Nieuws 2017

Onderhoudsinspecties: Betonrot herkennen en herstellen

30-08-2017

Woningen die gebouwd zijn tussen 1950 en 1975 hebben vaak ‘betonrot’. Er werd toen namelijk gebouwd met minder goed beton. Bovendien was het gebruik van calciumchloride nog toegestaan om het beton sneller te laten uitharden. Hoe is betonrot te herkennen en wat zijn de gevolgen voor de constructieve veiligheid?

Lees meer

Uitnodiging Jaarcongres Vereniging BWT Nederland. Inschrijving geopend.

14-08-2017

Wij nodigen u van harte uit voor het grote jaarcongres van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. Zoals ieder jaar een congres dat de BWT-er niet mag missen. Zowel in het plenaire ochtendprogramma, als ook bij de 20 workshops willen wij u op de hoogte brengen van de vele ontwikkelingen op ons vakgebied. Om die reden hopen wij dan ook, weer samen met u en ruim 475 deelnemers, sprekers en sponsoren een boeiend congres te mogen organiseren.

Lees meer

Commentaarperiode verlengd voor ontwerp NEN 8707 over beoordeling van bestaande geotechnische constructies

08-08-2017

Onlangs is Ontwerp NEN 8707 ‘Beoordeling van de constructieve veiligheid van bestaande geotechnische constructies’ voor commentaar gepubliceerd. De termijn om commentaar in te dienen voor belanghebbenden is verlengd tot 1 september 2017.

Lees meer

Nederlandse praktijkrichtlijn aardbevingsbestendig bouwen

03-07-2017

Het nieuwe ontwerp van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 voor aardbevingsbestendig bouwen is 22 juni 2017 ter commentaar gepubliceerd. Met deze NPR kunnen partijen bestaande en nieuwe gebouwen robuuster maken tegen aardbevingen, in het als gevolg van gaswinningen aardbevingsgevoelige gebied. Belanghebbenden kunnen tot 1 september 2017 (online) commentaar indienen op het ontwerp.

Lees meer

De presentaties van het Managementsymposium en ALV 2017 zijn gepubliceerd

09-06-2017

Vandaag zijn de presentaties van het Managementsymposium en ALV​ gepubliceerd.​

Lees meer

NEN 8707 over beoordeling van bestaande geotechnische constructies voor commentaar gepubliceerd

23-05-2017

Onlangs is Ontwerp NEN 8707 ‘Beoordeling van de constructieve veiligheid van bestaande geotechnische constructies’ voor commentaar gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 1 augustus 2017 commentaar indienen op dit normontwerp.

Lees meer

De presentaties van de voorjaarsbijeenkomst 2017 staan live

19-05-2017

De voorjaarsbijeenkomst van het Platform BWT Grote Gemeenten vond onder zonnige omstandigheden plaats in Eindhoven op 11 mei jl.

Lees meer

Najaarsbijeenkomst op 28 september 2017 in Gouda

12-05-2017

Op donderdag 28 september 2017 fungeert de Omgevingsdienst Midden Holland in Gouda als gastorganisatie voor de najaarsbijeenkomst van het Platform BWT.

Lees meer

De presentaties van de regiodagen 2017 staan live

12-05-2017

De presentaties van de regiodagen staan live. Zodra de presentaties van het middag programma live staan zullen wij deze toevoegen.

Lees meer

Managementsymposium en ALV op 8 juni 2017. Inschrijving geopend

20-04-2017

Wij nodigen u van harte uit voor het Managementsymposium annex de ALV van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. Dit jaar zal het managementsymposium worden gehouden in de Brouwerzaal van het Instituut Fysieke Veiligheid in Arnhem. Deze locatie staat centraal voor de veiligheid in het fysieke domein, een onderwerp dat ook binnen het BWT steeds belangrijker wordt. Vanuit het IFV zullen we worden meegenomen in het kunnen bereiken van de doelen die de Omgevingswet beoogt, en kijken we onder andere naar de in samenwerking opgestelde handreiking brandveiligheid niet zelfredzame inwoners. Door de Omgevingswet wordt het doel belangrijker dan de regel. Maar hoe je de initiatiefnemer en zijn omgeving kunt overtuigen dit doel centraal te stellen leren we van Joyce Oomen de techniek van Storytelling. Storytelling gaat over het overbrengen van de boodschap. Van visie, naar plan, naar overtuiging en draagvlak. Daarnaast wordt u uiteraard ook bijgepraat over de laatste stand van zaken rond de private kwaliteitsborging en de impact van de aangenomen amendementen.

Lees meer

Voorjaarbijeenkomst 11 mei 2017 Eindhoven

06-04-2017

Begin maart kondigde het coördinatieteam van het platform aan dat conform eerdere afspraken op 11 mei a.s. in Eindhoven de voorjaarsbijeenkomst 2017 gehouden. Hierbij nodigen wij u uit voor deze bijeenkomst en verzoeken u zo spoedig mogelijk kenbaar te maken wie wij van uw gemeente of omgevingsdienst op 11 mei in Eindhoven mogen verwelkomen

Lees meer

Nieuwe norm voor warmgewalste U-, I- en H-profielen van staal

13-02-2017

Na een periode van onduidelijkheid is er weer een norm voor de (theoretische) afmetingen en gewichten van U-, I- en H-vormige profielen, te weten NEN-EN 10365. Daarmee is een definitief einde gekomen aan de EU-normenserie voor IPE en HE profielen (EU 19-57 en EU 53-62). Daarnaast vervangt deze nieuwe norm Ontwerp NEN-EN 16828 uit 2015

Lees meer

Inschrijving regiodagen 2017 geopend

01-02-2017

Vanaf vandaag kunt u zich inschrijven voor de Regiodagen van 2017 op een van de volgende locaties: - woensdag 8 maart in Apeldoorn - woensdag 15 maart in Venlo - woensdag 12 april in Meppel - woensdag 2 mei in Leeuwarden - woensdag 10 mei in Amsterdam

Lees meer

Regiodagen Vereniging BWT Nederland in een iets ander jasje

24-01-2017

Dit jaar zullen de regiodagen van de Vereniging BWT Nederland een iets andere opzet krijgen dan dat u wellicht gewend bent. De ochtenden van de regiodagen blijven zoals altijd speciaal voor de leden van de Vereniging, en dan zal ook het programma specifieke onderwerpen bevatten die het Bouw- en Woningtoezicht aangaan. Dit zijn onderwerpen zoals de laatste stand rond de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, de handreiking langer zelfstandig wonen, omgevingsveiligheid, actualiteiten asbest en een aantal andere onderwerpen.

Lees meer

NTA voor begroeide daken gepubliceerd

23-01-2017

De normcommissie ‘Begroeide Daken’ heeft de NTA voor begroeide daken gepubliceerd. Deze Nederlands Technische Afspraak (NTA) geeft bepalingsmethoden voor de prestatie van het begroeide dak als geheel in zijn bouwkundige toepassing. Met de NTA is een eerste stap gezet in het vastleggen van de effecten van het dakbegroeiingssysteem op daken op het gebied van windweerstand, waterretentie en brandgevaarlijkheid.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.