Handhaving Leefomgeving

Handhaving Leefomgeving

De werkgroep houdt zich bezig met de bebouwde en onbebouwde leefomgeving. Dit betreft de bestaande bouw inclusief vergunningvrije bouwwerken en verduurzaming, illegale bouwwerken, strijdig gebruik, asbest, specifieke doelgroepen maar ook integrale aanpak waarbij bouwregelgeving raken aan criminaliteit, zorg en sociale onderwerpen. De werkgroep komt periodiek bij elkaar om over thema’s te praten, waarbij ook hier het doel is om van elkaar te leren en om kennis te delen.

Handhaving van de leefomgeving kent veel verschillende facetten. Steeds meer vraagt handhaving van de leefomgeving een integrale benadering, gewoonweg omdat er bij deze vorm van het aanpakken van overtredingen in wet- en regelgeving veel verschillende aspecten spelen. Het gaat dan niet alleen om overtreding van bouw- of milieuregels, maar ook vaak spelen er aspecten als criminaliteit, zorg, sociale problematiek of complexe combinaties van deze verschillende beleidsvelden.

Het Platform Handhaving Leefomgeving -gefaciliteerd door de Vereniging BWT- wil een verbindende factor vormen voor toezichthouders en handhavers die met deze materie te maken hebben. Het platform wil een podium bieden om kennis en goede voorbeelden te delen en wil gereedschap aanbieden om de uitvoering van taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Met standaardbrieven, beleidsvoorbeelden en vooral best-practices vanuit gemeenten en Omgevingsdiensten die deze kennis willen delen met andere collega’s willen we gezamenlijk proberen de kwaliteit van de handhaving in de leefomgeving te verbeteren en te uniformeren.

Heeft u zelf dan ook goede voorbeelden die passen binnen dit platform, of heeft u een thema dat ook een plek zou moeten krijgen binnen dit platform, deel deze dan door contact op te nemen met Wico Ankersmit wa@vereniging-bwt.nl of Erik Bos e.bos@apeldoorn.nl.Wij nemen dan graag contact met u op.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.