Nieuws

Protocol gemeenten inventarisatie en onderzoek breedplaatvloeren fase 2

12-04-2024

Aansluitend op de eerdere onderzoeksplicht1 in 2020 voor CC3-gebouwen met breedplaatvloeren is er een onderzoeksplicht voor overige gebouwen met breedplaatvloeren.

Lees meer

Protocol gemeenten inventarisatie en APK publieke gebouwen

12-04-2024

De constructieve veiligheid van grote publieke gebouwen moet naar alle waarschijnlijkheid vanaf medio 2025 verplicht periodiek worden beoordeeld.

Lees meer

Programma Dag van de Constructeur (6 juni) bekend

08-04-2024

Het lijkt zo vanzelfsprekend, bouwconstructies moeten veilig en zo duurzaam mogelijk zijn. Daar maakt VNconstructeurs zich al jaren hard voor. Toch gaan wens en realiteit nog niet altijd hand in hand. Daarom is het bijwonen van de Dag van de Constructeur op 6 juni zo essentieel. Actuele inzichten en kennis over het vakgebied van de constructeur en ontwikkelingen in de steeds maar veranderende bouwsector worden die dag gedeeld in een spraakmakend programma.

Lees meer

VERSLAG WEBINAR APK PUBLIEKE GEBOUWEN: DIT MOET JE WETEN OVER DE NTA 8790

05-04-2024

De constructieve veiligheid van grote publieke gebouwen moet naar alle waarschijnlijkheid vanaf medio 2025 verplicht periodiek worden beoordeeld. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van VNconstructeurs in vervulling. De richtlijn voor periodieke beoordeling is vastgelegd in de NTA 8790. Wat moet je als constructeur weten over deze ontwikkeling? Om welke bouwwerken gaat het precies? Hoe beoordeel je de constructieve veiligheid? En hoe frequent is periodiek? Rudi Roijakkers, een van de rapporteurs van de NTA en bestuurslid van VNconstructeurs, legde dit uit in een speciaal webinar op 21 maart, voorafgaand aan de jaarlijkse ALV van VNconstructeurs

Lees meer

Ontwerp NEN 8706 Steenconstructies ter commentaar

28-03-2024

Ontwerp NEN 8706 ‘Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeur – Steenconstructies’ is voor commentaar gepubliceerd. Deze norm geeft een toetsingskader voor het beoordelen van bestaande steenconstructies op verbouw- en afkeurniveau.

Lees meer

Ontwerpen van brandveilige bouwconstructies

18-03-2024

Aandacht voor constructieve brandveiligheid is een van de belangrijke aspecten in de ontwerpfase van een bouwplan. Bianca Oostdam en Rob Stark van IMd raadgevende Ingenieurs geven aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden een inkijk in hun aanpak om optimale veiligheid te realiseren.

Lees meer

DAG VAN DE CONSTRUCTEUR DIT JAAR OP 6 JUNI

14-03-2024

“Bij succes geprolongeerd”, zegt Frank Kaalberg, voorzitter van de programmacommissie en bestuurslid van VNconstructeurs. “Je kunt natuurlijk geforceerd een nieuw thema bedenken, maar deze drie pijlers blijven de komende jaren centraal staan in het vak van de constructeur. En vanzelfsprekend zal de invulling van de thema’s anders zijn dan afgelopen jaar.” De Dag van de Constructeur vindt dit jaar op 6 juni plaats in Buitenplaats Kameryck in Kamerik. Het thema is net zoals vorig jaar ‘Samenwerken aan veilige én duurzame constructies’.

Lees meer

VBI: product garantie op gebruikte kanaalplaten

23-01-2024

VBI biedt voor het eerst productgarantie op gebruikte kanaalplaten. Dit omvat onder meer het bieden van een retournamecertificaat en het publiceren van principedetails en ontwerpaanbevelingen voor losmaakbaar bouwen.

Lees meer

Opleidingen en Cursussen

12-01-2024

Hier een overzicht van de cursussen en opleidingen in 2024

Lees meer

Constructieve toetsing magazijnstellingen

21-12-2023

Voor de constructieve toetsing van magazijnstellingen gaan we als bevoegd gezag uit van de normen: NEN-EN 15512: 2009 NEN 5056 (met doorverwijzingen hierin naar NPR 5054 en NPR 5055-1)

Lees meer

Geotechniek normen “ontw. NEN 9997-1” en “ontw. NEN 7201” gepubliceerd

05-12-2023

Deze ontwerpnormen gaan over het ontwerpen van geotechnische en funderingsconstructies, grondonderzoek en classificatie van grond. Ze dragen bij aan duurzaam veilige en bruikbare constructies. Beide ontwerpnormen staan open voor commentaar tot 29 februari 2024.

Lees meer

Primeur: nieuwgarantie voor refurbished kanaalplaten

13-11-2023

Een nieuwgarantie voor twintig jaar oude kanaalplaten was tien jaar geleden wellicht ondenkbaar. Nu is het de werkelijkheid. Naast het retournamecertificaat om geleverde kanaalplaten terug te nemen aan het einde van de levensduur is het nu mogelijk om refurbished kanaalplaten met nieuwgarantie af te nemen bij VBI.

Lees meer

Beton Actief Nieuwsbrief 12 oktober 2023

12-10-2023

Vandaag is de Beton Actief Nieuwsbrief verschenen.

Lees meer

NTA 8790 voor beoordeling constructieve veiligheid grote publieke gebouwen gepubliceerd

05-10-2023

In november 2020 stortte een deel van het dak van het AZ-stadion in. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft naar aanleiding van onderzoek naar die instorting aanbevolen om voor publiek toegankelijke gebouwen uit de gevolgklasse 3 wettelijk verplicht te stellen dat de eigenaren periodiek onderzoek laten doen naar de constructieve veiligheid van het gebouw. Op basis hiervan is de Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8790 ‘Periodieke beoordeling betrouwbaarheid van constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken’ ontwikkeld. Deze is op 4 oktober 2023 gepubliceerd.

Lees meer

Start ontwikkeling NTA Brandveilig bouwen met hout

21-09-2023

De NEN-werkgroep ‘Brandveiligheid en bouwen met hout’ start per 1 oktober 2023 met de ontwikkeling van een Nederlands Technische Afspraak (NTA) over de noodzakelijke aanvullende afspraken die gemaakt moeten worden als hout als bouwmateriaal wordt gebruikt in plaats van de meer traditionele materialen als staal en beton.

Lees meer

Beton Actief Nieuwsbrief 21 september 2023

21-09-2023

Vandaag is de Beton Actief Nieuwsbrief verschenen.

Lees meer

Uitnodiging Staalbouwdag 2023

07-09-2023

Vandaag is de uitnodiging voor de Staalbouwdag verzonden.

Lees meer

Richtlijn Borging constructieve veiligheid in de infra nu beschikbaar

01-09-2023

De Vakgroep Ingenieursbureau Bouwondernemingen van Bouwend Nederland presenteert een richtlijn die zich specifiek richt op de constructieve veiligheid in de infrasector: de richtlijn Borging constructieve veiligheid in de infra. Deze is toegespitst op de verantwoordelijkheden en reikwijdte die in de infra gebruikelijk zijn. De definities voor rollen zijn conform het programma Veiligheid in de Bouw.

Lees meer

Dag van de Constructeur op 6 juni 2024

25-08-2023

De Dag van de constructeur 2024 is op donderdag 6 juni bij de Buitenplaats Kameryck in Kamerik. Zet deze dag alvast in je agenda. De DvdC is het kennis- en netwerkevent voor alle constructeurs en professionals werkzaam in de bouw. Tijdens deze dag wordt ook de Constructeur van het jaar bekendgemaakt.

Lees meer

Beton Actief Nieuwsbrief 24 augustus 2023

24-08-2023

Vandaag is de Beton Actief Nieuwsbrief verschenen.

Lees meer

Nieuwe Eurocode voor windbelastingen

24-08-2023

In het deel van Eurocode 1 voor windbelastingen, EN 1991-1-4, zijn rekenregels opgenomen om de trillingen evenwijdig aan de wind in rekening te brengen. Met de herziening van de Eurocode worden ook deze rekenregels aangepast.

Lees meer

Verzamelwijziging Omgevingsregeling bouwwerken 2023

14-08-2023

Het is een wijziging van de Omgevingsregeling voor gebouwen. Er komt een verplichte periodieke beoordeling voor de constructieve veiligheid van grote publieke gebouwen. Ook komt er een verdere onderzoeksplicht voor gebouwen met breedplaatvloeren. Verder wijzigt het inspectieschema voor brandveiligheidsinstallaties.

Lees meer

Normontwerp NEN 6726 Aanvullende regels voor toepassing van vooraf vervaardigde betonproducten in constructies

08-08-2023

Er is nu een nieuwe normenserie voor aanvullende regels voor toepassing van vooraf vervaardigde betonproducten in betonproducten. Deze norm vervangt deels NVN 6525:2008. Hiermee krijgen marktpartijen in Nederland praktische handvatten voor de toepassing op hun betonproducten van internationale normen. Daardoor kunnen bijvoorbeeld onbedoeld verkeerde interpretaties worden voorkomen.

Lees meer

Invloed brand op bezwijken koppelwapening in breedplaatvloer

01-08-2023

NEN-EN 13747, de Europese productnorm voor breedplaten, beschrijft in een ontwerpregel dat bij de beoordeling van de brandveiligheid van breedplaatvloeren de koppelwapening ter plaatse van de voeg tussen twee breedplaten niet hoeft te worden beschouwd [1]. Sue Ellen de Nijs deed onderzoek naar de vraag of dit juist is en of dit ook geldt als de koppelwapening zonder specifieke dekking is aangebracht, zoals in Nederland gebruikelijk.

Lees meer

Kamerbrief over Onderzoek mogelijke schade MuWi-scholen

30-06-2023

Minister De Jonge (VRO) informeert de Tweede Kamer over een mogelijk probleem met MUWI-vloeren in een deel van de schoolgebouwen.

Lees meer

BORGR uit de startblokken

22-05-2023

Een even gedegen als handzaam instrument voor het écht borgen van de constructieve veiligheid bij bouwprojecten, door alle betrokken projectpartners. Dat wordt BORGR, de nieuwe online tool van het Kennisportaal Constructieve Veiligheid (KPCV)

Lees meer

Nieuwe constructeurs toegetreden tot het Constructeursregister

09-05-2023

Nieuwe constructeurs toegetreden tot het Constructeursregister

Lees meer

Steenstrips als gevelafwerking: wat is de kans op een flankerende brand?

08-05-2023

Steeds meer moderne gevelmaterialen worden op de markt gebracht, veelal voor nieuwbouwprojecten maar ook voor veel renovatieprojecten. In Nederland zijn bijvoorbeeld steenstrips populair. Maar met deze nieuwe, moderne materialen komen ook nieuwe uitdagingen voor brandveiligheid. Een relatief nieuw fenomeen is de flankerende brand. Nora Kuiper deed hier onderzoek naar.

Lees meer

Beton Actief Nieuwsbrief 4 mei 2023

04-05-2023

Vandaag is de Beton Actief Nieuwsbrief verschenen.

Lees meer

Beton Actief Nieuwsbrief 6 april 2023

06-04-2023

Vandaag is de Beton Actief Nieuwsbrief verschenen.

Lees meer

De BBB, een goede zaak!

03-04-2023

Wees gerust, van mij geen politieke verhandelingen op deze plek. Ik heb het hier niet over de winnaar van de verkiezingen maar over een andere BBB; de Beoordeling Bestaande Bouwwerken. Wellicht niet zo populair als de politieke partij, maar evenzeer stelt deze het belang van de burger centraal. Het betreft een soort verplichte APK-keuring voor bestaande gebouwen, die op dit moment volop in ontwikkeling is. Waar hebben we het precies over?

Lees meer

Programma Dag van de Constructeur bekend

28-03-2023

Het programma van de Dag van de Constructeur op 1 juni is bekend. ‘Samenwerken aan veilige én duurzame constructies’ is het thema. In drie keynotes en een groot scala aan presentaties tijdens twee breakout sessies wordt dit thema van alle kanten belicht. Terug van weggeweest in het programma zijn de hernieuwde samenwerking met het Constructeursregister en de bekendmaking van de Constructeur van het Jaar.

Lees meer

Beton Actief Nieuwsbrief 16 maart 2023

16-03-2023

Vandaag is de Beton Actief Nieuwsbrief verschenen.

Lees meer

Beton Actief Nieuwsbrief 23 februari 2023

23-02-2023

De afgelopen week is de Beton Actief Nieuwsbrief verschenen.

Lees meer

Nieuwe Eurocode 7 Geotechniek

23-02-2023

Er loopt een Eurocode traject om alle Europese normen met betrekking tot constructieve veiligheid te actualiseren naar de huidige stand van techniek. Net als in het Nederlandse normalisatieproces zijn er ook bij de Europese (CEN) normalisatie verschillende stadia. Daarbij is de procesplanning per Eurocode ook nog eens verschillend. Het einddoel is dat uiterlijk 2027 alle Eurocode normen gereed zijn; het liefst inclusief vertaling en nationale bijlagen. Het is de taak van het NEN Team Constructieve veiligheid en de verschillende betrokken commissies om dit voor elkaar te krijgen.

Lees meer

Dag van de Constructeur

20-02-2023

De Dag van de Constructeur 2023 is op donderdag 1 juni in Buitenplaats Kameryck in Kamerik. Tijdens deze dag, die in het teken staat van samenwerking, wordt ook de Constructeur van het Jaar bekendgemaakt.

Lees meer

NTA 8790 open voor commentaar

10-02-2023

De NTA ‘Periodieke beoordeling betrouwbaarheid van constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken’ (NTA 8790) is nu open voor commentaar. NEN heeft deze NTA ontwikkeld in opdracht van het ministerie van BZK. Het ministerie is voornemens om deze NTA aan te wijzen in de Omgevingsregeling. De openbare commentaarronde loopt tot 20 maart 2023.

Lees meer

Beton Actief Nieuwsbrief 2 februari 2023

02-02-2023

De afgelopen week is de Beton Actief Nieuwsbrief verschenen.

Lees meer

Beton Actief Nieuwsbrief 12 januari 2023

12-01-2023

De afgelopen week is de Beton Actief Nieuwsbrief verschenen.

Lees meer

EnergieHotel Ede: circulair en brandveilig

10-01-2023

Langs de A12 bij Ede wordt het eerste circulaire hotel van Nederland gebouwd. Het hotel wekt zelf energie op en maakt haar gasten bewust van hun energieverbruik door ze te stimuleren hier bewust mee om te gaan. Het gebouw wordt 50 meter hoog en bestaat uit 12 lagen geprefabriceerde HoutKern®modules die zijn opgebouwd uit Cross Laminated Timber (CLT) wand-, vloer en plafondelementen. Cruciale vraag is of de regelgeving van het Bouwbesluit wel voldoende aansluit bij het (hoger) bouwen in hout?

Lees meer

Beton Actief Nieuwsbrief 8 december 2023

08-12-2022

De afgelopen week is de Beton Actief Nieuwsbrief verschenen.

Lees meer

Verhoef Funderingstechnieken, de Olivierpaal, heeft als eerste funderingsbedrijf een NEN7201-Zelfverklaring

25-11-2022

Verhoef Funderingstechnieken, de Olivierpaal, heeft als eerste funderingsbedrijf een NEN7201-Zelfverklaring

Lees meer

Nieuwe leerboek geeft constructeurs het overzicht terug

24-11-2022

Bijzonder lector Constructieve Veiligheid Michiel Horikx heeft al zijn ervaringen die hij de afgelopen jaren opdeed als constructeur, onderzoeker en docent gebundeld in een gratis nieuw leerboek voor studenten: ‘Conceptual Structural Design’

Lees meer

Nieuwe Richtlijn ontwerp en uitvoering Gedrukte funderingspalen.

17-11-2022

Binnen KCAF is de afgelopen tijd hard gewerkt aan het opstellen van een landelijke richtlijn voor gedrukte funderingspalen. Heel belangrijk, want in het verleden werd er verschillend naar de perstechniek gekeken door betrokken partijen.

Lees meer

De presentaties van het COBC congres 2022 staan live

03-11-2022

De presentaties van het COBC congres 2022 staan live

Lees meer

Dag van de Constructeur op 1 juni 2023

24-10-2022

De Dag van de Constructeur 2023 is op donderdag 1 juni in Buitenplaats Kameryck in Kamerik. Zet deze dag alvast in je agenda! Tijdens deze dag, die in het teken staat van samenwerking, wordt ook de Constructeur van het Jaar bekendgemaak

Lees meer

Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving

21-10-2022

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met de periodieke beoordeling van de constructieve veiligheid van gebouwen, de aanscherping van de schileisen van tijdelijke woningen en enkele andere onderwerpen.

Lees meer

De gemeente staat voor paal

14-10-2022

Blog Johan van der Meer, voorzitter regio Noord-Oost van Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc)

Lees meer

De inschrijving voor het COBc congres 20221 is geopend.

29-08-2022

Op woensdag 2 november is er weer het jaarlijkse COBc congres. Dit jaar in de regio Midden in het Het Castelum in Utrecht. Afgelopen jaar heeft de bouwwereld wederom niet stilgezeten. Bepaalde onderwerpen zijn meermaals in het nieuws geweest en sommige onderwerpen zijn wederom actueel.

Lees meer

Wat staat er op het programma van webinarserie duurzaam construeren?

16-08-2022

VNconstructeurs houdt in het najaar een webinarserie over Duurzaam Construeren. Wanneer u zich voor alle vier de webinars in één keer inschrijft, krijgt u 100 euro korting. De webinars vinden plaats op 19 oktober 2022, 23 november 2022, 18 januari 2023 en 15 februari 2023 (onder voorbehoud). De serie past binnen de focus op duurzaamheid in de strategie van VNconstructeurs.

Lees meer

Periodieke beoordeling constructieve veiligheid voor grote publiekstoegankelijke gebouwen

05-08-2022

In november 2021 heeft de toenmalige minister van BZK aan de Tweede Kamer toegezegd dat er een verplichting komt voor een periodieke beoordeling van de constructieve veiligheid van grote publieksgebouwen. Dit als gevolg van de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in zijn rapport over het gedeeltelijk instorten van het dak van AZ-stadion.

Lees meer

Aanbiedingsbrief wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving (periodieke beoordeling constructieve veiligheid)

19-07-2022

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met de periodieke beoordeling van gebouwen, de aanscherping van de schileisen van tijdelijke woningen en enkele andere wijzigingen. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Lees meer

Aankondiging Webinar NTA ‘Periodieke beoordeling constructieve veiligheid grote publieke gebouwen’ voorafgaand aan de openbare commentaarronde

12-07-2022

NEN heeft, in opdracht van het ministerie van BZK, een NTA ontwikkeld voor de periodieke beoordeling van de constructieve veiligheid van grote publieke gebouwen. Het ministerie is voornemens om deze NTA aan te wijzen in de Omgevingsregeling. Ter voorbereiding op de openbare commentaarperiode organiseert NEN op vrijdag 22 juli een webinar.

Lees meer

COBc richtlijnen ook van belang voor constructiebureaus

12-07-2022

Recent publiceerde het Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc) een richtlijn over het toepassen van CLT in constructies. Naast deze – in samenwerking met enkele leden van VNconstructeurs tot stand gekomen- richtlijn, zijn er meer documenten die zowel voor gemeentelijk constructeurs als voor constructeurs van marktpartijen relevant zijn. COBc en VNconstructeurs trekken samen op om hier bekendheid aan te geven.

Lees meer

Aankondiging Webinar NTA ‘Periodieke beoordeling constructieve veiligheid grote publieke gebouwen’ voorafgaand aan de openbare commentaarronde

11-07-2022

NEN heeft, in opdracht van het ministerie van BZK, een NTA ontwikkeld voor de periodieke beoordeling van de constructieve veiligheid van grote publieke gebouwen. Het ministerie is voornemens om deze NTA aan te wijzen in de Omgevingsregeling. Ter voorbereiding op de openbare commentaarperiode organiseert NEN op vrijdag 22 juli een webinar.

Lees meer

Nieuw studiejaar gaat van start!

07-07-2022

Wilt u de kennis/kunde binnen uw organisatie vergroten of uzelf verder ontwikkelen in de bouw? Dan is nu het moment om zich te verdiepen in de opleidingen van komend studiejaar.

Lees meer

Voor de constructeur van nu en straks

21-06-2022

Aan de serie Eurocode-studie-/praktijkboeken voor constructeurs is weer een aflevering toegevoegd: Stabiliteit.

Lees meer

Je bent ervan en je blijft ervan!

08-06-2022

Tijdens het op 8 juni gehouden managementsymposium van de Verenging Bouw- & Woningtoezicht heeft Nahkaj Schoen, voorzitter van de COBc werkgroep “Wet kwaliteitsborging” in een boeiend betoog de leidraad "Je bent ervan en je blijft ervan" gepresenteerd. Deze leidraad beschrijft de rol van het Bouwtoezicht na invoering van de Wet Kwaliteitsborging van het bouwen en legt de nadruk op de constructieve kant. Het is opgesteld door 10 leden van de vereniging verspreid over heel Nederland.

Lees meer

Staalvezelbeton getoetst

20-05-2022

Bij toepassing van staalvezelbeton wordt veel gebruikgemaakt van CUR-Aanbeveling 111 voor toepassing bij bedrijfsvloeren op palen. Er is echter steeds meer vraag naar toepassing in andere constructies. Om die reden is in een samenwerking tussen COBc en de industrie het document 'Toetsingshulpmiddel voor Staalvezelbeton voor Funderingsconstructies' opgesteld.

Lees meer

Richtlijn Toepassing Bouwconstructies in CLT

19-05-2022

Het toepassen van bouwconstructies in CLT (Cross Laminated Timber) gaat de laatste tijd in vogelvlucht.

Lees meer

Kamerbrief over maatregelen voor constructieve veiligheid viaduct A16 Rotterdam

16-05-2022

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de beheersmaatregelen voor de constructieve veiligheid bij het gebruik van viaduct 58 in de A16 bij Rotterdam.

Lees meer

Verplichting beoordeling grote publieksgebouwen na rapport AZ-stadion

29-04-2022

In november 2021 heeft de toenmalige minister van BZK aan de Tweede Kamer toegezegd dat er een verplichting komt voor een periodieke beoordeling van de constructieve veiligheid van grote publieksgebouwen. Dit als opvolging van de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in zijn rapport over het gedeeltelijk in storten van het dak van AZ-stadion.

Lees meer

Probabilistische kwantificering van de veiligheid van bestaande breedplaatvloeren

21-04-2022

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft TNO onderzoek uitgevoerd naar de betrouwbaarheid van de bestaande voorraad breedplaatvloeren in Nederland. Over de achtergronden van dit rapport vindt u meer informatie in de brief aan de Tweede Kamer van 12 april 2022

Lees meer

Kamerbrief over brand- en constructieve veiligheid

14-04-2022

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van diverse toezeggingen en acties op het terrein van brand- en constructieve veiligheid van gebouwen.

Lees meer

Sprekers en programma Dag van de Constructeur 19 mei bekend

08-04-2022

VNconstructeurs houdt op 19 mei de Dag van de Constructeur met als titel: “Step into the Future.”Het thema van deze editie is dan ook ‘De constructeur van de 21e eeuw. Een dag in het teken van verduurzaming, circulariteit, digitalisering en constructieve veiligheid. Mis dit interessante programma niet

Lees meer

NEN NCS 7201 - Zelfverklaring ‘Proefbelasting van funderingspalen’ behorend bij NPR 7201 nogmaals uitgelegd

21-03-2022

Als basis voor het ontwerpen van nieuwbouw worden de rekenregels van de Eurocodes voor constructieve veiligheid gebruikt. Hiermee wordt de vereiste veiligheid van bouwconstructies gewaarborgd. Maar het is ook belangrijk dat er geen onnodige extra veiligheden worden ingebouwd, waardoor een oneconomisch ontwerp ontstaat. Bij de draagkracht berekening voor paalfunderingen worden de voorschriften van NEN 9997-1 (Eurocode 7 met nationale bijlage) gehanteerd. Hierin zijn veilige waarden voor paalfactoren opgenomen.

Lees meer

NCS7201 Geotechniek NEN-Zelfverklaring “Proefbelasting van funderingspalen” behorend bij NPR7201

22-02-2022

Als basis voor het ontwerpen van nieuwbouw worden de rekenregels van de Eurocodes voor constructieve veiligheid gebruikt. Hierbij wordt de vereiste veiligheid gewaarborgd. Anderzijds is het belangrijk dat geen extra veiligheden worden ingebouwd, waardoor een oneconomisch ontwerp ontstaat. Bij de draagkracht berekening voor paalfunderingen wordt uitgegaan van de voorschriften van NEN9997-1 (Eurocode 7 met Nationale Bijlage). Hierin zijn veilige waarden voor paalfactoren opgenomen.

Lees meer

Nieuws van de Taakgroep 'Implementatie Constructieve Veiligheid'

09-02-2022

De KPCV Partnerraad heeft het voorstel van de Taakgroep ‘Implementatie over de regeling van constructieve veiligheid in uiteenlopende contractvormen’ goedgekeurd en tegelijk aangemerkt als wellicht wel het belangrijkste document van KPCV.

Lees meer

Cursus Dynamica van gebouwen, vanaf 31 maart 2022

03-02-2022

Op 31 maart 2022 start de cursus Dynamica van gebouwen. Tijdens vijf namiddagen worden na een snelcursus dynamica vier praktijkonderwerpen behandeld die gerelateerd zijn aan dynamica: vloertrillingen, windtrillingen en demping van hoogbouw, spoortrillingen en aardbevingsbestendig ontwerpen

Lees meer

Dragende functie van vloeren bij brand: veiligheid zit in de details

24-01-2022

Het belangrijkste doel van bouwkundige brandveiligheid is dat in geval van brand de aanwezigen in het gebouw veilig kunnen vluchten. De mogelijkheid tot ontvluchting wordt gerealiseerd door een uitgekiende combinatie van de drie belangrijkste essentiële veiligheidskenmerken: brandwerendheid van constructies, rookwerendheid van constructies en brandgedrag van materialen.

Lees meer

Meld je aan voor de cursus constructies van metselwerk

20-01-2022

Wilt u alles weten over constructies van metselwerk? Stichting Stapelbouw en VNconstructeurs organiseren samen de cursus Constructies van Metselwerk. In het begin van het tweede kwartaal van dit jaar wordt de cursus voor de negende keer gehouden. 6 KE/PE voor het constructeursregister worden verkregen door deelname aan de cursus.

Lees meer

Wkb en innovaties

20-12-2021

Al jaren wordt er gesteggeld over voor- en nadelen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Gaat die wel werken, wordt het er echt wel beter door en wat gaat dat niet allemaal kosten?

Lees meer

Belangrijke updates op Kennisportaal Constructieve Veiligheid

18-11-2021

Recent zijn er voor diverse aspecten tijdens het ontwerp en de voorbereiding van de uitvoering van projecten updates op KPCV doorgevoerd.

Lees meer

De presentaties van het COBC congres 2021 staan live

12-11-2021

De presentaties van het COBC congres 2021 staan live

Lees meer

Advies over vrijdragende tussenvloeren in industriefunctie

01-10-2021

De Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften (ATGB) heeft op 30 september een advies gepubliceerd over vrijdragende tussenvloeren in industriefunctie. Een van de vragen die moest worden beantwoord, was of zelfdragende magazijnstellingen met stellingvloeren die tijdens de gebruiksfase van een gebouw geplaatst worden in brandcompartimenten te beschouwen zijn als inrichtingselementen?

Lees meer

De inschrijving voor het COBc congres 2021 is geopend.

21-09-2021

Na een jaar zonder fysiek congres nodigen wij u weer van harte uit voor het COBc congres in het Groninger Forum georganiseerd door de constructeurs van de stad Groningen.

Lees meer

Vragenlijst inventarisatie breedplaatvloeren

20-09-2021

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in de Regeling Bouwbesluit 2012 artikel 5.13 (https://rijksoverheid.bouwbesluit.com/Inhoud/docs/wet/bb2012_reg/hoofdstuk-5a/artikel-5.13) een onderzoeksplicht opgenomen voor de beoordeling van gebouwen met breedplaatvloeren. De onderzoeksplicht heeft betrekking hebben op gebouwen uit de hoogste gevolgklasse volgens NEN 8700.

Lees meer

Effectiviteit van explosiewerend glas onderzocht

27-08-2021

Is het gebruik van explosiewerend (of scherfvrij) glas zinvol bij een explosie van een gevaarlijke stof? Kan explosiewerend glas bij incidenten met gevaarlijke stoffen het aantal slachtoffers beperken?

Lees meer

Cursus Aanpak Funderingsproblematiek

23-08-2021

Van onderzoek naar herstel van houten paalfunderingen en funderingen op staal Minstens 1.000.000 woningen in Nederland hebben een risico op funderingsproblemen. In deze cursus leer je over het ontstaan van deze problemen, hoe erger te voorkomen en daar waar het te laat is, hoe de fundering hersteld kan worden.

Lees meer

Verstekwaarden NEN 6079 langer geldig

20-08-2021

Het NEN heeft de geldigheid van de verstekwaarden in de NEN 6079 ‘Brandveiligheid van grote compartimenten, risicobenadering’ verlengd.

Lees meer

Normontwerp voor corrosie van stalen elementen in de grond ter commentaar

13-07-2021

Het normontwerp van NEN 6766 ‘Corrosie van stalen elementen in de grond’ is beschikbaar voor commentaar. NEN nodigt alle partijen uit de markt uit om te reageren op dit ontwerp, dat opgesteld is door een werkgroep van de normcommissie ‘Geotechniek’. Commentaar op dit normontwerp kan vóór 1 september 2021 worden ingediend.

Lees meer

Is woningbouw in CLT ‘fire resilient’?

17-06-2021

Wanneer een brand met grote zekerheid beperkt blijft tot een relatief klein uitbreidingsgebied kan het gebouw fire resilient genoemd worden. Met het toenemende gebruik van Cross Laminated Timber (CLT) – kruislaaghout – is het de vraag of dat ook mogelijk is met woningbouw in CLT.

Lees meer

NTA periodieke keuring constructieve veiligheid op komst

20-05-2021

Het NEN is gestart met de ontwikkeling van een Nederlands Technische Afspraak (NTA) voor het periodiek keuren van de constructieve veiligheid van grote publieksgebouwen zoals theaters, bioscopen en (voetbal)stadions. De startbijeenkomst van de samenstellende werkgroep staat voor eind deze maand op de rol.

Lees meer

Kennisbundel Geothermie

18-05-2021

In Nederland wordt veel kennis op het gebied van de (veilige) energietransitie ontwikkeld. Die kennis wordt op diverse manieren vastgelegd en verspreid, waardoor versnippering van de kennis op de loer ligt. Het IFV heeft daarom in vier documenten kennis gebundeld. De eerste kennisbundel over waterstof is inmiddels verschenen. In de tweede bundel staat geothermie (aardwarmte) centraal. De komende weken volgen kennisbundels over zonnepanelen en windturbines.

Lees meer

KPCV lanceert online tools constructieve veiligheid

14-05-2021

Op haar website biedt KPCV twee gratis tools aan voor het borgen van de constructieve veiligheid in de bouwpraktijk.

Lees meer

Zembla uitzending over belangen bij brandtesten

07-05-2021

Op donderdag 6 mei om 20.25 uur is de uitzending ‘Brandende belangen’ te zien bij BNNVARA op NPO 2. In deze uitzending wordt ingegaan op normen voor de brandveiligheid van isolatiemateriaal. Tijdens de uitzending worden diverse deskundigen aan het woord gelaten, die ingaan op de tekortkomingen in de huidige testen, en ook de verschillende belangen die hierbij spelen

Lees meer

Dag van de Constructeur

23-04-2021

Donderdag 3 juni is het zover; de Dag van de Constructeur 2021. De inschrijvingen zijn geopend. Deze editie zal online plaatsvinden en duurt van 12.30 tot 18.00 uur. Het thema is dit jaar ‘Duurzame verbinding’. Ben jij erbij?

Lees meer

Introductiewebinar Projectteam scan en Persoonlijke scan KPCV

23-04-2021

Samenwerking cruciaal voor Constructieve Veiligheid. Gebruik de nieuwe Online Tool van KPCV Introductie webinar op 18 mei 16.00 – 17.30

Lees meer

Nieuw studieboek: Mechanica+constructie 1

02-02-2021

Het nieuwe studieboek Mechanica+constructie 1 brengt de vakgebieden van de mechanica van bouwwerken en het ontwerpen en berekenen van constructies samen. Vooral voor studenten in de eerste jaren van hun studie Bouwkunde, Civiele Techniek en Brede Bachelor biedt de uitgave van Bouwen met Staal een nadere kennismaking met de mechanica als basisbestanddeel en integraal component van het construeren.

Lees meer

Nieuwe (groeiversie) Plan van aanpak controle structurele verlijming van gevels

27-07-2020

Het eerder gepubliceerde groene document is op basis van commentaar en verdere afstemming aangepast tot een groeidocument. Dit houdt in dat gelet op verdere kennisontwikkeling en afstemming ook deze versie nog verder kan worden uitgebreid en of aangepast indien noodzakelijk. De op 7 november 2019 gepubliceerde groene versie is met deze versie komen te vervallen.

Lees meer

ABT stelt Protocol Beoordeling Constructieve Veiligheid Stadions op

13-07-2020

In opdracht van het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ABT een protocol opgesteld, bedoeld als handleiding voor eigenaren van stadions voor betaald voetbal voor de borging van een constructief veilig stadion. Het protocol is samengesteld in afstemming met een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de Rijksoverheid, KNVB, VBWTN/Cobc, TIS en stadioneigenaren en werd eind juni online gepubliceerd.

Lees meer

Onderzoeksplicht voor Breedplaatvloeren gebouwen met gevolklasse III

14-05-2020

De onderzoek plicht breedplaatvloeren is nu formeel een feit. Deze is gepubliceerd in de Staatscourant nr 21238 24 april jl.

Lees meer

De kritische blik van de constructeur

09-12-2019

Sinds begin november is Dick Bezemer de nieuwe voorzitter van het Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc). Deze zeer ervaren constructeur en teammanager bouwconstructies, bouwfysica en brandpreventie bij de gemeente Rotterdam, nam samen met Wico Ankersmit het stokje over van Joop van Leeuwen. Bezemer wordt dankzij zijn staat van dienst gezien als autoriteit op het gebied van constructieve veiligheid. We spreken de kersverse voorzitter in ‘De Rotterdam’ met uitzicht over de Maasstad, de plek waar het volgens hem allemaal gebeurt.

Lees meer

Plan van aanpak controle Structurele verlijming van gevels.

07-11-2019

Het COBc heeft een Toetsingshulpmiddel opgesteld voor de controle van Structurele verlijming van gevels. Het document is bedoeld om de toetser handvatten te geven om constructief verlijmd glas, steenstrips en andere verlijmde (gevel)elementen te toetsen aan het Bouwbesluit. Met deze richtlijn streeft het COBc naar een open en uniforme aanpak bij de beoordeling. Het is een groei-document (dynamisch), waar nieuwe kennis en ervaring in verwerkt zal worden.

Lees meer

In Memoriam Jan Kok

27-08-2019

Via de afdeling VTH van de BAR-organisatie kwam tot ons het droevige nieuws dat Jan Kok na een ziekbed is overleden. Jan was in zijn werkzame leven een zeer betrokken BWT-er die veel voor het vakgebied, de Vereniging BWT en het COBc heeft betekend. Wij wensen zijn familie, vrienden en collega's alle kracht en sterkte toe bij het verwerken van dit verdriet.

Lees meer

Constructieve veiligheid in de bouw verdient meer!

30-10-2018

Samen aan de slag! Recent is Nederland opnieuw opgeschrikt door enkele incidenten met parkeergarages. Ze trekken veel publicitaire aandacht en roepen vragen op over de kwaliteit van onze gebouwen. Duidelijkheid over de oorzaken laat nog op zich wachten. Wat is er aan de hand? Matig onderwijs, gebrekkig toezicht, werkdruk, Wet van Murphy?

Lees meer

Norm voor vlakglas van gebouwen gepubliceerd

22-05-2018

NEN heeft onlangs NEN 3569 ‘Vlakglas voor gebouwen - Risicobeperking van lichamelijk letsel door brekend glas’ gepubliceerd. Deze norm geeft antwoord op de regeling van betrouwbaarheid.

Lees meer

Correctieblad op norm voor geotechnisch ontwerp constructies verschenen

29-01-2018

In Correctieblad NEN 9997-1:2016/C2:2017 zijn een aantal correcties gemaakt, is een fout hersteld en zijn formuleringen op diverse waarden aangescherpt.

Lees meer

De presentaties van het COBc-congres 2017 staan live

07-11-2017

Na een geslaagd en compleet bezet congres waar iedereen weer is bijgepraat op de diverse onderwerpen zijn de presentaties beschikbaar. ​

Lees meer

Ook zo geïnspireerd door Michel Huisman van het Maankwartier?

03-11-2017

Maandag 6 november 2017 is hij van 21:00 tot 22:00 uur te zien op NPO 2 met een documentaire over zijn project. Presentatie Aart Zeeman. Michel Huisman heeft tijdens het COBc-congres een enthousiaste presentatie gegeven over het Maankwartier. Een aantal van de deelnemers hebben van hem een rondleiding door het Maankwartier gehad.

Lees meer

Breedplaatvloeren centraal op COBc congres in Heerlen

23-10-2017

Op 2 november a.s. dus al over 2 weken zal in Heerlen het jaarlijkse COBc congres plaatsvinden. Dit jaar ook voor niet constructeurs van gemeenten die te maken hebben met de onderzoeksplicht breedplaatvloeren wellicht een mooie gelegenheid om hierover veel te weten te komen

Lees meer

Documenten breedplaatvloeren verzonden naar gemeenten

09-10-2017

Uit de resultaten van de onderzoeken naar de technische oorzaken van de instorting van de in aanbouw zijnde parkeergarage bij Eindhoven Airport, is gebleken dat vergelijkbare veiligheidsrisico’s zich mogelijk ook kunnen voordoen bij andere gebouwen met vloeren van geprefabriceerde breedplaten.

Lees meer

Infosheet NEN 2608: Betrouwbare glassamenstellingen

02-10-2017

De redactie heeft van de week de nieuw infosheet NEN 2608 "Betrouwbare glassamenstellingen" ontvangen.

Lees meer

Informatie voor constructeurs BWT over inventarisatie risico's breedplaatvloeren - Detaillering aansluitvlak breedplaatvloeren

29-09-2017

Naar aanleiding van de het gedeeltelijk bezwijken van de constructie van de parkeergarage bij Eindhoven Airport, onstaan er vragen over hoe het aansluitvlak tussen breedplaatvloer en druklaag moet worden gedetailleerd. De 39e vraag in de VARCE-rubriek geeft antwoord.

Lees meer

De presentaties van de COBcdag 2014 staan live

13-11-2014

De presentaties van de COBcdag 2014 staan live

Lees meer

Norm voor constructief glas herzien

07-01-2014

NEN heeft een nieuwe versie van NEN 2608, de norm voor het berekenen van vlakglas in een constructieve toepassing, voor commentaar gepubliceerd.

Lees meer

Registratie incidenten constructieve veiligheid via: www.abcmeldpunt.nl

07-03-2013

Werk mee aan abcmeldpunt.nl, de site voor het melden van fouten in ontwerp, uitvoering en beheer. De op de meldingen gebaseerde rapportages en nieuwsbrieven helpen u met uw werk en helpen een goede constructieve veiligheid te bereiken en handhaven. Het Platform Constructieve Veiligheid, een initiatief van Bouwend Nederland, ONRI, BNA en VROM Inspectie, onderneemt acties ter verbetering van constructieve veiligheid in de bouw. Dat moet leiden tot minder incidenten zoals instortingen, ontruimingen of buitengebruikstellingen, maar ook minder verstoringen in het bouwproces en minder faalkosten.

Lees meer

Invoering Eurocode

11-03-2012

Op 1 april 2012 vervangt het nieuwe Bouwbesluit 2012 het vigerende Bouwbesluit 2003.

Lees meer

COBc-dag 2011

10-11-2011

Op 10 november 2011 heeft de landelijke COBc-dag plaats gevonden in het Stopra gebouw in Amsterdam.

Lees meer

Brandwerendheid kanaalplaatvloeren update

08-06-2011

Op 8 juni 2011 heeft de BFBN een brief uitdoen gaan waarin zijn de huidige stand van zaken omtrent kanaalplaatvloeren bij brand weergeven.

Lees meer

Brandwerendheid kanaalplaatvloeren

02-04-2011

Naar aanleiding van een brand in 2007 en de daarbij ontstane schade aan de betonconstructie in een parkeergarage van een appartementencomplex aan de Loydstraat te Rotterdam is op 16 november 2009 door de Bond van Fabrikanten van Betonproducten (BFBN) een brief gepubliceerd.

Lees meer

Herziening Uitwerking Indieningsvereisten EEM-berekeningen

01-04-2011

Herziening Uitwerking Indieningsvereisten EEM-berekeningen

Lees meer

Toetsprotocollen voor controlerende constructeurs (BouwToezicht)

16-10-2010

Door de Vereniging BWT Nederland, het Centraal Overleg Bouwconstructies en de dienst SO, afdeling expertise, van de gemeente Utrecht is in maart 2010 een methodiek tot stand gekomen voor het constructief toetsen van bouwplannen, “Methodiek constructief toetsen bouwplannen”. Het is een protocol dat rekening houdt met het vakmanschap van de controlerend constructeurs.

Lees meer

Handreiking inspectie en aanpak VZA-kabels

31-12-2008

De VROM-Inspectie heeft een handreiking gepubliceerd voor de inspectie en aanpak van VZA-kabels in betonconstructies van vóór 1985. De handreiking is bedoeld voor eigenaren en beheerders die bouwwerken (met name woning- en utiliteitsbouw) in eigendom en/of beheer hebben en voor het bevoegd gezag dat toezicht houdt op deze gebouwen.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.