3e VBWTN Toezichthouders en Handhaverscongres

Datum: 25-4-2024
Starttijd: 9:15:00
Eindtijd: 16:00:00
Locatie: de Mauritskarzerne, Nieuwe Kazernelaan 2, 6711 JC Ede
Kosten: Deelname voor gemeentelijke, persoonlijke en geassocieerde leden is gratis.. Niet leden betalen € 200,-- excl BTW

Op een locatie met veel historie, namelijk de Mauritskazerne in Ede op loopafstand van het IC station Ede-Wageningen, vindt op donderdag 25 april voor de derde keer het VBWTN congres plaats speciaal voor toezichthouders en handhavers. Na de zeer geslaagde congressen van de afgelopen 2 jaren wordt wederom een zeer praktijkgerichte dag georganiseerd voor toezichthouders en handhavers met onderwerpen die specifiek op hun werk, taak en rol zijn toegesneden. Het programma voor deze dag is wederom samengesteld met toezichthouders en handhavers vanuit diverse gemeenten, met daarbij specifieke inbreng vanuit de Omgevingsdienst Vallei en de gemeente Den Haag.

Het congres vindt plaats naast het station van Ede in de Mauritskazerne, waarbij in de lunch en na afloop van het congres de deelnemer ook de gelegenheid wordt geboden dit prachtige herontwikkelde gebied te ontdekken.
De onderwerpen zijn bedoeld om de toezichthouder en handhaver praktijklessen te geven, door praktijkervaring te delen, die toegepast kan worden in het dagelijkse werk. Om zo veel mogelijk onderwerpen te kunnen behandelen worden er tijdens de dag drie workshopronden gehouden. Ook zullen de eerste ervaringen rond de Omgevingswet en de meldingsplichtige bouwactiviteit worden gedeeld. 

Het congres is gratis toegankelijk voor alle leden van de Vereniging BWT Nederland, voor niet leden van de vereniging zijn de kosten € 200,- per deelnemer. Er is plek voor maximaal 250 deelnemers, dus wacht niet te lang met aanmelden.

Tijdens het congres zal ook interactief gebruik worden gemaakt van de BWT-app waarbij er wordt ingezet op het vergroten van het netwerk van de deelnemers.

Het beloofd een boeiend congres te worden met veel inbreng door Toezichthouders en Handhavers. De congresorganisatie ziet uit naar uw komst

Voorlopig programma

09:15 uur

Inloop / registratie

vanaf 09:15 uur bent u welkom en staat er kopje koffie of thee voor u klaar

10:00 uur

Welkom en opening

Door Wico Ankersmit, directeur Vereniging BWT Nederland

10:10 uur

Toezicht en handhaving binnen de Omgevingsdienst de Vallei

Welkom in Ede en het werkgebied van Omgevingsdienst de Vallei. Waarbij wij kennismaken met de organisatie en het ontwikkelgebied rondom de Mauritskazerne. Door Henk Jan Baakman directeur van de omgevingsdienst de Vallei

10:30 uur 

Laatste stand van zaken meldingsplichtige bouwactiviteit en het toezicht door de kwaliteitsborger en het bevoegd gezag

De eerste meldingen bouwactiviteit moeten nog komen, maar er zijn nog best veel vragen over de rol van het bevoegd gezag. Bijvoorbeeld als er geen verklaring wordt afgegeven als het bouwwerk gereed is. Hajé van Egmond neemt u mee in de meest actuele stand van zaken. 

11:00 uur Koffiepauze
11:30 uur

De informatieplicht Bouw- en Sloopveiligheid in de praktijk

Gelijktijdig met de melding activiteit bouwen of de vergunningaanvraag voor de activiteit bouwen moet worden voldaan aan de informatieplicht bouw- en sloopveiligheid. Wat houdt dit nu precies in, en hoe kan hier het bevoegd gezag op inzetten. Van risicomatrix tot uitvoering wordt in deze presentatie ingegaan door Wico Ankersmit, waarbij voor zowel de initiatiefnemer als ook het bevoegd gezag de rol, taken en voorschriften duidelijk moeten zijn. 

11:50 uur

De ramp Schammenkamp Rotterdam en de rol van BWT

Welke taken heeft BWT nadat de melding binnenkomt van een explosie die een deel van een woongebouw met bedrijven wegvaagt. De eerste werkzaamheden, de nasleep, en de lange termijn door de gemeente Rotterdam. Door Paulo Ferreira De Almeida, Iman Peeman en Martin de Graaf van de gemeente Rotterdam.

12.20 uur 

Lunchpauze

met mogelijkheid rondje rond Mauritzkazerne

13:10 uur  13:10 tot 14:00 Workshopronde 1 (aansluitend 10 min wisseltijd)
14:10 uur 

14:10 tot 15:00 Workshopronde 2 (aansluitend 10 min wisseltijd)

15:10 uur  15:10 tot 16:00 Workshopronde 3
15:50 uur Afsluiting met aansluitend een borrel

Workshops

Thema 1: Toezicht in de praktijk

Workshop 1e ronde: Heitoezicht verschillende typen fundering 
Heitoezicht in de praktijk op verschillende typen fundering, waar let je op, en wat zijn de grote verschillen tussen de verschillende soorten in ons land toegepaste typen funderingssystemen. Keimpe Stroop van GBou neemt u op een beeldende wijze mee in het toezicht op funderingen. !! Vol!!

Workshop 2e ronde: Het bouw- en sloopveiligheidsplan Het bouw- en sloopveiligheidsplan KJ-Plein Den Haag in relatie tot de nieuwe regels bouw- en sloopveiligheid in Bbl en de richtlijn bouw- en sloopveiligheid. Bouwen op een postzegel op het drukste stukje van de stad voor Den Haag Centraal Station vraagt om een dynamisch en met de bouw van het project mee bewegende bouwveiligheidsplan. De projectinspecteur van dit project neemt u mee in deze uitdagingen. Radjoe Rambaran gemeente Den Haag

Workshop 3e ronde: Hoe controleer je op rookdichtheid ​Het verduurzamen en versneld realisering van woningen (zoals unitbouw en optoppen) brengt nieuwe brandveiligheidsrisico’s met zich mee. Wat zijn de belangrijkste risico’s qua brandveiligheid en waar moet je als toezichthouders tijdens de uitvoering en voor ingebruikname op letten, zoals brand- en rookwerendheid? Johan van de Graaf NIPV. !! Vol!!

Thema 2: Handhaving in de praktijk

Handhaving is ook doorpakken. Vanuit de gemeente Groningen wordt ingegaan op een handhavingszaak waarbij wordt ingegaan op het handhavingstraject met aanschrijving, dwangsom, verbod op ingebruikname etc. en daarnaast wordt ook ingegaan op de rol van de toezichthouder en handhaver bij de aanpak aardbevingsschade. Ebo Zaagman en Klaas Hoekstra gemeente Groningen

Workshop 2e ronde: De Wet goed verhuurderschap en de Wet betaalbare huur: De eerste praktijkervaringen vanuit de pandbrigade van de gemeente Den Haag, die onder deze nieuwe wetgeving al haar eerste casussen heeft doorlopen. Anjo Hoogendoorn gemeente Den Haag !! Vol!!

Workshop 3e ronde:  Hoe zit het met de veiligheid van de toezichthouder?
Elke toezichthouder maakt het wel eens mee. Boze overtreders. Hoe kun je je goed voorbereiden op intimidatie, schelden, bedreigingen? Tips, tricks en ervaringen uit de praktijk worden in deze workshop gedeeld. 

Thema 3: Toezicht en handhaving in de bestaande omgeving

Workshop 1e ronde: Praktijkcasussen Toezicht en handhaving op de gasketelwet en het handelingskader CO. Hoe wordt er gemeld aan BWT, en wat wordt er van toezicht verwacht. Door Bart Dunsbergen van de TloKB  

Workshop 2e ronde: Bouwfysica geluidseisen in de bestaande omgeving. Praktijkvoorbeelden verbeteren bestaande gebouwen irt contactgeluid en geluid van buiten. En welke eisen bij transformatie en optoppen (rechtens verkregen niveau in relatie tot voldoende gezond leefklimaat in Omgevingsplan) !! Vol!!

Workshop 3e ronde:Wat doet een ramp als de explosie Schammenkamp in Rotterdam met de toezichthouder? De direct betrokken toezichthouders van de gemeente Rotterdam, die bij dit incident betrokken zijn geweest, zullen ingaan op de impact op de getroffenen, de omgeving en op hen zelf als medewerker van de gemeente. Door Paulo Ferreira De Almeida, Iman Peeman en Martin de Graaff van de gemeente Rotterdam. !! Vol!!

Uw deelname zal worden geregistreerd via een presentielijst. De lijst zal  worden verspreid aan de andere deelnemers.
Bij deelname gaat u akkoord met het maken én gebruiken van fotomateriaal voor website, magazines, social media en dergelijke. Mocht u hier toch bezwaar tegen hebben, dan verzoeken wij u dit expliciet aan te geven op het aanmeldformulier.

Voorwaarden voor gratis deelname aan bijeenkomsten
Deelnemers die niet verschijnen en/of zich niet binnen 48 uur voor de betreffende bijeenkomstdatum per mail hebben afgemeld, ontvangen een factuur van €100,- administratiekosten. Dit ten behoeve van de al gemaakte kosten voor catering, locatie en onkostenvergoeding van eventuele sprekers.

Inschrijven

Persoonlijke gegevens
Contactgegevens
Lidmaatschap werkgever
Factuuradres (indien afwijkend)

Is voor de afhandeling van facturen een order- of referentienummer verplicht? Vul deze dan in. Zo niet, vul dan n.v.t. in. Indien de Vereniging BWT Nederland door ontbreken van deze gegevens de factuur opnieuw moet opmaken, wordt een bedrag van €35 administratiekosten in rekening gebracht.

Workshop 1e ronde
Workshop 2e ronde
Workshop 3e ronde

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.