COBc congres 2022

Datum: 2-11-2022
Starttijd: 9:30:00
Eindtijd: 15:45:00
Locatie: Het Castellum, Hoge Woerd, Utrecht
Kosten: Of u gratis kunt deelnemen, of dat er voor u kosten zijn voor dit congres vindt u onder aan deze pagina.

Inschrijving gesloten. Vol

Afgelopen jaar heeft de bouwwereld wederom niet stilgezeten. Bepaalde onderwerpen zijn meermaals in het nieuws geweest en sommige onderwerpen zijn wederom actueel. De verlijming van gevels speelt al drie jaar maar blijft actueel. De heer Vekemans geeft ons het actuele nieuws ten aanzien van structureel verlijmde gevels.

In 2022 hebben er enkele minder positieve gebeurtenissen plaatsgevonden waar aandacht aan besteedt is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afbrokkelend beton bij Ikea Son en instorten van het uitvak van De Goffert Nijmegen. Het onderzoek naar de oorzaak van bouwschade en (gedeeltelijke) instortingen is van alle tijden. De ervaringen zullen door de heer Borsje gedeeld worden.
Ook de heer Spangenberg heeft het voorkomen van engineeringsfouten hoog in het vaandel. Met zijn onderwerp Passie voor constructief ontwerpen is een integrale ontwerpaanpak dan ook erg belangrijk.

De heer Vervoorn gaat naar aanleiding van het CUR-rapport een toelichting geven op de paal-plaatfundering en het bijbehorende zettingsgedrag. De heer Tromp borduurt verder op dit onderwerp met de casus Galaxy Tower te Utrecht, gebouwd op een paal-plaatfundering voorzien van ingestort meetapparatuur. Onder andere deze metingen zullen inzicht geven over de juistheid van de aannames op basis van het CUR-rapport. Ook de heer Klein-Holte gaat nieuwe normering aanstippen met het onderwerp vloeren van kanaalplaten op geïntegreerde liggers. CUR/BmS aanbeveling 104 is nu doorontwikkeld tot een NEN-norm.

Wat ook niet op de agenda mag ontbreken zijn de onderwerpen WKB, BBL en de Omgevingswet die door Wico Ankersmit besproken gaan worden. Er zal uiteraard afgesloten worden met het laatste nieuws en de jaarrede van voorzitter Dick Bezemer. Dit alles op de locatie Castellum Hoge Woerd te Utrecht, een historische plek gemakkelijk bereikbaar per OV en per auto. Overdag zullen de lokale lekkernijen niet ontbreken en ook de afsluitende netwerkborrel staat op de agenda.

 

Uw deelname zal worden geregistreerd via een presentielijst. De lijst zal  worden verspreid aan de andere deelnemers.
Bij deelname gaat u akkoord met het maken én gebruiken van fotomateriaal voor website, magazines, social media en dergelijke. Mocht u hier toch bezwaar tegen hebben, dan verzoeken wij u dit expliciet aan te geven op het aanmeldformulier.

Kosten

En deelname is gratis voor alle bij gemeenten en OD’s werkende constructeurs.

Leden VN constructeurs € 100,-
Niet gemeentelijke deelnemers € 150,-
Gepensioneerden € 50,-
Studenten € 25,-

Een impressie van het congres van 2021 

 

Presentaties

Welkom en opening

Download

Structureel verlijmde gevels door Harry Vekemans (Adviesbureau Vekemans)

Verlijmde steenstrippen in gevelconstructies

De verlijming van steenstrippen in gevels heeft in het afgelopen decennium een behoorlijk marktaandeel verkregen. De energietransitie en daarmee het upgraden van de bestaande woningvoorraad heeft daar zeker aan bijgedragen, maar daarnaast ook de transitie van de grote aannemers om meer industrieel te gaan bouw. Helaas heeft deze toepassing ook geresulteerd in een aantal schadegevallen, gelukkig nog zonder desastreuze gevolgen. De schadegevallen hebben er wel mede toe geleid dat er door een werkgroep van het COBc een plan van aanpak is opgesteld voor de verlijming van gevelconstructies, waarin ook de verlijming van steenstrippen is opgenomen. Verschillende branches, marktpartijen en certificerende instellingen hebben de afgelopen jaren ook niet stil gezeten en hebben de beoordelingsrichtlijn 1330-1 opgesteld voor ‘Gelijmde Strips’. De bovenstaande onderdelen zullen aan de orde komen, waarbij aansluitend ook de laatste stand van zaken ten aanzien van het plan van aanpak van het COBc en de BRL 1330-1 wordt medegedeeld.

Download

Plaat-paal funderingen door Robin Vervoorn

Download

Galacxy Tower door Mike Tromp en Anne van der Sluis

Dit project was voor ons uniek vanwege de toepassing van een paal-plaatfundering, de eerste gedachte was een traditioneel gestorte fundatie op palen, echter de ondergrond in Utrecht leent zich ook voor een fundering op staal, in dit geval een combinatie!

We zullen ingaan op de eerste ontwerp en hoe je tot een ontwerp komt voor een paal-plaatfundering. Theorie in hoofdlijnen en hoe je dit in samenwerking met een geotechnisch adviseur en met behulp van rekenprogrammatuur kunt komen tot een bruikbaar 3D rekenmodel.

Vervolgens zullen we praktisch ingaan op de uitwerking van een dergelijk fundering, de uitvoering en omdat dit een van de eerste paal-plaatfunderingen is in Nederland, de monitoring van de krachtverdeling tussen fundering op staal en boorpalen.

Afsluitend een vergelijk tussen ontwerp de waarden en de gemeten krachtsverdeling.

Download

Forensisch engineering door Huibert Borsje (TNO)

Onderzoek naar de oorzaak van bouwschade en (gedeeltelijke) instortingen is van alle tijden. Er zijn veel partijen die dergelijke onderzoeken uitvoeren, maar er zijn er maar weinig die dit echt als een vak zien. TNO heeft zich de laatste jaren verdiept in de structuren die nodig zijn voor het uitvoeren van goed onderbouwd onderzoek en welke valkuilen er zijn. Die ervaringen zullen in deze presentatie met u gedeeld worden, uiteraard toegelicht met praktijkvoorbeelden.

Download

Passie voor constructief ontwerp door Walter Spangenberg.

“Hoe is constructieve veiligheid geborgd in een uitdagend constructief ontwerp’

Hoe komt een uitdagend constructief ontwerp tot stand? Hebben we de middelen om deze ontwerpen verantwoord te toetsen en te realiseren? Op welke wijze wordt gedurende het ontwerpproces de constructieve veiligheid geborgd? En wat is de praktijk? Waar zien we dat de huidige situatie wringt? Wat zijn belangrijke aandachtpunten en aanbevelingen voor de toekomst?

Download

Kanaalplaatvloeren op geïntegreerde liggers door R. Klein - Holte

Download

KCV- Calamiteiten uitvoerig onderzocht

Download

De wet kwaliteitsborging voor het bouwen en gelijkwaardigheid

Download

Jaarrede door Dick Bezemer

Ontwikkelingen en nieuws

Download

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.