Nieuws

App Ondermijning gelanceerd

23-11-2018

Politieke ambtsdragers kunnen vanaf nu de hulp van een app inroepen bij de herkenning van ondermijning. De app is live gegaan op de Dag van de Lokale Democratie waar zo'n 700 raadsleden, lokale bestuurders, ambtenaren en griffiers bijeen kwamen om ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen.

Lees meer

VNG teleurgesteld over AMvB Cannabisbeleid

21-11-2018

Deze week verscheen de AMvB van de ministeries van JenV en VWS over het Cannabisbeleid ('wietexperiment'). De VNG is teleurgesteld over het resultaat: er is weinig ruimte voor lokaal maatwerk, en de voorwaarden die worden gesteld, brengen veel praktische knelpunten met zich mee

Lees meer

Vide bijeenkomst "Veiligheid, verantwoordelijkheid en de rol van toezicht"

29-08-2018

Het borgen van onze veiligheid is een klassieke kerntaak van de overheid, zo heet het. Maar wat betekent dit in tijden waarin we praten over netwerken, governance, participatie en co-productie? Vooral na incidenten placht men nog wel terug te grijpen naar de idee van de centraal verantwoordelijke overheid. Hoe gaan overheid en burgers met deze ambivalentie om? Dit was het onderwerp van een speciaal themanummer van het tijdschrift Bestuurskunde. Verschillende auteurs lieten hun licht schijnen op deze materie.

Lees meer

TK Versterking aanpak ondermijning: stand van zaken uitvoering ambities regeerakkoord

12-07-2018

Zoals toegezegd1 zet ik in deze brief uiteen hoe het kabinet de aanpak van ondermijnende criminaliteit de komende jaren wil versterken en versnellen.

Lees meer

Kamerbrief bij rapport 'De aanpak van malafide pandeigenaren en de handhaving van de Woningwet'

27-09-2017

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer het rapport “De aanpak van malafide pandeigenaren & de handhaving van de Woningwet. Dit is een onderzoek naar de werking van de Wet versterking handhavingsinstrumentarium Woningwet

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.