ABT stelt Protocol Beoordeling Constructieve Veiligheid Stadions op


In opdracht van het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ABT een protocol opgesteld, bedoeld als handleiding voor eigenaren van stadions voor betaald voetbal voor de borging van een constructief veilig stadion. Het protocol is samengesteld in afstemming met een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de Rijksoverheid, KNVB, VBWTN/Cobc, TIS en stadioneigenaren en werd eind juni online gepubliceerd.
 
Aanleiding voor het protocol is de gedeeltelijke instorting van het dak van het AZ-stadion in augustus 2019. Bij veel eigenaren van andere stadions en andere stakeholders ontstonden toen vragen en onzekerheid over de constructieve veiligheid van hun bestaande stadion en mogelijke veiligheidsrisico’s in de toekomst. Uiteindelijk besloot het ministerie BZK om een protocol te laten opstellen door ABT voor het periodiek beoordelen van bestaande voetbalstadions.
 
Het protocol beschrijft een gedetailleerd proces van gegevensverzameling en onderzoek, risicosturing en rapportage. Stadioneigenaren kunnen hiermee verdere maatregelen nemen, zoals het laten uitvoeren van jaarlijkse inspecties of meerjaarlijkse beoordelingen.
 
ABT adviseert al sinds de jaren 80 over grote staalconstructies en was betrokken bij het constructief ontwerp van o.a. De Kuip Rotterdam en Gelredome Arnhem.

Download 'Protocol Beoordeling Constructieve Veiligheid Stadions'

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.