Vacatures

Gemeentelijke, GOL en geassocieerde leden van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland kunnen gratis vacatures plaatsen in deze vacaturerubriek. De vacature dient wel gerelateerd te zijn aan het Bouw- en Woningtoezicht in ruime zin. Voor niet leden geldt een aangepast tarief.

Download het aanmeldingsformulier voor meer informatie en voorwaarden of mail uw vacature naar onderstaand emailadres. Voor vragen kunt u terecht bij de ledenadministratie/secretariaat van de vereniging te Ede: ledenadministratie@vereniging-bwt.nl tel 0318-438340

BOUWPLANTOETSER - Gemeente Enschede

Gemeente Enschede

Enschede is een stad met groeiambities. Dat vraagt om zorgvuldige beslissingen over de ruimte voor wonen, werken en recreëren. Als bouwplantoetser ben je samen met je collegae van de afdeling Vergunnen een belangrijke schakel in het realiseren van de bouwontwikkelingen in de stad.

24-05-2023
Lees meer

Projectinspecteur/Plantoetser WABO - Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag

Wat ga je doen?
Als plantoetser behandel en beoordeel je de ingediende Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)-aanvragen. Je stelt zelfstandig besluiten op en zet waar nodig adviezen uit bij interne en externe adviseurs zoals de Omgevingsdienst Haaglanden, Veiligheidsregio en het waterschap. Bij plan-initiatieven informeer en adviseer je initiatiefnemers over de mogelijkheden voor een Wabo-vergunning en de te doorlopen procedures.

Werken voor de Gemeente Den Haag is bijzonder. In onze stad vinden diverse stedenbouwkundige vernieuwingen plaats. Denk bijvoorbeeld aan de bestaande pilot in het toepassen van de omgevingswet in de Binckhorst en het programma ‘de kust gezond’ ter verbetering van de kwaliteit van de buitenruimte in Scheveningen Bad. Daarnaast bevinden zich in onze stad een groot aantal bijzondere gebouwen: ministeries, regerings- en parlementsgebouwen, het koninklijk huis en de diverse ambassades. Daar bovenop heeft de helft van de bebouwing van Den Haag de status (rijks-) beschermd stadsgezicht. Door deze diversiteit krijg je te maken met bijzondere bouwplannen, waarbij het belangrijk is strategisch met verschillende partijen en tegengestelde belangen om te kunnen gaan.

Je onderhoudt actief contact met klanten, ketenpartners en het bestuur. Tevens zorg je voor een goede afstemming met je collega’s van de diverse interne beleidsafdelingen. Samenwerken, pro-activiteit, eigenaarschap en bestuurlijke sensitiviteit is hierbij van belang. Omdat het werkveld sterk in beweging is, wordt van onze organisatie inventiviteit en flexibiliteit verwacht. De doorontwikkeling van onze werkwijzen begint vaak bij de medewerker. Als projectinspecteur heb je hierin een belangrijke rol door gesignaleerde knelpunten om te zetten in concrete verbetervoorstellen en te helpen om deze te realiseren. Andersom vinden we groei van de medewerker minstens zo belangrijk. We geven ruimte aan talentontwikkeling.

Wat vragen wij?

Binnen onze afdeling bestaan drie verschillende functieniveaus van medewerkers die WABO aanvragen beoordelen. De verschillen tussen die functies bestaan met name uit de mate van complexiteit en gevoeligheid van de aanvragen die behandeld worden. Wij zoeken iemand voor het middelste functieniveau. Dat betekent dat je complexe bouwplannen behandelt, maar ook deelneemt aan vooroverleggen en adviseert bij grootschalige projecten. Bestuurlijke sensitiviteit en zelfstandigheid zijn belangrijk in deze functie.

Je bent klantgericht en hebt oog voor het politieke speelveld waarin je werkt. Je bent pragmatisch en denkt in mogelijkheden. Daarnaast beschik je over uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden. Goed samenwerken is bijdragen aan het samenwerkingsproces. Dit verwachten we ook van jou! Je volgt nieuwe tendensen binnen het vakgebied, signaleert knelpunten en werkt actief mee aan ontwikkelingen binnen de afdeling.

24-05-2023
Lees meer

Planeconoom - Gemeente Zaltbommel

Gemeente Zaltbommel

Ben jij die enthousiaste Planeconoom en sta jij sterk in je schoenen?

Waar ga je je verder mee bezig houden?
Als planeconoom bij onze gemeente ben je verantwoordelijk voor het financiële aspect van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Je zorgt voor de financiële haalbaarheid van projecten door het opstellen van grondexploitaties en het geven van financieel advies. Je bent sparringpartner van de ruimtelijke projectleiders, adviseert over ruimtelijke plannen en werkt nauw samen met andere vakdisciplines. Je levert je steentje bij aan de ontwikkeling van het team Vastgoed, waar jij onderdeel van bent. Je monitort de ontwikkeling van de vastgoedmarkt en analyseert trends en ontwikkelingen. Kortom, jij bent de financieel expert op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen van onze gemeente! Deze functie is ideaal voor planeconomen die al enige ervaring hebben als zelfstandig planeconoom. Maar ook als je pas begint als planeconoom moedigen we het aan om te solliciteren. De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:
• Het opstellen en actualiseren van het gemeentelijke grondbeleid, inclusief het opstellen van grondexploitaties en anterieure overeenkomsten.
• Het uitvoeren van financiële haalbaarheidsanalyses van ruimtelijke ontwikkelingen en het opstellen van exploitatieplannen en kostenverhaalbesluiten.
• Het adviseren van het bestuur en de ambtelijke organisatie over de financiële aspecten van ruimtelijke ontwikkelingen.
• Het opstellen van businesscases en het berekenen van kosten-batenanalyses voor projecten.
• Het onderhandelen over grondverkopen en anterieure overeenkomsten met projectontwikkelaars en andere partijen.

23-05-2023
Lees meer

Docenten gezocht voor ABW1 en ABW2 - BOB opleidingen

BOB opleidingen

...met kwaliteiten op het gebied van Omgevingswet en/of Besluit Bouwwerken Leefomgeving. BOB Opleiding, Training en Advies is onderdeel van BOB-KOB, hét opleidingsinstituut voor kaderfunctionarissen en management in de bouw.

Als aanbieder van de specialistische opleidingen uit de kwaliteitscriteria zijn wij op zoek naar docenten voor onze opleidingen ABW 1 en ABW 2.

22-05-2023
Lees meer

Teammanager Stedelijke Ontwikkeling - Gemeente Almelo

Gemeente Almelo

Over de vacature
De gemeente Almelo is een nieuwe eenheid Stedelijke Ontwikkeling aan het opzetten. Hiervoor zoeken wij een innovatieve, ontwikkelingsgerichte en daadkrachtige teammanager die met ons de eenheid helpt inrichten en daarbinnen leiding gaat geven aan groepen medewerkers. Als Teammanager breng je een brede integrale blik mee en je bent bekend binnen het werkveld van Stedelijke Ontwikkeling. Een people manager die het een uitdaging vindt een organisatie op te bouwen en mensen op een inspirerende manier weet uit te dagen in hun persoonlijke ontwikkeling. Ben jij degene die oog heeft voor kwaliteit en investeert in de ontwikkeling van mensen? En ben jij die bouwer die in staat is om de zaken verder te brengen? We komen graag met je in contact!

Wat je gaat doen
Ontwikkeling is een nieuwe eenheid binnen de organisatie van de gemeente Almelo. De eenheid wordt aangestuurd door een eenheidsmanager en twee teammanagers. De eenheid kent een flexibele structuur waarbij je met je collega teammanager de taken en de vakgroepen verdeeld en stuur je op de HR-taken en de formatie binnen de eenheid. In de aansturing van het gebiedsgericht werken binnen de eenheid spelen ook de ontwikkelmanagers en belangrijke rol. Gezamenlijk wordt sturing gegeven aan de opgaven en ambities zoals die binnen de eenheid zijn belegd.

Als teammanager heb je een uitstekende antenne voor bestuurlijke risico’s en oog voor kansen én knelpunten van de eenheid en de organisatie. Je bent medeverantwoordelijk voor de teambuilding. Je bent coachend naar de medewerkers, stimuleert ze in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling en doorontwikkeling. Daarnaast ben je met het gezamenlijk management van de eenheid verantwoordelijk voor de personele taken, bedrijfsvoering en budgetbewaking.

Als teammanager ben je de functioneel leidinggevende van een aantal vakgroepen binnen de eenheid. Je coacht en begeleidt medewerkers op kwaliteit en ontwikkeling. Je onderhoudt contacten met het bestuur en zorgt voor integrale samenwerking en producten. Je hebt oog en hart voor kwaliteitsverbetering en bouwt voort op de ontwikkelopgaven binnen de eenheid zoals de versterking van het gebieds- en projectmanagement, integraal en omgevingsgericht werken.

22-05-2023
Lees meer

Jurist Omgevingsrecht - Gemeente Heerlen

Gemeente Heerlen

Ben jij een jurist en heb jij affiniteit met omgevingsvergunningen en ruimtelijke ordening? Ben jij vakkundig, leergierig en positief ingesteld? Ben je in staat om bij adviezen vanuit de “ja, mits”-gedachte te adviseren en hierbij verschillende belangen af te wegen? Werk je graag samen met veel verschillende collega’s? Wil je een bijdrage leveren aan het Heerlen van Morgen en een goede dienstverlening? Dan is de functie jurist Omgevingsrecht bij de gemeente Heerlen misschien wel iets voor jou! Reageer voor 23 mei 2023.

Wie ben jij?
Je hebt minimaal een HBO+/WO werk- en denkniveau op het gebied van bestuursrecht;
je hebt een afgeronde opleiding en bij voorkeur ook enkele jaren ervaring op het gebied van Omgevingsrecht en de WABO. Verder heb je al enige kennis over de Omgevingswet;
je hebt ervaring met het uitvoeren van integrale bestemmingsplantoetsen en het adviseren over (on)mogelijkheden, uitdagingen en oplossingen bij juridische procedures en vraagstukken;
je bent representatief, praktisch ingesteld en gaat graag actief aan de slag;
je bent je bewust van de omgeving waarin je werkt en je hebt oog voor de praktische werkelijkheid binnen de organisatie. Gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen is daarbij erg nuttig. Ervaring bij een overheidsinstantie is een pre;
je bent vaardig om los van de regels een probleem te analyseren en doeltreffende (juridische) oplossingen aan te dragen

16-05-2023
Lees meer

Planoloog - Gemeente Barneveld

Gemeente Barneveld

Ben jij de (startend) planoloog die creatief meedenkt over de wensen van inwoners met oog voor de verschillende belangen?

Over de vacature

Onze 15 planologen werken vanuit het team planologie, bezwaar & beroep binnen het aandachtsgebied Leefomgeving. Het team staat voor uitdagende opgaven op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling in de gemeente Barneveld. Transformatie van gebieden, gebiedsgerichte opgaven, het inrichten van de werkwijze onder de Omgevingswet en het daadwerkelijk beoordelen en begeleiden van initiatieven onder de Omgevingswet zijn een greep uit de vele en dynamische opgaven waar wij voor staan. Wij zijn op zoek naar een (startend) planoloog die ons team komen versterken voor een periode van 3 jaar.

Wat ga je doen

Je gaat ruimtelijke plannen opstellen en procedureel begeleiden. Denk hierbij aan bestemmingsplannen (en te zijner tijd: het omgevingsplan) en afwijkingsprocedures, zowel in stedelijk als in landelijk gebied.
Je neemt deel aan projectgroepen met betrekking tot woningbouw of andere ruimtelijke ontwikkelingen.
Je behandelt vooronderzoeken om af te wijken van het bestemmingsplan.
Je stelt ruimtelijke onderbouwingen en (juridische) adviezen op.
Je coördineert en bereidt ruimtelijke initiatieven voor.
Je vertegenwoordigt de gemeente bij procedures (bezwarencommissie, Raad van State, e.d.).
Je levert een bijdrage aan het voorbereiden en ontwikkelen van de implementatie van de Omgevingswet.
Je levert een bijdrage aan het ontwikkelen en invoeren van (planologisch juridisch) beleid.

02-05-2023
Lees meer

Projectmanager verduurzamen bedrijven en bedrijventerreinen - Gemeente Amersfoort

Gemeente Amersfoort

We hebben als Gemeente Amersfoort stevige ambities op het gebied van duurzaamheid. In 2030 willen we - ondanks een forse inwonersgroei - onze CO2 uitstoot meer dan hebben gehalveerd zodat we in 2050 vrijwel CO2 neutraal zijn.

Heb je als projectmanager ervaring in de energietransitie of circulaire economie?
Kan je samenwerken in een Agile/scrum omgeving?
En ben je goed in het creëren van bestuurlijk draagvlak?

Dan gaan we graag met je in gesprek.

Dit ga je doen

We hebben samen met bedrijven stevige doelstellingen. Als projectmanager heb je een leidende rol in projecten die betrekking hebben op de verduurzaming bij bedrijven en bedrijventerreinen.

Je adviseert, stimuleert, inspireert en verbindt ondernemers en bedrijventerreinen op bij de energietransitie, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit. Kort samengevat: Jij gaat ervoor zorgen dat zoveel mogelijk bedrijven hun daken vol leggen met zonnepanelen.

Het is belangrijk dat je bouwt aan een breed netwerk om de doelstellingen te realiseren en je verbindt hierin partners en ondernemers binnen en buiten het stadhuis. Een typische raamambtenaar? Wees niet bang, je krijgt geen kans om dat te worden.

Je zult nauw gaan samenwerken met je directe collega's. Want alle duurzaamheidspijlers (duurzame mobiliteit & luchtkwaliteit, energietransitie, circulaire economie en biodiversiteit & klimaatadaptatie) spelen een grote rol op de bedrijventerreinen.

02-05-2023
Lees meer

Beleidsontwikkelaar VTH - Gemeente Epe

Gemeente Epe

In deze functie zorg jij er samen met de vergunningverleners, toezichthouders en juridische medewerkers voor dat onze inwoners, bedrijven en instellingen goede dienstverlening krijgen. Goede dienstverlening door actueel beleid, vlotte werkprocessen en duidelijke verwachtingen. Je zorgt voor de implementatie van nieuwe regelingen, wetswijzigingen en je bewaakt de kwaliteit van de producten die wij leveren. Daarbij volg je de interne en externe ontwikkelingen binnen het vakgebied en vertaal je deze naar beleids- en beheersinstrumenten.

Alle milieutaken zijn belegd bij de omgevingsdienst, hierdoor willen wij ervoor zorgen dat deze dienstverlening goed is en afgestemd wordt met de gemeentelijke dienstverlening. Naast beleidsontwikkeling ben je dus verantwoordelijk voor de goede contacten met de omgevingsdienst, een toereikende dienstverleningsovereenkomst, waarin heldere afspraken zijn geborgd.

Als nieuwe collega kom je te werken binnen team vergunning, toezicht, handhaving en veilig (VTH-V) van de afdeling ruimte. Het team ontwikkelt beleid op het gebied van veiligheid, verleent vergunningen en houdt toezicht in het kader van evenementen, bouwen en wonen.

02-05-2023
Lees meer

Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening - Gemeente Veenendaal

Gemeente Veenendaal

Heb jij ervaring als beleidsmedewerker in het ruimtelijk domein? Zoek jij werk waarbij je van toegevoegde waarde bent voor de samenleving en meewerkt aan een optimale fysieke leefomgeving? Kom dan werken bij de gemeente Veenendaal. Vanwege uitbreiding zoeken wij voor het team Ruimtelijke Ordening en Bouwen twee Beleidsadviseurs RO. Wat ga je doen? Naast het opstellen van ruimtelijke regels, ben je als Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening voornamelijk bezig met de voorbereiding en coördinatie van ruimtelijke initiatieven. Je bent hierin spin in het web en verbinder om te komen tot een voorstel voor ruimtelijke inpassing. Je werkt hierin zelfstandig, maar bent onderdeel van het team Ruimtelijke Ordening en Bouwen dat integraal (van beleid tot uitvoering) werkt aan een optimale fysieke leefomgeving van Veenendaal. De taken van een beleidsadviseur RO zijn vooral:

· Het opstellen van bestemmingsplannen en beleidsstukken met betrekking tot de fysieke leefomgeving.

· Het leveren van een actieve inbreng in tal van ontwikkelingen in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (o.a. opstellen omgevingsplan).

· Het begeleiden van ruimtelijke procedures, inclusief adviseren van college en raad.

· Het adviseren over complexe conceptaanvragen voor een omgevingsvergunning, waaronder het deelnemen aan de omgevingstafel.

· Nauwe en integrale samenwerking met collega’s, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, bewoners en ondernemers.

· Een actieve rol in de participatie bij ruimtelijke plannen en advisering bij rechtelijke procedures.

11-04-2023
Lees meer

Technisch Adviseur Bouwbesluit/Constructeur - Gemeente Tilburg

Gemeente Tilburg

Ben jij iemand die dingen mogelijk wil maken met een passie voor het publieke belang en wil je daar constructief aan bijdragen? Dan zou de rol van constructeur zomaar perfect bij jou kunnen passen. Werken als constructeur bij het cluster Vergunningen betekent nauw samenwerken met ruim vijftig gedreven en deskundige collega’s.

Het cluster Vergunningen bestaat uit professionals op het gebied van vergunningverlening. Het cluster behandelt nagenoeg alle aanvragen binnen het fysieke domein. Denk hierbij niet alleen aan aanvragen Omgevingsvergunningen, maar ook aanvragen voor evenementen, horeca, huisvesting en APV.

De gemeente Tilburg heeft grote ambities op het gebied van bouwen. We vinden een professionele beoordeling van alle aanvragen belangrijk. Veiligheidsaspecten (constructie, brand en gebruik) maken daar een belangrijk onderdeel van uit. Op dit moment werken er 8 constructeurs binnen ons cluster. Het adviseren over en beoordelen van bouw- en sloopveiligheidsplannen is ook onderdeel van de functie.

Wat ga je doen?

Je bent verantwoordelijk voor het constructief beoordelen van bouwplannen en je toetst sommige aanvragen (als technisch toetser) ook op andere aspecten van het Bouwbesluit / Bbl;
Je werkt in teamverband met o.a. een planbeoordelaar, vergunningverlener en toezichthouder;
Je toetst constructies bij evenementen, zoals podia, tenten, truss-systemen en de eventueel onderliggende constructie zoals parkeerdekken;
Je beoordeelt bouw- en sloopveiligheidsplannen;
Je onderhoudt contacten en organiseert overleggen met architecten, projectontwikkelaars, externe constructeurs en collega's van de eigen en andere afdelingen;
Regelmatig bezoek je samen met de toezichthouder de bouwplaats of een evenemententerrein;
Je wordt betrokken bij het opstellen van uitvoeringsbeleid ten aanzien van constructiezaken (zoals evenementen, bijzondere wetten en calamiteiten);
Je brengt advies uit tijdens de uitvoeringsfase aan collega’s van het team Toezicht van de afdeling Veiligheid & Wijken (V&W) en bent indien van toepassing betrokken bij het opstellen van rapportages over bouwwerken met complexe constructies;
Je adviseert bij calamiteiten, zoals brand of schade / instorting je collega’s van andere teams op constructief gebied.

14-04-2023
Lees meer

Medewerker Omgevingsvergunningen (senior functie) - Gemeente Tilburg

Gemeente Tilburg

Wil jij gaan werken met de nieuwe Omgevingswet? Dan zou de senior functie Medewerker Omgevingsvergunningen zomaar perfect bij jou kunnen passen! Werken als vergunningverlener bij Gemeente Tilburg betekent werken met 50 behulpzame en betrokken directe collega's én samenwerken met onze in- en externe partners waarbij klantgerichtheid en klantvriendelijk voorop staan.

Wat ga je doen?

Je bent van A tot Z verantwoordelijk voor de vergunningsaanvraag. Die verantwoordelijkheid geldt ook voor de aanvraag van adviesverzoeken bestemmingsplan. Het betreft vaak complexe en (bestuurlijk) gevoelige procedures;
Je voert regie op het aanvraagproces, toetst waar nodig de aanvraag aan de relevante wet- en regelgeving en stuurt op een vlotte afwikkeling van de aanvraag;
Je informeert het management, college en raad over de voortgang van (bestuurlijk) gevoelige procedures;
Je bent het eerste aanspreekpunt en eindverantwoordelijk voor aanvragers en betrokken partijen tijdens het aanvraagproces. Hierin werk je nauw samen met de in- en externe adviseurs;
Je vertegenwoordigt het cluster in procedures bezwaar en beroep;
Je bent sparringpartner en begeleidt de medewerker Omgevingsvergunningen;
Je levert actief een bijdrage aan het kennisniveau binnen het WABO-domein en helpt mee met de totstandkoming van het uitvoeringsbeleid;
Je neemt zelfstandig deel aan projecten en overleggen, al dan niet als plaatsvervanger van collega’s.

14-04-2023
Lees meer

Hoofdinspecteur Bestaande Bouw - Gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht

Utrecht heeft jou nodig! Wij zijn op zoek naar een ervaren hoofdinspecteur bestaande bouw die ons team komt versterken. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het inspecteren van bestaande gebouwen om de veiligheid en kwaliteit van deze gebouwen te waarborgen. Als hoofdinspecteur bestaande bouw ben je in staat om zelfstandig inspecties uit te voeren en rapporten op te stellen.

Dit is je werk

Als hoofdinspecteur bestaande bouw behandel je complexe en bestuurlijk gevoelige bouwkundige klachten en meldingen, bij bouwprojecten doe je omgevingsbegeleiding, je controleert of panden voldoen aan het Bouwbesluit en werkt projectmatig aan technische vraagstukken waar de bestaande stad mee te maken heeft. Voorbeelden hiervan zijn schouwen van panden voor tijdelijke opvang van vluchtelingen en het controleren van kelders op veiligheid in het wervengebied in de binnenstad. Verder controleer je constructieve onderdelen bij evenementen en neem je deel aan het calamiteitenteam (piketdienst).

Als hoofdinspecteur denk je mee en draag je bij aan verbeteringen in de werkprocessen en de kwaliteit van het werk. Daarnaast vervul je een coachende rol voor collega’s die werkzaam zijn in het domein bestaande bouw.

Utrecht behoort tot één van de vier grote gemeenten met de bijbehorende dynamiek, regelgeving en vraagstukken vanuit een politiek die nooit stilstaat. Hierdoor is er altijd een uitdaging in het streven naar een leefbaar Utrecht.

Jouw vak oefen je uit vanuit ons Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Dit moderne stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je 4.000 collega’s. Samen maken we ons hard voor de stad.

30-03-2023
Lees meer

Beleidsmedewerker Vergunningen/vergunningverlener - Gemeente De Fryske Marren

Gemeente De Fryske Marren

Wij zijn de Fryske Marren. Een gemeente van mogelijkheden. Waar je volop de ruimte hebt. Om te ondernemen, te wonen en te werken. In een landschap dat barst van de diversiteit. Een gemeente met maar liefst 50 karakteristieke dorpen. En Sloten, parel van de Friese Elfsteden. Maar ook honderden festivals en evenementen.

Hier houden we van doén. We zijn een ambitieuze organisatie met een plezierige sfeer van betrokkenheid en collegialiteit. We denken graag in mogelijkheden en kijken naar wat wél kan. Waar we ons samen inzetten voor een leefbare en veilige samenleving. Waar we oog hebben voor de mensen om ons heen. Omdat we écht vinden dat iedereen mee moet kunnen doen.
Zó maken we De Fryske Marren tot wat ze is: kleurrijk, levendig en noflik!

Ons team VTH is op zoek naar een:
Beleidsmedewerker Vergunningen/vergunningverlener:

Wat ga je dan doen?
Als collega bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving ben je in deze functie bezig met beleidsadvisering op het terrein van omgevingsrecht en behandel je vooroverleggen en complexe aanvragen omgevingsvergunning.
Daarnaast begeleid je procedures van postzegelbestemmingsplannen en wijzigingsplannen. Verder neem je deel aan ruimtelijke projecten- en plannen en vertegenwoordig je de gemeente in bezwaar- en beroepsprocedures.
Naast al deze werkzaamheden:
• Voer je teambrede werkzaamheden uit zoals input geven over procesbeschrijvingen, meedenken aan kwaliteitsverbetering;
• Draai je mee in projecten zoals de Wet Kwaliteitsborging;
• Ben je betrokken bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet;
• En bied je waar nodig ondersteuning

27-03-2023
Lees meer

Vergunningverlener Omgevingswet/ Wabo - Gemeente Epe

Gemeente Epe

Ben jij een Vergunningverlener Omgevingswet/ Wabo met aandacht voor onze inwoners en die

resultaat bereikt vanuit samenwerking? Wil jij samen met je collega’s de nieuwe werkwijze binnen de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging vormgeven? Kom dan in ons team werken!

Binnen het team VTH-V is er een vacature voor een Vergunningverlener Omgevingswet/ Wabo voor 24-36 uur per week ontstaan. VTH-V staat voor Vergunningen Toezicht Handhaving en Veilig. Dit is een gecombineerd team waarin alle vergunningen (bijzondere wetten, APV en WABO/ omgevingswet) worden verleend, er toezicht wordt gehouden en wordt gehandhaafd (boa’s en bouw- en woningtoezicht en handhavingsjuristen). Daarnaast zijn de medewerkers openbare orde en veiligheid onderdeel van het team. In totaal werken we met ongeveer 25 collega’s in ons team.

17-03-2023
Lees meer

Toezichthouder bouw- en woningtoezicht - Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Als toezichthouder bouw- en woningtoezicht werk je binnen het team Omgevingstoezicht van het Thema Omgeving. Samen met de andere toezichthouders bouw- en woningtoezicht, de toezichthouder bomen en markten en de boa’s zorg je voor het toezicht op de openbare ruimte.
Met jouw vakkennis lever je een bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid in onze mooie gemeente met bijna 50.000 inwoners.

Dit ga je doen

Je houdt je bezig met toezicht op en handhaving van wet- en regelgeving op het gebied van bouwen, sloop en planologisch strijdig gebruik. Je signaleert overtredingen in procedures of uitvoering. Als je een overtreding signaleert ben jij medeverantwoordelijk voor een juiste oplossing. Dit kan zijn “een goed gesprek”, maar ook het opleggen van een bouwstop of het in samenspraak met onze juristen toepassen van bestuursdwang.

Je controleert of volgens de verstrekte omgevingsvergunning wordt gebouwd.
Je signaleert strijdigheid tijdens de bouw met planologische, bouwkundige en veiligheidsvoorschriften.
Je houdt toezicht op bestaande bouw, illegale bouw, brandveiligheid van bestaande bouw en vergunningsvrije bouwactiviteiten.
Je treedt handhavend op bij geconstateerde overtredingen.
Je schakelt met en rapporteert aan onze juristen als bestuursdwang toepassen noodzakelijk is.
Je zorgt voor de administratieve afhandeling van vergunningen in het bouwregistratiesysteem.

03-03-2023
Lees meer

Vergunningverlener monumenten en plantoetser - Gemeente Molenlanden

Gemeente Molenlanden

Gemeente Molenlanden is een innovatieve gemeente in de Zuidelijke Randstad met 20 kernen en een grenzeloze ambitie. Al voor het coronatijdperk werkten wij plaats- en tijdonafhankelijk. Net wat onze inwoners of het werk van ons vragen. We kennen geen
leidinggevenden, maar zelforganiserende teams. Als team pakken we op wat nodig is; ook taken die niet vak-gerelateerd zijn. We nemen samen besluiten en hakken knopen door. Zelforganisatie draagt bij aan werkgeluk. Je krijgt het vertrouwen en de vrijheid om de dingen te regelen, zoals jij dat wilt.

16-02-2023
Lees meer

Casemanagers Wabo - Gemeente Molenlanden

Gemeente Molenlanden

Gemeente Molenlanden is een innovatieve gemeente in de Zuidelijke Randstad met 20 kernen en een grenzeloze ambitie. Al voor het coronatijdperk werkten wij plaats- en tijdonafhankelijk. Net wat onze inwoners of het werk van ons vragen.
We kennen geen leidinggevenden, maar zelforganiserende teams. Als team pakken we op wat nodig is; ook taken die niet vak-gerelateerd zijn. We nemen samen besluiten en hakken knopen door. Zelforganisatie draagt bij aan werkgeluk. Je krijgt het vertrouwen en de vrijheid om de dingen te regelen, zoals jij dat wilt.

Casemanagers Wabo (28-36 uur per week)
Die meebouwt aan een sterk team

Je nieuwe baan
Je behandelt vergunningsaanvragen en principeverzoeken. Als aanspreekpunt voor de Wabo geef je voorlichting aan klanten. Het is prettig om mensen aan de voorkant te informeren over mogelijkheden en kansen. Contacten met inwoners en bedrijven vind je altijd inspirerend en je probeert mensen echt verder te helpen.
Ondanks je duidelijke voorlichting krijg je ook vergunningsaanvragen binnen die je niet kunt honoreren. Je motivatie voor toekenning of afwijzing is helder en voor iedereen te begrijpen.
Binnen de gemeente coördineer je het Wabo proces. Je houdt de regie over aanvragen en zorgt dat besluiten tijdig en kwalitatief hoogwaardig worden genomen. Waar nodig pak je zaken van collega’s over. Je werkt samen met enthousiaste juniors en mediors. Hoe leuk is het om je kennis en ervaring met hen te delen. Samen bouwen jullie aan een sterk vakteam.

16-02-2023
Lees meer

Coördinator Bouw en Woningtoezicht - Gemeente Papendrecht

Gemeente Papendrecht

Als Coördinator Bouw en Woningtoezicht kom jij het team Veiligheid, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VVTH) versterken. Samen met jouw collega's van het cluster Bouw- en Woningtoezicht zorg jij dat de werkprocessen op orde zijn, geprofessionaliseerd worden, resultaten worden behaald en ontwikkelingen op het vakgebied worden geïmplementeerd in onze organisatie.

Je krijgt bij ons de kans om jouw collega's te inspireren en veranderingen in gang te zetten. Met jouw bouwkundige ervaring draag jij bij aan de professionalisering van ons team. Daarnaast krijg jij veel ruimte voor jouw verfrissende ideeën en initiatieven.

De gemeente Papendrecht is voor haar team Veiligheid, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VVTH) op zoek naar een

Coördinator Bouw en Woningtoezicht

Waar kom je te werken?
Welkom in de gemeente Papendrecht. Dé plek waar ruim 32.000 inwoners prettig wonen, werken en recreëren. Een fijne leefomgeving waar we trots op zijn. Met een gunstige ligging aan de Merwede heb je hier de perfecte balans tussen groene natuurgebieden, toeristische attracties en stedelijke gebieden. Midden in het centrum staat ons moderne gemeentehuis waarin het fijn werken is. De gemeente kenmerkt zich door relatief veel groen terwijl de gemeente grenst aan stedelijk gebied. De gemeente Papendrecht is onderdeel van de regio Drechtsteden, een unieke vorm van intergemeentelijke samenwerking: ‘Samen stad aan het water’.

Binnen de gemeente Papendrecht versterk je het team Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VVTH). Wij zijn verantwoordelijk voor het verlenen van de vergunningen, Openbare orde en veiligheid en toezicht houden op en handhaven van verschillende wetten en regelingen. Denk aan de Wabo, AVP en Drank- en Horecawet. Op dit moment bestaat jouw toekomstige team uit 21 enthousiaste collega’s met functies als vergunningverleners, toezichthouders en juristen.

De gemeentelijke organisatie kent een platte organisatiestructuur. Onder leiding van de directie zijn er 8 teams. Elk team wordt direct aangestuurd door een teamleider. Dit betekent een open informele cultuur, korte lijnen en veel ruimte voor eigen initiatieven en persoonlijke ontwikkeling.

Wat ga je doen?
Als coördinator ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het cluster Bouw- en Woningtoezicht. Je vervult een verbindende rol tussen jouw cluster en de teamleider. Je zorgt voor een goede werkverdeling, coördineert en stuurt hierbij op werkprocessen en resultaten maar levert ook inhoudelijk een bijdrage.

Je schroomt niet om innovatief en creatief te denken over het verbeteren van werkprocessen. Je houdt de ontwikkelingen en trends op het vakgebied bij en maakt de vertaalslag hiervan naar onze organisatie.

Je beschikt over een sterk (probleem)analyserend en oplossend vermogen en kunt goed omgaan met groepsdynamiek. Je bent iemand die een actieve bijdrage levert aan de successen van het team VVTH. Om deze successen te kunnen boeken is de samenwerking met andere teams, management en bestuur binnen onze organisatie van groot belang, maar ook regionaal draag jij je steentje bij. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opstellen van rapportages en het leveren van de teksten voor P&C-cyclus van het cluster. Hierbij kan je denken aan teksten over budgetverantwoording en verschillende P&C-stukken.

16-01-2023
Lees meer

Toezichthouder Bouw & Ruimtelijke Ordening - Gemeente Hoekse Waard

Gemeente Hoekse Waard

Werken in de Hoeksche Waard!

Werken voor de Hoeksche Waard betekent werken in een unieke streek, waarbij jij het verschil kan maken voor ruim 89.000 inwoners. Dat doe je samen met 700 collega’s die verschillend zijn in karakter, talenten en dromen. Maar met een gedeelde passie voor hun werk. Bij ons krijg je alle ruimte mee te werken aan een gemeentelijke organisatie met eigentijdse uitdagingen die het beste in jou naar boven halen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om volop kansen voor een persoonlijke en professionele ontwikkeling te bieden. Durf jij vanuit verschillende richtingen te kijken en wil je met jouw vakmanschap impact hebben op de ontwikkeling van de Hoeksche Waard? Kom dan werken bij gemeente Hoeksche Waard, want jij maakt het echt!

Krijg jij energie van het toezien, controleren en handhaven van de juiste naleving van beleid, wet- en regelgeving? Ben jij daadkrachtig en sta jij stevig genoeg in je schoenen om door te pakken wanneer de regels niet worden nageleefd? Kom dan ons team versterken als toezichthouder.

Toezichthouder Bouw & Ruimtelijke Ordening

Oud-Beijerland | 36 uur | max. € 3.732,00 | MBO/HBO

Waar kom je te werken?
Als toezichthouder werk je binnen het team Toezicht & Handhaving. Het team Toezicht & Handhaving zet zich in voor het bevorderen van de veiligheid en leefbaarheid door professioneel toezicht te houden en handhavend op te treden bij het niet naleven van wet- en regelgeving. Hierbij wordt nauw samengewerkt met o.a. de teams Integrale Veiligheid, Vergunningen APV, - Wabo en VTH Ondersteuning. Je bent in deze rol veelal te vinden op de bouwplaats, in de buurt van bestaande bouw of nieuwbouw. Ook ben je in gesprek met aannemers, bedrijven en inwoners. Je bent druk met je netwerk onderhouden en hebt oog voor ieders belangen. Je houdt toezicht op de ruimte en de kwaliteit van het gebied. Staan de gevels op instorten of zijn deze beklad met graffiti? Worden de werkzaamheden volgens de vergunning uitgevoerd of zijn deze in strijd met het bestemmingsplan? Vragen waar jij je mee bezig houdt en natuurlijk actie op onderneemt.

Wat ga je doen?
• Je houdt toezicht, voert inspecties uit en controleert vergunningen, gebruiksvoorwaarden en andere wet- en regelgeving;
• Je stelt inspectierapportages op en doet verslaglegging van de bouw;
• Je houdt de planning van de bouw in de gaten en zorgt dat de regelgeving wordt nageleefd;
• Je onderhoudt contact met je omgeving en bent veel in gesprek met aannemers, inwoners en andere bedrijven. Je toetst of de werkzaamheden juist worden uitgevoerd en durft mensen aan te spreken als dit niet het geval is;
• Je bent een vraagbaak/aanspreekpunt voor inwoners en vindt het ook belangrijk dat eventuele klachten worden besproken en opmerkingen worden gerespecteerd;
• Je adviseert over handhavingsaspecten waaronder de toepassing van bestuursdwang en treedt corrigerend op.

22-12-2022
Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.