Regionale leerkring Aanpak vakantieparken

Datum: 4-10-2019
Starttijd: 9:30:00
Eindtijd: 13:00:00
Locatie: s-Hertogenbosch
Kosten: Aan deelname zijn geen kosten verbonden, maar deelname is niet vrijblijvend.

Nederland telt 4.500 recreatieterreinen, waarvan 1.500 huisjesparken. Door toenemende concurrentie, verandering van de vraag en veroudering van het vastgoed, heeft ongeveer een derde van de parken weinig toekomstperspectief. Naast gevolgen voor lokale en regionale economie veroorzaakt deze trend ook een ongewenste dynamiek. Vakantieparken vormen een gelegenheidsstructuur voor bewoning en illegale activiteiten, met verloedering, sociale problematiek en mogelijk georganiseerde criminaliteit tot gevolg. Gemeenten hebben een belangrijke lokale regierol in deze opgaven. Provincies hebben een rol om het regionale belang te bewaken. Maar hoe pakt u dit aan? En wat moet u hiervoor op orde hebben? Platform31 organiseert in opdracht van het ministerie van BZK en VNG leerkringen in de regio om gemeenten en provincies te ondersteunen in het erkennen en herkennen van problematiek op vakantieparken en hen handelingsperspectief te geven om hun parken aan te pakken. Doet u mee?

Wat gaat u doen?

In drie leerkringen gaat Platform31 in de regio’s Noord, Midden en Zuid aan de slag met gemeenten en provincies die werk willen maken van hun vakantieparken om te komen tot een lokale of regionale strategie en aanpak. De ervaring van gemeenten en provincies die voorop lopen in hun aanpak leert dat integraliteit een belangrijk uitgangspunt is. In deze leerkring leert u van deze koplopers en van elkaars praktijkervaringen, deelt u expertise en vormt u gedurende vijf bijeenkomsten een regionale leergroep. Daarnaast voorzien wij u als deelnemer van praktijkkennis en instrumentarium om grip te krijgen op uw vakantieparken.

De leerkring in de regio begint met een startbijeenkomst, waarin wij samen optrekken met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) dat op dezelfde dag en locatie van start gaat met een eerste kennisbijeenkomst over georganiseerde criminaliteit en ondermijning op vakantieparken. Na de startbijeenkomst volgen in de Regionale leerkring van Platform31 vier bijeenkomsten, waarvan twee in het najaar van 2019 en twee in het voorjaar van 2020.

Wat biedt de leerkring u?

In deze leerkring gaan we in uw regio aan de slag met vraagstukken die bij u in de gemeente en regio spelen op vakantieparken langs vier processtappen en vijf thema’s. In elke bijeenkomst leert u met en van (praktijk)experts en koplopende gemeenten over een integrale aanpak en wisselen we kennis en ervaring uit aan de hand van verschillende werkvormen. Hiermee versterkt u de strategie en aanpak voor uw parken.

U leert:

 • De breedte van vraagstukken kennen die spelen op vakantieparken vanuit economische revitalisering, wonen, veiligheid en ondermijning, sociale opgave en ruimtelijke herstructurering en over hoe deze vraagstukken in elkaar grijpen.
 • Problematiek op vakantieparken te signaleren en uw informatiepositie te versterken.
 • Strategie en perspectief voor uw vakantieparken te ontwikkelen.
 • Interne processen in stelling te brengen en regionale samenwerking met partijen aan te gaan.
 • Hoe u tot een praktische aanpak voor uw vakantieparken komt en welke instrumenten hiervoor nodig zijn.

U neemt mee:

 • (Ervarings)kennis van experts en koplopers in de aanpak van vakantieparken.
 • Voorbeelden en ervaringskennis van gemeenten in eigen regio.
 • Contacten met gemeenten en de provincie die in uw regio werken aan hun vakantieparken.

Voor wie?

Gemeenten en provincies die in de fase van beleidsvorming zijn en die behoefte hebben aan praktijkkennis en instrumentarium om grip te krijgen op hun vakantieparken om zo te komen tot een strategie en aanpak voor hun parken. Per Regionale leerkring kunnen maximaal 30 personen deelnemen. Deelnemers vallen hierbij uiteen in 7 tot 10 gemeenten – één kerndeelnemer en één tot twee collega’s van andere beleidsdomeinen – en medewerkers van provincies. Omdat tijdens de leerkring een leertraject wordt gestart waarin ervaringskennis wordt uitgewisseld en kennis wordt opgebouwd, is het belangrijk dat kerndeelnemers bij alle vijf bijeenkomsten aanwezig zijn. Ook is het belangrijk dat u bereid bent uw eigen knelpunten in te brengen en te reflecteren op de eigen aanpak.

Startbijeenkomst in uw regio

De leerkring begint met een startbijeenkomst in uw regio, waarin Platform31 samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) optrekt. Tijdens deze bijeenkomst komt u meer te weten over de Regionale leerkring van Platform31 en over de kennismodule georganiseerde criminaliteit en ondermijning van het CCV. Na de gezamenlijke plenaire start met een spreker uit de regio gaat Platform31 verder met de leerkring-bijeenkomst en gaat het CCV parallel daaraan aan de slag met de eerste verdiepende kennisbijeenkomst.

 • 24 juni: Startbijeenkomst Noord
 • Het Provinciehuis Drenthe: Westerbrink 1, 9405 BJ Assen
 • 25 juni: Startbijeenkomst Midden
 • Le Patapouf: Kolkmanstraat 1-3, 2805 CG Gouda
 • 4 oktober: Startbijeenkomst Zuid
 • Provinciehuis Noord-Brabant: Brabantlaan 1, 5200 MC ’s-Hertogenbosch

Na de startbijeenkomst in juni volgen in de Regionale leerkring van Platform31 vier bijeenkomsten, waarvan twee in het najaar van 2019 en twee in het voorjaar van 2020.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan beide trajecten of heeft u nadere vragen over de Regionale leerkring (Platform31) en de verdiepende ondermijningsmodule (CCV)? Neem dan gerust contact met ons op.

Programma startbijeenkomst

9.00 uur – Inloop
9.30 uur – Opening door dagvoorzitter Nico van Buren (Platform31)
9.35 uur – Toelichting en voortgang Actie-agenda Vakantieparken (ministerie van BZK & VNG)
9.45 uur – Gezamenlijke aftrap ‘Regionale leerkring Aanpak vakantieparken’ van Platform31 en kennismodule ‘Georganiseerde criminaliteit op vakantieparken’ van het CCV
10.00 uur – Daniëlle Steenbergen van GGD West-Brabant over kwetsbare groepen op vakantieparken
10.30 uur – Koffiepauze
11.00 uur – Start Regionale leerkring Aanpak Vakantieparken van Platform31
13.00 uur – Einde met Brabantse lunch

Deelname

Wilt u zich met uw collega’s van andere beleidsdomeinen aanmelden voor een Regionale leerkring? Dan vragen we u het aanmeldformulier (Word-doc, 73 kB) in te vullen en per mail te verzenden naar anne.heeger@platform31.nl.

Let op: Ook wanneer u de definitieve keuze nog niet heeft gemaakt en eerst wilt inventariseren of het traject bij u en uw gemeente/provincie past, bent u welkom bij de startbijeenkomst in de regio. U kunt dan ter plekke het aanmeldformulier invullen. Deelname aan de startbijeenkomst betekent dat u serieus interesse heeft in de leerkring. De leerkring is kosteloos, maar niet vrijblijvend. De kerndeelnemer van iedere aangemelde gemeente/provincie wordt geacht bij iedere bijeenkomst aanwezig te zijn.

Vragen of aanmelden

Voor vragen en/of aanmelden, neem contact op met Anne Heeger.

Of kijk op: www.platform31.nl/aanpak-vakantieparken

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.