Jaarcongres 2022 “Klaar voor het fluitsignaal”

Datum: 6-10-2022
Starttijd: 9:00:00
Eindtijd: 17:00:00
Locatie: "De Heerlickheijd van Ermelo" te Ermelo
Kosten: Of u gratis kunt deelnemen, of dat er voor u kosten zijn voor dit congres vindt u onder aan deze pagina.

 

 

In samenwerking met:

Hoofdsponsor

 

Sponsoren

 

Congresprogramma BWT congres 2022

"Klaar voor het fluitsignaal"

Inschrijving gesloten

09:00 – 10:00 uur Registratie deelnemers, ontvangst, informatiemarkt
10:00 – 10:05 uur Opening door onze dagvoorzitter Anco Ankersmit
10:05 – 10:25 uur Samen werken aan een goede bouwkwaliteit door 
Else Poortvliet Voorzitter van de Vereniging BWT Nederland en Maurice Klaver Voorzitter van de Vereniging kwaliteitsborgers Nederland.
10:25 - 10:35 uur 30 jaar BRIS als partner van het BWT
10:30 – 11:00 uur De afhankelijkheid en onafhankelijkheid bij normering, toetsing en toezicht van de Nederlandse bouwregelgeving door Professor Dr. Richard Neerhof van de VU-Amsterdam.
11:00 – 11:30 uur Koffiepauze en informatiemarkt
11:30 – 11:45 uur Een korte laatste stand van Zaken over de Omgevingswet en het Digitaal stelsel Omgevingswet door Patricia Palmen van de VNG.
11:45 – 12:30 uur Top scheidsrechter en ondernemer Bas Nijhuis over samenwerking op het speelveld en de rol van de scheidsrechter en de VAR binnen het voetbal in relatie tot de kwaliteitsborger en het bevoegd gezag binnen de Wkb
12:30 – 13:30 uur Lunchpauze en Informatiemarkt
13:30 – 14:30 uur WORKSHOPS 1e ronde 
14:30 – 15.00 uur Theepauze en Informatiemarkt
15:00 – 16:00 uur WORKSHOPS 2e ronde 
16:00 – 16:05 uur Informele afsluiting van het congres op de informatiemarkt door Wico Ankersmit
16:05 – 17:00 uur Naborrelen en netwerken​Workshopronde 1 van 13:30 uur tot 14:30 uur

​​

W1.1

Vol inschrijving gesloten

Managementworkshop: Aantrekken nieuw potentieel en BWT beter op de kaart in relatie tot de VBWTN campagne met verschillende thema’s om van schoolverlater tot ervaren werknemers aan ons vakgebied te binden, begeleid door Nick Mager van 2BHip.

Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat schoolverlaters al worden aangenomen bij gemeenten? Hoe trekken wij nieuw potentieel aan? En vooral, hoe maken wij ons aantrekkelijker voor jong professionals? Wij gaan in deze workshop o.a. bespreken of wij als VBWTN een vaktraineeship kunnen gaan opzetten waarbij mensen bij een gemeente in dienst kunnen komen zonder vliegjaren, maar collectief worden opgeleid met een goede vakopleiding zodat ze direct inzetbaar zijn

Vol inschrijving gesloten

W1.2

Vol inschrijving gesloten

Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet (Bbl en bruidsschat) door Henry de Roo

Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet veranderd aanzienlijk. Op bouwtechnisch vlak wordt er meer vergunningvrij, maar op ruimtelijk vlak zal de gemeente zelf keuzes moeten gaan maken of er meer, of minder vergunningvrije bouwmogelijkheden komen. Henry de Roo neemt de deelnemers mee in de meest belangrijke wijzigingen ten opzichte van de huidige bijlage II Bor.

Vol inschrijving gesloten

W1.3

Wkb workshop: De Wkb-prestatieladder door Ton Jans namens de VKBN

Bestaande certificaten, conformiteitsverklaringen etc. dragen in meer of mindere mate bij aan de risicobeheersing en daarmee aan de borgingsinspanningen van de kwaliteitsborger! De Wkb-prestatieladder is een nationale geharmoniseerde werkwijze waarmee kwaliteitsborgers dezelfde waarde kunnen toekennen aan kwaliteitsverklaringen ongeacht met welke instrument voor kwaliteitsborging men werkt. Beoordelingskader, uitwerking en governance komen aan de orde.

W1.4


Data opslag en archivering van het dossier bevoegd gezag en de omgevingsplanactiviteit door Aart Jan Kleinjan van het Kadaster en Patricia Palmen van de VNG.

Hoe kunnen we zorgen voor Altijd Actuele Data van gebouwen gedurende de gehele levenscyclus en hoe kunnen de Wkb dossiers (consumentendossier en Dossier Bevoegd Gezag) hier aan bijdragen.

W1.5

Evenementen en de rol van het Bouw- en Woningtoezicht door Carlo Poels van de Gemeente Den Haag.

Evenementen zijn vaak een complex samenspel van factoren waarbij ook bouwtechnische veiligheid vaak één van de onderwerpen is. Vanuit hun praktijk met grote evenementen in Nijmegen en Den Haag laten Carlo en Jos zien hoe het moet, maar hoe het wel eens fout kan gaan. 

W1.6

Vol inschrijving gesloten

De Omgevingswet in de praktijk van de toetser en toezichthouder. Een praktijkworkshop verzorgd door medewerkers van Field.

De Omgevingswet in de praktijk binnen het casemanagement. In deze praktijkworkshop doorloop je de nieuwe stappen van vergunningverlening binnen de aankomende Omgevingswet. Dit doen we aan de hand van een concrete aanvraag voor een bouwwerk. FIELD neemt je tijdens deze workshop mee in deze nieuwe route en zullen aan de hand van een praktijkcase een vergunning gaan verlenen. 

Vol inschrijving gesloten 

W1.7

Vol inschrijving gesloten

Wkb workshop: Samenwerking tussen Kwaliteitsborger/ instrumentaanbieder en het bevoegd gezag de VKBN

In deze workshop wordt de samenwerking tussen de kwaliteitsborger/instrumentaanbieder en het bevoegd gezag belicht door Lars Kiebert van KiK. Er wordt stilgestaan bij welke informatie het bevoegd gezag nodig heeft op het moment dat er een afwijking is? Zijn controles (foto’s en rapportages) van de kwaliteitsborger voldoende om direct een handhavingsbesluit te nemen of moet de gemeente zelf ook nog langs?

Ook zal er ruimte zijn voor een discussie: welke drempel voor het melden van een afwijking is gewenst? Wanneer is een afwijking onomkeerbaar? Wat is de drempel voor handhavend optreden? Is informeel of juist alleen formeel contact tussen kwaliteitsborger en gemeente gewenst?

Vol inschrijving gesloten

W1.8

Wat bloeit er op in de Wkb-Proeftuin?

Vanaf mei van dit jaar zijn we gestart met digitale versies van de Wkb-Proeftuin. Een samenwerking van de VBWTN, iBK, Envire, InterGarant Groep en Wabo-Advies.
Tijdens deze workshop delen Eelco Evers van de gemeente Lelystad en Paul van der Vegt van PlanGarant de ervaringen van de deelnemende gemeenten die tijdens deze sessies zijn opgedaan. Denk hierbij aan het inrichten van de processen, wie heeft welke taken en wat zijn de verschillende rollen binnen het proces. De basis voor deze sessies zijn 2 praktijkcasussen waarin de werkelijkheid zo goed mogelijk wordt nagebootst, waarbij basiskennis van de Wkb een vereiste is.
De input voor deze workshop is mede tot stand gekomen door de ‘projectleiders invoering Wkb/Omgevingswet’ die tijdens deze sessies, waarbij 2 praktijkcasussen als basis diende, heel veel aantekeningen hebben gemaakt die onder meer gebruikt gaan worden voor het ontwikkelen van beleid.De workshop wordt beleid door een kwaliteitsborger en een vertegenwoordiger van het bevoegd gezag.

PS. Deze workshop is ter vervanging van de workshop Omgevingsveiligheid waarvan de inleider helaas verhinderd is.

W1.9 Gelijkwaardigheden binnen de activiteit bouwen

Onder het Bouwbesluit zijn er veel gelijkwaardigheden toegepast. Ook onder het Bbl zal dit blijven bestaan. Maar wat zijn gelijkwaardigheden, wanneer pas je deze toe, hoe gaat dit binnen de Wkb en hoe beoordeel je deze? Dit wordt door Aldo de Jong, zelfstandig adviseur bouwvoorschriften en secretaris van de Adviescommisie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften (ATGB) toegelicht.
W1.10

Vol inschrijving gesloten

Het Besluit bouwwerken in de praktijk. In één uur alle wijzigingen en nieuwe regels ten opzichte van het Bouwbesluit 2012 door Joost Pothuis van Nieman

In deze praktische workshop wordt u door Joost Pothuis in vogelvlucht meegenomen in alle wijzigingen die het Bbl ten opzichte van het Bouwbesluit kent. Ook wordt ingegaan op nog aanstaande wijzigingen die nog niet in de laatste versie van het Bbl zijn opgenomen. Daarnaast krijgt u tips en trucs om straks  efficiënt met het Bbl te kunnen werken. 

Vol inschrijving gesloten

​​

Workshopronde 2 van 15:00 uur tot 16:00 uur

​​

W2.1

Vol inschrijving gesloten

Managementworkshop: Financiering van VTH-taken na invoering Omgevingswet en Wkb, begeleid door SENZE.  

De financiering van VTH wordt een grote uitdaging met de komst van de bouwmelding en de Omgevingsplanactiviteit. Al in 2014 is het onderzoek ‘Alternatieven voor financiering omgevingsvergunningen en toezicht, activiteit bouwen’ gepubliceerd. In deze workshop willen we terugkijken naar de adviezen die hier in staan, en willen we met de deelnemers bespreken of er, nu de Omgevingswet er snel aan komt, behoefte is op een vervolg van dit onderzoek

Vol inschrijving gesloten

W2.2

Handreiking Tiny Houses, een praktische gids voor de technische toets aan de eisen van het Bbl door Marjolein Berghuis

Steeds meer gemeenten krijgen vragen over het mogelijk maken van locaties voor Tiny Houses. Maar waar moeten deze mini-woningen dan bouwtechnisch aan voldoen? In opdracht van de VBWTN is door de vereniging BWT Nederland een praktische gids voor de technische toets aan de eisen van het Bbl geschreven. Tijdens deze workshop wordt de deelnemer meegenomen in deze specifieke eisen voor Tiny-houses.

W2.3

Wkb workshop: Aan de slag als Wkb-professional. Kwaliteitscriteria, plantoetsers en toezichthouders onder kwaliteitsborging door Jan de Lange.

Van de Wkb-professional wordt een zekere mate van deskundigheid verwacht. Wat houdt dat in? Welke maatlat wordt hiervoor gehanteerd en hoe toon je aan dat jij, met jouw enorme bak aan ervaring, minstens zo deskundig bent als je collega die wel over alle papieren (diploma's) beschikt.

W2.4

Vol inschrijving gesloten

Het DSO (Digitaal stelsel Omgevingswet) hoe werkt dit in de praktijk voor de aanvrager en toetser door Jan van den Dool van Rijkswaterstaat.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet veranderen de regels rondom het bouwen van bouwwerken. In de eerste plaats ‘de knip’ tussen de technische aspecten (bouwactiviteit) en de ruimtelijke aspecten (omgevingsplan) van het bouwen. In de tweede plaats de verandering van de aanwijzing van vergunningplichtige bouwactiviteiten. Onder de Omgevingswet worden vergunningplichtige bouwactiviteiten specifiek benoemd. De derde grote verandering de invoering van het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. In deze sessie gaan we in op de wettelijke regels voor de verschillende activiteiten rondom het bouwen van een bouwwerk. Daarnaast gaan we in op de werking van het Digitaal Stelsel Omgevingswet voor de bouwactiviteit en de daarmee samenhangende activiteiten.

Vol inschrijving gesloten

W2.5

De Omgevingswevergunning en Omgevingsplanactiviteit onder de Omgevingswet door Bert Rademaker van BZK

De omgevingsvergunning verhuist van de Wabo naar de Omgevingswet. In deze workshop geeft Bert Rademaker in één uur een overzicht van wat er verandert. Op veel vragen krijgt u antwoord. Zoals: waar blijft de kruimellijst? Wat wijzigt er in de procedure? Wat gebeurt er bij niet tijdig beslissen? Bestaat onlosmakelijke samenhang nog? Is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nog nodig? Is participatie een eis voordat een aanvraag wordt ingediend? Wanneer treedt een omgevingsvergunning in werking? Leidt een verzoek om voorlopige voorziening tot schorsende werking? En u kunt ook zelf vragen stellen. De focus ligt in dit uur steeds op het omgevingsplan. Het omgevingsplan bepaalt straks immers of er een vergunning nodig is, bijvoorbeeld voor kappen, slopen, veranderen van gemeentelijke monumenten, aanlegactiviteiten en bouwen.  

 

W2.6

Wkb workshop: Toezicht en handhaving door de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) en de relatie met het bevoegd gezag en andere partijen door Bart Dunsbergen van de TloKB.

Hoe zal de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) gaan toezichthouden en handhaven binnen het stelsel van kwaliteitsborging en hoe verhoudt zich dit met de rol van het bevoegd gezag en andere partijen, zoals instrumentaanbieders en kwaliteitsborgers? Hoe kunnen partijen elkaar binnen het stelsel, ieder vanuit hun eigen rol, versterken? Bart Dunsbergen van de TloKB gaat hierop in.

W2.7

Het nieuwe Bbl toezichtprotocol van de VBWTN door Pascal van Wetering projectleider TP van de VBWTN

Met de komst van de Wkb en Omgevingswet verandert het bouwtoezicht ook. Technisch toezicht zal zich toespitsen op gevolgklasse 2 en 3 en vindt plaats op grond van de Wkb. De toezichtprotocollen van de VBWTN zijn dan ook geheel aangepast aan het Bbl en de nieuwe rol van de toezichthouder. In deze workshop worden de nieuwe toezichtprotocollen toegelicht en leert u hier mee te werken.

W2.8

Toezichthouden en handhaving met drones.

Praktijkervaringen vanuit De Omgevingsdienst Achterhoek waarbij Arno Hofhuis en Mark de Haan laten zien hoe de drone kan ondersteunen bij opsporing en handhaving, en waarbij Henri Nijsink van de gemeente Losser laat zien en toelicht hoe drones worden ingezet bij bouwtoezicht. 

W2.9

Brandveiligheid en bouwvoorschriften in het Omgevingsplan door Johan van der Graaf van het NIPV (Nederlands Instituut Publieke Veiligheid)

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgen gemeenten meer mogelijkheden om bouwvoorschriften in een lokaal Omgevingsplan op te nemen. Denk aan onderwerpen als ‘energiezuinigheid’, ‘milieuprestatie’, ‘bluswatervoorziening en bereikbaarheid van hulpverleningsdiensten’, maar ook aan de ‘beperking van de maatschappelijke impact van branden’. In deze workshop bespreken we welke speelruimte gemeenten hierin hebben, hoe hier inhoudelijk en procesmatig invulling kan worden gegeven en ook hoe zich deze bouwvoorschriften vervolgens verhouden tot de landelijke bouwvoorschriften van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

W2.10

Ondermijners teruggefloten! Spannende verhalen uit Almere: met BWT in de hoofdrol!

Ondermijning speelt vast ook in jouw gemeente. Maar hoe pak je dat nu succesvol aan? En hoe kun je BWT daar slim bij inzetten? Deze middag vertelt de gemeente Almere spannende verhalen over de aanpak van ondermijning in hun gemeente. En de BWT-er speelt daarin een belangrijke rol. 10 jaar geleden starten ze het interventieteam en de mooiste, spannendste verhalen en tips delen ze deze middag. En wellicht heb jij ook nog wel wat vragen uit jouw werk of organisatie. Nieuwsgierig geworden? Kom dan ook!


Op de badge die u ontvangt bij binnenkomst/registratie worden de door u in de aanmelding opgegeven workshops vermeld. In verband met de beperkte grootte van de zalen kan het zijn dat u wordt ingedeeld in een workshop die u als 2e keuze heeft opgegeven. Wij doen ons best zo veel mogelijk uw eerste keuze te honoreren. Op de website vindt u het meest recente programma!  Schrijf u dus snel in. Wij ontmoeten u graag!

Het congres is gratis toegankelijk voor leden van de vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland. Voor het aantal leden per gemeentelijk of GOL lid geldt: tot en met 60.000 inwoners 2 deelnemers, vanaf 60.000 tot 125.000 inwoners 3 deelnemers, vanaf 125.000 tot 250.000 inwoners 4 deelnemers, en vanaf 250.000 inwoners 5 deelnemers gratis. Geassosieerde leden mogen gratis 2 deelnemers inschrijven voor dit congres. 
Deelnemers boven het hierboven genoemde aantal leden of leden van de VKBN, Provero of van de VVM die niet lid zijn van de VBWTN betalen € 100,-. Niet leden van de hierboven genoemde organisaties betalen € 300,-

Uw deelname zal worden geregistreerd via een presentielijst. De lijst zal  worden verspreid aan de andere deelnemers.
Bij deelname gaat u akkoord met het maken én gebruiken van fotomateriaal voor website, magazines, social media en dergelijke. Mocht u hier toch bezwaar tegen hebben, dan verzoeken wij u dit expliciet aan te geven op het aanmeldformulier.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.