Nieuws

https://vng.nl/nieuws/officieel-startsein-landelijke-fenomeentafels-ondermijning

09-09-2021

Betere integrale aanpak van ondermijnende problematiek door gebundelde denkkracht op slimme interventies: dat is het doel van de Landelijke Fenomeentafels Ondermijning. Vandaag gingen de fenomeentafels officieel van start tijdens een bijeenkomst met de betrokken partners.

Lees meer

Schrijf je nu in voor het landelijk congres Handhaving en Gedrag

23-08-2021

Op dinsdag 28 september vindt van 10.00 tot 14.30 uur het landelijke congres van het programma Handhaving en Gedrag plaats. Het congres is dé plek waar inspecteurs, handhavers, beleidsmedewerkers en wetenschappers elkaar ontmoeten. Ook worden er de laatste gedragswetenschappelijke inzichten en de thema’s van morgen gedeeld.

Lees meer

Bescherming arbeidsmigranten: Kabinet, draai de kraan dicht

08-07-2021

Veel gemeenten zijn hard bezig of staan in de startblokken om uitbuiting en misbruik van arbeidsmigranten een halt toe te roepen. Maar zonder maatregelen van de landelijke overheid blijft het dweilen met de kraan open. De VNG roept het kabinet dan ook op om die kraan zo snel mogelijk dicht te draaien.

Lees meer

Stand van zaken APV en de Omgevingswet - juli 2021

06-07-2021

De Omgevingswet heeft gevolgen voor de Algemene plaatselijke verordening (APV), omdat die ook regels bevat over de fysieke leefomgeving. Zodra de wet in werking treedt, moet de APV technisch zijn aangepast. Hiervoor heeft de VNG de wettelijke grondslagen en formele verwijzingen in de Model-APV geactualiseerd.

Lees meer

Gemeenten positief over pilot verhuurdervergunning

23-02-2021

De verhuurdervergunning is een goede manier om malafide verhuurders aan te kunnen pakken. Dat blijkt uit een pilot rond de aanpak van goed verhuurderschap. De afgelopen twee jaar namen gemeenten en belanghebbende organisaties deel aan de aanpak goed verhuurderschap. Daarbinnen werd een aantal pilots gedaan met een verhuurdervergunning. Gemeenten zijn tevreden met de geboekte resultaten en willen graag een landelijke grondslag. Minister Ollongren werkt daarom aan een nieuw wetsvoorstel

Lees meer

Trimbos-instituut zoekt 10 gemeenten voor pilot handreiking handhaving DHW

26-11-2020

Het Trimbos-instituut zoekt 10 gemeenten die aan de slag willen met het verbeteren van de naleving van de Drank- en Horecawet (DHW). In het kader van het Nationaal Preventieakkoord start het Trimbos-instituut in samenwerking met bureau Objectief met deze pilot en gaan 10 gemeenten aan de slag met de handreiking toezicht DHW.

Lees meer

Beantwoording vragen over Uitvoeringsagenda-VTH

24-11-2020

Staatssecreraris Van Veldhoven beantwoordt vragen van de Eerste Kamer over de Uitvoeringsagenda VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving).

Lees meer

BWT-app toezicht en handhaving officieel van start

09-10-2020

Tijdens het congres van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht op 8 oktober 2020 is de BWT-app voor toezichthouders en handhavers bouw gelanceerd.

Lees meer

Toezicht en handhaving door rijkspartijen in de Omgevingswet

01-09-2020

Vergeleken met nu, veranderen de regels voor toezicht en handhaving van het omgevingsrecht niet ingrijpend met de invoering van de Omgevingswet. Maar een aantal zaken verandert wel degelijk in de uitvoeringspraktijk van rijkspartijen. Dit staat in het Rapport toezicht en handhaving rijkspartijen Omgevingswet dat vanaf vandaag beschikbaar is als pdf op deze website.

Lees meer

Vernieuwde Wet Bibob treedt in werking

10-08-2020

De wijziging van de Wet Bibob die op 1 augustus 2020 in werking treedt, versterkt de aanpak van ondermijning. De ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Dekker (voor Rechtsbescherming) willen ermee voorkomen dat de overheid ongewild criminele activiteiten faciliteert. Op dezelfde datum treedt ook een wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke (Bjsg) gegevens in werking.

Lees meer

Handreiking APV en ondermijning voor gemeenten

05-05-2020

Het Aanjaagteam Ondermijning, dat valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid, heeft de handreiking APV en ondermijning voor gemeenten gepubliceerd. De handreiking is opgesteld in samenwerking met verschillende gemeenten, Regionale Informatie en Expertisecentra en de VNG.

Lees meer

Welk project wint dé innovatieprijs van 2020?

30-04-2020

De Verkiezingen Handhaving en Toezicht gaan weer van start. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de Inspectieraad en beroepsvereniging Vide organiseren deze verkiezingen sinds 2012 om innovatie in het toezichts- en handhavingsvak te stimuleren. Meld je vernieuwende project vóór 1 juli aan om kans te maken op dé innovatieprijs van 2020.

Lees meer

Factsheet voor professionals over de stand van zaken ondermijningswetgeving per 1 januari 2020

21-01-2020

Deze factsheet voor professionals geeft de stand van zaken per 1 januari 2020 van de Ondermijningswetgeving.

Lees meer

Nieuw! Op 15 april is het eerst VBWTN congres voor Toezichthouders en Handhavers

21-01-2020

Op een werkelijk prachtige locatie waar met een helicopterview kan worden toegezien op de mooiste bouwwerken van Nederland vindt op woensdag 15 april voor de eerste keer een VBWTN congres plaats speciaal voor Toezichthouders en Handhavers.

Lees meer

Advies RvS helpt gemeenten niet bij aanpak ondermijning

05-07-2019

De VNG, Regioburgemeesters en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) hebben een gezamenlijke reactie opgesteld voor de Tweede Kamer over het rapport van de Raad van State (RvS) over ondermijning uit maart en de reactie van de ministers van JenV en BZK daarop.

Lees meer

Factsheet voor professionals over de stand van zaken Ondermijningswetgeving per 1 juli 2019

04-07-2019

Deze factsheet voor professionals geeft de stand van zaken per 1 juli 2019 van de Ondermijningswetgeving.

Lees meer

Kamerbrief met reactie op voorlichting Raad van State over aanpak ondermijning

07-06-2019

Minister Grapperhaus reageert op de Voorlichting van de Raad van State over de rol van gemeenten bij de aanpak van ondermijning.

Lees meer

De rol van gemeenten in de bestuurlijke en integrale aanpak van ondermijning

04-04-2019

Het advies van de Raad van State over de rol van burgemeesters in de aanpak van ondermijnende criminaliteit is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd door minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, mede namens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Minister Grapperhaus had om de zogenoemde voorlichting van de Raad van State gevraagd naar aanleiding van een verzoek van (regio)burgemeesters om hun rol in het bewaken van de openbare orde uit te breiden naar het ‘voorkomen en bestrijden van criminele activiteiten’ in hun gemeenten.

Lees meer

Meer grip op vakantieparken

31-01-2019

Gemeenten, provincies en samenwerkende partners die zich met vakantieparken bezig houden, zijn zich er in toenemende mate van bewust dat een proactieve benadering noodzakelijk is om problemen tegen te gaan én te voorkomen. De afgelopen jaren zijn hier door het land ervaringen mee opgedaan. Andere gemeenten willen hier graag van leren, er is veel behoefte aan het delen van informatie, tips en ervaringen. De kennis is gebundeld in deze handreiking. De handreiking biedt gemeenten diverse handelingsperspectieven om het beleid ten aanzien van vakantieparken vorm te geven.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.