COBc Richtlijn "Constructieve Toetsingscriteria Evenementenvergunning" versie november 2018.

Het COBc biedt u hierbij de recente versie van de Richtlijn aan, hiermee vervalt de voorgaande versie juni 2017!
Op basis van ontvangen commentaar in de afgelopen periode is de Richtlijn geactualiseerd, wederom in nauwe samenwerking met de Evenementenbranche.
De Richtlijn omschrijft een eenduidig toetsingskader voor gemeentelijke constructeurs en toezichthouders die betrokken zijn bij het verlenen van een vergunning voor een evenement en de handhaving erop.
 
Bij de  COBc Richtlijn "Constructieve Toetsingscriteria Evenementenvergunning" hoort het volgende document

Windbelasting: terugrekenen van qp(z) naar vb,0

Bij het ontwerp van een bouwwerk rekent een constructeur meestal van windsnelheid naar stuwdruk toe. Voor evenementenconstructies is het vaak van belang om de stuwdruk, waarop de constructie berekend is, voor toepassing in een bepaald gebied in het land, terug te kunnen rekenen naar de toelaatbare windbelasting.

In de Richtlijn "Constructieve Toetsingscriteria Evenementenvergunning" is verwezen naar een spreadsheet om deze berekening op eenvoudige wijze te maken.

Deze spreadsheet treft u hier aan.

letop: dit document bevat een macro, het kan gezien worden als virus. Indien u het document niet kan downloaden kunt u mailen naar info@bwtinfo.nl en dan mailen wij het document.

Download

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.