit het aansturen en coachen van mensen en heb je affiniteit met vergunningen op het gebied van WABO en APV? Bij Gemeente Haarlemmermeer, in Hoofddorp, zijn we op zoek naar een verbindende teammanager Vergunningen bij cluster Veiligheid.

Jouw rol als teammanager
Je bent een manager die op inspirerende, authentieke en persoonlijke wijze leiding geeft. Je streeft naar het behalen van een gezamenlijk eindresultaat en je stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van je teamgenoten. Je draagt zorg voor het uitvoeren van goede ideeën en bent in staat om heldere feedback te geven op houding en gedrag.

Je maakt deel uit van het managementteam van de cluster. De Omgevingswet inpassen in je eigen team en de werkprocessen in relatie tot andere clusters binnen de Gemeente Haarlemmermeer wordt een mooie uitdaging voor de komende jaren.
Je voorziet het managementteam van signalen en ontwikkelingen zodat er adequaat bijgestuurd kan worden. Inhoudelijke afstemming vind o.a. plaats met het college en de relevante bestuurders.

Daarnaast
• Ben je verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van je team en bewaak je de juiste werkwijze en productie;
• Ben je procesmatig ingesteld, doelstellingen worden door jou via je team gerealiseerd. Bewaak je de voortgang en stuur je zo nodig tijdig bij.
• Maak je werkprocessen lean en vertaal je deze door naar het werkveld. Je hebt hierop je eigen visie en denkt graag mee.
• Heb je kennis op het gebied van WABO, APV en Bibob zodat je kunt fungeren als sparringpartner.

Waar ga je werken?
Het cluster Veiligheid heeft als visie: ‘’Bouwend op de kracht en zelfredzaamheid van Haarlemmermeer(ders) werken wij met de inwoners en onze partners samen aan een veilige, leefbare en schone gemeente.” In deze visie gaan we ervan uit dat er een (regulerings)keten loopt ‘van buiten, naar binnen en naar buiten’. Wij sluiten aan op de kracht en zelfredzaamheid van onze inwoners in de wijken en buurten. Daarop schrijven wij beleid en handelen wij. Elke dag heeft het team Vergunningen te maken met informatieverzoeken en aanvragen van inwoners en bedrijven over het gehele scala van producten en diensten die thuishoren bij team Vergunningen zoals: omgevingsvergunningen voor bouw, vooroverleggen, informatieverzoeken, sloopmeldingen, parkeervergunningen, evenementenvergunningen en drank- en horecavergunningen. Daarnaast zien we een groeiend aantal inwoners dat gebruikmaakt van onze digitale dienstverlening.

14-05-2019
Lees meer

Projectleider attestering en onderzoek isolatie-systemen bij SKG-IKOB - SKG-IKOB

SKG-IKOB

Wil jij je energie kwijt in een snelgroeiend toonaangevende certificatie instelling in de bouw- en vastgoedwereld? Kom dan werken bij SKG-IKOB. Wij zoeken versterking van ons team.
Duurzaam bouwen begint bij SKG-IKOB
Al meer dan 50 jaar verzorgt SKG-IKOB met ruim 60 eigen en 40 externe medewerkers de
certificatie en onderzoek van bouwmaterialen, -processen en kwaliteits- en
veiligheidssystemen. SKG-IKOB biedt ondernemers een ‘one-stop-shop’ in bouw- en
vastgoedcertificering. SKG-IKOB Certificatie BV is erkend door de Raad voor Accreditatie
en zit in Geldermalsen.

Als projectleider voor attestering en onderzoek ben je verantwoordelijk voor de attesteringsprojecten voor verschillende isolatiesystemen. Zowel buitengevelisolatie- als na-isolatie systemen. Je verwerft nieuwe opdrachten en met de opdrachtgever stel je de onderzoeksprogramma’s op, coördineer je de onderzoeken, beoordeel je de prestaties en stel je de attesten op. Bij dergelijke projecten ben je betrokken bij innovatieve systemen en ontwikkelingen binnen de sector. Verder maak je technisch-inhoudelijke tekstvoorstellen aan College van Deskundigen voor bestaande en nieuwe BRL’en.
Voor deze functie geldt dat je gestructureerd en analytisch kunt werken en over goede communicatieve vaardigheden beschikt. Je hebt een onafhankelijke en onpartijdige positie, handelt strikt integer en kunt tactisch opereren.
Uiteraard gelden goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden voor deze functie. Je werkt voornamelijk vanuit kantoor te Geldermalsen, klantbezoeken door het gehele land behoren bij de functie.

Wij vragen
• Bouwkundige vooropleiding op tenminste HBO-niveau
• Aantoonbaar bouwfysische / constructieve kennis en/of werkervaring op het gebied van (na-) isolatie
• Minimaal 5 jaar ervaring in technisch commerciële functie
• Kennis van het Bouwbesluit en het gebruik van normen
• Goede beheersing van de Nederlandse, en bij voorkeur ook Engelse en Duitse taal, zowel in woord als geschrift
• Rijbewijs B

Wij bieden
• Een zelfstandige functie
• Goede arbeidsvoorwaarden

Interesse?
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Bastiaan Benz, tel. 088-244 01 00. Meer informatie over SKG-IKOB vind je op onze website www.skgikob.nl.

Stuur je motivatiebrief met CV zo snel mogelijk naar Bastiaan Benz via b.benz@skgikob.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

02-05-2019
Lees meer

(Bouwkundig) Inspecteur bij SKG-IKOB - SKG-IKOB

SKG-IKOB

Wil jij je energie kwijt in een snelgroeiend toonaangevende certificatie instelling in de bouw- en vastgoedwereld? Kom dan werken bij SKG-IKOB. Wij timmeren hard aan de weg op het gebied van duurzaamheid en energievraagstukken en zoeken daarom versterking van ons team.

Duurzaam bouwen begint bij SKG-IKOB
Al meer dan 50 jaar verzorgt SKG-IKOB met ruim 60 eigen en 40 externe medewerkers de certificatie en onderzoek van bouwmaterialen, -processen en kwaliteits- en veiligheidssystemen. SKG-IKOB biedt ondernemers een ‘one-stop-shop’ in bouw- en vastgoedcertificering. SKG-IKOB Certificatie BV is erkend door de Raad voor Accreditatie en zit in Geldermalsen.

Functieomschrijving
Als (Bouwkundig) Inspecteur (fulltime) bij SKGIKOB Certificatie voer je controles uit op bouwplaatsen door heel Nederland, primair op na-isolatie werkzaamheden. Voor deze functie verwachten wij dat je integer handelt en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Uiteraard gelden goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden voor deze functie. Je werkgebied omvat heel Nederland.

Wij vragen
• Bouwkundige vooropleiding op MBO-niveau
• Werkervaring in de reguliere bouw (B&U)
• Kennis van en werkervaring op het gebied van (na-)isolatie is een pré.
• Ten minste MBO-werk- en denkniveau
• Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als schrift
• Rijbewijs B

Interesse?
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Bastiaan Benz, directeur SKG-IKOB (tel. 088 - 244 01 00) of stuur direct je motivatie en CV naar b.benz@skgikob.nl.

Meer informatie over SKG-IKOB Certificatie vind je op onze website www.skgikob.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

02-05-2019
Lees meer

Commercieel adviseur (1,0 FTE) - BRIS

BRIS

Draai jij als ervaren commercieel adviseur je hand niet om voor complexe materie? Help jij onze klanten in de bouwbranche de kwaliteit te verhogen met innovatieve software? En doe je dat het liefst met uitzicht over heel Rotterdam?
Onze organisatie
BRIS B.V. is een dynamische organisatie die haar wortels stevig in de bouwwereld heeft gevestigd. Sinds 1992 zijn wij een begrip op het gebied van het toegankelijk maken van de meestal complexe bouwregelgeving en de daaraan gerelateerde kennis. Dit doen wij voornamelijk door deze regelgeving en gerelateerde kennis in een online bibliotheek aan te bieden, maar ook door interactieve webbased programma’s te ontwikkelen die onze gebruikers o.a. helpen bij het toetsen van bouwplannen, het controleren van bouwwerken en het filteren van wet- en regelgeving. Onze producten staan goed bekend om hun betrouwbaarheid en actualiteit. Wij zijn een klant- en servicegerichte organisatie.

Functieomschrijving
Als commercieel adviseur maak je deel uit van het verkoopteam. Je benadert actief nieuwe prospects en bestaande klanten. Je hebt productkennis, je stelt de juiste vragen om goed aan te sluiten bij de behoeften van (potentiële) klanten en je durft een potentiële klant over de drempel te tillen. Het maken van (maatwerk)offertes, nabellen en het begeleiden van de klant tijdens en na het verkoopproces behoort tot je werkzaamheden. Je werkt voornamelijk vanuit ‘de Delftse Poort’ in het centrum van Rotterdam (direct naast centraal station). Wanneer nodig bezoek je een klant, geef je een presentatie of geef je een demonstratie op afstand.
Wij zoeken
Herken jij jezelf in onderstaand profiel?
• HBO werk- en denkniveau
• Relevante werkervaring
• Communicatief sterk
• Initiatiefrijk
• Een dienstverlenende instelling
• Goede beheersing van de Nederlandse taal
• Affiniteit met ICT en de bouwwereld is een pré
• In bezit van rijbewijs

15-03-2019
Lees meer

Senior stadsdeelinspecteur - Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag

Vind jij het een uitdaging om de regie te voeren op complexe sloop- en (ver)bouwprocessen en beschik jij over uitstekende coachende kwaliteiten?
HBO | Maximaal € 4859 | Schaal 11 | Regulier | Vast | 36 uur

Vind jij het een uitdaging om de regie te voeren op complexe sloop- en (ver)bouwprocessen, beschik jij over uitstekende coachende kwaliteiten en heb jij een bouwkundige achtergrond? Vind je het leuk om bij een G4 gemeente aan de slag te gaan met een grote diversiteit aan bouwwerken van hoogbouw, monumenten tot aan kavels? Lees dan verder!

Wat ga je doen?
De functie van senior stadsdeelinspecteur is veelzijdig. Je houdt je inhoudelijk bezig met het toezicht op de (meer) complexe sloop- en (ver)bouwwerken in uitvoering en hierin draag jij de regie zodat het proces en het omgevingsmanagement in goede banen wordt geleid. Je controleert of de uitvoering en de uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de vergunning en de wet- en regelgeving.

Daarnaast lever je met een actieve en positieve instelling een sturende en inhoudelijk bijdrage aan veranderingen en (proces)verbeteringen binnen jouw werkveld. Je ontwikkelt, implementeert en analyseert werkprocessen.
Je stuurt een team aan van stadsdeelinspecteurs waarbij jij jouw mensen vanuit jouw senioriteit zowel op inhoudelijke aspecten als op processen en professionaliteit begeleidt en ondersteunt.
Op coachende wijze weet jij je collega stadsdeelinspecteurs te stimuleren om het beste uit zichzelf te halen en hun functioneren naar een hoger level te tillen. Je bent proactief, een verbinder en overziet processen.

17-01-2019
Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.