Agenda

Nieuwe cursusdagen ‘Toezichthouden op vakantieparken: dit moet je weten

22-04-2024

Sommige Nederlandse vakantieparken kennen hardnekkige veiligheids- en leefbaarheidsproblemen. Toezichthouders spelen een belangrijke rol bij de aanpak daarvan. In 2022 organiseerde het CCV in samenwerking met Ariadne meerdere cursusdagen om toezichthouders op de hoogte te brengen van hun taken en bevoegdheden op deze parken. In 2024 herhalen we deze cursusdagen om meer toezichthouders de kans te geven zich in hun belangrijke rol te verdiepen

Lees meer

3e VBWTN Toezichthouders en Handhaverscongres

25-04-2024

Op donderdag 25 april is het 3e VBWTN Toezichthouders en Handhaverscongres. Zet deze dag alvast in je agenda

Lees meer

Oude agendaitems

Regiosessies Wet aanpak woonoverlast

26-06-2018

Het CCV hield de afgelopen maanden 8 regiosessies over de Wet aanpak Woonoverlast. In deze sessies werd uitgebreid stilgestaan bij de invoering van de nieuwe wet en wat dat betekent voor gemeenten, corporaties en andere partners in de regio. U kunt zich nu opgeven voor de regiosessie die op 12 juni wordt gehouden in Lelystad.

Lees meer

Regionale leerkring Aanpak vakantieparken

04-10-2019

Nederland telt 4.500 recreatieterreinen, waarvan 1.500 huisjesparken. Door toenemende concurrentie, verandering van de vraag en veroudering van het vastgoed, heeft ongeveer een derde van de parken weinig toekomstperspectief. Naast gevolgen voor lokale en regionale economie veroorzaakt deze trend ook een ongewenste dynamiek. Vakantieparken vormen een gelegenheidsstructuur voor bewoning en illegale activiteiten, met verloedering, sociale problematiek en mogelijk georganiseerde criminaliteit tot gevolg. Gemeenten hebben een belangrijke lokale regierol in deze opgaven. Provincies hebben een rol om het regionale belang te bewaken. Maar hoe pakt u dit aan? En wat moet u hiervoor op orde hebben? Platform31 organiseert in opdracht van het ministerie van BZK en VNG leerkringen in de regio om gemeenten en provincies te ondersteunen in het erkennen en herkennen van problematiek op vakantieparken en hen handelingsperspectief te geven om hun parken aan te pakken. Doet u mee?

Lees meer

Nieuwjaarsbijeenkomst met als gast prof.mr. Pieter van Vollenhoven

21-01-2021

Prof.mr. Pieter van Vollenhoven, onvermoeibaar pleitbezorger van goed toezicht is te gast tijdens deze online Vide Nieuwjaarsbijeenkomst. Hij zal een oproep doen voor steviger, onafhankelijker rijksinspecties.

Lees meer

Congres Handhaving en Gedrag

28-09-2021

Het programma Handhaving en Gedrag organiseert elke 2 jaar een landelijk congres om wetenschap en praktijk met elkaar te verbinden. Het congres is dé plek waar inspecteurs, handhavers, beleidsmakers, beleidsmedewerkers en wetenschappers elkaar ontmoeten. Waar de laatste gedragswetenschappelijke inzichten en de thema’s van morgen gedeeld worden.

Lees meer

ESI Jaarcongres 2021 "voordenken over veiligheid"

02-12-2021

Op donderdag 2 december vindt in congrescentrum Lumen in Zwolle het ESI Jaarcongres 2021 plaats. Als altijd staat het congres in het teken van de laatste ontwikkelingen op het gebied van evenementenveiligheid.

Lees meer

Toezichthouden op vakantieparken: dit moet je weten

31-03-2022

Ben jij toezichthouder in een gemeente met vakantieparken? En moet je in jouw gemeente weleens toezicht houden op deze parken? Dan is deze cursusdag voor jou!

Lees meer

Toezichthouden op vakantieparken: dit moet je weten

07-04-2022

Ben jij toezichthouder in een gemeente met vakantieparken? En moet je in jouw gemeente weleens toezicht houden op deze parken? Dan is deze cursusdag voor jou!

Lees meer

Toezichthouders en Handhaverscongres VBWTN 12 mei 2022

12-05-2022

Op een werkelijk prachtige locatie waar met een helicopterview kan worden toegezien op de mooiste bouwwerken van Nederland vindt op donderdag 12 mei 2022 voor de eerste keer een VBWTN congres plaats speciaal voor Toezichthouders en Handhavers.

Lees meer

Vide jaarcongres 2022

15-09-2022

Op 15 september 2022 organiseert Vide haar jaarlijkse congres "Tussen harde handhaving en zachte nudge". Dit keer met een feestelijk tintje, want Vide bestaat ruim 20 jaar! We kijken ernaar uit dit met u te vieren en u weer 'live' te ontmoeten.

Lees meer

2e BWT/VTH Toezichthouders en Handhaverscongres op 10 mei in Tilburg

10-05-2023

Na een zeer geslaagde eerste versie vorig jaar in Madurodam in Den Haag, kun je nu al de datum van 10 mei a.s. reserveren voor het 2e BWT en VTH Toezichthouders en Handhaverscongres in de LocHal in Tilburg. Zet hem dus al vast in je agenda!

Lees meer

Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet

25-01-2024

In deze 1-daagse training leert u hoe u toezicht en handhaving toepast onder de Omgevingswet en aanverwante wet- en regelgeving. Tijdens de training wordt ingegaan op de overeenkomsten en de verschillen met de huidige wetgeving

Lees meer

Vakmanschap is Meesterschap: VTH-kwalificatie

08-02-2024

Omgevingsdiensten en gemeenten zijn gehouden om de professionaliteit van hun medewerkers te monitoren en te bevorderen. Ook de mensen die zij inhuren. Hierdoor is het ook voor de zelfstandige of gedetacheerde VTH-professionals steeds belangrijker om een goed beeld te hebben van hun eigen vakmanschap. In deze workshop zoomen we in op het begrip vakmanschap en maken we de verdieping naar de KwaliteitsCriteria VTH.

Lees meer

Nieuwe cursusdagen ‘Toezichthouden op vakantieparken: dit moet je weten

09-04-2024

Sommige Nederlandse vakantieparken kennen hardnekkige veiligheids- en leefbaarheidsproblemen. Toezichthouders spelen een belangrijke rol bij de aanpak daarvan. In 2022 organiseerde het CCV in samenwerking met Ariadne meerdere cursusdagen om toezichthouders op de hoogte te brengen van hun taken en bevoegdheden op deze parken. In 2024 herhalen we deze cursusdagen om meer toezichthouders de kans te geven zich in hun belangrijke rol te verdiepen

Lees meer

Nieuwe cursusdagen ‘Toezichthouden op vakantieparken: dit moet je weten

11-04-2024

Sommige Nederlandse vakantieparken kennen hardnekkige veiligheids- en leefbaarheidsproblemen. Toezichthouders spelen een belangrijke rol bij de aanpak daarvan. In 2022 organiseerde het CCV in samenwerking met Ariadne meerdere cursusdagen om toezichthouders op de hoogte te brengen van hun taken en bevoegdheden op deze parken. In 2024 herhalen we deze cursusdagen om meer toezichthouders de kans te geven zich in hun belangrijke rol te verdiepen

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.