Agenda 2018

Bijeenkomst Platform Grote Gemeenten op 8 februari in Almere

08-02-2018

Hierbij de agenda voor het Platform Grote Gemeenten op 8 februari in Almere. Zoals je in de agenda kunt lezen willen we graag starten met het leren van elkaars beste voorbeelden in procesverbetering van het vergunningenproces. Inschrijven kan hier In Almere hebben we afgelopen jaar onze handen vol gehad aan het in goede banen leiden van de enorm toegenomen bouwproductie. In 2018 willen we een verdere kwaliteitsslag maken inzake de inhoudelijke behandeling en het contact met de klant. Natuurlijk zijn wij daarin al druk bezig om zelf het wiel uit te vinden. We willen hierbij echter graag van ons netwerk gebruik maken. We nodigen jullie daarom uit om de voorbeelden waar je trots op bent, waar je iets voor de aanvragers of juist inhoudelijk goed geregeld hebt met ons te delen. Wij verzamelen alle input en zorgen dat deze 8 februari beschikbaar is om te bespreken en van elkaar te leren.

Lees meer

Regiodag 2018 "In uw omgeving op de hoogte van alle ontwikkelingen" in Deventer

28-03-2018

Ook dit jaar organiseert met de slogan "In uw omgeving op de hoogte van alle ontwikkelingen" de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland op vijf locaties verspreid in het land, een interessante, leerzame maar vooral zeer nuttige regiodag. Op deze regiodagen wordt u samen met andere collega's uit de regio bijgepraat over alle ontwikkelingen binnen het Bouw- en Woningtoezicht

Lees meer

Regiodag 2018 "In uw omgeving op de hoogte van alle ontwikkelingen" in Tilburg

04-04-2018

Ook dit jaar organiseert met de slogan "In uw omgeving op de hoogte van alle ontwikkelingen" de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland op vijf locaties verspreid in het land, een interessante, leerzame maar vooral zeer nuttige regiodag. Op deze regiodagen wordt u samen met andere collega's uit de regio bijgepraat over alle ontwikkelingen binnen het Bouw- en Woningtoezicht

Lees meer

Staalconstructies

05-04-2018

Deze cursus belicht de belangrijkste aspecten rondom het ontwerpen en berekenen van staalconstrucies. De nadruk ligt hierbij op constructies voor industriële toepassingen, maar alle te behandelen aspecten zijn ook van toepassing op gebouwen. Berekeningen worden uitgevoerd overeenkomsig NEN-EN 1993-1-1 (Eurocode 3).

Lees meer

Regiodag 2018 "In uw omgeving op de hoogte van alle ontwikkelingen" in Purmerend

11-04-2018

Ook dit jaar organiseert met de slogan "In uw omgeving op de hoogte van alle ontwikkelingen" de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland op vijf locaties verspreid in het land, een interessante, leerzame maar vooral zeer nuttige regiodag. Op deze regiodagen wordt u samen met andere collega's uit de regio bijgepraat over alle ontwikkelingen binnen het Bouw- en Woningtoezicht

Lees meer

Regiodag 2018 "In uw omgeving op de hoogte van alle ontwikkelingen" in Heerenveen

18-04-2018

Ook dit jaar organiseert met de slogan "In uw omgeving op de hoogte van alle ontwikkelingen" de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland op vijf locaties verspreid in het land, een interessante, leerzame maar vooral zeer nuttige regiodag. Op deze regiodagen wordt u samen met andere collega's uit de regio bijgepraat over alle ontwikkelingen binnen het Bouw- en Woningtoezicht

Lees meer

Regiodag 2018 "In uw omgeving op de hoogte van alle ontwikkelingen" in Den Haag

25-04-2018

Ook dit jaar organiseert met de slogan "In uw omgeving op de hoogte van alle ontwikkelingen" de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland op vijf locaties verspreid in het land, een interessante, leerzame maar vooral zeer nuttige regiodag. Op deze regiodagen wordt u samen met andere collega's uit de regio bijgepraat over alle ontwikkelingen binnen het Bouw- en Woningtoezicht

Lees meer

12e Dag van de BOA, 4 juni 2018

04-06-2018

De Kracht van de BOA Speciaal voor u als BOA en/of teamleider vindt op maandag 4 juni in de Reehorst te Ede, de 12e Dag van de BOA plaats. In één dag bent u weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Kortom, het event waar u inspiratie opdoet en vele netwerkmogelijkheden heeft met vakgenoten vanuit het hele land!

Lees meer

Een bijzonder managementsymposium

06-06-2018

Op woensdag 6 juni a.s. zal het jaarlijkse managementsymposium met als kort onderdeel hiervan de Algemene ledenvergadering van de Vereniging BWT Nederland worden gehouden. En het beloofd dit jaar een bijzonder boeiend programma te worden. Centrale thema van het symposium is de toekomst van de aarde, de bouw en het BWT

Lees meer

Dag van de Ondermijning

08-06-2018

Samenwerken aan een brede maatschappelijke aanpak 8 juni 2018, Van Der Valk Hotel Utrecht Ondermijnende criminaliteit kan niet alleen door opsporing en vervolging worden aangepakt. Een brede maatschappelijke aanpak is noodzakelijk. Goede samenwerking tussen gemeente, politie en andere ketenpartners is cruciaal. Hoor en leer van innovatieve aanpakken waarbij niet alleen strafrecht wordt toegepast, maar ook bestuursrechtelijk in wordt gegrepen.

Lees meer

Bijeenkomst Handhavingsinstrumentarium Woningwet 13 juni Zwolle

13-06-2018

Het ministerie van BZK organiseert in samenwerking met de Vereniging BWT Nederland op 13 juni in Zwolle en op 19 juni in Weert twee bijeenkomsten waarbij de handhavingsmogelijkheden van woninggebonden wet- en regelgeving (Woningwet, Huisvestingswet, Opiumwet etc) zal worden toegelicht en waar ervaringen met het handhavingsinstrumentarium zullen worden gepresenteerd en gedeeld.

Lees meer

SCIA engineer webinar

14-06-2018

SCIA Engineer 18 biedt gestroomlijnde workflow, geavanceerd materiaalontwerp en verbeterde BIM-koppelingen SCIA Engineer 18 brengt de software qua gebruiksvriendelijkheid, materiaalontwerp en interoperabiliteit naar een hoger niveau. We hebben de gebruiksvriendelijkheid verbeterd door de basishandelingen te stroomlijnen en de workflows verder te automatiseren. We hebben ook de integratie met BIM-workflows geoptimaliseerd met verbeterde Revit- en Tekla-koppelingen. Daarnaast bevat SCIA Engineer 18 nieuwe ontwerpmogelijkheden voor geavanceerde materialen en constructiesysteme

Lees meer

Informatiebijeenkomst 'Bescherming van staalconstructies tegen corrosie'

14-06-2018

De normserie NEN-EN-ISO 12944 ‘Bescherming van staalconstructies tegen corrosie door middel van verfsystemen’ is in 2017 herzien. Diverse delen van de serie zijn hierdoor gewijzigd. Op donderdagmiddag 14 juni organiseert NEN een informatiebijeenkomst om deze wijzigingen toe te lichten. Wilt u als belanghebbende meepraten over de gevolgen van deze wijzigingen voor de praktijk, dan bent u van harte uitgenodigd.

Lees meer

Bijeenkomst Handhavingsinstrumentarium Woningwet 19 juni Weert

19-06-2018

Het ministerie van BZK organiseert in samenwerking met de Vereniging BWT Nederland op 13 juni in Zwolle en op 19 juni in Weert twee bijeenkomsten waarbij de handhavingsmogelijkheden van woninggebonden wet- en regelgeving (Woningwet, Huisvestingswet, Opiumwet etc) zal worden toegelicht en waar ervaringen met het handhavingsinstrumentarium zullen worden gepresenteerd en gedeeld.

Lees meer

Hoe pak je ondermijning aan?

26-06-2018

Ondermijning is als de boven- en onderwereld met elkaar verweven raken, en als georganiseerde criminaliteit zich weet in te dringen in de lokale politiek. Hoe kunnen gemeenten zich daartegen wapenen? Daarover gaat één van de middagsessies van het VNG Jaarcongres.

Lees meer

Regiosessies Wet aanpak woonoverlast

26-06-2018

Het CCV hield de afgelopen maanden 8 regiosessies over de Wet aanpak Woonoverlast. In deze sessies werd uitgebreid stilgestaan bij de invoering van de nieuwe wet en wat dat betekent voor gemeenten, corporaties en andere partners in de regio. U kunt zich nu opgeven voor de regiosessie die op 12 juni wordt gehouden in Lelystad.

Lees meer

LANCERING KENNISPORTAAL CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID

27-06-2018

Eind 2017 is door een aantal zeer betrokken personen uit de branche het initiatief genomen de bestaande kennis en ervaring om te komen tot constructief veilige constructies te bundelen en interactief te ontsluiten voor alle betrokkenen in het bouwproces. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van opdrachtgevers, opdrachtnemers, adviseurs, toeleveranciers, etc. heeft met veel enthousiasme hard gewerkt aan het Kennisportaal Constructieve Veiligheid. Het resultaat mag er zijn. Voortbordurend op het Compendium Constructieve Veiligheid uit 2008 is de informatie gemoderniseerd en is ook ingespeeld op de ontwikkelingen van de voortgaande digitalisering van de bouw, de ontwikkeling van de Veiligheidsladder, enz.

Lees meer

Vide bijeenkomst "Veiligheid, verantwoordelijkheid en de rol van toezicht"

13-09-2018

Het borgen van onze veiligheid is een klassieke kerntaak van de overheid, zo heet het. Maar wat betekent dit in tijden waarin we praten over netwerken, governance, participatie en co-productie? Vooral na incidenten placht men nog wel terug te grijpen naar de idee van de centraal verantwoordelijke overheid. Hoe gaan overheid en burgers met deze ambivalentie om? Dit was het onderwerp van een speciaal themanummer van het tijdschrift Bestuurskunde. Verschillende auteurs lieten hun licht schijnen op deze materie.

Lees meer

Training gedragsverandering voor toezicht en handhaving

20-09-2018

Steeds meer toezichthouders en handhavers passen de kennis uit gedragswetenschap toe bij het bepalen van hun aanpak. Het CCV organiseert daarom geregeld de training gedragsverandering (voorheen masterclass nalevingscommunicatie en gedragsbeïnvloeding) voor deze doelgroep.

Lees meer

Risicoanalyse in de civiele techniek

03-10-2018

Probabilistisch ontwerpen en beoordelen van civiele constructies wordt steeds belangrijker in de bouw, waterbouw en geotechniek.

Lees meer

Nationale Staalbouwdag "Eeuwig bouwen met staal"

03-10-2018

Op het plenaire congres van de Nationale Staalbouwdag delen professionals uit de brede nationale bouw hun expertise en ervaringen in het opdrachtgeven, ontwerpen en bouwen met staal. De inleidingen en discussies worden afgewisseld met de bekendmaking van de winnaars en de uitreiking StudentenSTAALprijs 2018 en de Nationale Staalprijs 2018. Het staalbouwdagvullend congresprogramma is voor iedereen die – via beroep, studie of uit belangstelling – betrokken is bij de toepassing van staal in gebouwen en civiele werken.

Lees meer

Privacywetgeving voor BOA’s; de nieuwe WPG

10-10-2018

Voor veel gegevens waar boa’s mee werken, geldt de nieuwe Wpg. Iedereen die boa is (en zijn werkgever) en gewend is dat de Wbp de grondslag biedt voor gegevensverwerking, kan zijn kennis beter snel laten bijspijkeren.

Lees meer

Jaarcongres VBWTN 2018

11-10-2018

BWT Congres 2018, “BWT op de kaart !” Naar een zichtbare meerwaarde Wanneer: Donderdag 11 oktober 2018 Waar: De Heerlickheijd van Ermelo te Ermelo

Lees meer

Seminar Duurzame en Circulaire Bouw

16-10-2018

Op 16 oktober 2018 vindt er bij NEN in Delft een International ASTM - NEN Seminar plaats rond de thema’s duurzame en circulaire bouw. Duurzaam en energiezuinig bouwen is gemeengoed geworden en de ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Circulaire constructies en circulair bouwen staan nog in de kinderschoenen, wat leidt tot interessante ontwikkelingen en kansen die we tijdens deze bijeenkomst belichten.

Lees meer

Seminar Duurzame en Circulaire Bouw

16-10-2018

Op 16 oktober 2018 vindt er bij NEN in Delft een International ASTM - NEN Seminar plaats rond de thema’s duurzame en circulaire bouw. Duurzaam en energiezuinig bouwen is gemeengoed geworden en de ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Circulaire constructies en circulair bouwen staan nog in de kinderschoenen, wat leidt tot interessante ontwikkelingen en kansen die we tijdens deze bijeenkomst belichten.

Lees meer

Privacywetgeving voor BOA’s; de nieuwe WPG

16-10-2018

Voor veel gegevens waar boa’s mee werken, geldt de nieuwe Wpg. Iedereen die boa is (en zijn werkgever) en gewend is dat de Wbp de grondslag biedt voor gegevensverwerking, kan zijn kennis beter snel laten bijspijkeren.

Lees meer

Soilmix-wanden

31-10-2018

In één cursusdag up-to-date over Soilmix-wanden: ontwerp, uitvoering en beproeving. Op basis van SBRCURnet publicatie Soilmix-wanden. De cursus vindt plaats op 31 oktober. Klik hier voor meer informatie en inschrijven.

Lees meer

COBc congres "De constructeur van de toekomst"

01-11-2018

Op donderdag 1 november is er weer het jaarlijkse COBc congres deze keer in Rotterdam. Het thema van dit jaar is “De constructeur van de toekomst” en rond dit thema hebben wij als congresorganisatie, een boeiend programma vastgesteld. Wij hopen u welkom te heten in "Arminiuskerk ", regio Zuid-West hoopt er samen met u een heel mooie dag van te maken.

Lees meer

Vermoeiing van constructies

06-11-2018

De cursus geeft een overzicht van de vele aspecten van vermoeiing en een complete kennisbasis. Na afloop heb je inzicht in de faaloorzaken en ben je in staat problemen op het gebied van vermoeiing te herkennen en te voorkomen. De cursus vindt plaats op 6, 7, 13, 14, 20 en 21 november. Klik hier voor meer informatie en inschrijven.

Lees meer

Kerende constructies van gewapende grond

07-11-2018

Deze cursus is gebaseerd op de recent vernieuwde ontwerprichtlijn CUR198; een praktisch handboek met uitgebreide rekenvoorbeelden. Tijdens de cursus oefen je onder begeleiding met deze rekenmethodes voor bepaling van wapening en inwendige stabiliteit. De cursus vindt plaats op 7 en 8 november. Klik hier voor meer informatie en inschrijven.

Lees meer

Nieuwe Eurocode EN 1990: Grondslagen van constructief ontwerp

13-11-2018

Deze eendaagse workshop o.l.v. prof. dr. ir. R.D.J.M. Steenbergen geeft je snel inzicht in de wijzigingen ten opzichte van de oude norm en de consequenties voor de praktijk. De cursus vindt plaats op 13 november.

Lees meer

Constructieve veiligheid in de bouw verdient meer!

16-11-2018

Samen aan de slag! Recent is Nederland opnieuw opgeschrikt door enkele incidenten met parkeergarages. Ze trekken veel publicitaire aandacht en roepen vragen op over de kwaliteit van onze gebouwen. Duidelijkheid over de oorzaken laat nog op zich wachten. Wat is er aan de hand? Matig onderwijs, gebrekkig toezicht, werkdruk, Wet van Murphy?

Lees meer

Symposium Eurocodes

21-11-2018

Op woensdag 21 november 2018 is de jaarlijkse vergadering van de CEN TC250. In 2020 worden de nieuwe Eurocodes van kracht. Dat lijkt ver weg, maar het is zaak om u er tijdig over te laten informeren en op voor te bereiden. Wat betekenen de nieuwe Eurocodes in de praktijk van de constructeur? Laat u bijpraten door de direct betrokkenen!

Lees meer

Symposium: ‘Succesvol werken met de MPG’

13-12-2018

Op donderdag 13 december 2018 organiseert Kiwa in het monumentale voormalige Soesterbergse kleinseminarie Conferentiecentrum Kontakt der Kontinenten het symposium ‘Succesvol werken met de MPG’. Wij willen u hierbij graag uitnodigen voor dit event, waarin de praktijk van de MPG centraal staat.

Lees meer

Symposium: ‘Succesvol werken met de MPG’

13-12-2018

Op donderdag 13 december 2018 organiseert Kiwa in het monumentale voormalige Soesterbergse kleinseminarie Conferentiecentrum Kontakt der Kontinenten het symposium ‘Succesvol werken met de MPG’. Wij willen u hierbij graag uitnodigen voor dit event, waarin de praktijk van de MPG centraal staat.

Lees meer

NIEUW VERKEERSBELASTINGMODEL VOOR BRUGGEN

13-12-2018

Cursusleider(s): Dhr. Prof.dr.ir. R.D.J.M. Steenbergen (TNO), Dhr. Ir. J.H. Reusink (Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling) Cursusdata: 13 december 2018 van 15.00 tot 21.00 uur Locatie: Delft Prijs: € 345,00 excl. btw Studiepunten: 2 (Kenniseenheden Constructeursregister) In samenwerking met: TNO en Gemeente Rotterdam

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.