Norm voor vlakglas van gebouwen gepubliceerd

NEN heeft onlangs NEN 3569 ‘Vlakglas voor gebouwen - Risicobeperking van lichamelijk letsel door brekend glas’ gepubliceerd. Deze norm geeft antwoord op de regeling van betrouwbaarheid.

NEN 3569 geeft eisen voor verticaal geplaatst, rondom lijnvormig opgelegd vlakglas, toegepast als bouwproduct voor gebouwen en bouwwerken. Doel van de norm is het beperken van het risico van lichamelijk letsel door het breken van glas ten gevolge van een stootbelasting door personen. Gedoeld wordt op letsel door scherven en letsel door vallend glas. Letsel door het bezwijken zelf wordt geregeld in NEN 2608 (over het draagvermogen en de vervormingen van vlakglas; methode Fine & Kinney).

Deze norm vervangt NEN 3569:2011

Wijzigingen

Drie van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn:

  • aanscherping van de beschrijving van de oplegging van het glas;
  • aanpassing van de definitie ten aanzien van de minimale dagmaat;
  • afstemming van de gebruiksfuncties op die functies genoemd in het Bouwbesluit 2012.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Carolien Hoogland, consultant, telefoon 015 2 690 309 of e-mail mb@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Vlakglas’ zorgt er voor dat de nationale en internationale normen en richtlijnen voor vlakglas zo zijn opgesteld dat de belangen van de Nederlandse bouwpraktijk daarmee optimaal zijn gediend, en bovendien het kwaliteitsniveau van de Nederlandse bouw daardoor niet in negatieve zin wordt beïnvloed. Naast de ontwikkeling van nationale normen, schaduwt de normcommissie het werk van CEN/TC 129 ‘Glass in building’ en ISO/TC 160 ‘Glass in building’.
Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een e-mail naar mb@nen.nl.

Norm

NEN 3569:2018 nl

Vlakglas voor gebouwen - Risicobeperking van lichamelijk letsel door brekend glas - Eisen

NEN 3569 geeft eisen voor verticaal geplaatst, rondom lijnvormig opgelegd vlakglas, toegepast als bouwproduct voor gebouwen en bouwwerken, om het risico van lichamelijk letsel bij ongevallen door het breken van glas ten gevolge van een stootbelasting...

Meer informatie over deze norm

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.