Constructieve veiligheid in de bouw verdient meer!

Samen aan de slag!

Recent is Nederland opnieuw opgeschrikt door enkele incidenten met parkeergarages. Ze trekken veel publicitaire aandacht en roepen vragen op over de kwaliteit van onze gebouwen. Duidelijkheid over de oorzaken laat nog op zich wachten. Wat is er aan de hand? Matig onderwijs, gebrekkig toezicht, werkdruk, Wet van Murphy? 

Aandacht voor constructieve veiligheid is niet nieuw. Zo organiseerden VNconstructeurs en Bouwend Nederland in juli 2017 samen met opdrachtgevers een bijeenkomst over veiligheid bij complexe bouwprojecten. Dit voorjaar nog werd het Kennisportaal Constructieve Veiligheid gelanceerd en verscheen de richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid. Kortom, vele partijen in de sector zijn met het onderwerp bezig. De recente incidenten en de reacties daarop van burgers en opdrachtgevers vragen echter om meer: meer aandacht, meer duidelijkheid, meer prioriteit met als doel meer veiligheid.

De veiligheid van onze gebouwde omgeving mag namelijk op geen enkele manier ter discussie staan. Daarover is iedereen het roerend eens.

Samen pakken we de handschoen op!
VNconstructeurs, Bouwend Nederland en Koninklijke NLingenieurs slaan daarom de handen ineen. Wat is er nodig om tot meer duidelijkheid te komen? Tot meer veiligheid? Hoe beslechten we de versnippering in de keten? Hoe zorgen we ervoor dat bestaande kennis daadwerkelijk wordt toegepast, en nieuwe kennis tijdig beschikbaar komt?

De initiatiefnemers starten een constructieve dialoog met betrokken partijen waarbij nadrukkelijk wordt voortgebouwd op wat er is, maar ook wordt gekeken naar wat er nog meer nodig is.

Werkconferentie
Deze gezamenlijke dialoog trappen we af op 16 november a.s. met de  werkconferentie Constructieve Veiligheid in de bouw verdient meer!

Constructeurs, ingenieurs, aannemers, opdrachtgevers, toezichthouders en onderzoekers zijn uitgenodigd samen de speerpunten voor een gezamenlijke actie-agenda te formuleren. Deze actieagenda moet leiden tot een stappenplan van concrete verbeteringen.

Meer informatie en inschrijven kan hier

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.