Plan van aanpak controle Structurele verlijming van gevels.

Het COBc heeft een Toetsingshulpmiddel opgesteld voor de controle van Structurele verlijming van gevels. Het document is bedoeld om de toetser handvatten te geven om constructief verlijmd glas, steenstrips en andere verlijmde (gevel)elementen te toetsen aan het Bouwbesluit. Met deze richtlijn streeft het COBc naar een open en uniforme aanpak bij de beoordeling. Het is een groei-document (dynamisch), waar nieuwe kennis en ervaring in verwerkt zal worden.

Het vandaag gepubliceerde document het een groene status. Tot 10 februari kan hier per mail een reactie op worden gegeven. Het correspondentieadres voor reacties is: a.borst@utrecht.nl. De reacties zullen binnen de werkgroep worden behandeld en zo nodig wordt het document aangepast. De definitieve versie zal 1 april worden gepubliceerd.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.