Nieuwe cursusdagen ‘Toezichthouden op vakantieparken: dit moet je weten

Datum: 11-4-2024
Starttijd: 8:30:00
Eindtijd: 16:45:00
Locatie: Arnhem
Kosten: Gratis

Sommige Nederlandse vakantieparken kennen hardnekkige veiligheids- en leefbaarheidsproblemen. Toezichthouders spelen een belangrijke rol bij de aanpak daarvan. In 2022 organiseerde het CCV in samenwerking met Ariadne meerdere cursusdagen om toezichthouders op de hoogte te brengen van hun taken en bevoegdheden op deze parken. In 2024 herhalen we deze cursusdagen om meer toezichthouders de kans te geven zich in hun belangrijke rol te verdiepen.

Deze cursusdagen worden mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deelname is kosteloos.

Kenniscarrousel

Tijdens deze cursusdagen kunnen toezichthouders hun kennis over verschillende thema’s weer helemaal opfrissen tijdens de kenniscarrousel met onderstaande onderwerpen:

  • Bevoegdheden

Toezichthouders hebben op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) verschillende bevoegdheden. Denk bijvoorbeeld aan het betreden van plaatsen en het invorderen van inlichtingen en identiteitsbewijzen. Tijdens deze workshop leren toezichthouders meer over hun taken en bevoegdheden op vakantieparken. Het team van Ariadne verzorgt deze workshop.

  • Identiteitsbewijzen

Wat zijn gangbare vormen van document- en ID-fraude? Hoe ziet een vals paspoort of ID-kaart eruit? Waar moet je op letten? In deze workshop geeft de Koninklijke Marechaussee (KMar) daar een beeld bij en bespreekt hoe dit samen te bestrijden is.

  • Drugscriminaliteit

Hoe wordt drugs geproduceerd en hoe herken je de apparatuur waarmee gewerkt wordt? De Landelijke Faciliteit Ontmantelen van de politie vertelt toezichthouders hier meer over. Ook komt voor toezichthouders relevante casuïstiek aan bod. Daarnaast is er uitgebreid ruimte voor vragen en verdieping.

  • Arbeidsuitbuiting

Toezichthouders leren van de Nederlandse Arbeidsinspectie hoe zij arbeidsuitbuiting herkennen en signaleren. Ook ontdekken ze welke rol deze inspectie speelt bij ondermijning op vakantieparken, het toezicht op arbeidswetten en de aanpak van risico’s. Daarnaast komt het belang van een integrale aanpak aan bod.

Programma

Tijd Programma-onderdeel
8.30 – 9.00 uur Inloop
9.00 – 9.15 uur Opening
9.15 – 10.00 uur Presentatie ‘Psychologie van het waarnemen’.
Mick Claessens en Mirjam Prinsen, adviseurs Gedrag en Samenleving bij het CCV, nemen je op een laagdrempelige en interactieve wijze mee in de psychologie van waarneming. Wat zie je en wat zie je niet als je een vakantiepark oploopt? Hoe kan dit van invloed zijn op je rol als toezichthouder? Met filmpjes en aansprekende voorbeelden gaan we hierover met elkaar in gesprek.
10.00 – 10.15 uur Pauze
10.15 – 12.40 uur Kenniscarrousel ronde 1 en 2
12.40 – 13.30 uur  Lunch
13.30 – 16.00 uur Kenniscarrousel ronde 3 en 4
16.00 – 16.45 uur Borrel

Data

Het CCV en Ariadne organiseren de cursusdagen voor Noord, Zuid- en Midden-Nederland op de volgende data:

Dinsdag 9 april – Leeuwarden
Donderdag 11 april – Arnhem
Maandag 22 april – Den Bosch

Deelname is kosteloos.

Schrijf je direct in voor de bijeenkomst van jouw voorkeur

Doelgroep

Deze cursusdag is bedoeld voor toezichthouders die meer willen weten over hun taken en bevoegdheden op vakantieparken.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.