Nieuws 2019

De kritische blik van de constructeur

09-12-2019

Sinds begin november is Dick Bezemer de nieuwe voorzitter van het Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc). Deze zeer ervaren constructeur en teammanager bouwconstructies, bouwfysica en brandpreventie bij de gemeente Rotterdam, nam samen met Wico Ankersmit het stokje over van Joop van Leeuwen. Bezemer wordt dankzij zijn staat van dienst gezien als autoriteit op het gebied van constructieve veiligheid. We spreken de kersverse voorzitter in ‘De Rotterdam’ met uitzicht over de Maasstad, de plek waar het volgens hem allemaal gebeurt.

Lees meer

Beton Actief | Cursusaanbod voorjaar 2020

29-11-2019

De tijd is nu aangebroken om naar het nieuwe jaar te gaan kijken. Ook aankomend voorjaar hebben we weer een groot aantal cursussen op de planning staan. Daar zitten ook cursussen tussen die eenmaal per jaar worden georganiseerd. In onderstaande agenda staat exact aangegeven wat ons aanbod is, met daarbij een link naar ons digitale cursusaanbod voor nadere informatie en om in te schrijven.

Lees meer

Workshop over veiligheid van constructies bij blootstelling aan LNG

18-11-2019

Hoe veilig is een constructie als deze wordt blootgesteld aan LNG of andere cryogene stoffen? Het antwoord op deze vraag staat centraal tijdens de workshop die NEN over dit onderwerp organiseert op 28 november. Tijdens de workshop wordt de nieuwe reeks ISO 20088-normen over het omgaan met cryogene blootstelling gepresenteerd. Met de deelnemers worden de uitdagingen die er nog liggen besproken om zo gezamenlijk tot oplossingen te komen. Ook willen we het bewustzijn vergroten van de risico’s die er zijn bij het vrijkomen van LNG. Bent u als belanghebbende geïnteresseerd, dan bent u van harte welkom.

Lees meer

Veiligheidsglas en het Bouwbesluit

12-11-2019

Recent verscheen er op de website Omgevingindepraktijk.nl en daarna ook op diverse andere websites en social media een artikel geschreven door Jacco Huijzer (Nieman Raadgevende Ingenieurs) en Robert Smits (ABT) met als titel ‘Veiligheidsglas en het Bouwbesluit’. Kern van dit artikel is de stelling dat Bouwbesluit 2012 geen veiligheidsglas eist. In onderstaand artikel, dat tot stand is gekomen door een samenwerking tussen Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw, het Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc), de Vlakglascommissie van NEN en Kenniscentrum Glas, wordt toegelicht dat deze stelling niet juist is.

Lees meer

De presentaties van het COBc congres 2019 staan live

11-11-2019

De presentaties van het COBc congres 2019 staan live

Lees meer

Plan van aanpak controle Structurele verlijming van gevels.

07-11-2019

Het COBc heeft een Toetsingshulpmiddel opgesteld voor de controle van Structurele verlijming van gevels. Het document is bedoeld om de toetser handvatten te geven om constructief verlijmd glas, steenstrips en andere verlijmde (gevel)elementen te toetsen aan het Bouwbesluit. Met deze richtlijn streeft het COBc naar een open en uniforme aanpak bij de beoordeling. Het is een groei-document (dynamisch), waar nieuwe kennis en ervaring in verwerkt zal worden.

Lees meer

VNconstructeurs: extra eisen aan ontwerpers en uitvoerders

14-10-2019

Meer constructeurs in het Constructeur Register en extra eisen aan ontwerpers en uitvoerders. Dat zou bijna-rampen, zoals het ingestorte AZ-stadion kunnen voorkomen. Dat zeggen Bob Gieskens, directeur van de Vereniging van Nederlandse Constructeurs, en Joop van Leeuwen, voorzitter van het Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc) in BNR Bouwmeesters.

Lees meer

De presentaties van het BWT jaarcongres 2019 staan live

11-10-2019

De presentaties staan live. Voor de mensen die er niet bij waren staat er bij iedere presentatie een korte samenvatting. Het fotoalbum volgt binnenkort

Lees meer

Cursussen en opleidingen najaar 2019

19-09-2019

Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn.' In het najaar staan weer diverse docenten te trappelen om hun praktijkkennis door te geven aan anderen. Er zijn bestaande cursussen en opleidingen die elk jaar terugkeren. Maar er zijn ook nieuwe cursussen die kersverse kennis bevatten die direct is in te zetten in onderhanden bouwprojecten.

Lees meer

Titel bij nieuwsbericht NOS over controle voetbalstadions wat ongenuanceerd

08-09-2019

Zondag 8 september was in het 8 uur Journaal en tijdens de uitzending van Nieuwsuur een item over de veiligheid van stadions in Nederland. Dit uiteraard naar aanleiding van de instorting van een deel van het dak van het AZ stadion in Alkmaar. In het item staat de veiligheidsverklaring van de KNVB centraal. Voor dit item ben ik geïnterviewd als directeur van de Vereniging BWT Nederland. Mij is de vraag gesteld of naar mijn idee hetgeen gevraagd wordt in de veiligheidsverklaring voldoende waarborg geeft voor het veilig zijn van het stadion.

Lees meer

Het Kennisportaal Constructieve veiligheid vernieuwt!

02-09-2019

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de update van KPCV. De site is uitgebreid met nieuwe aspecten zoals: - Bestaande Bouw en Initiatieffase Bestaande bouw - Risicomanagement en risicodossier - Verantwoordelijkheid Constructieve Veiligheid in verschillende contracten - Fasedocumenten

Lees meer

In Memoriam Jan Kok

27-08-2019

Via de afdeling VTH van de BAR-organisatie kwam tot ons het droevige nieuws dat Jan Kok na een ziekbed is overleden. Jan was in zijn werkzame leven een zeer betrokken BWT-er die veel voor het vakgebied, de Vereniging BWT en het COBc heeft betekend. Wij wensen zijn familie, vrienden en collega's alle kracht en sterkte toe bij het verwerken van dit verdriet.

Lees meer

De inschrijving voor het jaarcongres van VBWTN 2019 is geopend.​

06-08-2019

Wij nodigen u van harte uit voor het grote jaarcongres van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. Zoals ieder jaar een congres dat de BWT-er niet mag missen. Zowel in het plenaire ochtendprogramma, als ook bij de 20 workshops willen wij u op de hoogte brengen van de vele ontwikkelingen op ons vakgebied. Om die reden hopen wij dan ook, weer samen met u en ruim 475 andere deelnemers, sprekers en sponsoren een boeiend congres te mogen organiseren.

Lees meer

Kamerbrief over onderzoek breedplaatvloeren

09-07-2019

Staatssecretaris Knops (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de problematiek van breedplaatvloeren.

Lees meer

Advies RvS helpt gemeenten niet bij aanpak ondermijning

05-07-2019

De VNG, Regioburgemeesters en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) hebben een gezamenlijke reactie opgesteld voor de Tweede Kamer over het rapport van de Raad van State (RvS) over ondermijning uit maart en de reactie van de ministers van JenV en BZK daarop.

Lees meer

Factsheet voor professionals over de stand van zaken Ondermijningswetgeving per 1 juli 2019

04-07-2019

Deze factsheet voor professionals geeft de stand van zaken per 1 juli 2019 van de Ondermijningswetgeving.

Lees meer

Checklist private kwaliteitsborging brandwerende coating op staalconstructies

28-06-2019

De kennisgroep Brandwerende Coating, waar ook BBN onderdeel van is, heeft een checklist uitgebracht voor de private kwaliteitsborging van brandwerende coating op staalconstructies.

Lees meer

Wisseling van de wacht bij het COBc. Joop van Leeuwen neemt afscheid.

14-06-2019

Jarenlang was Joop van Leeuwen het gezicht van het COBc (Centraal Overleg Bouwconstructies), maar Joop gaat een stapje terug doen. Hij gaat genieten van zijn pensioen, met meer tijd voor vrouw, zoon en zijn hobby’s. Maar loslaten zal hij het vakgebied waar hij zich zijn leven lang voor heeft ingezet zeker niet.

Lees meer

Wisseling van de wacht bij het COBc. Joop van Leeuwen neemt afscheid.

14-06-2019

Jarenlang was Joop van Leeuwen het gezicht van het COBc (Centraal Overleg Bouwconstructies), maar Joop gaat een stapje terug doen. Hij gaat genieten van zijn pensioen, met meer tijd voor vrouw, zoon en zijn hobby’s. Maar loslaten zal hij het vakgebied waar hij zich zijn leven lang voor heeft ingezet zeker niet.

Lees meer

RTG Breedplaatvloeren Rotterdam en Veldhoven

13-06-2019

Op 22 mei zijn de nieuwe rekenregels gepubliceerd voor de beoordeling van bestaande gebouwen met breedplaatvloeren. De rekenregels zijn gebaseerd op de door bureau Hageman en TU Eindhoven uitgevoerde proeven met prefab breedplaten in diverse uitvoeringen. Om de gevolgen van deze nieuwe rekenregels met elkaar te bespreken organiseren we in juni weer een 4-tal rondetafelgesprekken op verschillende data en locaties. Specifiek voor constructeurs van adviesbureaus en bouw- en woningtoezichten die te maken krijgen met het vervolgonderzoek van bestaande breedplaatvloeren.

Lees meer

Platform breedplaatvloeren geactualiseerd

13-06-2019

Het vervolgonderzoek naar de constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken met breedplaatvloeren is afgerond en de nieuwe rekenregels voor het beoordelen van bestaande vloerconstructies zijn gepubliceerd. En zo is ook het Platform Breedplaatvloeren weer geactualiseerd.

Lees meer

Kamerbrief met reactie op voorlichting Raad van State over aanpak ondermijning

07-06-2019

Minister Grapperhaus reageert op de Voorlichting van de Raad van State over de rol van gemeenten bij de aanpak van ondermijning.

Lees meer

De presentaties van het managementsymposium staan live

06-06-2019

De presentaties van het managementsymposium staan live

Lees meer

Ministerie van BZKAC publiceert rekenregels voor de beoordeling van breedplaatvloeren

23-05-2019

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft rekenregels en een stappenplan gepubliceerd waarmee gebouwen met breedplaatvloeren definitief beoordeeld kunnen worden. De rekenregels spitsen zich toe op het vloerdetail: de aansluiting ter plaatse van de naden tussen de afzonderlijke breedplaten.

Lees meer

Langste 3D geprinte brug ter wereld rolt uit de printer

20-05-2019

Deze week is gestart met het printen van de langste 3D geprinte betonnen brug ter wereld.Opdrachtgevers Rijkswaterstaat en de gemeente Nijmegen en tientallen nieuwsgierige bewoners van de wijk Dukenburg, waar de brug komt te liggen, hebben een kijkje genomen in de printfabriek van Saint-Gobain Weber Beamix en BAM Infra Nederland.

Lees meer

Avondbijeenkomst Constructieve Veiligheid in teken van aanbevelingen OvV

07-05-2019

Constructieve veiligheid is een veel besproken onderwerp in de huidige praktijk van de constructeur. In oktober 2018 publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid het rapport “Bouwen aan Constructieve Veiligheid”. Het rapport gaat uitgebreid in op de lessen die door alle partijen in de keten kunnen worden geleerd van de parkeergarage Eindhoven en eerdere incidenten.

Lees meer

Hallen

07-05-2019

’Hallen’. Deze titel dekt de lading van het (studie)boek dat zojuist bij Bouwen met Staal is verschenen. De nieuwe publicatie bedient HBO- en TU-studenten bouwkunde en civiele techniek, maar ook de constructeur in de beroepspraktijk met 280 pagina’s over de kenmerken en constructiesystemen van (stalen) hallen en het constructief ontwerpen van éénbeukige geschoorde hallen volgens de Eurocode 3.

Lees meer

Normontwerpen betonstaal en nationale bijlage ontwerp en herberekening van betonconstructies ter commentaar

06-05-2019

De normontwerpen van het wijzigingsblad voor betonstaal, en voor de nationale bijlage bij ‘Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1, zijn gepubliceerd voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen de normontwerpen inzien en voorzien van commentaar tot 15 juli 2019.

Lees meer

Aanbieding afschrift brief over breedplaatvloeren en brandveiligheid

06-05-2019

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar antwoord op de open brief van Stichting Expertise¬centrum Regelgeving Bouw (ERB), DGMR en Efectis betrekking tot breedplaatvloeren en brandveiligheid.

Lees meer

De presentaties van de regiodagen 2019 staan live

02-05-2019

De presentaties van de regiodagen staan live.

Lees meer

Ingangsdatum 1 januari 2020 voor BENG niet haalbaar

23-04-2019

Software NTA 8800 in vierde kwartaal 2019 gereed Een ambtenaar van het ministerie van BZK heeft desgevraagd laten weten dat de ingangsdatum van 1 januari 2020 voor BENG-regelgeving niet meer haalbaar is. Een nieuwe ingangsdatum is nog niet bekend

Lees meer

Programma Dag van de Constructeur krijgt vorm

09-04-2019

Over zes weken is het zover: de Dag van de Constructeur. Onder leiding van dagvoorziter Meindert Schut van BNR Nieuwsradio krijgen deelnemers een gevarieerd programma voorgeschoteld. Of je nu startend constructeur bent of zeer ervaren, bureaudirecteur of toetser, de dag biedt voor elk wat wils.

Lees meer

Correctieblad brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten gepubliceerd

04-04-2019

Onlangs is het correctieblad voor de Beproevingen en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten (NEN 6069+A1+C1:2019) gepubliceerd. De norm beschrijft methoden voor de beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten in Nederland.

Lees meer

De rol van gemeenten in de bestuurlijke en integrale aanpak van ondermijning

04-04-2019

Het advies van de Raad van State over de rol van burgemeesters in de aanpak van ondermijnende criminaliteit is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd door minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, mede namens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Minister Grapperhaus had om de zogenoemde voorlichting van de Raad van State gevraagd naar aanleiding van een verzoek van (regio)burgemeesters om hun rol in het bewaken van de openbare orde uit te breiden naar het ‘voorkomen en bestrijden van criminele activiteiten’ in hun gemeenten.

Lees meer

SAVE THE DATE: RTG’s breedplaatvloeren in mei

27-03-2019

Eind april worden de nieuwe rekenregels verwacht voor de beoordeling van bestaande gebouwen met breedplaatvloeren. Om de gevolgen van deze nieuwe rekenregels met constructeurs, toetsende instanties, opdrachtgevers en bouwers te bespreken, organiseren we in mei een 4-tal rondetafelgesprekken op verschillende data en locaties. Hou de data vast vrij of schrijf direct in!

Lees meer

Bijna 40% nieuwbouwwoningen veel zuiniger dan norm

13-03-2019

Bouwbedrijven bouwen steeds energiezuinigere woningen. Bijna 40% van de nieuwbouwwoningen is 25% zuiniger dan de wettelijke norm. In 2016 was het aandeel tweemaal zo klein.

Lees meer

Inschrijving regiodagen 2019 geopend

27-02-2019

Vanaf vandaag kunt u zich inschrijven voor de Regiodagen van 2019 op een van de volgende locaties: - woensdag 3 april in Rotterdam (De Rotterdam, Wilhelminakade 139) - dinsdag 16 april in Amsterdam (Floor Six, De Ruijterkade 107-6) - donderdag 18 april in Meppel (Gemeentehuis Meppel, Grote Oever 26) - donderdag 25 april in Nijmegen (Van der Valk Lent, Hertog Eduardplein 4) - woensdag 1 mei in Eindhoven(Van Abbemuseum. Bilderdijklaan 10)

Lees meer

Kamerbrief over bouwregelgeving en risicovloeren

15-02-2019

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de landelijke acties om bestaande gebouwen met breedplaatvloeren te beoordelen.

Lees meer

BENG en overheidsgebouwen: 2019 een overgangsjaar

11-02-2019

De Europese richtlijn EPBD stelt dat overheidsgebouwen een voorbeeldfunctie hebben. Daarom moeten nieuwe overheidsgebouwen bij aanvraag van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2019 al aan de BENG-eisen voldoen.

Lees meer

Nieuwe norm voor ventilatie van gebouwen (NEN 1087) voor commentaar gepubliceerd

08-02-2019

De nieuwe norm voor ventilatie van gebouwen is herzien en nu voor commentaar gepubliceerd. NEN 1087 wordt aangewezen door het Bouwbesluit 2012. De commentaartermijn is tot 15 mei 2019.

Lees meer

Houtrook en houtkachels: geen verbod, wel aan banden

31-01-2019

Knus en huiselijk de kachel of haard aan als het kouder wordt. Ongeveer 10 procent van de Nederlandse huishoudens bezit een openhaard of houtkachel. Waar het stoken van hout voor veel mensen gelijk staat aan gezelligheid is hinder door houtrook − bijvoorbeeld in de vorm van geur en gezondheidsschade − een steeds groter wordend probleem. Fijnstof afkomstig van houtverbranding is immers niet meer of minder schadelijk dan fijnstof afkomstig van bijvoorbeeld het verkeer.

Lees meer

Meer grip op vakantieparken

31-01-2019

Gemeenten, provincies en samenwerkende partners die zich met vakantieparken bezig houden, zijn zich er in toenemende mate van bewust dat een proactieve benadering noodzakelijk is om problemen tegen te gaan én te voorkomen. De afgelopen jaren zijn hier door het land ervaringen mee opgedaan. Andere gemeenten willen hier graag van leren, er is veel behoefte aan het delen van informatie, tips en ervaringen. De kennis is gebundeld in deze handreiking. De handreiking biedt gemeenten diverse handelingsperspectieven om het beleid ten aanzien van vakantieparken vorm te geven.

Lees meer

Informatieplicht energiebesparing

30-01-2019

In het Activiteitenbesluit Milieubeheer is voor bedrijven en instellingen de verplichting opgenomen om energie te besparen. In 2019 zal deze regelgeving aangepast worden. Naast de bestaande energiebesparingsplicht geldt er per 1 juli 2019 ook een informatieplicht of meldplicht. Bedrijven moeten dan aan het bevoegd gezag melden welke energiebesparende maatregelen zij binnen hun bedrijf hebben getroffen. Meer dan 100.000 bedrijven in Nederland zullen zo’n melding moeten doen. Met de informatieplicht wil de overheid samen met het bedrijfsleven de energiebesparing versnellen. Daardoor wordt de transitie naar een CO2-vrij Nederland gestimuleerd.

Lees meer

BENG vanaf 01-01-2020

30-01-2019

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG).

Lees meer

Detailengineering plaatnaden breedplaatvloeren

28-01-2019

Handvatten voor een constructief veilig ontwerp breedplaatvloeren bij nieuwbouw.

Lees meer

Luchtdicht bouwen als norm bij BENG-realisaties

21-01-2019

Het klimaatakkoord schetst een tijd van forse verduurzaming. Er moeten minstens 50.000 woningen per jaar worden aangepakt, maar er ligt een bedreiging op de loer: het gebrek aan vakmensen.

Lees meer

Actie-agenda werkconferentie ‘Constructieve Veiligheid verdient meer’ gepubliceerd.

16-01-2019

“We moeten onze verantwoordelijkheid nemen”. Dit was een van de hoofdconclusies van de werkconferentie ‘Constructieve veiligheid in de bouw verdient meer’ van 16 november jl. georganiseerd door VNconstructeurs, Koninklijke NLIngenieurs en Bouwend Nederland.

Lees meer

Eerste versie van PvE Gezonde Kantoren uitgebracht

15-01-2019

De eerste versie (1.0) van het Programma van Eisen voor Gezonde Kantoren is uitgebracht. In deze verse publicatie komen vier thema’s op het vlak van binnenklimaat voorbij met drie verschillende ambitieniveaus.

Lees meer

Wijzigingsbladen voor bouwconstructies gepubliceerd voor commentaar

09-01-2019

Recent zijn wijzigingsbladen voor NEN 8700:2011 en NEN 8701:2011 gepubliceerd voor commentaar. Het gaat om wijzigingsbladen bij normen die in het Bouwbesluit 2012 zijn aangewezen. Belanghebbende partijen kunnen tot 1 maart 2019 online commentaar indienen.

Lees meer

Kamerbrief over voortgang energiebesparing gebouwde omgeving

09-01-2019

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van diverse onderwerpen op het terrein van energiebesparing in de gebouwde omgeving. Het gaat daarbij onder andere om energiezuinige nieuwbouw en de eisen hiervoor.

Lees meer

Bijscholing “Aandachtgebieden omgevingsveiligheid”

02-01-2019

In 2019 wordt de bijscholing “Aandachtgebieden omgevingsveiligheid” gecontinueerd vanuit het landelijke programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). Doel van de bijscholing is het leren toepassen van de systematiek van de aandachtsgebieden. Aandachtsgebieden vormen de kern van de modernisering van het externe veiligheidsbeleid, wat van kracht wordt met de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.