Nieuws 2024

ONDERZOEK ONTHULT: VEEL METSELWERK HAALT VEREISTE BUIGTREKSTERKTE NIET

11-06-2024

Stichting Stapelbouw heeft onlangs onderzoek gedaan naar de buigtreksterkte van gemetselde baksteengevels in de bouwpraktijk. De resultaten zijn zorgwekkend: vaak wordt de vereiste sterkte niet gehaald, wat invloed heeft op de constructieve duurzaamheid en de weerstand tegen windbelasting van niet-dragende gevels.

Lees meer

Beton Actief nieuwsbrief 30 mei 2024

31-05-2024

In deze nieuwsbrief een mooi interview met Niki Loonen, één van onze docenten over zijn rol in de verduurzaming van beton. Wil jij ook dit jaar nog starten met een cursus, kijk dan even bij de najaarcursussen. Leden van de Betonvereniging krijgen altijd korting op onze cursussen. Dat is maar één van de redenen om vandaag nog lid te worden.

Lees meer

Kennispaper DigiC over trends parametrisch ontwerpen

27-05-2024

Een integraal perspectief op de trends en uitdagingen van parametrisch ontwerpen, binnen de circulaire bouweconomie. Daarover gaat de eerste kennispaper van DigiC, aanjager van digitalisering binnen de circulaire bouw als onderdeel van ROM Utrecht Region.

Lees meer

Brandseminar terugkijken

14-05-2024

Afgelopen vrijdag 26 april hield de Technische Commissie 3 Brandveiligheid van Staalconstructies bij Troned in Enschede onder verkwikkende publieke belangstelling haar kennisseminar Modellering van staalconstructies bij brand (FSE). Bent u ook te gast geweest en wilt u de presentaties nog eens op uw gemak doornemen? Of heeft u de sessie gemist, maar had u ‘m eigenlijk niet willen missen? Alle powerpointpresentaties van de sprekers zijn voor u verzameld in het BrandInformatieSysteem van Bouwen met Staal

Lees meer

Beton Actief nieuwsbrief april 2024

03-05-2024

Heb jij al een kijkje genomen bij onze Kennisbank? Daar vind je interessante artikelen over actuele ontwikkelingen in de beton(bouw)sector en interviews met studenten en docenten van de Betonvereniging. Zo vertelt Gerben Dijkstra, die bij ons drie opleidingen volgde, wat zijn lidmaatschap van de Betonvereniging heeft betekend voor zijn carrière. En in dit artikel leggen we je uit hoe je kennispunten verdient als je bent aangesloten bij het Constructeursregister

Lees meer

Informatiemiddag Eurocode 7 Geotechniek

16-04-2024

De tekst van de nieuwe Eurocode serie EN 1997 Geotechnical Design is inmiddels gereed. Alle betrokken landen moeten nu aan de slag om per land een Nationale bijlage te schrijven. Op 28 maart 2024 werd de NEN KIVI informatiemiddag "Nieuwe Eurocode 7 Geotechniek" gehouden onder leiding van normcommissievoorzitter Jan van Dalen.

Lees meer

Norm Toegankelijkheid van Gebouwen ter commentaar

15-04-2024

Het normontwerp NEN 9120 Toegankelijkheid van Gebouwen staat nu open voor commentaar. Dit is een nieuwe norm die op een eenduidige manier vastlegt wat toegankelijke en bruikbare gebouwen zijn.

Lees meer

Protocol gemeenten inventarisatie en onderzoek breedplaatvloeren fase 2

12-04-2024

Aansluitend op de eerdere onderzoeksplicht1 in 2020 voor CC3-gebouwen met breedplaatvloeren is er een onderzoeksplicht voor overige gebouwen met breedplaatvloeren.

Lees meer

Protocol gemeenten inventarisatie en APK publieke gebouwen

12-04-2024

De constructieve veiligheid van grote publieke gebouwen moet naar alle waarschijnlijkheid vanaf medio 2025 verplicht periodiek worden beoordeeld.

Lees meer

Programma Dag van de Constructeur (6 juni) bekend

08-04-2024

Het lijkt zo vanzelfsprekend, bouwconstructies moeten veilig en zo duurzaam mogelijk zijn. Daar maakt VNconstructeurs zich al jaren hard voor. Toch gaan wens en realiteit nog niet altijd hand in hand. Daarom is het bijwonen van de Dag van de Constructeur op 6 juni zo essentieel. Actuele inzichten en kennis over het vakgebied van de constructeur en ontwikkelingen in de steeds maar veranderende bouwsector worden die dag gedeeld in een spraakmakend programma.

Lees meer

VERSLAG WEBINAR APK PUBLIEKE GEBOUWEN: DIT MOET JE WETEN OVER DE NTA 8790

05-04-2024

De constructieve veiligheid van grote publieke gebouwen moet naar alle waarschijnlijkheid vanaf medio 2025 verplicht periodiek worden beoordeeld. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van VNconstructeurs in vervulling. De richtlijn voor periodieke beoordeling is vastgelegd in de NTA 8790. Wat moet je als constructeur weten over deze ontwikkeling? Om welke bouwwerken gaat het precies? Hoe beoordeel je de constructieve veiligheid? En hoe frequent is periodiek? Rudi Roijakkers, een van de rapporteurs van de NTA en bestuurslid van VNconstructeurs, legde dit uit in een speciaal webinar op 21 maart, voorafgaand aan de jaarlijkse ALV van VNconstructeurs

Lees meer

Ontwerp NEN 8706 Steenconstructies ter commentaar

28-03-2024

Ontwerp NEN 8706 ‘Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeur – Steenconstructies’ is voor commentaar gepubliceerd. Deze norm geeft een toetsingskader voor het beoordelen van bestaande steenconstructies op verbouw- en afkeurniveau.

Lees meer

Managementsymposium en ALV 2024 inschrijving geopend

22-03-2024

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het Managementsymposium annex de ALV van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. Dit jaar houden wij ons managementsymposium op 1 juni a.s. samen met het Provero congres, waarbij een deel van het programma gescheiden, en een deel van het programma gecombineerd wordt gehouden.

Lees meer

Ontwerpen van brandveilige bouwconstructies

18-03-2024

Aandacht voor constructieve brandveiligheid is een van de belangrijke aspecten in de ontwerpfase van een bouwplan. Bianca Oostdam en Rob Stark van IMd raadgevende Ingenieurs geven aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden een inkijk in hun aanpak om optimale veiligheid te realiseren.

Lees meer

DAG VAN DE CONSTRUCTEUR DIT JAAR OP 6 JUNI

14-03-2024

“Bij succes geprolongeerd”, zegt Frank Kaalberg, voorzitter van de programmacommissie en bestuurslid van VNconstructeurs. “Je kunt natuurlijk geforceerd een nieuw thema bedenken, maar deze drie pijlers blijven de komende jaren centraal staan in het vak van de constructeur. En vanzelfsprekend zal de invulling van de thema’s anders zijn dan afgelopen jaar.” De Dag van de Constructeur vindt dit jaar op 6 juni plaats in Buitenplaats Kameryck in Kamerik. Het thema is net zoals vorig jaar ‘Samenwerken aan veilige én duurzame constructies’.

Lees meer

De inschrijving voor het 3de Toezichthouders en Handhaverscongres VBWTN is geopend

05-03-2024

Op een locatie met veel historie, namelijk de Mauritskazerne in Ede op loopafstand van het IC station Ede-Wageningen, vindt op donderdag 25 april voor de derde keer het VBWTN congres plaats speciaal voor toezichthouders en handhavers. Na de zeer geslaagde congressen van de afgelopen 2 jaren wordt wederom een zeer praktijkgerichte dag georganiseerd voor toezichthouders en handhavers met onderwerpen die specifiek op hun werk, taak en rol zijn toegesneden. Het programma voor deze dag is wederom samengesteld met toezichthouders en handhavers vanuit diverse gemeenten, met daarbij specifieke inbreng vanuit de Omgevingsdienst Vallei en de gemeente Den Haag.

Lees meer

Jennemieke Kleijwegt nieuwe voorzitter van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland

19-02-2024

Tijdens de jaarlijkse heidag, die op vrijdag 16 februari werd gehouden in het prachtige ‘Huis Oudegein’ in Nieuwegein heeft Else Poortvliet na vier jaar voorzitterschap de voorzittershamer overgedragen aan Jennemieke Kleijwegt.

Lees meer

Senze en VPRC onderzoeken bekostiging en een alternatieve financiering van VTH-taken na inwerkingtreding Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging

02-02-2024

Vanaf 1 januari 2024 is de komst van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen een feit. Na jaren van overleg en discussie omtrent de twee wetten zijn ze nu echt in werking getreden. Verwacht wordt dat deze stelselwijziging grote veranderingen teweegbrengt voor zowel de werkwijze als de financiën van de afdeling BWT/VTH. Met de komst van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen vallen bepaalde taken, maar ook de daarmee gepaard gaande leges, weg. De keuze om meer activiteiten omgevingsplanactiviteitvrij te maken zal wellicht nog een grotere impact op de inkomsten hebben. Daarnaast zien we steeds meer taken naar BWT/VTH komen die niet (kunnen) worden gedekt door leges. Het is belangrijk dat gemeenten goed voorbereid zijn op de financiële risico’s en uitdagingen door de komst van zowel de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen als de Omgevingswet en inzichtelijk krijgen welke financiële effecten men kan verwachten.

Lees meer

VBI: product garantie op gebruikte kanaalplaten

23-01-2024

VBI biedt voor het eerst productgarantie op gebruikte kanaalplaten. Dit omvat onder meer het bieden van een retournamecertificaat en het publiceren van principedetails en ontwerpaanbevelingen voor losmaakbaar bouwen.

Lees meer

Opleidingen en Cursussen

12-01-2024

Hier een overzicht van de cursussen en opleidingen in 2024

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.