Richtlijn constructieberekening padelkooien

Een padelkooi is een vergunningplichtig bouwwerk. In deze richtlijn zijn de constructieve uitgangspunten voor de realisatie van padelkooien opgenomen, als basis voor de beoordeling van een bouwaanvraag.

De sporttechnische eigenschappen van padelkooien zijn genormeerd binnen het kwaliteitszorgsysteem van sportkoepel NOC*NSF. Deze worden per project separaat beoordeeld door een erkende en gecertificeerde keuringsinstantie. De richtlijn ‘constructieberekening padelkooien’ is opgesteld in samenspraak met een panel van ter zake kundige constructeurs, op initiatief van de KNLTB (sportbond) en de branchevereniging VPN (Vereniging van Padelbaanbouwers Nederland) en onder regie van KIWA. Namens KNLTB en VPN draagt KIWA zorg voor het inhoudelijk beheer van de richtlijn. Aanpassingen worden afgestemd met het COBc, alvorens deze in (een volgende versie van) de richtlijn worden verwerkt. De meest actuele richtlijn is via het COBc beschikbaar.

Download

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.