Plan van Aanpak Controle Structurele verlijming van gevels

Voor u ligt de update van de COBc uitgave “toetsingshulpmiddel constructieve verlijming”, Deze is bedoeld om u als toetser handvatten te geven als u constructief verlijmd glas, steenstrips, en andere verlijmde (gevel)elementen toetst aan het Bouwbesluit.

De afgelopen jaren hebben we meerdere schadegevallen gezien met verlijmde geveldelen. Daarnaast is de sterkte van de lijmverbinding over de referentieperiode afhankelijk van uitvoeringskwaliteit en externe factoren zoals vocht gedurende deze termijn. In 2011 is de BRL4101-7 (publieksrechtelijk) ingetrokken.

Hierdoor ontstond onduidelijkheid in de markt. Ook voor toetsers is het niet eenvoudig om de diversiteit aan aangeboden informatie te duiden. Denk hierbij aan (deel)certificaten, voorlichtingsfolders, en werkprotocollen.

In deze update zijn enkele verduidelijkingen en aanpassingen verwerkt. Dit naar aanleiding van het overleg met leden van de werkgroep BRL1330 en certificerende instanties.

Vanuit de energieopgave en de verduurzaming van bestaande gebouwen, is er in de markt grote behoefte aan geïsoleerde gevelsystemen. Om deze innovatie verantwoord ruimte te kunnen geven, heeft de werkgroep constructieve verlijming van het COBc het initiatief genomen om een toetsingshulpmiddel op te stellen.

Constructeurs van diverse gemeenten hebben gezamenlijk deze richtlijn opgesteld, om toepassing van constructieve verlijming voor een aantal situaties toch mogelijk te maken. Constructieve verlijming verwijst in deze naar Bouwbesluit 2012.

Deze aanpak is risico-gestuurd.

Constructieve verlijming is niet altijd mogelijk. Met deze richtlijn kunt u nagaan wat er in uw bouwplan van toepassing is, en welke aanpak daarbij hoort.

Voor het uitvoeren van de risicoanalyse met de Fine & Kinney methode zijn voorbeelden bijgevoegd Tevens is er in deze uitgave een stappenplan opgenomen die u als toetser kunt gebruiken om tot een beoordeling te komen. Verder is een notitie van BZK toegevoegd betreffende de relatie tussen ETA/DoP en Bouwbesluit 2012..

Met deze richtlijn willen we als COBc werken aan een open en uniforme aanpak. In de nieuwe vorm kan dit plan van aanpak worden gebruikt als onderlegger om te komen tot een ETT. Het is een groei-document, waar nieuwe kennis en ervaring steeds in verwerkt zal worden.

Download

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.