Nieuw studieboek: Mechanica+constructie 1

Het nieuwe studieboek Mechanica+constructie 1 brengt de vakgebieden van de mechanica van bouwwerken en het ontwerpen en berekenen van constructies samen. Vooral voor studenten in de eerste jaren van hun studie Bouwkunde, Civiele Techniek en Brede Bachelor biedt de uitgave van Bouwen met Staal een nadere kennismaking met de mechanica als basisbestanddeel en integraal component van het construeren.

In het gehele, 248 pagina's tellende boek draait 't om de innige relatie tussen de mechanica en het constructief ontwerpen, dimensioneren en toetsen. Zo behandelt hoofdstuk 3 het uitwendig evenwicht van statisch bepaalde liggers om handvatten te bieden voor het vaststellen van oplegreacties en gaat hoofdstuk 4 in op het inwendig evenwicht van liggers als opmaat naar het berekenen en tekenen van inwendige krachten.
 
Bij elk onderwerp worden praktische voorbeelden aangereikt van eenvoudige constructies in staal, beton of hout waarmee specifieke bouwkundige of civieltechnische vraagstukken van de mechanica zichtbaar en inzichtelijk worden. Ook zijn bij elk onderdeel parate kennisvragen en praktijkgerichte oefenopgaven opgenomen. Op alle berekeningen zijn de toetsingsregels in de Eurocodes van toepassing.

Het boek bevat acht hoofdstukken en is compleet met drie bijlagen. Deze aanvullingen behandelen de wiskundig relaties tussen belasting en doorbuiging (bijlage A), basisbelastinggevallen (B) en mechanische eigenschappen van constructiematerialen (C).
 
Diverse bladzijden in Mechanica+constructie 1 verwijzen naar Mechanica+constructie 2. Deze vervolg-publicatie gaat dieper in op onderwerpen die in het eerste deel nog beperkt aan bod komen. Publicatie van deel twee is voorzien voor begin 2022.
 
Auteur
Auteur van Mechanica+constructie 1 is Vincent Keijzers. Hij is constructeur en als docent actief aan de Avans Hogeschool en de Hogeschool Zeeland. Daarnaast treedt hij op als docent Betonconstructies en Mechanica in post HBO-opleidingen van Bouwen met Staal en Betonvereniging.

Verkrijgbaarheid
Meer informatie over Mechanica+constructie 1, inclusief een PDF van de inhoud en enkele voorbeeldpagina’s, is te vinden op publicaties.bouwenmetstaal.nl/10001/Mechanica-plus-constructie-1/. Daar is het boek ook te bestellen, voor € 67,50 óf € 62,50 voor bedrijfsleden vereniging Bouwen met Staal.
 
De uitwerkingen van de oefenopgaven in het boek zijn vervat in een PDF, die gratis kan worden gedownload van de Bouwen met Staal-webpagina gratis-publicaties.bouwenmetstaal.nl/ onder ‘Mechanica+constructie 1’.
 
De correcties op de uitgave (eerste druk, november 2020) zijn verwerkt in een PDF die gratis beschikbaar is op www.bouwenmetstaal.nl/publicaties/correcties-errata/
 
HBO-docenten die het boek willen inzetten bij hun lessen, vinden hiertoe meer informatie in deze nieuwsbrief van Bouwen met Staal.

V.G. Keijzers • Mechanica + constructie 1. Berekenen en ontwerpen van eenvoudige constructies van bouwwerken • Bouwen met Staal, Zoetermeer, november 2020 • ISBN 978-90-75146-00-4 • 248 pagina’s • prijzen (per ex., excl. btw): € 62,50 (voor bedrijfsleden vereniging Bouwen met Staal) of € 67,50 (voor niet-leden) • bestellen via de website van Bouwen met Staal (publicaties.bouwenmetstaal.nl/10001/Mechanica-plus-constructie-1/)

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.