Nieuws

Advies RvS helpt gemeenten niet bij aanpak ondermijning

05-07-2019

De VNG, Regioburgemeesters en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) hebben een gezamenlijke reactie opgesteld voor de Tweede Kamer over het rapport van de Raad van State (RvS) over ondermijning uit maart en de reactie van de ministers van JenV en BZK daarop.

Lees meer

Factsheet voor professionals over de stand van zaken Ondermijningswetgeving per 1 juli 2019

04-07-2019

Deze factsheet voor professionals geeft de stand van zaken per 1 juli 2019 van de Ondermijningswetgeving.

Lees meer

Kamerbrief met reactie op voorlichting Raad van State over aanpak ondermijning

07-06-2019

Minister Grapperhaus reageert op de Voorlichting van de Raad van State over de rol van gemeenten bij de aanpak van ondermijning.

Lees meer

De rol van gemeenten in de bestuurlijke en integrale aanpak van ondermijning

04-04-2019

Het advies van de Raad van State over de rol van burgemeesters in de aanpak van ondermijnende criminaliteit is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd door minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, mede namens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Minister Grapperhaus had om de zogenoemde voorlichting van de Raad van State gevraagd naar aanleiding van een verzoek van (regio)burgemeesters om hun rol in het bewaken van de openbare orde uit te breiden naar het ‘voorkomen en bestrijden van criminele activiteiten’ in hun gemeenten.

Lees meer

Meer grip op vakantieparken

31-01-2019

Gemeenten, provincies en samenwerkende partners die zich met vakantieparken bezig houden, zijn zich er in toenemende mate van bewust dat een proactieve benadering noodzakelijk is om problemen tegen te gaan én te voorkomen. De afgelopen jaren zijn hier door het land ervaringen mee opgedaan. Andere gemeenten willen hier graag van leren, er is veel behoefte aan het delen van informatie, tips en ervaringen. De kennis is gebundeld in deze handreiking. De handreiking biedt gemeenten diverse handelingsperspectieven om het beleid ten aanzien van vakantieparken vorm te geven.

Lees meer

Bijscholing “Aandachtgebieden omgevingsveiligheid”

02-01-2019

In 2019 wordt de bijscholing “Aandachtgebieden omgevingsveiligheid” gecontinueerd vanuit het landelijke programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). Doel van de bijscholing is het leren toepassen van de systematiek van de aandachtsgebieden. Aandachtsgebieden vormen de kern van de modernisering van het externe veiligheidsbeleid, wat van kracht wordt met de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Lees meer

App Ondermijning gelanceerd

23-11-2018

Politieke ambtsdragers kunnen vanaf nu de hulp van een app inroepen bij de herkenning van ondermijning. De app is live gegaan op de Dag van de Lokale Democratie waar zo'n 700 raadsleden, lokale bestuurders, ambtenaren en griffiers bijeen kwamen om ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen.

Lees meer

VNG teleurgesteld over AMvB Cannabisbeleid

21-11-2018

Deze week verscheen de AMvB van de ministeries van JenV en VWS over het Cannabisbeleid ('wietexperiment'). De VNG is teleurgesteld over het resultaat: er is weinig ruimte voor lokaal maatwerk, en de voorwaarden die worden gesteld, brengen veel praktische knelpunten met zich mee

Lees meer

Vide bijeenkomst "Veiligheid, verantwoordelijkheid en de rol van toezicht"

29-08-2018

Het borgen van onze veiligheid is een klassieke kerntaak van de overheid, zo heet het. Maar wat betekent dit in tijden waarin we praten over netwerken, governance, participatie en co-productie? Vooral na incidenten placht men nog wel terug te grijpen naar de idee van de centraal verantwoordelijke overheid. Hoe gaan overheid en burgers met deze ambivalentie om? Dit was het onderwerp van een speciaal themanummer van het tijdschrift Bestuurskunde. Verschillende auteurs lieten hun licht schijnen op deze materie.

Lees meer

TK Versterking aanpak ondermijning: stand van zaken uitvoering ambities regeerakkoord

12-07-2018

Zoals toegezegd1 zet ik in deze brief uiteen hoe het kabinet de aanpak van ondermijnende criminaliteit de komende jaren wil versterken en versnellen.

Lees meer

Kamerbrief bij rapport 'De aanpak van malafide pandeigenaren en de handhaving van de Woningwet'

27-09-2017

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer het rapport “De aanpak van malafide pandeigenaren & de handhaving van de Woningwet. Dit is een onderzoek naar de werking van de Wet versterking handhavingsinstrumentarium Woningwet

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.