Documenten

Plan van Aanpak Controle Structurele verlijming van gevels

08-07-2021

Hierbij de nieuwe versie van het Plan van aanpak controle structurele verlijming van gevels, versie juni 2021.

Lees meer Download

Richtlijn constructieberekening padelkooien

08-03-2021

Een padelkooi is een vergunningplichtig bouwwerk. In deze richtlijn zijn de constructieve uitgangspunten voor de realisatie van padelkooien opgenomen, als basis voor de beoordeling van een bouwaanvraag.

Lees meer Download

Richtlijn voor de Constructieve veiligheid van Bouwsels i.h.k.v. Corona-maatregelen

12-10-2020

Bouwwerken worden in Nederland ontworpen om bestand te zijn tegen het optreden van windkracht 10-11 Beaufort. Op basis van dat uitgangspunt kan een bouwwerk gedurende de totale gebruiksperiode van 50 jaar onbelemmerd gebruikt worden. Dat is ook een goed uitgangspunt. Het zou maatschappelijk onaanvaardbaar zijn als we een gebouw zouden moeten ontruimen omdat het te hard waait.

Lees meer Download

Notitie digitaal heitoezicht

22-04-2019

eisen aan geautomatiseerde registratie van geheide prefab betonpalen Algemeen Digitaal heitoezicht, oftewel geautomatiseerde registratie van de data tijdens het heien van palen, is een aanvulling bij het houden van toezicht ter plaatse. De toezichthouder wordt niet volledig vervangen door de geautomatiseerde heiregistratie. Geëist wordt de geautomatiseerde registratieapparatuur toe te passen in combinatie met het verrichten van toezicht ter plaatse door de aannemer. Het toezicht moet uitgevoerd worden conform CUR - Aanbeveling 114: “Toezicht op de realisatie van paalfunderingen”.

Lees meer Download

COBc Toetsingshulpmiddel "Staalvezelbeton voor funderingsconstructies", versie oktober 2018.

01-11-2018

Voor het toepassen van staalvezelbeton zijn in eerste instantie de Eurocodes van toepassing, aangevuld met CUR-Aanbeveling 111. Verder kunnen CUR-Rapporten C 245 en C 246 ter aanvulling worden geraadpleegd.

Lees meer Download

COBc Richtlijn "Constructieve Toetsingscriteria Evenementenvergunning" versie november 2018.

01-11-2018

Het COBc biedt u hierbij de recente versie van de Richtlijn aan, hiermee vervalt de voorgaande versie juni 2017! Op basis van ontvangen commentaar in de afgelopen periode is de Richtlijn geactualiseerd, wederom in nauwe samenwerking met de Evenementenbranche. De Richtlijn omschrijft een eenduidig toetsingskader voor gemeentelijke constructeurs en toezichthouders die betrokken zijn bij het verlenen van een vergunning voor een evenement en de handhaving erop.

Lees meer Download

Windbelasting: terugrekenen van qp(z) naar vb,0

01-11-2018

Bij het ontwerp van een bouwwerk rekent een constructeur meestal van windsnelheid naar stuwdruk toe. Voor evenementenconstructies is het vaak van belang om de stuwdruk, waarop de constructie berekend is, voor toepassing in een bepaald gebied in het land, terug te kunnen rekenen naar de toelaatbare windbelasting. In de Richtlijn "Constructieve Toetsingscriteria Evenementenvergunning" is verwezen naar een spreadsheet om deze berekening op eenvoudige wijze te maken.

Lees meer Download

Werkinstructie van gemeente Utrecht voor het uitvoeren van de glasparelzakslingerproef.

07-01-2014

In de praktijk blijkt er nog al eens onduidelijkheid te bestaan over het uitvoeren van de glasparelzakslingerproef.

Lees meer Download

Herziening Uitwerking Indieningsvereisten EEM-berekeningen

17-12-2013

Herziening Uitwerking Indieningsvereisten EEM-berekeningen

Lees meer

Werkinstructie van gemeente Utrecht voor avegaarpalen.

11-06-2013

Het maken van avegaarpalen volgens NEN-EN-1992 art. 9.8.5 en art 12.1 en NEN-EN-1536 is, zoals dat gebruikelijk is voor de gemeente Utrecht, niet mogelijk. Door de aanwezige grondslag, standaard voor Utrecht, en als berekening dat uitwijst, is het volstrekt onnodig de funderingspaal te wapenen over de gehele lengte. Bovendien kunnen wapeningskorven langer dan 6 meter niet in de vers gemaakte paal worden geplaatst. Om deze reden zijn deze artikelen genegeerd en is NVN 6724 van toepassing. Echter, de dekking is gebaseerd op NEN-EN-1992 art. 4.4.1.2

Lees meer Download

Geotechniek

04-01-2013

Op deze pagina vindt u o.a. rekenformules voor paalfactoren

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.