Thema's Platform Handhaving Leefomgeving

Aanpak kwaliteit eigendom huisjesmelkers

Dit thema gaat over handhaving van verhuurde panden door eigenaars die de huurpenningen ver boven de kwaliteit van het verhuurde object stellen. Vaak worden deze panden verhuurd aan sociaal zwakkere huurders of aan studenten die al blij zijn dat ze een dak boven hun hoofd hebben. Om te zorgen dat ook deze woningen minimaal voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit bestaande bouw is het de taak van de lokale overheid hier op toe te zien. Op deze pagina vind u voorbeelden van diverse gemeenten in de vorm van beleidsdocumenten, voorbeeldbrieven en geanonimiseerde casussen.

Aanpak woonoverlast en vervuilde woningen

Dit thema gaat over handhaving overlast door eigenaars of huurders van woningen op hun omgeving Burenoverlast is één van de grootste ergernissen in ons land. Het kan hierbij dan gaan over geluidsoverlast, overlast door het stoken van hout, overlast door huisdieren of overlast door criminele activiteiten die plaatsvinden in een woning. Ook kan er sprake zijn van sterk vervuilde woningen vaak in combinatie met ernstig achterstallig onderhoud. Dit kan worden veroorzaakt door verzameldrift, het hebben van te veel huisdieren, of door psychische problemen bij de eigenaar of huurder. Naast de risico’s van bijvoorbeeld brandgevaar of het aantrekken van ongedierte speelt hierbij ook vaak stank- en geluidsoverlast een rol. Het aanpakken van deze voor de omgeving overlast gevende woningen vraagt een integrale aanpak vraagt een integrale aanpak door BWT, RO, GGD, politie en andere instanties. Op deze pagina vindt u voorbeelden van diverse gemeenten in de vorm van beleidsdocumenten, voorbeeldbrieven en geanonimiseerde casussen.

Aanpak kwaliteit bestaande bouw

Dit thema gaat over het laten voldoen van de bestaande bouw aan de minimale eisen die het Bouwbesluit hiervoor stelt. In de meeste gevallen voldoet de bestaande voorraad wel aan de minimale eisen, maar soms is het nodig om in te grijpen als een gebouw hier niet aan voldoet, bijvoorbeeld na een (omgevings)vergunningvrije verbouwing. Met het handboek bestaande bouw kan op een duidelijke en uniforme wijze een goed onderbouwde inspectie worden uitgevoerd, die indien nodig kan leiden tot een aanschrijving tot het in een voldoende kwalitatieve staat brengen van het pand. Verder vindt u op deze pagina nog een heel aantal voorbeelden van diverse gemeenten in de vorm van beleidsdocumenten, voorbeeldbrieven en geanonimiseerde casussen.

Aanpak strijdige huisvesting arbeidsmigranten

Dit thema gaat over handhaving van woningen en andere gebouwen die worden gebruikt voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Het komt helaas nog veel voor dat arbeidsmigranten op een zeer slechte en strijdige wijze worden gehuisvest. Dit kan op plekken waar deze huisvesting niet is toegestaan of op een wijze waar te veel mensen in een te kleine ruimte worden ondergebracht of deze ruimte niet voldoet aan de eisen uit de bouwregelgeving. Op deze pagina vindt u voorbeelden van diverse gemeenten in de vorm van beleidsdocumenten, voorbeeldbrieven en geanonimiseerde casussen om dit aan te pakken.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.