Agenda

Inspectie & Handhaving Bouwtoezicht door adviesbureaus en gemeenten

23-01-2019

Een goede interpretatie van het bouwproces tijdens voorbereiding en uitvoering Toezichthouders op de bouw moeten erop toezien dat op de bouwplaats veilig en op basis van de actuele normen wordt gebouwd. Handhaving is hierbij belangrijk. Er moet met name een goede interpretatie plaatsvinden van vermeende of potentiële gebreken en geconstateerde afwijkingen van tekeningen en/of vergunningen. De cursus is gebaseerd op de diverse disciplines van de uitvoerende bouw en gaat deels over de regelgeving en deels over het veilig construeren en bouwen in de praktijk. Het belangrijkste is dat je voldoende kennis hebt voor een goede interpretatie van het bouwproces tijdens de voorbereiding en de uitvoering op de bouwplaats. De cursus is ontwikkeld door COBc/Stadswerk, met medewerking van de Betonvereniging.

Lees meer

NIEUW VERKEERSBELASTINGMODEL VOOR BRUGGEN

13-12-2018

Cursusleider(s): Dhr. Prof.dr.ir. R.D.J.M. Steenbergen (TNO), Dhr. Ir. J.H. Reusink (Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling) Cursusdata: 13 december 2018 van 15.00 tot 21.00 uur Locatie: Delft Prijs: € 345,00 excl. btw Studiepunten: 2 (Kenniseenheden Constructeursregister) In samenwerking met: TNO en Gemeente Rotterdam

Lees meer

Symposium Eurocodes

21-11-2018

Op woensdag 21 november 2018 is de jaarlijkse vergadering van de CEN TC250. In 2020 worden de nieuwe Eurocodes van kracht. Dat lijkt ver weg, maar het is zaak om u er tijdig over te laten informeren en op voor te bereiden. Wat betekenen de nieuwe Eurocodes in de praktijk van de constructeur? Laat u bijpraten door de direct betrokkenen!

Lees meer

Constructieve veiligheid in de bouw verdient meer!

16-11-2018

Samen aan de slag! Recent is Nederland opnieuw opgeschrikt door enkele incidenten met parkeergarages. Ze trekken veel publicitaire aandacht en roepen vragen op over de kwaliteit van onze gebouwen. Duidelijkheid over de oorzaken laat nog op zich wachten. Wat is er aan de hand? Matig onderwijs, gebrekkig toezicht, werkdruk, Wet van Murphy?

Lees meer

Nieuwe Eurocode EN 1990: Grondslagen van constructief ontwerp

13-11-2018

Deze eendaagse workshop o.l.v. prof. dr. ir. R.D.J.M. Steenbergen geeft je snel inzicht in de wijzigingen ten opzichte van de oude norm en de consequenties voor de praktijk. De cursus vindt plaats op 13 november.

Lees meer

Kerende constructies van gewapende grond

07-11-2018

Deze cursus is gebaseerd op de recent vernieuwde ontwerprichtlijn CUR198; een praktisch handboek met uitgebreide rekenvoorbeelden. Tijdens de cursus oefen je onder begeleiding met deze rekenmethodes voor bepaling van wapening en inwendige stabiliteit. De cursus vindt plaats op 7 en 8 november. Klik hier voor meer informatie en inschrijven.

Lees meer

Vermoeiing van constructies

06-11-2018

De cursus geeft een overzicht van de vele aspecten van vermoeiing en een complete kennisbasis. Na afloop heb je inzicht in de faaloorzaken en ben je in staat problemen op het gebied van vermoeiing te herkennen en te voorkomen. De cursus vindt plaats op 6, 7, 13, 14, 20 en 21 november. Klik hier voor meer informatie en inschrijven.

Lees meer

COBc congres "De constructeur van de toekomst"

01-11-2018

Op donderdag 1 november is er weer het jaarlijkse COBc congres deze keer in Rotterdam. Het thema van dit jaar is “De constructeur van de toekomst” en rond dit thema hebben wij als congresorganisatie, een boeiend programma vastgesteld. Wij hopen u welkom te heten in "Arminiuskerk ", regio Zuid-West hoopt er samen met u een heel mooie dag van te maken.

Lees meer

Soilmix-wanden

31-10-2018

In één cursusdag up-to-date over Soilmix-wanden: ontwerp, uitvoering en beproeving. Op basis van SBRCURnet publicatie Soilmix-wanden. De cursus vindt plaats op 31 oktober. Klik hier voor meer informatie en inschrijven.

Lees meer

Seminar Duurzame en Circulaire Bouw

16-10-2018

Op 16 oktober 2018 vindt er bij NEN in Delft een International ASTM - NEN Seminar plaats rond de thema’s duurzame en circulaire bouw. Duurzaam en energiezuinig bouwen is gemeengoed geworden en de ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Circulaire constructies en circulair bouwen staan nog in de kinderschoenen, wat leidt tot interessante ontwikkelingen en kansen die we tijdens deze bijeenkomst belichten.

Lees meer

Nationale Staalbouwdag "Eeuwig bouwen met staal"

03-10-2018

Op het plenaire congres van de Nationale Staalbouwdag delen professionals uit de brede nationale bouw hun expertise en ervaringen in het opdrachtgeven, ontwerpen en bouwen met staal. De inleidingen en discussies worden afgewisseld met de bekendmaking van de winnaars en de uitreiking StudentenSTAALprijs 2018 en de Nationale Staalprijs 2018. Het staalbouwdagvullend congresprogramma is voor iedereen die – via beroep, studie of uit belangstelling – betrokken is bij de toepassing van staal in gebouwen en civiele werken.

Lees meer

Risicoanalyse in de civiele techniek

03-10-2018

Probabilistisch ontwerpen en beoordelen van civiele constructies wordt steeds belangrijker in de bouw, waterbouw en geotechniek.

Lees meer

LANCERING KENNISPORTAAL CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID

27-06-2018

Eind 2017 is door een aantal zeer betrokken personen uit de branche het initiatief genomen de bestaande kennis en ervaring om te komen tot constructief veilige constructies te bundelen en interactief te ontsluiten voor alle betrokkenen in het bouwproces. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van opdrachtgevers, opdrachtnemers, adviseurs, toeleveranciers, etc. heeft met veel enthousiasme hard gewerkt aan het Kennisportaal Constructieve Veiligheid. Het resultaat mag er zijn. Voortbordurend op het Compendium Constructieve Veiligheid uit 2008 is de informatie gemoderniseerd en is ook ingespeeld op de ontwikkelingen van de voortgaande digitalisering van de bouw, de ontwikkeling van de Veiligheidsladder, enz.

Lees meer

Informatiebijeenkomst 'Bescherming van staalconstructies tegen corrosie'

14-06-2018

De normserie NEN-EN-ISO 12944 ‘Bescherming van staalconstructies tegen corrosie door middel van verfsystemen’ is in 2017 herzien. Diverse delen van de serie zijn hierdoor gewijzigd. Op donderdagmiddag 14 juni organiseert NEN een informatiebijeenkomst om deze wijzigingen toe te lichten. Wilt u als belanghebbende meepraten over de gevolgen van deze wijzigingen voor de praktijk, dan bent u van harte uitgenodigd.

Lees meer

SCIA engineer webinar

14-06-2018

SCIA Engineer 18 biedt gestroomlijnde workflow, geavanceerd materiaalontwerp en verbeterde BIM-koppelingen SCIA Engineer 18 brengt de software qua gebruiksvriendelijkheid, materiaalontwerp en interoperabiliteit naar een hoger niveau. We hebben de gebruiksvriendelijkheid verbeterd door de basishandelingen te stroomlijnen en de workflows verder te automatiseren. We hebben ook de integratie met BIM-workflows geoptimaliseerd met verbeterde Revit- en Tekla-koppelingen. Daarnaast bevat SCIA Engineer 18 nieuwe ontwerpmogelijkheden voor geavanceerde materialen en constructiesysteme

Lees meer

Staalconstructies

05-04-2018

Deze cursus belicht de belangrijkste aspecten rondom het ontwerpen en berekenen van staalconstrucies. De nadruk ligt hierbij op constructies voor industriële toepassingen, maar alle te behandelen aspecten zijn ook van toepassing op gebouwen. Berekeningen worden uitgevoerd overeenkomsig NEN-EN 1993-1-1 (Eurocode 3).

Lees meer

Cursus: BOUWCONSTRUCTIES BEOORDELEN MET PLAXIS

12-12-2017

Plaxis doorgronden is géén ontwerpcursus. Wel gaat deze cursus in op hetgeen de aanvrager minimaal moet indienen, hoe de in- en uitvoer er uit moet zien, de wijze van modelleren, welke materiaalmodellen er voor verschillende situaties zijn en welke grondparameters in die modellen worden gebruikt. Vergelijkingen met meer gangbare rekenprogramma’s komen aan bod en u leert voor welke vraagstukken Plaxis níet geschikt is. Het eindige elementenprogramma Plaxis wordt steeds vaker toegepast voor geotechnische berekeningen op het gebied van bouwputten, damwanden, funderingen en grondconstructies. Bij het toetsen van bouwaanvragen ziet u de berekeningen en berekeningsresultaten steeds vaker als onderdeel van de onderbouwing.

Lees meer

COBc-congres 2017

02-11-2017

Dit jaar is het COBc-congres op donderdag 2 november in Heerlen.

Lees meer

COBc Studiedag 2016

10-11-2016

Op donderdag 10 november 2016 organiseert het centraal Overleg Bouwconstructies (COBc), weer de jaarlijkse studiedag. Locatie is dit keer het de Grote Kerk in Alkmaar.

Lees meer

Workshop Aardbevingsbestendig ontwerpen met staal en metselwerk

29-06-2016

Met de praktijkrichtlijn NPR 9998 is de constructieve veiligheid te beoordelen van gebouwen die onderhevig zijn aan aardbevingsbelastingen. Op woensdag 29 juni 2016 organiseert Bouwen met Staal een interactieve workshop die praktisch ingaat op deze nieuwe richtlijn. De presentaties worden verzorgd door direct betrokkenen bij de totstandkoming van de NPR. Daarnaast wordt de inhoud van de richtlijn direct toepasbaar gemaakt door middel van praktijkvoorbeelden, rekenvoorbeelden en ontwerpopgaven.

Lees meer

college Constructief over Duurzaamheid 2.0

09-05-2016

Op 9 mei 2016 organiseert VNconstructeurs een onmisbaar vervolg op het eerder georganiseerde middag/avondcollege Constructief over Duurzaamheid.

Lees meer

Startbijeenkomst duurzame parkeergarage

16-03-2016

Vexpan en het Platf orm Betononderhoud* slaan de handen ineen om de kennis van betononderhoud van parkeergarages op een hoger peil te brengen. Zij organiseren samen een startbijeenkomst over Duurzame Parkeergarages en vragen daarbij ook uw inbreng!

Lees meer

Vervormingsgedrag bij funderen op staal

14-03-2014

Vervormingsgedrag bij funderen op staal is bepalend voor krachtswerking in de constructie.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.