Nieuws 2018

Minister Ollongren: stappenplan beoordeling breedplaatvloeren hoeft niet aangepast.

17-12-2018

De conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de instorting in Eindhoven heeft geleid tot vragen over het onderzoek naar breedplaatvloeren in bestaande gebouwen en het daarvoor opgestelde Informatiedocument met stappenplan. De minister schrijft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer dat er geen aanleiding is het Stappenplan aan te passen en dat er ook geen consequenties zijn voor reeds uitgevoerde onderzoeken.

Lees meer

Kamerbrief bij onderzoek stappenplan breedplaatvloeren OvV-rapport

13-12-2018

Minister Ollongren (BZK) geeft een reactie op het onderzoek over de consequenties voor het informatiedocument voor de beoordeling van bestaande gebouwen.

Lees meer

Interview over bouwtoezicht en WKB op BNR Nieuwsradio

12-12-2018

Vandaag is Vincent Hilhorst van de gemeente Den Haag, en medeschrijver aan de Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid geïnterviewd door BNRradio, Hij was al om half acht vanochtend live op de radio te horen tijdens een interview. Daarnaast was Fries Heinis aan het woord. Als directeur van Bouwend Nederland gaf hij aan geen voorstander te zijn van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Lees meer

Initiatiefnemers Lente-akkoord onderzoeken mogelijke impact definitieve BENG-eisen

29-11-2018

Tijdens het NEN-congres op dinsdag 20 november maakte het ministerie van BZK de definitieve BENG-eisen bekend. Ook is de NTA 8800, de nieuwe berekeningsmethode gepresenteerd. Deze eisen en de NTA 8800 treden per 1 januari 2020 in werking.

Lees meer

Symposium Eurocodes: presentaties

28-11-2018

Op 21 november j.l. organiseerde VNconstructeurs in samenwerking met NEN het symposium Eurocodes over wat er verandert in de nieuwe normen en wat dat in de praktijk betekent voor het dagelijks werk van de constructeur.

Lees meer

Bang voor BENG?

27-11-2018

De angst voor BENG, die ik soms wel eens bespeurde in de ogen van vastgoedprofessionals, is verdwenen. Hij lijkt omgeslagen in verontwaardiging. De vorige week gepresenteerde concept-grenswaarden worden door koplopers in de sector nu omschreven als ‘slappe hap’. Tijd voor nuance, duiding en advies.

Lees meer

App Ondermijning gelanceerd

23-11-2018

Politieke ambtsdragers kunnen vanaf nu de hulp van een app inroepen bij de herkenning van ondermijning. De app is live gegaan op de Dag van de Lokale Democratie waar zo'n 700 raadsleden, lokale bestuurders, ambtenaren en griffiers bijeen kwamen om ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen.

Lees meer

VNG teleurgesteld over AMvB Cannabisbeleid

21-11-2018

Deze week verscheen de AMvB van de ministeries van JenV en VWS over het Cannabisbeleid ('wietexperiment'). De VNG is teleurgesteld over het resultaat: er is weinig ruimte voor lokaal maatwerk, en de voorwaarden die worden gesteld, brengen veel praktische knelpunten met zich mee

Lees meer

NPR 9998 voor aardbevingsbestendig bouwen herzien

07-11-2018

De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 voor aardbevingsbestendig bouwen, in het als gevolg van gaswinningen aardbevingsgevoelige gebied in Groningen, is gepubliceerd. Met deze NPR kunnen partijen bestaande en nieuwe gebouwen robuuster maken tegen aardbevingen. Belanghebbenden kunnen de NPR kosteloos downloaden.

Lees meer

Een terugblik op het COBc congres

05-11-2018

Afgelopen donderdag, 1 november, heeft het jaarlijkse COBc congres weer plaatsgevonden, zoals afgelopen jaren weer met een zinvol programma. Voor de deelnemers die alles nog een keer willen doorlezen of aan hun collega’s willen laten lezen, staan de presentaties live op onze site.

Lees meer

Symposium: ‘Succesvol werken met de MPG’

31-10-2018

Op donderdag 13 december 2018 organiseert Kiwa in het monumentale voormalige Soesterbergse kleinseminarie Conferentiecentrum Kontakt der Kontinenten het symposium ‘Succesvol werken met de MPG’. Wij willen u hierbij graag uitnodigen voor dit event, waarin de praktijk van de MPG centraal staat.

Lees meer

Symposium: ‘Succesvol werken met de MPG’

31-10-2018

Op donderdag 13 december 2018 organiseert Kiwa in het monumentale voormalige Soesterbergse kleinseminarie Conferentiecentrum Kontakt der Kontinenten het symposium ‘Succesvol werken met de MPG’. Wij willen u hierbij graag uitnodigen voor dit event, waarin de praktijk van de MPG centraal staat.

Lees meer

Constructieve veiligheid in de bouw verdient meer!

30-10-2018

Samen aan de slag! Recent is Nederland opnieuw opgeschrikt door enkele incidenten met parkeergarages. Ze trekken veel publicitaire aandacht en roepen vragen op over de kwaliteit van onze gebouwen. Duidelijkheid over de oorzaken laat nog op zich wachten. Wat is er aan de hand? Matig onderwijs, gebrekkig toezicht, werkdruk, Wet van Murphy?

Lees meer

Analyse enquête Bouw- en Woningtoezicht over kwaliteit toezicht en de kwaliteit van de bouw EenVandaag

25-10-2018

Op 16 oktober was er een item op EenVandaag over de kwaliteit van het toezicht en de kwaliteit van de bouw. Dit naar aanleiding van de enquête die door EenVandaag is gehouden in samenwerking met de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. In de uitzending zowel op Radio1 als in het TV programma van EenVandaag is verslag gedaan van de uitkomsten van deze enquête. Onderstaande analyse van de enquête gaat dieper in op de beantwoording van de ruim 360 respondenten.

Lees meer

Betonwapening parkeergarage niet aangepast op afwijkend ontwerp

18-10-2018

De parkeergarage bij Eindhoven Airport is vorig jaar ingestort doordat de vloerplaten anders werden toegepast dan gebruikelijk is, zonder dat is nagedacht over de consequenties. Als gevolg daarvan was de wapening ter hoogte van de naden van de vloer te kort. Dat staat in het rapport ‘Bouwen aan constructieve veiligheid – Lessen uit instorting parkeergebouw Eindhoven Airport’, dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid vandaag heeft gepubliceerd. De Raad constateert dat de bouwsector er nog steeds niet in slaagt om veiligheidsrisico’s van bouwprojecten structureel goed te beheersen.

Lees meer

De presentaties van het 15de jaarcongres VBWTN staan live

16-10-2018

De presentaties van het 15de jaarcongres VBWTN staan live

Lees meer

Het waarom van een nieuwe generatie Eurocodes

12-10-2018

Europa is hard op weg naar een nieuwe generatie Eurocodes. Waarom zijn die eigenlijk nodig? En welke rol speelt Nederland bij die ontwikkeling? We vroegen het aan prof. Simon Wijte (TU Eindhoven / Adviesbureau ir. J.G. Hageman) en Maurice Hermens (Royal HaskoningDHV). Beiden zijn spreker op het Symposium Eurocodes, dat NEN op woensdag 21 november organiseert in samenwerking met VNconstructeurs.

Lees meer

NEN 8707 ‘Beoordeling constructieve veiligheid van bestaande constructie bij verbouw en afkeur - Geotechnische constructies’ gepubliceerd

28-09-2018

De definitieve versie van NEN 8707 is gepubliceerd. De norm geeft aan hoe de beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaande geotechnische constructie (fundering, grondkerende wand, verankering of grondconstructie) vastgesteld kan worden.

Lees meer

Symposium Eurocodes

17-09-2018

Op woensdag 21 november 2018 is de jaarlijkse vergadering van de CEN TC250. In 2020 worden de nieuwe Eurocodes van kracht. Dat lijkt ver weg, maar het is zaak om u er tijdig over te laten informeren en op voor te bereiden. Wat betekenen de nieuwe Eurocodes in de praktijk van de constructeur? Laat u bijpraten door de direct betrokkenen!

Lees meer

Green Deal Scholen: wat hebben we tot nu toe geleerd?

04-09-2018

Hoe maken we onze scholen sneller duurzaam? Deze vraag was het uitgangspunt van de Green Deal Scholen. Op de eindmeting na is het programma helemaal afgerond. Welke stappen zijn er gezet en welke lessen zijn er geleerd? En wat kunnen gemeenten en schoolbesturen nu doen om hun scholen te verduurzamen?

Lees meer

Wilt u meedenken over houtrook? Meld u aan!

03-09-2018

Voor het ontwikkelen van voorlichting, een stookalert en een meetmethode omtrent particuliere houtstook zoeken wij ambtenaren die mee willen denken over de invulling hiervan.

Lees meer

Vide bijeenkomst "Veiligheid, verantwoordelijkheid en de rol van toezicht"

29-08-2018

Het borgen van onze veiligheid is een klassieke kerntaak van de overheid, zo heet het. Maar wat betekent dit in tijden waarin we praten over netwerken, governance, participatie en co-productie? Vooral na incidenten placht men nog wel terug te grijpen naar de idee van de centraal verantwoordelijke overheid. Hoe gaan overheid en burgers met deze ambivalentie om? Dit was het onderwerp van een speciaal themanummer van het tijdschrift Bestuurskunde. Verschillende auteurs lieten hun licht schijnen op deze materie.

Lees meer

Event Energieprestatie 2.0: De nieuwe bepaling energieprestatie gebouwen

29-08-2018

Op 20 november organiseert NEN met medewerking van het ministerie van BZK een event dat u niet wilt missen. Alles over de nieuwe bepalingsmethode voor energieprestatie en wat er gaat veranderen. Kom ook!

Lees meer

Kamerbrief inzake reactie Centraal Bureau Bouwbegeleiding (CBB) naar aanleiding van rondetafelgesprek Veiligheid betonvloeren

28-08-2018

Minister Ollongren (BZK) geeft de Tweede Kamer haar reactie op de brief van het Centraal Bureau Bouwbegeleiding (CBB) te Arnhem naar aanleiding van het rondetafelgesprek Veiligheid betonvloeren.

Lees meer

De inschrijving voor het 15de jaarcongres van VBWTN is geopend.​

08-08-2018

Wij nodigen u van harte uit voor het grote jaarcongres van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. Zoals ieder jaar een congres dat de BWT-er niet mag missen. Zowel in het plenaire ochtendprogramma, als ook bij de 20 workshops willen wij u op de hoogte brengen van de vele ontwikkelingen op ons vakgebied. Om die reden hopen wij dan ook, weer samen met u en ruim 475 andere deelnemers, sprekers en sponsoren een boeiend congres te mogen organiseren.

Lees meer

Aardgas is passé: graag meer aandacht voor wko

17-07-2018

Tijdens de ZEN platformbijeenkomst van 12 juni jl. werd geconcludeerd dat we nog te weinig weten van bodemenergie. Nu aardgas passé is moeten we veel meer gebruik gaan maken van bodemenergie, zoals bijvoorbeeld wko. Daarom wil het ZEN-platform meer leren van de praktijkervaringen bij reeds uitgevoerde wko-projecten.

Lees meer

Onderzoek Eigen Huis: ventilatie en geluid niet op orde

16-07-2018

Vereniging Eigen Huis heeft bij 10 woningen gebouwd onder kwaliteitsborging onderzoek laten uitvoeren naar de ventilatie, installatiegeluid en luchtdichtheid. Het door BBA Binnenmilieu uitgevoerde onderzoek is op 9 juli aan minister Ollongren toegezonden

Lees meer

TK Versterking aanpak ondermijning: stand van zaken uitvoering ambities regeerakkoord

12-07-2018

Zoals toegezegd1 zet ik in deze brief uiteen hoe het kabinet de aanpak van ondermijnende criminaliteit de komende jaren wil versterken en versnellen.

Lees meer

Impact van de nieuwe generatie Eurocodes

11-07-2018

De Eurocodes worden herzien. Vanaf 2020 komen deze normen voor het constructief ontwerp beschikbaar. Deze nieuwe Eurocodes worden geschreven voor de constructeur in de praktijk. Om meer te weten te komen over deze ontwikkeling en over staal- en betonconstructies in het bijzonder, organiseert NEN samen met VNConstructeurs een symposium over de impact van de nieuwe generatie Eurocodes. Wilt u als belanghebbende meepraten over dit onderwerp, meld u dan aan!

Lees meer

Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord

10-07-2018

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Eerste Kamer een brief over Voorstel voor hoofdlijnen van een klimaatakkoord.

Lees meer

Vereniging BWT zeer ontstemd over inhoud brief wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

02-07-2018

Afgelopen vrijdag heeft Minister Ollongren (BZK) aan de Eerste Kamer, en in afshrift aan de Tweede Kamer een brief gestuurd over het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen. De Vereniging BWT Nederland is hierover zeer ontstemd omdat was afgesproken een uitstelbrief te sturen aangezien momenteel nog wordt gewerkt aan een bestuursakkoord waarin afspraken moeten worden opgenomen over een uitvoerbare rol van het bevoegd gezag onder het nieuwe stelsel, en een juiste uitwerking van de door de Tweede Kamer aangenomen amendementen.

Lees meer

Kennisportaal Constructieve Veiligheid gelanceerd

02-07-2018

Veilig werken in de bouw is de verantwoordelijkheid van alle partners in de keten. Woensdag 27 juni werd bij Movares officieel het kennisportaal constructieve veiligheid www.kpcv.nl gelanceerd door Bart Dunsbergen van het ministerie van BZK en Margreet Schotman voorzitter van VBTN.

Lees meer

De kunst van het construeren ontrafeld

27-06-2018

Donderdag 28 juni a.s. wordt bij IMd Raadgevende Ingenieurs in Rotterdam De kunst van het construeren gelanceerd. In dit boek tonen vier gerenommeerde Nederlandse constructeurs aan de hand van elf principes de architectonische, functionele en financiële meerwaarde van slimme, efficiënte constructies. Op deze manier leggen zij de essentie van het constructeursvak bloot in woord en beeld

Lees meer

Lancering Kennisportaal Constructieve Veiligheid door Ferdi Licher van het ministerie BZK en Margreet Schotman voorzitter van VBTN

21-06-2018

Op 27 juni aanstaande wordt ’s middags op het hoofdkantoor van MOVARES in Utrecht het Kennisportaal Constructieve Veiligheid gelanceerd door Ferdi Licher, directeur Bouw en Energie BZK en Margreet Schotman, voorzitter van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland.

Lees meer

Waarborg constructieve veiligheid

08-06-2018

Het meest essentiële bij het bouwen is veiligheid. We moeten er voor zorgen dat wát we bouwen ook veilig is. Dan hebben we het over constructieve veiligheid en brandveiligheid. Op dit moment zijn er onvoldoende waarborgen dat het met die veiligheid wel goed zit.

Lees meer

De presentaties van het managementsymposium staan live

07-06-2018

Vandaag zijn de presentaties van het Managementsymposium en ALV​ gepubliceerd. Tijdens het managementsymposium zijn weer een groot aantal verschillende onderwerpen aan bod gekomen. De presentaties zijn hier te vinden.

Lees meer

LANCERING KENNISPORTAAL CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID

05-06-2018

Eind 2017 is door een aantal zeer betrokken personen uit de branche het initiatief genomen de bestaande kennis en ervaring om te komen tot constructief veilige constructies te bundelen en interactief te ontsluiten voor alle betrokkenen in het bouwproces. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van opdrachtgevers, opdrachtnemers, adviseurs, toeleveranciers, etc. heeft met veel enthousiasme hard gewerkt aan het Kennisportaal Constructieve Veiligheid. Het resultaat mag er zijn. Voortbordurend op het Compendium Constructieve Veiligheid uit 2008 is de informatie gemoderniseerd en is ook ingespeeld op de ontwikkelingen van de voortgaande digitalisering van de bouw, de ontwikkeling van de Veiligheidsladder, enz.

Lees meer

Kamerbrief over stand van zaken onderzoek veiligheid gebouwen met breedplaatvloeren

01-06-2018

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de acties die zijn ondernomen naar aanleiding van het instorten van parkeergarage in aanbouw op Eindhoven Airport op 27 mei 2017. Tevens informeert ze over de stand van zaken van het onderzoek bij bestaande gebouwen.

Lees meer

Onderzoek naar de reactie bij brand van medium-scale gevelconstructies met aluminium composiet gevelbekleding.

28-05-2018

De brandontwikkeling over de gevel van een gebouw is afhankelijk van de prestaties van de gehele constructie in plaats van alleen de prestaties van de individuele bouwmaterialen. Een gevelsysteem bestaat uit de beplating, isolatiemateriaal, luchtspouw, barrières in de luchtspouw, bevestigingsmiddelen, ondergrond en detaillering zoals bevestiging van kozijnconstructies. Efectis heeft onderzoek uitgevoerd naar de invloed op de brandontwikkeling van het combineren van verschillende gevelpanelen met verschillende isolatiemateriale

Lees meer

Kennisbijeenkomst Breedplaatvloeren

25-05-2018

Kennisbijeenkomst Breedplaatvloeren Datum: 31-05-2018 Locatie: Bouwend Nederland Zilverstraat 69 te Zoetermeer Programma: 15:30 – 21:00

Lees meer

Norm voor vlakglas van gebouwen gepubliceerd

22-05-2018

NEN heeft onlangs NEN 3569 ‘Vlakglas voor gebouwen - Risicobeperking van lichamelijk letsel door brekend glas’ gepubliceerd. Deze norm geeft antwoord op de regeling van betrouwbaarheid.

Lees meer

De presentaties van de regiodagen 2018 staan live

30-04-2018

De presentaties van de regiodagen staan live. Voor de mensen die er niet bij waren staat er bij iedere presentatie een korte samenvatting.

Lees meer

Kamerbrief over ontwikkeling beleid voor trillingshinder spoor

24-04-2018

Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar mogelijke trillingsbeperkende maatregelen voor nieuwe bebouwing langs een bestaande hoofdspoorweg.

Lees meer

Een bijzonder managementsymposium inschrijving geopend

19-04-2018

Op woensdag 6 juni a.s. zal het jaarlijkse managementsymposium met als kort onderdeel hiervan de Algemene ledenvergadering van de Vereniging BWT Nederland worden gehouden. En het beloofd dit jaar een bijzonder boeiend programma te worden. Centrale thema van het symposium is de toekomst van de aarde, de bouw en het BWT

Lees meer

IABSE Seminar "Vancouver - Engineering the Future"

30-03-2018

The Dutch and Belgian National Groups of IABSE organize the seminar ‘Vancouver - Engineering the Future’ at Witteveen+Bos in Breda. IABSE IABSE stands for International Association for Bridge and Structural Engineering and is the international professional and scientific association active in the field of structural engineering. IABSE offers a platform for structural engineers to exchange information and to learn from each other at the international level. IABSE covers all aspects of structural engineering in all materials. The structures comprise besides bridges also buildings and all kinds of civil engineering structures. For more information see www.iabse.org. The Dutch and Belgian National Groups of IABSE are sister associations of the main IABSE organization which is based in Zurich, Switzerla

Lees meer

Informatiebijeenkomst ‘Bescherming van staalconstructies tegen corrosie

29-03-2018

De normserie NEN-EN-ISO 12944 ‘Bescherming van staalconstructies tegen corrosie door middel van verfsystemen’ is in 2017 herzien. Diverse delen van de serie zijn hierdoor gewijzigd. Op donderdagmiddag 14 juni organiseert NEN een informatiebijeenkomst om deze wijzigingen toe te lichten. Wilt u als belanghebbende meepraten over de gevolgen van deze wijzigingen voor de praktijk, dan bent u van harte uitgenodigd.

Lees meer

Richtlijnen leidingen in breedplaatvloeren

22-03-2018

Duidelijke richtlijnen moeten een spaghetti van leidingen in breedplaatvloeren voorkomen. Door een toename van installaties in gebouwen wordt het in de betonvloer drukker, waardoor zwakke plekken kunnen ontstaan. En soms steken buizen zelfs boven het beton uit.

Lees meer

Aanpak gezondheidseffecten door houtrook

19-03-2018

Geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag. Deze vormen van overlast door het stoken van hout kan voor omwonenden overlast opleveren. Het Platform Houtrook en Gezondheid vraagt de VNG en staatssecretaris van Ie W om in actie te komen om dit probleem te voorkomen dan wel te verminderen.

Lees meer

Norm over bestaande betonbouw ter commentaar gepubliceerd

14-03-2018

Het normontwerp NEN 8702 ‘Bestaande betonbouw’ is gepubliceerd. Commentaar van u als belanghebbende wordt bijzonder op prijs gesteld daar het een compleet nieuwe norm betreft. De commentaarperiode loopt tot 1 juni 2018.

Lees meer

De risico’s van asbest uitgelegd in Jip en Janneke taal.

06-03-2018

De Vereniging BWT Nederland heeft op haar website de toolbox asbestdaken ontwikkeld. In deze toolbox zit gereedschap waarmee gemeenten burgers en bedrijven kunnen informeren over het verantwoord verwijderen of laten verwijderen van asbest. Ook milieu Centraal heeft een informatie pagina ontwikkeld waar voor de burger en het bedrijfsleven in Jip en Janneke taal is geschreven hoe om te gaan met asbest.

Lees meer

Norm over uitvoeren betonconstructies ter commentaar gepubliceerd

06-03-2018

Ontwerp NEN 8670 ‘Uitvoeren betonconstructies’ is onlangs voor commentaar gepubliceerd. Uw commentaar is zeer welkom om het normontwerp verder te verbeteren. De commentaarperiode loopt tot 1 april 2018.

Lees meer

NEPROM-Gedragscode constructieve veiligheid onverminderd actueel

09-02-2018

In 2008 heeft de NEPROM een Gedragscode Constructieve veiligheid ontwikkeld. Een praktisch document, bestaand uit verplichtingen en aanbevelingen. Het biedt handvatten bij het beantwoorden van de vraag: hoe ga ik in mijn project om met constructieve veiligheid?

Lees meer

Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid VBWTN 14 februari a.s. op agenda Tweede Kamer

01-02-2018

De Tweede Kamer wordt op 14 februari a.s. door de minister geïnformeerd over de reactie die zij heeft gestuurd aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van het onderzoeksrapport dat de Onderzoeksraad heeft opgesteld naar aanleiding van het ongeval bouwplaats Rijnstraat.

Lees meer

Correctieblad op norm voor geotechnisch ontwerp constructies verschenen

29-01-2018

In Correctieblad NEN 9997-1:2016/C2:2017 zijn een aantal correcties gemaakt, is een fout hersteld en zijn formuleringen op diverse waarden aangescherpt.

Lees meer

Bijeenkomst Platform Grote Gemeenten op 8 februari in Almere

10-01-2018

Beste collega’s Hierbij de agenda voor het Platform Grote Gemeenten op 8 februari in Almere. Zoals je in de agenda kunt lezen willen we graag starten met het leren van elkaars beste voorbeelden in procesverbetering van het vergunningenproces. Inschrijven kan hier In Almere hebben we afgelopen jaar onze handen vol gehad aan het in goede banen leiden van de enorm toegenomen bouwproductie. In 2018 willen we een verdere kwaliteitsslag maken inzake de inhoudelijke behandeling en het contact met de klant. Natuurlijk zijn wij daarin al druk bezig om zelf het wiel uit te vinden. We willen hierbij echter graag van ons netwerk gebruik maken. We nodigen jullie daarom uit om de voorbeelden waar je trots op bent, waar je iets voor de aanvragers of juist inhoudelijk goed geregeld hebt met ons te delen. Wij verzamelen alle input en zorgen dat deze 8 februari beschikbaar is om te bespreken en van elkaar te leren.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.