Correctieblad op norm voor geotechnisch ontwerp constructies verschenen

In Correctieblad NEN 9997-1:2016/C2:2017 zijn een aantal correcties gemaakt, is een fout hersteld en zijn formuleringen op diverse waarden aangescherpt.

Gedeelten uit hoofdstuk 7 van NEN 9997-1:2016, die betrekking hebben op het uitwerken van proefbelastingen op palen, zijn verwijderd. Deze tekst is ondergebracht in de nieuwe NPR 7201 (‘Bepaling van het axiaal draagvermogen van funderingspalen door middel van proefbelastingen’). In hoofdstuk 7 is bovendien een fout in de formule betreffende de reductie van de conusweerstand bij een ontgraving voor niet-trillingsarme installatie van palen hersteld. Daarnaast heeft een groot deel van de wijzigingen betrekking op de aanscherping van de formulering rond karakteristieke waarde en representatieve waarde.

Indien u al in het bezit bent van NEN 9997-1, kunt u het correctieblad gratis downloaden in de NEN-shop. Heeft u een abonnement op NEN 9997-1, dan ontvangt u automatisch de nieuwe geconsolideerde versie van NEN 9997-1, waarin de correcties zijn verwerkt.

Meer informatie

Voor informatie over dit document: Carloes Pollemans, consultant Materialen & Bouwproducten, telefoon 015 2 690 155 of e-mail mb@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? Het werkterrein van de normcommissie ‘Geotechniek’ betreft normen en normalisatie over: het toetsen van het ontwerp van geotechnische en funderingsconstructies, geotechnisch bodemonderzoek (inclusief sonderingen) en beschrijving en classificatie van grond ten behoeve van civieltechnische en bouwkundige toepassingen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mb@nen.nl.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.