Over de vereniging

De Vereniging BWT Nederland is een beroepsvereniging voor gemeenten, organisaties en personen die actief zijn in of betrokken zijn bij het bouw- en woningtoezicht door gemeenten.

Doelstelling van de vereniging

De Vereniging BWT Nederland heeft tot doel het bevorderen van de kwaliteit van het bouw en woningtoezicht in Nederland in de meest brede zin van het woord. De Vereniging streeft dit na door:

 • de kennisuitwisseling tussen organisaties en personen die werkzaam zijn in het bouw- en woningtoezicht te stimuleren
 • de belangen van de professionals in het bouw- en woningtoezicht te behartigen
 • gemeenten en hun medewerkers op diverse manieren te ondersteunen bij het uitoefenen van hun werk
 • het uitvoeren van projecten met een gemeenschappelijk belang zoals het, Bristoets ©, het iTP integraal toezichtprotocol, de handreikingen Aanschrijvingen (digitaal) en Slopen
 • het coördineren en standaardiseren van opleidingscurricula voor medewerkers bouw- en woningtoezicht
 • het beheren van kwaliteitsborgingssystemen voor de sector

Oorsprong van de vereniging

De Vereniging BWT Nederland is in 2003 voortgekomen uit het Platform Bouw- en Woningtoezicht Grote Gemeenten. Dit platform van de circa 35 grootste gemeentelijke bouw- en woningtoezichten is op zijn beurt weer ontstaan uit een gemeenschappelijk benchmarkproject. Het platform pakte met steeds meer succes steeds grotere gemeenschappelijke projecten op, welke ook grote relevantie hadden voor de gemeenten die niet bij het platform waren aangesloten. Voor één van de projecten, het project CKB (=Collectieve Kwaliteitsnormering Bouwvergunningen) is uiteindelijk uit praktische overwegingen op 23 mei 2003 een projectvereniging opgericht. In samenwerking met een overleg van middelgrote en kleine gemeenten is vervolgens op 10 oktober 2003 besloten deze projectvereniging om te vormen tot een brede beroepsvereniging voor iedereen die in het bouw- en woningtoezicht werkzaam is .

Wat is BWT?

Wat is bouw en woningtoezicht?

Download de infographic hier voor eigen gebruik.

De projecten die de vereniging uitvoert

De Vereniging BWT Nederland voert momenteel de volgende projecten uit of is als partner bij deze projecten betrokken:

 • BRIStoets is een online toetsprogramma waarmee plantoetsers bouwplannen op eenduidige manier en transparant kunnen toetsen aan het Bouwbesluit. In BRIStoets is het protocol van de Vereniging BWT Nederland geïntegreerd, waardoor kwaliteit en verantwoording zijn geborgd. Het toetsen gebeurt aan de hand van de Landelijke Toetsmatrix Bouwbesluit 2012 (voorheen CKB-matrix).
 • iTP integraal toezichtprotocol
  Het integraal Toezicht Protocol is een gezamenlijk product van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, Platform milieuhandhaving grote gemeenten en de Nederlandse vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding. Het integraal Toezichtprotocol wordt door de Rijksoverheid ondersteund en geaccepteerd als landelijk standaard hulpmiddel bij de uitvoering van het omgevingstoezicht.
 • Project Kennisbank BWT/Digitale Vindplaats
  Er is een online kennisbank ontwikkeld met daarin alles wat gemeenten willen weten over een professioneel bouwtoezicht.
 • Bouw en Woningtoezicht in de Toekomst (BWT 4.0)
  Het bouw- en woningtoezicht staat voor grote veranderingen via verschillende sporen. Er is een wetsontwerp in voorbereiding, dat een ‘duaal stelsel’ regelt als tussenstap naar eventueel volledig private kwaliteitsborging. Op een ander spoor is het overhevelen van BWT-taken naar de RUD het thema. En ondertussen worden steeds meer activiteiten ‘vergunningvrij’ maar niet ‘regelvrij’. Wat dit betekent voor organisaties en medewerkers en hoe zij hierover kunnen meepraten is het domein van dit project.
 • Handreiking slopen / Handreiking Handhaving bij Illegale Asbestsloop
  Deze handreikingen wijzen in de eerste plaats degenen de weg die namens het bevoegd gezag uitvoering geven aan voorlichting, toetsing, toezicht en handhaving op het gebied van slopen en het verwijderen van asbest. Onder uitvoerige verwijzing naar de wet- en regelgeving gaat de handreiking vooral in op de sloopmelding op grond van het Bouwbesluit, die m.i.v. 1 april 2012 de plaats inneemt van de sloopvergunning op grond van de gemeentelijke bouwverordening. Hoewel het woord melding iets anders doet vermoeden gaat het in veel gevallen om dezelfde werkzaamheden die nodig zijn om een echte melding te doen (door degene die iets wil slopen) en deze te beoordelen en toe te zien op de uitvoering.

Bestuur

Bestuur
Bestuur

Else Poortvliet
Else Poortvliet

Functie:Voorzitter (Dagelijks bestuur)
Regio:Den Haag
E-mail:else.poortvliet@denhaag.nl

Petra van Oosterbosch
Petra van Oosterbosch

Functie:Secretaris (Dagelijks bestuur)
Regio:Achterhoek
E-mail:petra.vanoosterbosch@odachterhoek.nl

Edwin Lastdrager
Edwin Lastdrager

Functie:Penningmeester (Dagelijks bestuur)
Regio:Enschede

Roelof Oost
Roelof Oost

Functie:Algemeen bestuur, Communicatie en redactie Brip
Regio:Utrechtse Heuvelrug

Jack van ‘t Ende
Jack van ‘t Ende

Functie:Algemeen bestuur, Toezicht en handhaving en iTP
Regio:Apeldoorn

Theo de Bruin
Theo de Bruin

Functie:Algemeen bestuur
Regio:Tilburg

Jennemieke Kleijwegt- Tak
Jennemieke Kleijwegt- Tak

Regio:Utrecht
E-mail:j.kleijwegt@utrecht.nl

Dick Bezemer
Dick Bezemer

Regio:Rotterdam
E-mail:DCW.Bezemer@Rotterdam.nl
Tel:06-20879935
Postbus 6577
3002 AN Rotterdam

Medewerkers

Wico Ankersmit
Wico Ankersmit

Functie:Directeur
E-mail:wa@vereniging-bwt.nl
Tel:06-13154648

Annemieke Mulder

Functie:Managementassistente
E-mail:annemieke_mulder@vereniging-bwt.nl
Tel:0612099080

Overige comissies

Telefoonnummer inzake calamiteiten e.d. tel: 06-13154648

De Vereniging BWT houdt kantoor aan de julianalaan 13 te Vaassen. Bezoek op deze locatie is uitsluitend op afspraak.

Expertisenetwerk Constructieve Veiligheid (COBc)

 • voorzitter: Dick Bezemer (gemeente Rotterdam)
 • secretaris: ing. A.R. Kerp  (gemeente Ridderkerk)

Expertisenetwerk Gezondheid en Duurzaamheid

 • voorzitter: Ruud van Schie (gemeente Den Haag)
 • secretaris: Erik Westerink (gemeente Lelystad)

Werkgroep Private kwaliteitsborging

projectleider: Wico Ankersmit

Secretariaat

Het secretariaat is gevestigd bij de Vereniging Stadswerk Nederland

Vereniging BWT Nederland
t.a.v. algemeen secretariaat
Postbus 416
6710 BK Ede
 
tel.: 0318-438340
fax: 0318-437653
 
Het bezoekadres is:

Julianalaan 13
8171 EA Vaassen

Postadres:
Vereniging BWT Nederland
t.a.v. de Ledenadministratie
Postbus 416
6710 BK Ede

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.