Documenten

Leidraad rol bevoegd gezag bij inwerkingtreding van de Wkb

09-10-2023

Bijgaand treft u de vernieuwde, 2e versie van de Leidraad aan. De 1e versie is juni 2022 reeds gepubliceerd. De 1e versie had als titel "Leidraad constructieve veiligheid voor gevolgklasse 1 bij inwerkingtreding van de Wkb", echter deze titel heeft afgelopen jaar voor wat verwarring gezorgd

Lees meer Download

Plan van Aanpak Controle Structurele verlijming van gevels

20-10-2022

Voor u ligt de update van de COBc uitgave “toetsingshulpmiddel constructieve verlijming”, Deze is bedoeld om u als toetser handvatten te geven als u constructief verlijmd glas, steenstrips, en andere verlijmde (gevel)elementen toetst aan het Bouwbesluit.

Lees meer Download

Richtlijn Toepassing Bouwconstructies in CLT

19-05-2022

Het toepassen van bouwconstructies in CLT (Cross Laminated Timber) gaat de laatste tijd in vogelvlucht.

Lees meer Download

Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid

03-03-2022

Bouw- en Sloopveiligheid is een onderdeel van het werk van het Bouw- en Woningtoezicht dat steeds meer aandacht vraagt. We bouwen steeds meer in de drukke en complexe bestaande omgeving waardoor het een steeds grotere uitdaging vormt dit op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen doen. De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht heeft een Landelijke richtlijn ontwikkeld die gemeenten, opdrachtgevers en uitvoerende partijen ondersteunt in het veilig kunnen bouwen en slopen. Per 1 juli 2020 zijn de veiligheidsafstanden uit de Richtlijn aangestuurd in het Bouwbesluit 2012. Daarnaast is het ook belangrijk als er wordt gebouwd om dit goed te communiceren in en met de buurt. Ook over dit onderwerp vindt u hier veel informatie en goede voorbeelden.

Lees meer Download

Geotechniek: paalfactoren en paalsystemen

14-02-2022

Op deze pagina vindt u paalfactoren en hoe om te gaan met paalsystemen die niet vallen onder NEN 9997-1, tabel 7c of onder de NEN 7201 - Zelfverklaringen

Lees meer

Notitie in de grond gevormde palen met grondverwijdering, versie november 2021

23-11-2021

Dit is de nieuwe notitie in de grond gevormde palen met grondverwijdering, versie november 2021. De notitie is van toepassing op in de grond gevormde palen en specifiek avegaarpalen, waarbij de grond wordt verwijderd en gaat in op vragen die via diverse kanalen gesteld zijn aan de COBc Commissie Geotechniek. De notitie is bedoeld als leidraad ten behoeve van de interpretatie van de diverse normen die nodig zijn om in de grondgevormde palen te kunnen toepassen.

Lees meer Download

Richtlijn voor de Constructieve veiligheid van Bouwsels i.h.k.v. Corona-maatregelen

12-10-2020

Bouwwerken worden in Nederland ontworpen om bestand te zijn tegen het optreden van windkracht 10-11 Beaufort. Op basis van dat uitgangspunt kan een bouwwerk gedurende de totale gebruiksperiode van 50 jaar onbelemmerd gebruikt worden. Dat is ook een goed uitgangspunt. Het zou maatschappelijk onaanvaardbaar zijn als we een gebouw zouden moeten ontruimen omdat het te hard waait.

Lees meer Download

Notitie digitaal heitoezicht

22-04-2019

eisen aan geautomatiseerde registratie van geheide prefab betonpalen Algemeen Digitaal heitoezicht, oftewel geautomatiseerde registratie van de data tijdens het heien van palen, is een aanvulling bij het houden van toezicht ter plaatse. De toezichthouder wordt niet volledig vervangen door de geautomatiseerde heiregistratie. Geëist wordt de geautomatiseerde registratieapparatuur toe te passen in combinatie met het verrichten van toezicht ter plaatse door de aannemer. Het toezicht moet uitgevoerd worden conform CUR - Aanbeveling 114: “Toezicht op de realisatie van paalfunderingen”.

Lees meer Download

COBc Toetsingshulpmiddel "Staalvezelbeton voor funderingsconstructies", versie oktober 2018.

01-11-2018

Voor het toepassen van staalvezelbeton zijn in eerste instantie de Eurocodes van toepassing, aangevuld met CUR-Aanbeveling 111. Verder kunnen CUR-Rapporten C 245 en C 246 ter aanvulling worden geraadpleegd.

Lees meer Download

COBc Richtlijn "Constructieve Toetsingscriteria Evenementenvergunning" versie november 2018.

01-11-2018

Het COBc biedt u hierbij de recente versie van de Richtlijn aan, hiermee vervalt de voorgaande versie juni 2017! Op basis van ontvangen commentaar in de afgelopen periode is de Richtlijn geactualiseerd, wederom in nauwe samenwerking met de Evenementenbranche. De Richtlijn omschrijft een eenduidig toetsingskader voor gemeentelijke constructeurs en toezichthouders die betrokken zijn bij het verlenen van een vergunning voor een evenement en de handhaving erop.

Lees meer Download

Windbelasting: terugrekenen van qp(z) naar vb,0

01-11-2018

Bij het ontwerp van een bouwwerk rekent een constructeur meestal van windsnelheid naar stuwdruk toe. Voor evenementenconstructies is het vaak van belang om de stuwdruk, waarop de constructie berekend is, voor toepassing in een bepaald gebied in het land, terug te kunnen rekenen naar de toelaatbare windbelasting. In de Richtlijn "Constructieve Toetsingscriteria Evenementenvergunning" is verwezen naar een spreadsheet om deze berekening op eenvoudige wijze te maken.

Lees meer Download

Werkinstructie van gemeente Utrecht voor het uitvoeren van de glasparelzakslingerproef.

07-01-2014

In de praktijk blijkt er nog al eens onduidelijkheid te bestaan over het uitvoeren van de glasparelzakslingerproef.

Lees meer Download

Herziening Uitwerking Indieningsvereisten EEM-berekeningen

17-12-2013

Herziening Uitwerking Indieningsvereisten EEM-berekeningen

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.