1published1 DIEPWANDEN | Vereniging-BWT.nl

DIEPWANDEN

Datum: 5-10-2023
Eindtijd: 6-10-2023 0:00:00
Locatie: WestCord Hotel Delft
Kosten: € 1.095,00 excl. btw Prijs is inclusief catering en exclusief de prijs voor het CROW handboek diepwanden.

Nieuwe inzichten in ontwerp en uitvoering

Een diepwand is een gewapende betonnen damwand die in de grond wordt gevormd. Het ontwerp en de uitvoering van een diepwand is complex en vraagt om speciale kennis. De afgelopen jaren is er nuttige leerervaring opgedaan in diverse projecten. Ook hebben er naar aanleiding van eerdere schades verschillende onderzoeken plaatsgevonden, aan onder meer de TU Delft.

Het Handboek Diepwanden wordt daarom herzien en aangevuld met recente onderzoeksresultaten en ervaringen uit projecten. Enkele jaren geleden is tevens de CUR publicatie ‘Rekenregels voor diepwanden’ geheel herzien; aangepast aan de Eurocode en de laatste inzichten.

Deze cursus biedt je de kans om zowel de kennis uit de nog te verschijnen als de reeds uitgekomen publicatie snel eigen te maken. Docenten zijn allemaal nauw betrokken bij de nieuwe onderzoeken en de publicaties.

Actuele kennis van diepwanden

Na het volgen van deze cursus weet je:

Hoe je een verstandig ontwerp maakt:

  • De verticale draagkracht en de kerende functie van een diepwand berekenen en de interactie tussen beide aspecten vaststellen
  • Keuzes maken voor de wapening die recht doen aan de bijzondere uitvoeringswijze
  • Interpreteren van de bepalingen in NEN 1992-1-1 in geval van een diepwand
  • Keuzes maken met betrekking tot type voegen en paneelafmetingen
     

Hoe een diepwand moet worden uitgevoerd:

  • Aandachtspunten kennen voor de uitvoeringswijze 
  • Aspecten die je moet bewaken tijdens de uitvoering om de kwaliteit te garanderen
  • Wat en hoe er moet worden gemonitord
  • Hoe je kunt controleren of een diepwand goed is, vóór er schade ontstaat 
Direct aanmelden

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.