Vacatures

Gemeentelijke, GOL en geassocieerde leden van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland kunnen gratis vacatures plaatsen in deze vacaturerubriek. De vacature dient wel gerelateerd te zijn aan het Bouw- en Woningtoezicht in ruime zin. Voor niet leden geld een aangepast tarief.

Download het aanmeldingsformulier voor meer informatie en voorwaarden of mail uw vacature naar onderstaand emailadres. Voor vragen kunt u terecht bij de ledenadministratie/secretariaat van de vereniging te Ede: ledenadministratie@vereniging-bwt.nl tel 0318-438340

Projectinspecteur / Plantoetser WABO * - Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag

Wat ga je doen?

Als plantoetser behandel en beoordeel je de ingediende Wabo-aanvragen. Je stelt zelfstandig besluiten op en zet waar nodig adviezen uit bij interne en externe adviseurs, zoals de Omgevingsdienst Haaglanden, Veiligheidsregio en het waterschap. Bij planinitiatieven informeer en adviseer je initiatiefnemers over de mogelijkheden voor een Wabo-vergunning en de te doorlopen procedures.

Werken voor de Gemeente Den Haag is bijzonder. In onze stad vinden diverse stedenbouwkundige vernieuwingen plaats. Denk bijvoorbeeld aan de bestaande pilot in het toepassen van de omgevingswet in de Binckhorst en het programma ‘De kust gezond’ ter verbetering van de kwaliteit van de buitenruimte in Scheveningen Bad. Daarnaast bevindt zich in onze stad een groot aantal bijzondere gebouwen ministeries, regerings- en parlementsgebouwen, het koninklijk huis en de diverse ambassades. Daar bovenop heeft de helft van de bebouwing van Den Haag de status (rijks-) beschermd stadsgezicht. Door deze diversiteit krijg je te maken met bijzondere bouwplannen, waarbij het belangrijk is strategisch met verschillende partijen en tegengestelde belangen om te kunnen gaan.

Je onderhoudt actief contact met klanten, ketenpartners en het bestuur. Tevens zorg je voor een goede afstemming met je collega’s van de diverse interne beleidsafdelingen. Samenwerken, pro-activiteit, eigenaarschap en bestuurlijke sensitiviteit is hierbij van belang. Omdat het werkveld sterk in beweging is, wordt van onze organisatie inventiviteit en flexibiliteit verwacht. De doorontwikkeling van onze werkwijzen begint vaak bij de medewerker. Als projectinspecteur heb je hierin een belangrijke rol door gesignaleerde knelpunten om te zetten in concrete verbetervoorstellen en te helpen om deze te realiseren. Andersom vinden we groei van de medewerker minstens zo belangrijk. We geven ruimte aan talentontwikkeling.

11-08-2020
Lees meer

Vergunningverlener Bouw (WABO) medior of senior - Gemeente Dordrecht

Gemeente Dordrecht

Het oplossen van (complexe) vraagstukken op het gebied van bouwplannen, dat is waar jij als gedreven vergunningverlener voor gaat. Dat doe je binnen een organisatie die met vergunningen, inspecties, projecten en adviezen werkt aan een veilige, gezonde en duurzame omgeving voor inwoners en bedrijven. Krijg jij daar energie van? En ben jij iemand met veel overtuigingskracht en werk je graag samen? Dan horen we graag van je.

Wat ga je doen?
Binnen een gemeente is de wens om een nieuw hotel in de binnenstad te bouwen. Dat past eigenlijk niet binnen de bestemming, er is te weinig parkeergelegenheid, de buren maken bezwaar, er nestelen vleermuizen en er zijn nog onbekende factoren van invloed op dit plan. Als vergunningverlener behandel jij de aanvraag. Voor alle mogelijke onderwerpen win je adviezen in. Je bekijkt de mogelijkheden. Is het plan mogelijk binnen alle wettelijke kaders? Wat kan wel, wat kan niet? Krijg je alle adviezen op tijd? Uiteindelijk kom jij tot een goed besluit.

Het bovenstaande is een van vele vraagstukken waar jij als vergunningverlener aan werkt. In deze dynamische functie ben jij een van onze experts op het gebied van bouwen. Jij zorgt dat interne en externe vragen en adviezen over onder andere ruimtelijke ordening, bouw, brandveiligheid en constructie op de juiste manier worden opgepakt. En dat ze binnen de termijnen worden afgehandeld en dat alle betrokken partijen worden geïnformeerd. Met jouw kennis van wet- en regelgeving, je goede communicatieve vaardigheden en doorzettingsvermogen ben je in staat om de vergunning te verlenen.

Je vindt het leuk om veel ballen in de lucht te houden en met druk vanuit burgers, bestuurders en adviseurs om te gaan. Je zet alles op alles om tot een goed resultaat te komen. Daarvoor werk je goed samen met collega's in een zelfsturend team en heb je inzicht in proces en inhoud. Je vindt het vanzelfsprekend om dit met kwaliteit en verantwoordelijkheid te doen.

30-07-2020
Lees meer

Medewerker Vergunningen Wabo - Gemeente Huizen

Gemeente Huizen

Wat ga je doen?
Je toetst aanvragen omgevingsvergunning op het gebied van bouwen en monumentenzorg aan de wettelijke kaders en beoordeel je sloopmeldingen. Je zorgt voor een goede begeleiding van het proces van de aanvragen en meldingen, je stelt het eindadvies over de vergunningverlening op en je bewaakt de fatale termijnen van de procedure. Tenslotte informeer je inwoners en adviseurs, onder meer over de voorschriften uit het bestemmingsplan.

Wat breng je mee?
Wij zoeken iemand die een relevante opleiding op HBO niveau heeft, bijvoorbeeld HBO Bouwkunde. Aanvullend heb je de opleiding ‘Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 1’ afgerond en bij voorkeur ‘Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 2’. Je hebt aantoonbaar actuele kennis van het omgevingsrecht, je hebt affiniteit met het werken met geautomatiseerde systemen, je bent communicatief vaardig, klantgericht, flexibel en je beschikt over initiatief en een resultaatgerichte werkhouding.

28-07-2020
Lees meer

Projectleider - Gemeente Oss

Gemeente Oss

Team Gebieden & Projecten is op zoek naar een:

Projectleider, Oss, 32-36 uur per week

Het team Gebieden & Projecten geeft vanuit verschillende rollen uitvoering aan vastgesteld en bestaand beleid. Ook stellen wij het integraal uitvoeringsplan (IUP) op. Dit doen we niet alleen. Naast diverse collega’s binnen de afdeling, werken we nauw samen met andere afdelingen, zoals: Ruimtelijke Ontwikkeling, Vastgoed en Leefomgeving, Wonen en Economie (LWE).

Wat ga je doen?
Als projectleider ben je de regisseur van civieltechnische of groentechnische projecten in opdracht van ons eigen team of bijvoorbeeld de afdeling Vastgoed of Ruimtelijke Ontwikkeling. Deze kunnen variëren in grootte, soms is het één groot project, soms diverse kleinere tegelijkertijd. Zo houd je je bezig met grondverzet en bouw- en woonrijp maken, saneringen, parkaanleg of herstructureringsprojecten.
Als projectleider ben je eigenaar van de aan jou toegewezen projecten. Je zorgt ervoor dat je van begin tot eind de touwtjes stevig in handen hebt, en stuurt op proces en uitkomst.

Als projectleider heb je hierbij de volgende taken:
• Bewaken en sturen van de door jouw opgestelde projectplanning waardoor je op tijd de beoogde projectresultaten bereikt.
• Financiële en kwalitatieve voortgang monitoren.
• Eerste aanspreekpunt en oplossen van problemen en knelpunten.
• Verbinden van interne en externe partijen vanuit je project.
• Deelnemen aan aanbestedingsprocedures en opstellen van contracten voor onder andere onderhoudsbestekken.

20-07-2020
Lees meer

Strategisch Adviseur/ Programmamanager Wonen - Gemeente Oss

Gemeente Oss

Wonen in Oss is veelzijdig: Stedelijk wonen in het centrum van de stad, groen wonen in de suburbane woonwijken, landelijk wonen in de vele dorpen en de historische stadjes langs de Maas. Met al deze diversiteit aan woonmilieus in Oss en het omliggende landelijke gebied, begrensd door de Maas en de A50 vormt Oss in feite haar eigen woningmarkt.

Onze ambitie op het gebied van wonen is fors. Zo streven we ernaar om de woningproductie te verhogen naar 600 woningen per jaar. Hiervoor wordt momenteel een taskforce ingesteld (met een externe trekker) die, naast de bestaande processen, op onorthodoxe wijze de versnelling tot stand moet laten komen.

Jij bent als Strategisch Adviseur/Programmamanager Wonen een belangrijke speler in die taskforce en zorgt er mede voor dat de huidige processen én de processen rondom de versnelling woningbouw soepel doorlopen. Hiernaast ben jij de eerste adviseur van één of meerdere collegeleden en het gehele bestuur op het brede gebied van wonen.

20-07-2020
Lees meer

Senior stadsdeelinspecteur - Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag

Vind jij het een uitdaging om de regie te voeren op complexe sloop- en (ver)bouwprocessen en beschik jij over uitstekende coachende kwaliteiten?
HBO | Maximaal € 4859 | Schaal 11 | Regulier | Vast | 36 uur

Vind jij het een uitdaging om de regie te voeren op complexe sloop- en (ver)bouwprocessen, beschik jij over uitstekende coachende kwaliteiten en heb jij een bouwkundige achtergrond? Vind je het leuk om bij een G4 gemeente aan de slag te gaan met een grote diversiteit aan bouwwerken van hoogbouw, monumenten tot aan kavels? Lees dan verder!

Wat ga je doen?
De functie van senior stadsdeelinspecteur is veelzijdig. Je houdt je inhoudelijk bezig met het toezicht op de (meer) complexe sloop- en (ver)bouwwerken in uitvoering en hierin draag jij de regie zodat het proces en het omgevingsmanagement in goede banen wordt geleid. Je controleert of de uitvoering en de uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de vergunning en de wet- en regelgeving.

Daarnaast lever je met een actieve en positieve instelling een sturende en inhoudelijk bijdrage aan veranderingen en (proces)verbeteringen binnen jouw werkveld. Je ontwikkelt, implementeert en analyseert werkprocessen.
Je stuurt een team aan van stadsdeelinspecteurs waarbij jij jouw mensen vanuit jouw senioriteit zowel op inhoudelijke aspecten als op processen en professionaliteit begeleidt en ondersteunt.
Op coachende wijze weet jij je collega stadsdeelinspecteurs te stimuleren om het beste uit zichzelf te halen en hun functioneren naar een hoger level te tillen. Je bent proactief, een verbinder en overziet processen.

25-11-2019
Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.