Norm Toegankelijkheid van Gebouwen ter commentaar

Het normontwerp NEN 9120 Toegankelijkheid van Gebouwen staat nu open voor commentaar. Dit is een nieuwe norm die op een eenduidige manier vastlegt wat toegankelijke en bruikbare gebouwen zijn.  

Gebouwen moeten voor iedereen toegankelijk en bruikbaar zijn, ongeacht hun fysieke capaciteiten. Belangrijk, want Nederland is voor minimaal 2 miljoen mensen niet toegankelijk. Deze diversiteit aan individuen met verschillende lichamelijke behoeften moet worden erkend en ondersteund door de gebouwde omgeving.

Deze hele groep heeft in het dagelijks leven te maken met problemen bij het binnengaan en bewegen in openbare gebouwen of zelfs woningen. Denk aan drempels, ingangen met trappen, het afwezig zijn van liften, te nauwe doorgangen, afwezigheid van symbolen of goede bewegwijzering, toiletten die niet groot genoeg zijn of congreszalen die niet goed zijn uitgerust met voldoende faciliteiten voor minder mobiele mensen. NEN 9120 wil hier verandering in brengen en inclusiviteit bevorderen door ervoor te zorgen dat verticale en horizontale bewegingen gemakkelijker worden voor iedereen. De norm is gebaseerd op de Europese norm NEN-EN 17210:2021 en staat nu open voor commentaar.

Het normontwerp NEN 9120 Toegankelijkheid van Gebouwen staat nu open voor commentaar. Dit is een nieuwe norm die op een eenduidige manier vastlegt wat toegankelijke en bruikbare gebouwen zijn.  

Gebouwen moeten voor iedereen toegankelijk en bruikbaar zijn, ongeacht hun fysieke capaciteiten. Belangrijk, want Nederland is voor minimaal 2 miljoen mensen niet toegankelijk. Deze diversiteit aan individuen met verschillende lichamelijke behoeften moet worden erkend en ondersteund door de gebouwde omgeving.

Deze hele groep heeft in het dagelijks leven te maken met problemen bij het binnengaan en bewegen in openbare gebouwen of zelfs woningen. Denk aan drempels, ingangen met trappen, het afwezig zijn van liften, te nauwe doorgangen, afwezigheid van symbolen of goede bewegwijzering, toiletten die niet groot genoeg zijn of congreszalen die niet goed zijn uitgerust met voldoende faciliteiten voor minder mobiele mensen. NEN 9120 wil hier verandering in brengen en inclusiviteit bevorderen door ervoor te zorgen dat verticale en horizontale bewegingen gemakkelijker worden voor iedereen. De norm is gebaseerd op de Europese norm NEN-EN 17210:2021 en staat nu open voor commentaar.

Scope
De scope van deze norm omvat alleen nieuwbouw van gebouwen en woningen en kan ook gebruikt worden voor renovaties, zoals projecten van woningcorporaties of overheden.

Doelgroep
De inzet is om tot een norm te komen die algemeen aanvaard wordt in Nederland, zodat alle partijen deze norm kunnen gebruiken. Denk aan vastgoedeigenaren, architecten, opdrachtgevers en gebruikers van gebouwen. Eenduidigheid is een belangrijk aspect van de norm. Gebouwgebruikers en bezoekers kunnen op die manier meteen duidelijk krijgen wat ze kunnen verwachten over de toegankelijkheid van een gebouw. De norm gebruikt de uitgangspunten van ‘Design for All’, universele ontwerpprincipes.

Uw commentaar gevraagd
Wilt u als belanghebbende commentaar geven op de NEN 9120 Toegankelijkheid van Gebouwen, dan kan dit via deze link: Nederlandse uitwerking van NEN-EN 17210: Prestatie-eisen voor toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen | NEN.

U heeft tot en met 15 juli 2024 de tijd om uw commentaar in te dienen. 

Voor mensen die visueel beperkt zijn en meer informatie willen over het normontwerp, kunnen contact opnemen met toegankelijkheid@nen.nl. We sturen hen graag het normontwerp speciaal ontworpen voor mensen met een visuele beperking.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Emma van Sandick | Consultant
015 2 690 324
toegankelijkheid@nen.nl

 

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.