Vacatures

Gemeentelijke, GOL en geassocieerde leden van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland kunnen gratis vacatures plaatsen in deze vacaturerubriek. De vacature dient wel gerelateerd te zijn aan het Bouw- en Woningtoezicht in ruime zin. Voor niet leden geld een aangepast tarief.

Download het aanmeldingsformulier voor meer informatie en voorwaarden of mail uw vacature naar onderstaand emailadres. Voor vragen kunt u terecht bij de ledenadministratie/secretariaat van de vereniging te Ede: ledenadministratie@vereniging-bwt.nl tel 0318-438340

Plantoetser Wabo - Gemeente Lansingerland

Gemeente Lansingerland

Wat je gaat doen Je treedt in gesprek met inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners over omgevings- en vergunningsaanvragen. Je adviseert over de (on)mogelijkheden en haalbaarheid. Hiernaast krijg je de ruimte om jezelf te ontwikkelen en bij te dragen aan de teamprestaties. Een klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening is belangrijk voor onze inwoners en ondernemers. Jouw uitdaging bestaat om onze diensten voor het plantoetsen zo goed mogelijk uit te voeren. Opgesomd bestaan jouw drie grootste verantwoordelijkheden uit:

· Je staat klaar voor alle inwoners en ondernemers; Je toetst naast reguliere ook complexere aanvragen, meldingen en conceptaanvragen omgevingsvergunning.

· Je denkt vooruit; je ziet ontwikkelingen in het werkveld en vertaalt deze naar adviezen voor het uitvoeringsbeleid en je adviseert collega’s, leiding en bestuur over toetsingscases.

· Je bent klaar voor actie; in elk team kunnen zaken verbeterd worden. Afhankelijk van je interesse, kennis en kunde werk jij mee in de ontwikkeling van welstand, monumenten, het zaaksysteem of het uitvoeringsbeleid.

Wie je bent Je werkt zorgvuldig, accuraat en hebt oog voor details. Onvolledigheden en onnauwkeurigheden doorzie jij onmiddellijk en je spreekt je collega’s hierop aan of onderneemt actie deze te herstellen. Je blijft kalm ook ontstaat er tijdsdruk en je laat je niet zomaar in de war brengen door deadlines. Jouw brieven en besluiten kennen altijd een duidelijke opbouw waarin de informatie, het besluit en de motivatie helder en beknopt is weergegeven. Hiernaast heb jij oog voor je collega’s en houd je rekening met de belangen en gevoelens van een ander. Vanuit jouw ambtelijke rol stem jij je communicatie af op de doelgroep.

29-04-2021
Lees meer

Captain America (M/V): Coördinerend Plantoetser Wabo - Gemeente Lansingerland

Gemeente Lansingerland

De bewaker van orde en veiligheid, dat ben jij! Elk super team heeft een captain nodig die de balans bewaakt tussen prioriteiten en de algehele voortgangsbewaking. Word Coördinerend Plantoetser bij gemeente Lansingerland en zet jouw coachende vaardigheden in voor topprestaties met het team Omgevingswet.

Superkrachten
In de snel veranderende wereld van een groeiende gemeente en nieuwe wetgeving weet jij het overzicht te behouden. De inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners kunnen met een gerust hart slapen, gezien jij over hen waakt. Jij bent hun eerste aanspreekpunt voor vragen m.b.t. omgevingsaanvragen en vergunningen. Geen uitdaging te groot en geen vraagstuk te complex.

Als Captain America werk je natuurlijk niet alleen. Samen met jouw collega’s vorm jij een super team. Je zet jouw kennis en ervaring op het gebied van plantoetsen in om collega’s te ondersteunen bij complexe aanvragen en om nieuwe medewerkers in te werken. Ook de teammanager, Beppie Hagenaars, kan op jou bouwen en tactisch operationele vraagstukken aan jou over laten.

Hiernaast gebruik jij jouw superkrachten voor:
• Je verdeelt het werk, bepaalt prioriteiten, bewaakt de voortgang en de werkafspraken.
• Je verzorgt de inhoudelijke aansturing, bewaakt de dagelijkse gang van zaken en bewaakt de algehele kwaliteit.
• Je bent de coach van het team en daarmee ook vraagbaak voor (junior)medewerkers, nieuwe plantoetsers en stagiaires; en
• je signaleert nieuwe ontwikkelingen, nieuwe wetgeving, risico’s en kansen en levert concrete actiepunten om daarop te anticiperen.

Uitrusting
Als superheld voor de inwoners en ondernemers van Lansingerland kan je niet onbewapend op pad gaan. Voor de uitdagingen die voor je komen te liggen, vragen wij de volgende ervaring en uitrusting van jou:
• Je beschikt over een hbo-werk- en -denkniveau, bij voorkeur door een afgeronde hbo-opleiding Bouwkunde, Ruimtelijke Ordening of vergelijkbaar.
• Je beschikt over uitgebreide kennis van het Bouwbesluit, de Omgevingswet, AWB I en II en relevante wet- en regelgeving; en
• Je hebt meerdere jaren werkervaring als Plantoetser en bij voorkeur aantoonbare werkervaring met een coördinerende rol of met het werken in projecten.

29-04-2021
Lees meer

Teammanager Vergunningverlening - Gemeente Haarlem

Gemeente Haarlem

Sta jij voor je team en wil je met hen samenwerken om te komen tot een borging van de veranderingen naar aanleiding van de Omgevingswet? Dan ben jij de manager die we zoeken.

Wat ga je doen?
• Je bent het eerste aanspreekpunt van het team Vergunningverlening voor zowel de gemeente Haarlem als de gemeente Zandvoort; en waar nodig in goed overleg met de Omgevingsdienst IJmond die een deel van de taken voor die beide gemeenten uitvoert.
• Je bent de schakel tussen je team, de collega’s op de afdeling en daarbuiten.
• Je bent een echte teamplayer en vormt samen met de andere teammanagers en de afdelingsmanager het MT van VTH, dat gezamenlijk verantwoordelijk is voor de budgettering, interne bedrijfsvoering en uitvoering door de afdeling.
• Je coacht je team in zijn ontwikkeling naar het nieuwe werken onder de Omgevingswet.
• Je ondersteunt het vormgeven van een stimulerend leerklimaat op alle gebieden waar het betreffende team voor aan de lat staat (onder meer de APV, het innemen openbare grond, evenementen, leges, Wabo en Omgevingswet).
• Bij specifieke onderwerpen die afdelingsoverstijgend zijn, stem je het proces af met alle belanghebbenden. Je initieert, adviseert over en verbindt de voor de afdeling relevante onderwerpen met interne- en externe stakeholders.
• Je beoordeelt en levert input voor plannen van aanpak, evaluaties, verbeterpunten en je bent betrokken bij het implementeren hiervan.

Wie ben jij?
• Je hebt minimaal een relevant HBO diploma, aangevuld met leidinggevende ervaring binnen een overheidsorganisatie.
• Je hebt kennis van de (veranderende) wetgeving rond de Wabo, de Omgevingswet en de Algemene wet bestuursrecht en je hebt nadrukkelijk affiniteit met vergunningverlening, toezicht en handhaving in het fysieke domein en het maatschappelijk domein (APV)
• Je beschikt over (inhoudelijke) kennis op het taakveld bouwen inclusief de juridische context en bent pragmatisch van aanpak.

19-04-2021
Lees meer

Vergunningverlener bouw/RO A - Omgevingsdienst Rivierenland

Omgevingsdienst Rivierenland

De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is voor bedrijven en inwoners in de regio Rivierenland de uitvoeringsorganisatie voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Zo’n 200 professionele en deskundige collega’s voeren bouw- en milieutaken uit voor acht regiogemeenten en de provincie Gelderland. Samen dragen ze bij aan een duurzaam en veilig Rivierenland.

Voor de afdeling Vergunningverlening zoeken wij een

Vergunningverlener bouw/RO A, (36 uur per week)

Wat je gaat doen
• Je houdt je bezig met complexe aanvragen voor omgevingsvergunningen voor bouwen en ruimtelijke ordening
• Je bent als casemanager verantwoordelijk voor een correcte en tijdige afhandeling van vergunningsaanvragen;
• Je toetst de aanvragen aan regelgeving voor de leefomgeving;
• Je doet registraties in OpenWave;
• Je neemt deel aan multidisciplinaire projecten, zoals de Omgevingswet, Wkb, Leges
• Je doet voorstellen over technische inhoudelijk aspecten van het beleid;
• Je signaleert ontwikkelingen in je vakgebied en vertaalt deze naar consequenties voor de dienstverlening en voor onze opdrachtgevers;
• Ook treed je op als senior voor je collega’s.

Tot onze klanten behoren onder andere burgers en bedrijven die activiteiten ontplooien in het Rivierengebied, maar ook onze opdrachtgevers. We doen een beroep op je flexibiliteit, resultaatgerichtheid en dienstverlenende kwaliteiten. Je leert onder andere de werkwijze van diverse opdrachtgevers kennen. Planbare werkzaamheden en hectiek wisselen elkaar af. Onze taak is uitgedrukt in uren en prestatienormen wat van jou een efficiënte en doelgerichte werkwijze vergt.

Wat je bent en in huis hebt

Je bent…
• klantgericht, flexibel en dienstverlenend
• gedreven en resultaatgericht
• besluitvaardig en daadkrachtig

16-04-2021
Lees meer

Vergunningverlener Bouw RO/ B - Omgevingsdienst Rivierenland

Omgevingsdienst Rivierenland

De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is voor bedrijven en inwoners in de regio Rivierenland de uitvoeringsorganisatie voor Vergunningverlening, Toezicht en handhaving (VTH). Zo’n 200 professionele en deskundige collega’s voeren bouw- en milieutaken uit voor acht regiogemeenten en de provincie Gelderland. Samen dragen ze bij aan een duurzaam en veilig Rivierenland.

Voor de afdeling Vergunningverlening zoeken wij een

Vergunningverlener Bouw RO/ B, (36 uur per week)

Wat je gaat doen

• Je houdt je bezig met aanvragen voor omgevingsvergunningen voor bouwen en ruimtelijke ordening
• Je bent als casemanager verantwoordelijk voor een correcte en tijdige afhandeling van vergunningsaanvragen;
• Je toetst de aanvragen aan regelgeving voor de leefomgeving
• Beantwoorden van vragen van klanten;
• Bouwsommen narekenen en legesberekeningen maken;
• Je doet registraties in OpenWave;
• Je levert gegevens aan voor het CBS;
• Je neemt deel in werkgroepen.

Tot onze klanten behoren onder andere burgers en bedrijven die activiteiten ontplooien in het Rivierengebied, maar ook onze opdrachtgevers. We doen een beroep op je flexibiliteit, resultaatgerichtheid en dienstverlenende kwaliteiten. Je leert onder andere de werkwijze van diverse opdrachtgevers kennen. Planbare werkzaamheden en hectiek wisselen elkaar af. Onze taak is uitgedrukt in uren en prestatienormen wat van jou een efficiënte en doelgerichte werkwijze vergt.

Wat je bent en in huis hebt

Je bent…
• klantgericht, flexibel en dienstverlenend
• gedreven en resultaatgericht
• besluitvaardig en daadkrachtig

16-04-2021
Lees meer

Vergunningverlener bouw/RO C - Omgevingsdienst Rivierenland

Omgevingsdienst Rivierenland

De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is voor bedrijven en inwoners in de regio Rivierenland de uitvoeringsorganisatie voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Zo’n 200 professionele en deskundige collega’s voeren bouw- en milieutaken uit voor acht regiogemeenten en de provincie Gelderland. Samen dragen ze bij aan een duurzaam en veilig Rivierenland.

Voor de afdeling Vergunningverlening zoeken wij een

Vergunningverlener bouw/RO C, (36 uur per week)

Wat je gaat doen
• Je houdt je bezig met eenvoudige aanvragen voor omgevingsvergunningen voor bouwen en ruimtelijke ordening en met neven werkzaamheden zoals het behandelen van kap- en uitwegvergunningen;
• Je toetst de aanvragen aan regelgeving voor de leefomgeving;
• Je verricht eventueel baliewerkzaamheden in een weekrooster bij onze klanten: de opdrachtgevers. \Je maakt legesberekeningen en rekent bouwsommen na;
• Je levert gegevens aan voor het CBS;
• Je doet registraties in OpenWave;
• Je neemt deel aan werkgroepen.

Tot onze klanten behoren onder andere burgers en bedrijven die activiteiten ontplooien in het Rivierengebied, maar ook onze opdrachtgevers. We doen een beroep op je flexibiliteit, resultaatgerichtheid en dienstverlenende kwaliteiten. Je leert onder andere de werkwijze van diverse opdrachtgevers kennen. Planbare werkzaamheden en hectiek wisselen elkaar af. Onze taak is uitgedrukt in uren en prestatienormen wat van jou een efficiënte en doelgerichte werkwijze vergt.

Wat je bent en in huis hebt

Je bent…
•klantgericht, flexibel en dienstverlenend
•gedreven en resultaatgericht
•besluitvaardig en daadkrachtig

16-04-2021
Lees meer

Strateeg/Beleidsadviseur grondzaken en vastgoed - Gemeente Oss

Gemeente Oss

Wij zijn op zoek naar een gedreven collega die samen met ons de schouders wil zetten onder de grootse ambities op het gebied van bouwen in de gemeente Oss: 8000 nieuwe woningen, 50-70 hectare bedrijventerreinen, nieuwe ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk vastgoed, recreatie en toerisme. Ben jij een échte vastgoedstrateeg die mede verantwoordelijk is voor het versnellen van deze bouwplannen in ons grote en mooie gebied? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wat ga je doen: De gemeente Oss heeft voor de komende jaren een grote woningbouwopgave. Om deze opgave een extra impuls te geven zijn wij binnen de afdeling Vastgoed op zoek naar een enthousiaste strateeg/beleidsadviseur die (complexe) vastgoedvraagstukken voortvarend weet op te pakken en af te ronden. Ook het opstellen van beleid, het Meerjaren Programma Grondbedrijf en Maatschappelijk Vastgoed en de daarbij behorende instrumenten ten behoeve van onze ruimtelijke ambities behoren tot je takenpakket. Je gaat de grondverwervingen coördineren. Tot slot draag je het beleid uit en ben je de specialist op het gebied van grondzaken en maatschappelijk vastgoed voor de rest van de organisatie en ben je dé strategisch adviseur voor portefeuillehouder en bestuur.

· Je hebt inzicht in complexe maatschappelijke vraagstukken en beleidseffecten.

· Je bent uitstekend in staat om zelfstandig de belangen van de gemeente te behartigen, onder meer in onderhandelings- en verwervingstrajecten rondom vastgoedtransacties.

· In samenwerking met de planeconomen ben je op strategisch (langetermijnperspectief) niveau verantwoordelijk voor het grondbeleid en actualiseer je het beleid met betrekking tot verwerving, grondexploitaties en kostenverhaal.

· In samenwerking met de accountmanagers maatschappelijk vastgoed ben je op strategisch (langetermijnperspectief) niveau verantwoordelijk voor de vastgoedportefeuille.

· Je bent verantwoordelijk voor het verwervings- en uitgiftebeleid.

· Je hebt gedegen financiële kennis over onder andere het voeren van grondexploitaties.

· Je bent vraagbaak en sparringpartner voor onze vastgoedjuristen, programmamanagers, projectleiders, accountmanagers en planeconomen.

· Je participeert in projectgroepen op het gebied van (maatschappelijk) vastgoed, gebiedsontwikkelingen en bedrijventerreinen.

· Je maakt deel uit van het strategische beleidsoverleg van de opgave ruimte en economie.

· Je zorgt op jouw vakgebied voor regionale afstemming met buurgemeenten, corporaties en Provincies en participeert in deze netwerken.

15-04-2021
Lees meer

Stedenbouwkundige - Gemeente Oss

Gemeente Oss

Toe aan een mooie nieuwe uitdaging in een zich sterk ontwikkelende gemeente in Brabant? Wil je als stedenbouwkundige werken voor een gemeente met lef, daadkracht en met ambities voor een groene, duurzame toekomst? Een gemeente die voor het derde jaar op rij Global Goals gemeente is. Dan zoeken we jou als nieuwe collega!

Wat ga je doen?
Oss staat de komende jaren voor verschillende grote complexe opgaven, waar je als stedenbouwkundige een belangrijke regisserende en adviserende rol in hebt. De gemeente kenmerkt zich door grote afwisseling; het stedelijk gebied van de stad Oss, 23 karakteristieke kleine(re) kernen en een enorm buitengebied. Deze grote diversiteit betekent een sterke afwisseling van werkzaamheden op verschillende schaalniveaus voor jou als stedenbouwkundige.

Samen met externe partners en je collega’s ontwikkel je visies, stedenbouwkundige plannen en omgevingsplannen, voornamelijk voor het buitengebied en de kleine(re) kernen. In een sterke regie- en adviseursrol ben je nauw betrokken bij de Osse opgaven; je adviseert onder andere over ingediende nieuwe ruimtelijke initiatieven. Daarnaast ben je betrokken bij het opstellen van de omgevingsvisie/gebiedsvisie voor het buitengebied en de kleine(re) kernen.

07-04-2021
Lees meer

Bouwinspecteur/ Toezichthouder Wabo - Gemeente Coevorden

Gemeente Coevorden

‘De gemeente Coevorden is een organisatie die betrokken is bij de omgeving en waar met elkaar gelachen én hard gewerkt wordt. Waar mensen werken in een mooie mix van jong en oud en diverse achtergronden. Waar je kunt leren, groeien en ontwikkelen. En waar je veel verantwoordelijkheid krijgt vanaf dag één.’
Pak jij je kans in Coevorden? Je bent van harte welkom!
Wij zoeken voor 32-36 uur een Bouwinspecteur/ Toezichthouder Wabo
(aankomend of ervaren)
(Voor de periode van één jaar, met de intentie tot vast )

Team
Wil je iets bouwen, verbouwen, veranderen, slopen of aanleggen in de openbare ruimte? Dan moet je je houden aan de wet. De gemeente, in het bijzonder het team Omgevingsontwikkeling, speelt hierin een belangrijke rol. Samen met 30 collega’s denken wij met onze inwoners en ondernemers mee. En kijken wij of en hoe we hun plannen kunnen realiseren. Onze taken zijn breed. Van het uitgeven van vergunningen, toezicht en handhaving tot het maken van beleid en de uitvoering van onze leefomgeving. Dit doen we met de Omgevingswet in ons achterhoofd. En passend bij de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie.

Wat ga je doen?
Wat een ervaren bouwinspecteur doet lees je hieronder. Heb je nog niet (alle) ervaring, maar zie je jezelf ontwikkelen naar de functie van bouwinspecteur/ toezichthouder Wabo? Ook dan horen we ook graag van je!

Als toezichthouder houd je toezicht op bestaande bouw en de uitvoering ervan. Ook zie je toe op de naleving van veiligheidsvoorschriften. En op planologisch strijdig gebruik en illegale werken/(bouw)werkzaamheden. Verder controleer je sloopactiviteiten en verzorg je gereed meldingen. Daarnaast behandel je meldingen en verzoeken tot handhaving. Tot slot hoort het samenwerken met andere handhavingsinstanties ook bij je werk. Hierbij kun je denken aan de regionale uitvoeringsdienst Drenthe, de Veiligheidsregio Drenthe (brandweer) en de politie.

Ook heb je als toezichthouder meer specifieke taken. Je stelt bijvoorbeeld een inspectierapport op bij illegale bouwactiviteiten of illegaal gebruik. Hierbij beoordeel je of er mogelijkheden zijn voor aanpassing of aanvulling van de vergunningen. Dit doe je in samenspraak met de Klantmanager Vergunningen. Ook doe je her-controles op de geëiste maatregelen.

Je communiceert je met alle belanghebbenden over overtredingen, wet- en regelgeving en de handhavingsprocedures. De resultaten van (reguliere bouw) controles verwerk je in het zaaksysteem E-Suite en in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Daarnaast schrijf je brieven, inclusief bestuursrechtelijke aanschrijvingen.

31-03-2021
Lees meer

Inspecteur Haagse Pandbrigade - Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag

Wil jij een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid en leefbaarheid van Den Haag? Wil jij er voor zorgen dat inwoners van Den Haag veilig kunnen wonen? Ben je proactief, besluitvaardig, accuraat én heb je een relevante opleiding op mbo of hbo niveau? Dan is de vacature van inspecteur bij de Haagse Pandbrigade iets voor jou!

Als inspecteur heb je een belangrijke rol in de onderzoeken naar mogelijke woonfraude, illegale verbouwingen, slecht onderhoud, misbruik van woningen voor wietteelt, illegale bewoning en meer. Je hebt hierin een onderzoekende en beslissende rol. Samen met een team van collega-inspecteurs en juridisch medewerkers zorg je dat de stad leefbaar is en woningen veilig zijn voor de bewoners.

Er zijn meerdere inspecteursrollen beschikbaar: Illegale bouw, achterstallig woningonderhoud en onrechtmatige bewoning. Voor de rollen inspecteur illegale bouw en achterstallig woningonderhoud heb je kennis nodig van de bouw. Een bouwkundige opleiding of achtergrond is voor die rollen dan ook vereist.

Wat ga je doen?
Als inspecteur word je onderdeel van de nieuwe opgavegerichte teams van de Haagse Pandbrigade. In samengestelde teams werk je proactief aan de verschillende opgaven, zoals wietteelt in woningen, illegale bewoning of slecht onderhoud waardoor panden onbewoonbaar zijn. Samen met jouw team ga je aan de slag om de eigenaren of onderverhuurders te vinden en ondermijning te voorkomen. Jouw taak als inspecteur is om op pad te gaan, panden te bezoeken en te onderzoeken hoe de problemen ontstaan.

Je legt niet alleen boetes op, maar je onderzoekt waar de problemen vandaan komen. Door de problemen aan te pakken, zorg jij dat de stad structureel verbeterd en leefbaarder wordt. Je wordt daarbij bijgestaan door juridische collega's, die zorgen dat op basis van jouw inspectierapport juridische sancties worden opgelegd. Samen met ketenpartners zoals de politie en de sociale dienst zorgen jullie ervoor dat de acties werkelijk leiden tot het bestrijden van overtredingen, misstanden en ongewenst gedrag.

Je staat er als inspecteur niet alleen voor. Met 10 nieuwe collega's gaan jullie er voor zorgen dat de opgave gerichte aanpak een succes wordt en dat jullie de stad veiliger en leefbaarder maken. De andere 70 collega's delen hun kennis en ervaring, nemen jou mee op pad en leren jou het vak. Zij zorgen er voor dat jij je straks welkom voelt, je met vertrouwen aan de slag gaat en jij jezelf optimaal kunt ontwikkelen in een fantastische nieuwe en zinvolle baan.

22-03-2021
Lees meer

Docenten gezocht voor ABW1 en ABW2 - BOB opleidingen

BOB opleidingen

...met kwaliteiten op het gebied van Omgevingswet en/of Besluit Bouwwerken Leefomgeving. BOB Opleiding, Training en Advies is onderdeel van BOB-KOB, hét opleidingsinstituut voor kaderfunctionarissen en management in de bouw.
Als aanbieder van de specialistische opleidingen uit de kwaliteitscriteria zijn wij op zoek naar docenten voor onze opleidingen ABW 1 en ABW 2.

26-02-2021
Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.